Liberec a tramvaje

Trať vedla z dolního libereckého náměstí (později Gottwaldovo náměstí, dnes Soukenné náměstí, kde byla napojena na hlavní městské tratě) jižním směrem do obce, později liberecké části Rochlice na Poštovní náměstí byla uvedena do provozu na konci 19. století. Povolení ke stavbě trati nádraží - Rochlice bylo uděleno v roce 1897, stavba trati v trase...

Zář 21

Boveraclub

První tramvaj v Liberci vyjela na metrovém rozchodu kolejí mezi železničním nádražím a Lidovými Sady dne 25. srpna 1897. V roce 1899 byla postavena trať do Rochlice na Poštovní náměstí a o pět let později byla prodloužena do Růžodolu I. k Letce. V roce 1906 byla v provozu zvláštní trať ze Šaldova náměstí k výstavišti na Husově třídě. Na podzim...

První elektrická pouliční dráha v Čechách začala jezdit v Praze roku 1891. Další byla zavedena v Teplicích (1894) a pak následovalo naše město. V roce 1895 založilo akciovou Společnost liberecké pouliční dráhy, pro níž postavil Norimberský podnik EAG první trať o rozchodu 1000 mm a městskou elektrárnu s vozovnou a dílnami. Historie liberecké...

(ex. 105' Geraer Verkchrsbetriebe AG) Dne 18. 5. 2004 v brzkých ranních hodinách dosedla na koleje liberecké vozovny původem česká tramvaj řady KT4 D pocházející z provozu v německé Geře. Vůz byl vyroben v roce 1982 a ve svém původním domově byl provozován pod číslem 311, v roce 1988 se přestavěl na školní vůz číslo 105, které mu prozatím zůstalo...

10. července 2023 by Gisba oslavil osmdesátiny. Velký fanda do dopravy nejen dokumentoval historii tramvají a stavěl modely, zasloužil se i o záchranu velkého množství dokumentace, zejména pak z pozůstalosti pana Erwina Cettinea. Byl zakládajícím členem Boveraclubu a svým elánem a nadšením nakazil spoustu mladších. Jeho řemeslný um má lví podíl na...

V kanceláři Pouličních drah města Liberce, tehdy umístěné ještě v objektu elektrárny, byl pěkně tuží na pauzák nakreslen a podepsán 30. ledna 1946 výkres se schématem kolejiště. Upoutá toho mnoho, zejména pak kolejový trojúhelník ve vozovně nebo vlečka do mlékárny v Žitavské ulici, oboje záhy zrušené. (archiv Boveraclubu)
V kanceláři Pouličních drah města Liberce, tehdy umístěné ještě v objektu elektrárny, byl pěkně tuží na pauzák nakreslen a podepsán 30. ledna 1946 výkres se schématem kolejiště. Upoutá toho mnoho, zejména pak kolejový trojúhelník ve vozovně nebo vlečka do mlékárny v Žitavské ulici, oboje záhy zrušené. (archiv Boveraclubu)
Tak dnes dáme ještě jednu hádanku. Kdepak to jsme a kdy tam jsme? Správná odpověď: Liberec, Tuchplatz (Soukenné náměstí), rok 1912. Červeně je nově stavěná tramvajová trať do Hanychova, projekt i stavba trati byly ve stejném roce - tenkrát se totiž stavělo nějak rychle.
Tak dnes dáme ještě jednu hádanku. Kdepak to jsme a kdy tam jsme? Správná odpověď: Liberec, Tuchplatz (Soukenné náměstí), rok 1912. Červeně je nově stavěná tramvajová trať do Hanychova, projekt i stavba trati byly ve stejném roce - tenkrát se totiž stavělo nějak rychle.