Liberec II - Nové město

Tato ulice patří k nejstarším ve městě. Tudy procházela stará cesta z Liberce ke hradu Hamrštejnu a dále na Hrádek a Žitavu. Nejspíše hned po založení horní osady s tržištěm byla obestavěna na severní straně, kde stálo zpočátku pět domů. Posledním (na místě dnešního čp. 249-I) byla stará škola, zrušená v roce 1564. Pozemky těchto stavení sahaly až...

Bakalářská práce se zabývá 3D modelováním historických budov ve městě Liberec na přelomu 19. a 20. století. V práci je navržena vhodná metoda texturovaného 3D modelování již nestojících budovv programu Sketch Up 8 a vytvořen ukázkový 3D model ve vybrané části města. Vytvořená datová vrstva představuje možnost připojení prostorových aneprostorových...

Nemám jedinou výtku. Mně se to místo v Kostelní ulici č. 5 (vpravo) prostě líbí. I když tu mívali jiný sortiment... Petr Ruprecht

V Liberci byl zřízen c.k.krajský a okresní soud v roce 1850. Zpočátku byly oba umístěny v bývalém domě punčochářů v Barvířské ulici, u něhož byla ve dvoře přistavena věznice. Stísněné a provizorní podmínky vedly k rozhodnutí a výstavbě nového objektu pod Keilovým vrchem. Už na mapě vydané roku 1858 je označeno místo plánované stavby. Projekt...

Pohled na novotou zářící kostel postavený v letech 1908 - 1911 dnes vyvolává vzhledem k dlouhodobé zanedbamosti budovy i okolí spíše pocit smutku . Jednolodní chrám v historizujících formách barokizujícího klasicismu umístili autoři projektu Heinrich Fanta a Max Kühn do svahu Keilova vrchu s velkou citlivostí a znalostí prostředí . Stavba celého...

Lis 10

U Věže

Tato valcha byla vybudována libereckým soukenickým cechem v roce 1827 a později dostala nástavbu (1890). Za první republiky byla vykoupena městem jako zbořeniště a později upravena na knihovnu (čp.327-II). Nyní je součástí komplexu Energomontáží, zahrnujícího i dvě další letité budovy, původně barvírnu: čp. 159-II - Ernsta Hoffmanna a parní...