Historie Liberce

V dubnu roku 1757 vtrhla znovu do Čech vojska pruského krále Fridricha do Čech.
Armáda maršála Beverna v síle 20 000 mužů překročila hranici v prostoru dnešního Trojzemí a po stezce údolím Nisy postupovala přes Hrádek k jihu.
Rakouské vojsko však pruský vpád očekavalo a v prostoru kolem Liberce se rozmisťovalo 16 000 mužů polního podmaršálka...

původně německy Reichenberg - tento název od roku 1352 až do 1945.
Protéká řeka Nisa, resp. její přítok Lužická Nisa, do města přitéká od Vratislavic nad Nisou, v centru mezi mostem Na Rybníčku a školou v Barvířské ulici se k ní připojuje Harcovský potok (této oblasti se říká Liberecké Benátky, protože domy stojí přímo u vody) a...

Pamatujete si, jak se v době socialismu jmenovala třída 1. máje, dnešní Masarykova ulice nebo náměstí Pod Branou v Liebiegově městečku? Názvy ulic se v Liberci měnily poměrně často, v podstatě s každým novým režimem a dějinnou epochou. Například pro hlavní liberecké náměstí najdeme v databázi přes deset odlišných označení až po dnešní náměstí Dr....