Starý obchodní dům Ještěd

06.10.2021
archiv Miroslav Tlustý
archiv Miroslav Tlustý
1976 (foto Petr Šimr)
1976 (foto Petr Šimr)
třída 1.máje v 70.letech minulého století(archiv Miroslava Tlustého) a 4.12.2022
třída 1.máje v 70.letech minulého století(archiv Miroslava Tlustého) a 4.12.2022
ulice U Besedy v roce 1976 (foto Petr Šimr) a 6.8.2022
ulice U Besedy v roce 1976 (foto Petr Šimr) a 6.8.2022

Starý obchodní dům Ještěd.

Novorenesanční stavba při břehu řeky Nisy na rohu ulic U Jezu a 1. máje pocházela z roku 1888 a byla dílem architekta Paula Waglera. Roku 1923 tu firma Müller otevřela módní dům. (autor příspěvku Jiří Peterka)

Polovina 60. let. Tramvaj T2 jede zastávkou Rybníček. V pozadí bývalý obchodní dům Ještěd.(Novorenesanční stavba při břehu řeky Nisy na rohu ulic U Jezu a 1. máje pocházela z roku 1888 a byla dílem architekta Paula Waglera. Roku 1923 tu firma Müller otevřela módní dům. Po válce se obchodní dům dočkal přejmenování na Ještěd.)(foto z archivu Boveraclubu, komentář Jiří Peterka)

Uplyne jen pár týdnů a OD Ještěd 1, uvolní výhled na OD Ještěd 2.

(foto Jiří Holeček)

Pohled od rohu ČSOB (tehdy OV KSČ) na místo, kde stál původní Ještěd.
Pohled od rohu ČSOB (tehdy OV KSČ) na místo, kde stál původní Ještěd.
Rozhraní ulic 1.máje a Jánská - Moc pěkný záběr, odhadem z první poloviny šedesátých let. Na snímku motorový vůz č. 39, vyrobený v roce 1940 a zrušený 1970. (komentář Tomáš Krebs, archiv Jiří Peterka)
Rozhraní ulic 1.máje a Jánská - Moc pěkný záběr, odhadem z první poloviny šedesátých let. Na snímku motorový vůz č. 39, vyrobený v roce 1940 a zrušený 1970. (komentář Tomáš Krebs, archiv Jiří Peterka)
1964 Vilém Boháč
1964 Vilém Boháč
archiv Hans Oldskull
archiv Hans Oldskull
v prosinci 1960 (archiv Boveraclubu)
v prosinci 1960 (archiv Boveraclubu)
Motorový vůz č. 33 dne 9.8.1959 v zastávce Rybníček.
Motorový vůz č. 33 dne 9.8.1959 v zastávce Rybníček.

Proměna uličky U Nisy (14.10.1978 , 1986)

Dnes již neexistující Švédská ulice spojovala třídu 1.máje s Náchodskou ulicí. Její zástavbu ukončovaly u mostu přes Nisu dva objekty obchodního domu Müller (čp. 86 a 88 - IV).
Byly postaveny v roce 1888 a novorenesanční podobu jim dal stavitel Paul Wagler. Po roce 1945 dostal obchodní dům pojmenování Ještěd, které pak bylo přeneseno na novou stavbu opodál. Po rozšíření mostu přes Nisu (1958) se stal nárožní dům nepříjemnou dopravní překážkou, a proto v něm byl proražen průchod. Oba uvedené domy musely spolu s dalšími ustoupit novému Domu kultury (projekt arch. Pavel Vaneček, dokončen 1985).

(zdroj R.Karpaš a kolektiv Kniha o Liberci, 1996)

.
Starý obchodní dům Ještěd v roce 1978
Starý obchodní dům Ještěd v roce 1978
(archiv Luboše Mencla)
(archiv Luboše Mencla)

Park "Na Rybníčku"

Ulice U Jezu v roce 1974
Ulice U Jezu v roce 1974
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
parčík "Na Rybníčku" kolem roku 1972  (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
parčík "Na Rybníčku" kolem roku 1972 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)

Tajemná Schlaraffia 1926


Schlaraffie, bájná země bezpracného blahobytu, se objevuje v evropské literatuře od středověku. Pod tímto jménem byl 13.listopadu 1884 založen v Liberci spolek, který si oficiálně kladl za cíl bavit a obveselovat své členy prostřednictvím nevinných žertů s vyloučením jakékoliv politické tendence a vzdělávat a poučovat je schůzkami s učenci a umělci. Tolik aspoň oficiální zpráva z roku 1887. Měsíční příspěvky byly vysoké - celé dva zlaté - a majetek organizace byl vyčíslen na 3000 zlatých. O tom , že se jednalo o uzavřenou společnost, svědčí minimální přírůstek členů (1886:26, 1900:28). Byli to především továrníci, advokáti a příslušníci inteligence z majetných kruhů. Spolky Schlaraffie byly koncem minulého století rozšířeny po všech oblastech Čech s převážně německým osídlením. Jednotlivé organizace nesly vlastní názvy, zdejší se jmenoval Jeschkenburg Reichenbergia. Členové se scházeli zprvu v kavárně U Korunního prince Rudolfa v přízemí Mistrovského domu soukeníků na Sokolovském náměstí (čp.312-II). Později se přesunuli do prvního patra domu čp. 86 - IV, někdejšího obchodního domu Ještěd, stávajícího u mostu přes Nisu v místech Domu kultury. Tyto prostory zachycuje první pohlednice. Po roce 1923, kdy byla dostavěna budova pojišťovny Union v Moskevské ulici (čp.27-IV), přenesla liberecká Schlaraffia působnost do sálu ve dvorním traktu této budovy, jehož vzhled přibližuje spodní pohlednice. Celá zadní stěna za předsednickým stolem byla pokryta erby jednotlivých členů. Na počátku devadesátých členů. Na počátku devadesátých let začalo jejich restaurování i obnova celého prostoru. Bohužel se změnou vlastníka byl celý sál v roce 1995 zcela vybourán a původní vybavení odvezen do Prahy. Uvolněné prostory obsadila velkoprodejna drogerie, která se neudržela ani dva roky. Nenávratně tak zanikla pozoruhodná památka na předválečný spolkový život v Liberci.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)