Liberecký soud

17.11.2021
foto z archivu SM Liberec
foto z archivu SM Liberec
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Stavba budovy soudu (1877)

V Liberci byl zřízen c.k.krajský a okresní soud v roce 1850. Zpočátku byly oba umístěny v bývalém domě punčochářů v Barvířské ulici, u něhož byla ve dvoře přistavena věznice. Stísněné a provizorní podmínky vedly k rozhodnutí a výstavbě nového objektu pod Keilovým vrchem. Už na mapě vydané roku 1858 je označeno místo plánované stavby. Projekt zpracoval vrchní stavební rada magistrátu Johann Kaur a 13.3. 1874 byl v dnešní ulici U soudu proveden firmou Gustava Sacherse první výkop. Majitel firmy se dokončení stavby nedožil a po dohodě s dědici v ní pokračoval bratr zemřelého, Heinrich. Oslava "zdvižné" (tj. dokončení hrubé stavby a vtyčení krovu) se konala 2.srpna 1875 a 27.října 1877 byla stavba hotová.
Z hmoty budovy vystupují dva tříosé rizality se vstupy. Celková architektura objektu nese znaky toskánského slohu, uplatňující se zejména ve vstupech a ve vstupních prostorách se sloupovím. Stavba má půdorys tvaru obdelníka s příčně předěleným nádvořím.
Od svého otevření slouží budova nepřetržitě soudnictví. Měnilo se pouze její další využití. Nyní je zde umístěna pobočka krajského soudu, okresní soud a pobočky krajského a okresního státního zastupitelství. Východní strana se samostatným vjezdem zabírá věznice podléhající Ministerstvu vnitra. V roce 1995 bylo rozhodnuto o rozšíření soudu o novou budovu plánovanou na sousední volné parcele.
Snímek je pořízen těsně před dokončením stavby v roce 1877.
Ukazuje dobře tehdejší způsob práce při konečné úpravě fasád. Vpředu před budovou soudu začínala v té době výstavba domu 345 - II, ještě v devadesátých letech družiny 2. ZŠ na Keilově vrchu, nyní úřadovny soudu.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Okresní soud v Liberci

je okresní soud se sídlem v Liberci, který vznikl roku 1850 a až do roku 1960 spadal do působnosti libereckého krajského soudu. Od té doby je jeho odvolacím soudem Krajský soud v Ústí nad Labem, který ale má v Liberci svou pobočku. Okresní soud rozhoduje jako soud prvního stupně ve všech trestních a civilních věcech, ledaže jde o specializovanou agendu (nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.), která je svěřena krajskému soudu.

Soud se nachází v moderní budově z roku 2001 s bezbariérovým přístupem na ulici U Soudu, kde sídlí spolu s pobočkou Krajského soudu v Ústí nad Labem. Hned v sousedství se nachází Okresní státní zastupitelství v Liberci a pobočka Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, stejně jako bývalá soudní budova sloužící Vazební věznici Liberec.

(zdroj Wikipedie )

archiv Josef Malec (dům již neexistuje, stál pod soudem, dnes na jeho místě rezidence - Na Ladech 346)
archiv Josef Malec (dům již neexistuje, stál pod soudem, dnes na jeho místě rezidence - Na Ladech 346)

Budova soudu od severu (rok 1899)

Na dlouhé průčelí soudu výškově navazuje dům ve Valdštejnské ulici, vedle něhož je o patro nižší dům čp. 330-II, druhé sídlo reakce časopisu Arbeiterfreund. Pamětní deska průkopníkům dělnického hnutí od libereckého sochaře Oldřicha Novotného byla osazena roku 1969.
(Zdroj. Kniha o Liberci)