Severáček

23.08.2022
Severáček retro 1975 foto kniha Severní Čechy 70
Severáček retro 1975 foto kniha Severní Čechy 70
80.léta
80.léta
2019 (foto archiv Severáčku)
2019 (foto archiv Severáčku)

SEVERÁČEK

Severáček patří už ke špičkovým tělesům a sbormistři Jiřina a Milan Uherkovi, kteří mu vdechli život, se stali synonymem vysoce profestonální práce s dětským sborem. Historie jejich činnosti sahá do roku 1955, kdy Jiřina Uherková začala vést pěvecký soubor Radost na škole v Orlí ulici. Během září 1958 pak byly přijaty nové děti a při Okresním domě pionýrů a mládeže založen Severáček. Jeho nástup byl impozantní. Už před Vánocemi zpíval krkonošské koledy pro liberecké rozhlasové studio a koncem března 1959 měl vystoupení v pražském rozhlase. V květnu ho čekal zahraniční zájezd do Lipska a Drážďan, o měsíc později přišlo první vítězství na celostátní přehlídce v Praze a jen o týden později spoluúčinkování v divadle při opeře Jakobín. A další sezony byly ještě nabitější. Přidaly se samostatné celovečerní programy, pravidelná týdenní soustředění konaná často ve starém mlýně pionýrského domu v Letařovicích, koncertní zájezdy, výměnná výstoubení našich i zahraničních sborů, natáčení gramofonových desek, účinkování v televizi a reprezentace Československa v zahraničí. Počáteční stovka dětí se během deseti let ztrojnásobila. Ke zvládnutí takového počtu zpěváčků byli přibráni pomocníci a původní tři skupiny - nejmenší Broučci, komorní a hlavní sbor - dále rozděleny. Není možné vypočítat bezkonkurenční řadu úspěchů, cen a vystoupení. Ami by to nemělo smysl, neboť sami sbormístři vidí cíl své práce jinde. Účinkování v Severáčku zanechalo v dětech nesmazatelnou stopu v podobě lásky k hudbě a sborovému zpěvu. Není snad v Liberci pěvecké sdružené jakéhokoliv žánru, abyste v něm nenašli někdejšího člena Severáčku, nemluvě o velkém množství pěveckých sborů, které neustále vznikají a po rozpadu se opět vynořují v jiném složení (Cantemus, Rosex, Kvintus, Charmone, Collibet ad.).

Paní Jiřina Uherková zemřela v listopadu 1989 a pan Milan Uherek 9.8.2012.

Od roku 1997 je sbormistriní Sylvie Langrová (Pálková)

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv Kniha o Liberci, 1996)