Přehrada Bedřichov

06.11.2021
Přehrada na Černé Nise v roce 1904 a 21.10.2000
Přehrada na Černé Nise v roce 1904 a 21.10.2000
Západ slunce nad zamrzlou přehradou Černá Nisa - zapadající paprsky dokáží vždy úžasně nasvítit místo, které dokonale znáte a ukázat Vám ho zase úplně v jiném pohledu  (foto Jiří Fejkl)
Západ slunce nad zamrzlou přehradou Černá Nisa - zapadající paprsky dokáží vždy úžasně nasvítit místo, které dokonale znáte a ukázat Vám ho zase úplně v jiném pohledu (foto Jiří Fejkl)

Bedřichovská přehrada


V důsledku ničivých záplav v povodí řeky Nisy, které koncem 19.století sužovaly oblast Jizerských hor, bylo rozhodnuto o výstavbě soustavy údolních přehrad, do níž patřilo také vodní dílo vybudované v letech 1902 - 1905 na Černé Nise vídeňskou formou F.Ackermann.
Na stavbě 342 m dlouhé a 23 m vysoké hráze pracovali italští kameníci, zvaní pro svou odbornost i na další obdobné stavby v regionu.
Bedřichovská přehrada byla předána do užívání 21.12. Hrdě se o ní psalo jako o nejvýše položené přehradě na kontinentu, dnes jí patří už jen český primát.
Zadržuje 2 miliony kubíků vody a je výraznou krajinnou dominantou. Připomínala tak trochu kanadská jezera, a tak není divu, že vždy přitahovala trempy a zálesáky.
Je jedinou jizerskohorskou přehradou sloužící k výrobě elektrické energie. V roce 1932 byla v údolní části Rudolfova spuštěna elektrárna, k níž přivádí vodu více než 2,5 km dlouhá podzemní štola

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

vodní nádrž Bedřichov byla postavená v letech 1902-1905 na říčce Černá Nisa z podnětu  povodně v roce 1897 a slouží k vodohospodářským a energetickým účelům (archiv M.Gergelčík)
vodní nádrž Bedřichov byla postavená v letech 1902-1905 na říčce Černá Nisa z podnětu povodně v roce 1897 a slouží k vodohospodářským a energetickým účelům (archiv M.Gergelčík)
archiv Jan Polák
archiv Jan Polák

Přehrada na Černé Nise v roce 1904 a 21.10.2000


Dne 29.července 1897 spadlo během čtyřiadvaceti hodin v okolí Bedřichova a Nové louky neuvěřitelných 345 mm srážek. V následujících dvou dnech bylo podhůří Jizerských hor zasaženo největší povodní, jakou zdejší obyvatelé poznali. Proto bylo v letech 1902 až 1905 přistoupeno ke stavbě bedřichovské přehrady na Černé Nise. Práce byly dokončeny 21.prosince 1905, úřední prohlídka a uvedení do provozu však mohly proběhnout kvůli nepříznivému počasí až 28.června následujícího roku. Uprostřed lesů vzniklo umělé jezero, jehož severský půvab obdivuje již šestá generace návštěvníků.


( zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové - Otokar Simm - František Mrva - Petr Kurtin)

foto Jan Pešek
foto Jan Pešek