Otto Vávra st.

Vybrané fotografie Liberce a turistického okolí Otty Vávry pochází z objeveného archivu. Ačkoli jde o pouhý zlomek jeho tvorby, celá práce se nezachovala, jedná se o skvělý materiál pro archivační, badatelské a studijní účely. Při výběru záběrů pro výstavu byl kladen důraz zejména na centrum města. Fotografie vznikaly v období šedesátých let až do...