Tržnice

V Liberci se konalo několik druhů pravidelných trhů, jež se řídily převzatým pražským řádem.
Až od 6.5. 1851 byl zaveden vlastní tržní pořádek pro malé trhy a 1.5. 1854 I pro ostatní. Malý trh se konal denně, týdenní a obilní každý týden v pondělí a ve čtvrtek a termíny jarmarků stanovovala privilegia a okresní nařízení (bylo jich celkem pět:...