Severočeské muzeum

Severočeské muzeum v Liberci

Zrestaurované historické fotografie

Do tříletého projektu Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa, probíhajícího v letech 2019-2022, bylo vybráno 900 ks sbírkových předmětů, převážně fotografií, sbírku ovšem tvoří i jiné reprodukční techniky. V restaurovaném souboru místopisného charakteru (cca 750 kusů) jsou zahrnuty snímky ze starší liberecké tvorby, zastupují je mj. významné liberecké fotoateliéry či fotografové z 19. a z počátku 20. století (W. F. Jantsch, J. Hoffmann, F. Stracke a W. König, R. Ginzel, G. Lahn) a autoři neznámí. Dalších cca 150 kusů motivicky odráží politické naladění během druhé světové války, jde především o soubory fotografií z tzv. německé nacistické propagandy (oficiální portréty pohlavárů, momentky, slavnosti a smuteční obřady).

stačí otevřít odkaz: 

https://www.muzeumlb.cz/galerie-historickych-fotografii
Staroměstské náměstí. Seiden und Modewaren Handlung Heinrich Hartl. Bez datace. Autor: neuveden.
Staroměstské náměstí. Seiden und Modewaren Handlung Heinrich Hartl. Bez datace. Autor: neuveden.
F110 Aus der Schückerstrasse. Liberec, staroliberecký dům v Pražské ulici. Bez datace. Autor: neuveden.
F110 Aus der Schückerstrasse. Liberec, staroliberecký dům v Pražské ulici. Bez datace. Autor: neuveden.