Metznerova kašna

Metznerova kašna skončila po válce v drti. Češi ji použili pod chodníky