videa

02.01.2020

Bakalářská práce se zabývá3D modelováním historickýchbudov ve městě Liberec na přelomu 19. a 20. století. Vpráci je navržena vhodná metoda texturovaného 3D modelování již nestojících budovvprogramu SketchUp 8 a vytvořen ukázkový 3D model ve vybrané části města. Vytvořená datová vrstva představuje možnost připojení prostorových aneprostorových dat k3D objektům vprogramu ArcScene 10.0. Práce dále poskytuje náhled pro současnou abudoucí práci s3D objekty ve vybraných institucích.