Liberec III - Jeřáb - část 3. (Jánská ulice, třída 1.máje a okolí)

29.07.2020
foto z Knihy Jiřího Jiroutka Už nejdu do Ještědu
foto z Knihy Jiřího Jiroutka Už nejdu do Ještědu
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
1918 (archiv O.Musil)
1918 (archiv O.Musil)
https://gallery.hungaricana.hu
https://gallery.hungaricana.hu
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Komíny - 1981 📷 opět foto tatínka Kateřiny Odrážkové
Komíny - 1981 📷 opět foto tatínka Kateřiny Odrážkové
1897
1897
1916
1916
archiv SM v Liberci
archiv SM v Liberci
30. léta 20.století
30. léta 20.století
Nádražní ulice (třída 1.máje) v roce 1897 Poslední z řady povodní, které postihovaly pravidelně dolní centrum, řádila v roce 1897. Dalším přívalům se postavila hráz Harcovské přehrady. Zcela napravo je roh hospody Starý Liberec. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Nádražní ulice (třída 1.máje) v roce 1897 Poslední z řady povodní, které postihovaly pravidelně dolní centrum, řádila v roce 1897. Dalším přívalům se postavila hráz Harcovské přehrady. Zcela napravo je roh hospody Starý Liberec. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)

Vodní toky v dolním centru

Projekt na regulaci Nisy byl podán prvně roku 1857, propracované řešení vzniklo ale až po povodni 1897. To už byly při stavbě mostů zregulovány dílčí úseky (např mezi ulicí 1.máje a Orlí). Objemný projekt regulace toku v hranicích města o celkové délce 3,4 km obdržel roku 1903 vodoprávní schválení, ale ještě 5 let trvalo dohadování ohledně státního a zemského příspěvku. První část prací byla ukončena se zdržením zaviněným nedostatkem státních subvencí roku 1915. Zahrnovala mj. vyzdění břehů pod Keilovým vrchem až k mostu v Jungmanově ulici. Odtud až za most v Chrastavské ulici k dnešnímu hřišti Slovanu byly břehy jenom zešikmeny a z části obloženy lomovým kamenem. Památkou na meandrovitý tok zůstala jen hranice mezi druhou a třetí městskou čtvrtí, sledující ještě několik desetiletí po napřímení toku průběh původního koryta. Práce pokračovaly dál po válce a roku 1927 byly z celkové délky hotovy asi dvě třetiny. Na snímcích vidíme záplavu Na Bídě a okolí jezu v místech dnešního Krajského úřadu, od nehož vedl náhon ulicí U Splavu do nádrže na Soukenném náměstí.
Kromě Nisy byl regulován v několika etapách i Harcovský potok. Regulace Jizerského potoka, přijatá vodoprávně roku 1898, se uskutečňovala po malých etapách do roku 1927.

(Zdroj Kniha o Liberci)

30. léta 20.století
30. léta 20.století
Povodeň 1897 na Lužické Nise v libereckých ulicích (archiv Luboše Mencla)
Povodeň 1897 na Lužické Nise v libereckých ulicích (archiv Luboše Mencla)
(zdroj: kalendář Jizerky na dobových pohlednicích 2020)
(zdroj: kalendář Jizerky na dobových pohlednicích 2020)
Továrna na fajnové plátno "Schmidt a synové" ve Františkovské ulici (dnes tam stojí Preciosa). Anton Anschiringer - Album průmyslu (1858).(archiv Tomáš Cvrček)
Továrna na fajnové plátno "Schmidt a synové" ve Františkovské ulici (dnes tam stojí Preciosa). Anton Anschiringer - Album průmyslu (1858).(archiv Tomáš Cvrček)

Františkovská ulice

v roce 1929

Představu o zástavbě ulice ještě po první světové válce dává přízemní domek (čp.230 III) v popředí. Původně dřevěný domek, postavený zde roku 1826 soukeníkem I. Waltzmannem, přestavěl na zděný další soukeník J.Löffer (1850). Poslední nájemník F.Čmelík byl vystěhován v roce 1929 a dům byl ještě v témže roce zbourán. Na jeho místě se pak zřídil vstup do závodu Tefa, dnešní Preciosy.
Vedlejší třípodlažní, původně obytný dům s obchody v přízemí (čp. 262-III) byl postaven roku 1917 stavitelem Alfredem Hübnerem pro továrníka Bruno Fritsche. Předtím zde stál dřevěný domek, který dostal roku 1802 zděnou podobu, nelišící se příliš od sousedního stavení. V roce 1907 ho vykoupilo město v souvislosti s regulací Nisy. Dnes zde má kanceláře provoz závodu 03 podniku Preciosa, a.s., výroba bižuterních kamenů, jehož hlavní pozdně secesní objekt vyčnívá úplně vpravo za sloupem tramvajové troleje.
Podniku patří i dům čp. 73 - III, přeměněný na ordinaci závodního lékaře, z něhož vidíme na pravém okraji snímku vystupovat roh.

(Zdroj Kniha o Liberci, rok 1996)

V sedmdesátých letech měla Preciosa reklamu v podobě KOČKY na domě ve Františkovské ulici .

1862
1862
1928
1928
2019
2019

Demuthova továrna (litografie, 1862)

Příslušníci rodu Demuthů patřili mezi přední liberecké podnikatele. Anton Bernard Demuth, první šéf v roce 1808 založené obchodní firmy Anton Demuth a synové, převzal po smrti tchána Gottfrieda Hölzera (1826) velkou část jeho klientely a vedl obchod tak úspěšně, že mohl roku 1835 koupit patnáct let starý rochlický mlýn (čp.60) Franze Simona a zavést tu tovární výrobu suken, na niž získal po jedenácti letech c.k. zemské privilegium. Naproti dnes už bývalému kinu Lípa pak postavil na místě 4 domů továrnu na jemná sukna (1842), kterou po deseti letech rozšířil do podoby zachycené na obrázku. Hlavní, na sebe navazující objekty (čp.112-III, 113-III) stojí podél přepadu z Harcovského potoka, který vede těsně za nimi k Nise.
Býval zde sklad, třídírna vlny, prádelna, tkalcovna a dekatovací dílna vybavená parním strojem (16 HP). Další přestavbu provedl v roce 1870 Anton Ferdinand Miksch a roku 1909 bylo průčelí do náměstí seříznuto.
Nalevo na rohu Hrazené ulice je dům čp. 76 - III s bytem majitele, kancelářemi a vzorkovnou. Roku 1908 ho koupil Bohdan Zeliský a přeměnil na obchodní dům.
Byla zde i Česká banka (od roku 1911) a vývěsky tu měly i některé české spolky (Výrobní družstvo dělníků krejčovských, Klub českých turistů, Sportovní klub Liberec, Sokol, Česká beseda ad...). Na pravém okraji obrázku je zachycena hasičská zbrojnice postavená nad Harcovským potokem.
Anton Demuth st. rozšířil podnik přikoupením rochlické přádelny (1856) a staré cechovní barvírny (1857). Jeho syn dostal za zásluhy o povznesení průmyslu rytířský kříž (1886).

(Zdroj Kniha o Liberci)

Na dalším kolorovaném snímku z archivu Jany Ducháčkové je regulace Harcovského potoka v roce 1928, v pozadí snimku je bývalá Demulthova továrna s již seŕíznutým průčelím. Dnes v této budově sídlí Equa Bank.

Demuthova Feintuchfabrika v rohu dnešního Soukenného náměstí, postavena 1852. Zdroj: Anschiringerovo Album (1858). Přidávám i satelitní snimek z Googlemaps na údajně tutéž budovu (dnes má skosený štít, aby ctila linii na náměstí).(archiv Tomáš Cvrček)
Demuthova Feintuchfabrika v rohu dnešního Soukenného náměstí, postavena 1852. Zdroj: Anschiringerovo Album (1858). Přidávám i satelitní snimek z Googlemaps na údajně tutéž budovu (dnes má skosený štít, aby ctila linii na náměstí).(archiv Tomáš Cvrček)
Demuthova továrna na třídě 1. máje na dobovém vyobrazení.
Demuthova továrna na třídě 1. máje na dobovém vyobrazení.
Areál někdejší Demuthovy továrny na leteckém snímku.
Areál někdejší Demuthovy továrny na leteckém snímku.

Čekající

V Liberci stojí dosud továrny, které čekají na své objevení. Jedním z takových objektů je Demuthova továrna na třídě 1. máje. Je prakticky jedinou dochovanou tovární budovou v centru Liberce, která si zároveň alespoň zčásti nese nádech prvopočátků průmyslové výroby. Stojí v bloku domů mezi ulicemi 1. máje, Barvířskou a Hrazenou. Továrnu nechala postavit firma Anton Demuth, který patřil do první generace továrníků-obchodníků. Společnost založil Anton Bernard Demuth již v roce 1808 a v roce 1826 převzal i klientelu svého tchána Gottfriede Mölera patřícího do stejné skupiny obchodních a továrních pionýrů. V roce 1835 koupil rochlický mlýn, který přestavěl na dodnes existující továrnu stojící nedaleko Poštovního náměstí. A v roce 1842 konečně nechal postavit další tovární blok v samém centru Liberce. V roce 1852 je továrna na třídě 1. máje dále rozšířena. Další přestavba proběhla pod dohledem architekta Antona Ferdinanda Miksche v roce 1870. Zaříznutí jedné budovy tak, aby vyhovovala uliční linii, proběhlo v roce 1909. Objekt s dochovanou empírovou hlavní budovou je dnes nenápadně schován ve vnitřním bloku. Pouze mladší zešikmená část z roku 1909 je obrácena do ulice a málokdo z kolemjdoucích tuší vnitřní průmyslový prostor. O tom, že je to bývalá Demuthova továrna ví a tuší snad jen odborníci a vzdělaná veřejnost. Nenápadnost továrny je dána její velikostí, která nepřesáhla hmotu ostatních budov. Původní dvůr dnes tvoří blok nevýrazných domů, ale bližší pohled odhalí původní fasádu, kterou lze spatřit v Anschiringerově albu továren. Trojúhelníkový empírový štít je sice narušen dostavbou "kumbálu" strojovny výtahu, ale stále nese i kulaté okno štítových hodin. I další detaily vypovídají jediné: Spolu se Schmidtovou továrnou na Papírovém náměstí se jedná o snad o nejzachovalejší tovární objekt z první poloviny 19. století v Liberci. A čeká na své objevení. (autor Ivan Rous, 2013)

Detail empírové fasády Demuthovy továrny.
Detail empírové fasády Demuthovy továrny.
2020
2020
třída 1.máje v roce 1928 a 25.3.2020
třída 1.máje v roce 1928 a 25.3.2020
Zde čp. 90 a 91 na výřezu plánu Liberce z roku 1858:
Zde čp. 90 a 91 na výřezu plánu Liberce z roku 1858:
Zde místo na originální mapě stabilního katastru (parcely 916 a 918):
Zde místo na originální mapě stabilního katastru (parcely 916 a 918):
A ještě jak místo viděla pozdější katastrální mapa (z konce 19. století s dodatečnými zákresy novostaveb a prořídnutí starší okolní zástavby):
A ještě jak místo viděla pozdější katastrální mapa (z konce 19. století s dodatečnými zákresy novostaveb a prořídnutí starší okolní zástavby):

Hrazená ulice


skutečně se jedná o čísla uliční (orientační) a nikoliv popisná - vzhledem k tomu, že jsou zde vedle sebe dvě sudá čísla (navíc to dle mne podporuje i ten název ulice na číselných tabulkách). Zkusil jsem jít touto cestou a našel jsem dvojici domů čp. 90 (Plankengasse 34) a čp. 91 (Plankengasse 32) - dnes Hrazená ulice, které by mohly být právě těmi na fotografii. Půdorysně by budovy seděly (porovnáno s plánem Liberce z roku 1858 a stabilním katastrem). Stabilní katastr v tomto místě udává dvojici spalných objektů (pozdější katastrální mapy pak ukazují řídnoucí starou zástavbu či naopak novostavby v jejich okolí, což by taky odpovídalo). V adresářích z 20. let 20. století jsou ještě uváděny oba objekty, v adresářích ke konci 30. let je již čp. 90 (34) proškrtnuté - tudíž zbořené (z čehož by vyplývalo, že fotografie bude patrně skutečně starší roku 1938 a domek v popředí byl zbořen dříve). Tohle místo se moc nefotografovalo, ale zkusil jsem to porovnat se současným pohledem (níže) a myslím, že by to mohlo celkem sedět. (fotografie z archivu Jany Ducháčkové, skvělá práce s mapami Post Rash)

doplňující komentář Ivana Rouse: je to Hrazená - vykukují tam domy čp. 146 a 414.

Hrazená ulice 23.9.1983 a 22.9.2022
Hrazená ulice 23.9.1983 a 22.9.2022
Pátek 23. září 1983, ulice Hrazená, a neb parkoviště za "Kokosem".
Pátek 23. září 1983, ulice Hrazená, a neb parkoviště za "Kokosem".
Barevna a apretura vyobrazená na hlavičkovém papíru z roku 1941.
Barevna a apretura vyobrazená na hlavičkovém papíru z roku 1941.
Les libereckých továrních komínů na přelomu 19. a 20. století. Komín barevny a apretury je na fotografii 35. zleva.
Les libereckých továrních komínů na přelomu 19. a 20. století. Komín barevny a apretury je na fotografii 35. zleva.

archaicky pojatý tovární komín

V původních plánech se nacházel i 36 metrů vysoký tovární komín. Jeho velmi vysoký podstavec o výšce 12,5 metru byl ukryt v tělese továrních budov a nad jejich střechu měl vystupovat pouze 23,5 metru vysoký dřík na čtvercovém půdorysu. Komín v projektu sloužil pouze odtahu otravných výparů z varny látek. Stavba byla nakonec realizována v mnohem rozsáhlejším provedení a k její kolaudaci došlo až roku 1884. Pro podstatnou změnu realizace oproti původnímu projektu byl vypracován i dodatečný stavební plán, ze kterého lze vyčíst, že se změnil nejen rozsah výrobního zaměření, ale i rozmístění jednotlivých staveb. Změnilo se umístění továrního komína i jeho podoba a využití.

Komín byl nově postaven takřka jako solitér v nároží jedné z nádvorních budov, která sloužila jako topeniště, odkud se přikládalo pod kotle v barvírně (v plánech označena jako "Schüre"). Nově měl sloužit nejen odtahu výparů z varny, ale i odtahu spalin z parního kotle, který byl umístěn v sousední kotelně. Kotel byl určen pro vývoj páry k pohonu do projektu dodatečně dosazeného parního stroje. Ve stavebním plánu je komín odbytý pouze podstavcem (převyšujícím hmotu sousední budovy) s částí dříku bez jakýchkoliv ozdob, není ani okótován (architektura komína nebyla nijak vykreslena ani na původním plánu). Z kolaudačního spisu se dočteme pouze, že je vysoký 40 metrů, což byla - díky znalosti dnešní výšky, která je 37 metrů - patrně pouze odhadnutá hodnota. V roce 1884 ještě nebylo nutné při kolaudaci továrních komínů přesně zaměřovat veškeré rozměry a ověřovat je proti přesnému projektu stavby. Komín byl vystavěn na svou dobu v poměrně archaických formách. Ty podtrhoval především čtvercový průřez celého dříku a především pak romantizující hlava.

Roku 1892 objekt zakoupil Otto Stadler a okamžitě začal se zásadní přestavbou a rozšířením provozu. To spočívalo ve výstavbě zcela nového objektu v čele podlouhlého areálu, který tak okopíroval tok řeky Nisy. Společně s novostavbou byla změněna dispozice i využití některých starších objektů včetně původní kotelny, která byla nově využita jako sklad barev. Z tohoto důvodu byla vystavěna v nádvoří nová kotelna. Její jednoduchá hmota s jedním parním kotlem vyrostla v sousedství topeniště a díky tomu se takřka celý podstavec komína ztratil ve hmotě staveb. Roku 1906 byla kotelna zvětšena a rozšířena i na úkor sousedního topeniště, kde byl instalován druhý parní kotel. Podoba kotelny se naposledy změnila ještě ve 30. letech, kdy získala nové dodnes dochované vyšší zastřešení se světlíky. Podoba komína se ale již takřka nijak neměnila, jen do něj byl roku 1922 zaústěn odtah z ekonomizeru umístěného ve věžovité stavbě vybudované v sousedství kotelny.

V té době již byla továrna majetkem Hermanna Kramera, následníka Otto Stadlera. Tovární areál se i nadále rozšiřoval o nové objekty a postupně pohltil i okolostojící domy. S rozvojem továrny padlo roku 1916 rozhodnutí vybudovat v jejím jihozápadním koutě při nároží dnešních ulic Na Zápraží a U Besedy zcela novou velkou kotelnu. Od ní měl spaliny odtahovat velmi vysoký oblý tovární komín ze žlutých komínovek. K plánované stavbě se dokonce dochoval stavební plán od specializované společnosti Spona & Co. z Chotěšova. Realizace 50 metrů vysokého komína ale nakonec neproběhla. Přestože by se nejednalo o jediný takový případ ve spodním továrním centru města Liberce, podobný komín by se v tomto místě stal nesporně zdaleka viditelnou dominantou.

Nerealizovány zůstaly i další významné projekty na přestavbu či rozšíření továrny. Vůbec nejradikálnější plán z roku 1940 počítal s demolicí takřka poloviny původních staveb a jejich nahrazení moderní a vzdušnou novostavbou s rozsáhlým továrním dvorem. Demolici měl padnout za oběť i starý tovární komín, nakonec však zůstal zachován.

Komín je dnes vysoký od úrovně terénu 37 metrů, jeho světlost je kolem 60 centimetrů. Vlivem navyšování hmoty kotelny není dnes z exteriéru patrné jeho rozdělení na podstavec a dřík. Strohý dřík čtvercového průřezu, dnes stažený obručemi, zakončuje velmi zdobná romantizující hlava (jedna z obručí v současnosti zakrývá ornamentální vlys, který se nachází na všech stěnách dříku v prostoru pod hlavou). Hlava z dříku přechází arkýřovým rozšířením ve všech rozích na 140 centimetrů šířky. Mezi arkýři se nachází cihelné krakorce, které společně s arkýři nesou několikastupňovou římsu. Tu tvoří pásový ornamentální prvek s motivem z cihel vyskládaných čtvercových otvorů a na něm dvojitě odstupňovaná kordonová římsa. Na ní je vyzděna odstoupená hlavice o šířce hrany 120 centimetrů. Zvláštností je kromě použití klasických plných cihel i využití velkých cihelných dlaždic čtvercového tvaru v nárožích kordonové římsy.

Komín se přes své výrazné naklonění dochoval v poměrně dobrém stavu, významnější negativní vlivy vycházející z jeho nepůvodní funkce a také z nepříznivého libereckého podnebí jsou patrny pouze na hlavě. Některé spáry na ní jsou vydrolené a nemnoho cihel je drobně erodovaných. Její celkový stav, stejně jako stav komína celého, je dobrý.

Otto Stadler, barevna a apretura


Barevnu (Na Zápraží čp.403 / 7), včetně hranolového třicet sedm metrů vysokého komína, provedl roku 1882 stavitel Scholze pro Roberta Antona Hoffmanna. V roce 1892 ji koupil Otto Stadler a nechal přistavěl apreturu. Dvoupodlažní budovu, jejíž průčelí opisuje oblouk Nisy, realizoval ještě téhož roku opět stavitel Scholze. Od roku 1906 již firma nesla názvem Otto Stadler's Nachfolgen a vlastnil ji Hermann Krammer, později nesl podnik také jeho jméno. Továrna v té době již pohltila sousední budovu čp. 470, halu, postavenou roku 1890 jako jízdárnu libereckého jezdeckého klubu. Po II. světové válce nebyla výroba obnovena a budovy sloužily jako sklady divadla F.X.Šaldy. Do roku 2005 areál prošel konverzí - jízdárna slouží jako městská tržnice (2007) a v budově Stadlerovy apretury sídlí restaurace, jejíž terasa je přístupná po nové lávce přes Nisu podle návrhu architekta Filipa Horatschkeho. V době tohoto článku (2007) La Fabrika, v současné době (2021) Plaudit.

(zdroj: průvodce Industriál libereckého kraje, 2007)

V současnosti restaurace Plaudit
V současnosti restaurace Plaudit

Komín dnes neslouží pouze jako němý nositel reklamního poutače. Dolní centrum Liberce patřilo mezi nejprůmyslovější oblasti v českých zemích vůbec a charakteristický pro něj byl les komínů desítek zdejších továrních provozů. S jejich postupným zavíráním bohužel byla zdemolována či ponížena na výšku okolní zástavby i většina továrních komínů. V prostoru západně od Soukenného náměstí v údolí řeky Nisy dnes dokonce zbyl tovární komín pouze jediný. 37 metrů vysoký solitér komína nad někdejší Hoffmannovou apreturou tak je dnes nejen působivým orientačním bodem, ale především pak významným nositelem identity místa upomínající na jeho dlouhou průmyslovou historii.

(zdroj:  https://tovarnikominy.cz/kominy.152?fbclid=IwAR2CFeVRYnuXKwZrnrtJHEj5NFUCR3k7dboOI98nx4cZry3C-sCIdl5jyWY )

Hrazená ulice v roce 1976 (foto Petr Šimr)
Hrazená ulice v roce 1976 (foto Petr Šimr)
Hrazená ulice v roce 1976 (foto Petr Šimr) a 14.8.2022
Hrazená ulice v roce 1976 (foto Petr Šimr) a 14.8.2022
Hrazená ulice v roce 1976 (foto Petr Šimr)
Hrazená ulice v roce 1976 (foto Petr Šimr)
původní vchod do kina z roku 1913 (Štanderová Jana ... Omyl toto nebyl původní vchod do kina, ale na ředitelstvi SMK... Správu městských kin a do redakce Libereckého deníku. Vedle byl chod do aranzovny.. Dnes tam jsou Vietnamci... Další postranní východy byly na rychlejší vyklízení po představení.. Vycházelo se všemi směry z kina... Počet míst 435)
původní vchod do kina z roku 1913 (Štanderová Jana ... Omyl toto nebyl původní vchod do kina, ale na ředitelstvi SMK... Správu městských kin a do redakce Libereckého deníku. Vedle byl chod do aranzovny.. Dnes tam jsou Vietnamci... Další postranní východy byly na rychlejší vyklízení po představení.. Vycházelo se všemi směry z kina... Počet míst 435)
Grafické zobrazení "Karmer - Lichtspiele" (komorní kino, později kino Lípa), které bylo otevřeno v roce 1914, postavené na místě několika domů s kapacitou sedm set osob. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb )
Grafické zobrazení "Karmer - Lichtspiele" (komorní kino, později kino Lípa), které bylo otevřeno v roce 1914, postavené na místě několika domů s kapacitou sedm set osob. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb )
Pohled do ulic Jánská a 1.máje (kino Lípa) (archiv Jiří Peterka)
Pohled do ulic Jánská a 1.máje (kino Lípa) (archiv Jiří Peterka)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
1997 (Petr Šimr)
1997 (Petr Šimr)
Tento vchod do kina Lípa zná většina Liberečanů
Tento vchod do kina Lípa zná většina Liberečanů
Vchod do kina v době vzniku článku (2014)
Vchod do kina v době vzniku článku (2014)
interiér kina v roce 2012 (foto Jan Pešek)
interiér kina v roce 2012 (foto Jan Pešek)
interiér kina v roce 2012 (foto Jan Pešek)
interiér kina v roce 2012 (foto Jan Pešek)
Nový Klub Lípa v centru Liberce Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nový Klub Lípa v centru Liberce Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Jeden z barů se táhne po celé šířce hlavního sálu. Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Jeden z barů se táhne po celé šířce hlavního sálu. Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Klub může hostit koncerty i komiky. Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Klub může hostit koncerty i komiky. Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Za proměnou dlouhá léta chátrajícího biografu na luxusní nejen hudební podnik stojí dvojice libereckých podnikatelů Martin Hřebík (na snímku) a Jan Fanta, kteří již několik barů a diskoték provozují. Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Za proměnou dlouhá léta chátrajícího biografu na luxusní nejen hudební podnik stojí dvojice libereckých podnikatelů Martin Hřebík (na snímku) a Jan Fanta, kteří již několik barů a diskoték provozují. Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Soukenné náměstí a Jánská ulice kolem roku 1900 a 2.4.2020
Soukenné náměstí a Jánská ulice kolem roku 1900 a 2.4.2020
Kino Lípa
Kino Lípa
Další časté využití traktorů v MHD je při zimní údržbě. Liberecký Zetor prohrnuje provizorní trať v centru Liberce 1995. (archiv Muzeum MHD Praha)
Další časté využití traktorů v MHD je při zimní údržbě. Liberecký Zetor prohrnuje provizorní trať v centru Liberce 1995. (archiv Muzeum MHD Praha)
Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje v 90.letech a v roce 2020
Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje v 90.letech a v roce 2020
nároží Soukenného náměstí a třídy 1.máje v roce 1928 a 20.4.2021
nároží Soukenného náměstí a třídy 1.máje v roce 1928 a 20.4.2021
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Soukenné náměstí v roce 1960 a 2001 .........Soukenné náměstí (tehdy Gottwaldovo) se chlubilop novým vstupem do kina Lípa a zdobnou parkovou úpravou ve středu. Zde se uvažovalo v osmdesátých letech o postavení pomníku K.Gottwalda, ale existence záchodků byla základní ideologickou překážkou. V průběhu šedesátých let došlo ke zbourání jižní zástavby. Když na konci roku 1989 oiminulo nebezpečí zbourání souboru domů s kinem Lípa a městská doprava si uchovala stávající trasu, mohlo se uvažovat o architektonickém řešení. V letech 1997-2000 se celý blok proměnil k nepoznání v poměrně kultivovaně řešené prostranství, kde se spojila stará zástavba s novou a v daných mezích se uchovalo řešení ulic. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Soukenné náměstí v roce 1960 a 2001 .........Soukenné náměstí (tehdy Gottwaldovo) se chlubilop novým vstupem do kina Lípa a zdobnou parkovou úpravou ve středu. Zde se uvažovalo v osmdesátých letech o postavení pomníku K.Gottwalda, ale existence záchodků byla základní ideologickou překážkou. V průběhu šedesátých let došlo ke zbourání jižní zástavby. Když na konci roku 1989 oiminulo nebezpečí zbourání souboru domů s kinem Lípa a městská doprava si uchovala stávající trasu, mohlo se uvažovat o architektonickém řešení. V letech 1997-2000 se celý blok proměnil k nepoznání v poměrně kultivovaně řešené prostranství, kde se spojila stará zástavba s novou a v daných mezích se uchovalo řešení ulic. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)

Liberecká kina

Z první republiky zdědil poválečný Liberec celkem devět kin. K 1. květnu 1948 dostala jména podle hlavních měst spřátelených států:
z Adrie se stala Moskva,
z Kapitolu Varšava,
ze Zdaru Sofia,
ze Slavie v Rochlici Praha a z Času Bělehrad, který byl poté, co se Jugoslávie rozhodla jít vlastní politickou cestou, změněn na Lípa.
Posledním klasickým biografem, který v Liberci vznikl, byl Máj, jenž už žádné jméno hlavního města nenesl. Otevřen byl v roce 1975 ve společenském středisku Centrum na Králově Háji.

Prázdné, tiché a opuštěné. Tak slavilo v roce 2014 liberecké kino Lípa stoleté výročí, ale po letech chátrání v roce 2020 rozkvetla, z bývalého kina v Liberci je luxusní klub

Liberecký biograf Kammerspiele, dnešní kino Lípa, před sto lety slavnostně uvítal první diváky. Významné výročí neslaví v nejlepší kondici: momentálně je biograf zavřený. Skončil v tichu a zapomnění a nikdo neví, jaký bude jeho další osud.

Zatímco dřív byla kina (a divadla) téměř jediným centrem kulturního dění, dnes si může vybrat kdokoliv zábavu podle libosti u televize či internetu. A definitivní smrtící ránu do vazu klasickým biografům, Lípu nevyjímaje, zasadila multikina.

Filmový klub v Liberci, který dříve program v Lípě spravoval, odsud odešel před necelými dvěma lety.

"Opustili jsme kino poté, co jsme se s městem nedohodli na podpoře. Přesunuli jsme se a nyní promítáme ve vratislavickém kulturním centru 101010," uvedla za Filmový klub Martina Šumová.

Technické vybavení nicméně v biografu zůstalo. "Všechno tam je," potvrdila Šumová. "Ozvučení bylo sice naše, ale dohodli jsme se s městem, že jej tam zatím necháme. Vůbec netuším, jaké má s kinem město záměry."

Město žádné záměry momentálně nemá. "Liberec prodal budovu, kde je kino Lípa, v roce 1998 s tím, že patnáct let má privilegium provozovat kino. Patnáct let uplynulo, tudíž město nemá s kinem žádné plány. Ale gratulujeme k výročí, i když jak víme, doba kamenným biografům nepřeje. Stačí starosti s jedním klasickým kinem, Varšavou," uvedl náměstek liberecké primátorky Kamil Jan Svoboda.

Kino začalo fungovat 31. ledna 1914 coby Komorní kino, německy Kammerspiele. Ať už se jmenovalo Čas, Bělehrad nebo Lípa, mířily sem rok co rok tisíce diváků.

V době, kdy do města roku 2008 vstoupilo první multikino v obchodním centru Nisa a přetáhlo biografům většinu diváků, hledalo kino Lípa cestu v promítání nekomerčních snímků pro náročné diváky. Dlouho to bohužel nevydrželo.

"Hráli jsme filmy, které nedávala multikina, protože nebyly komerčně zajímavé. Poslední dobou se i návštěvnost mírně zvýšila, lidé jakoby tušili konec kina. Program byl jistě zajímavý jak třeba pro důchodce, tak večer pro klubové publikum. Do budoucna bychom ale stejně měli problém, chyběla nám digitální technologie. A distributoři končí s výrobou pětatřicítkových kopií," řekl tehdy vedoucí Filmového klubu v Liberci Miroslav Randák.

Kino s názvem Lípa už přitom měl Liberec za první republiky; jmenoval se tak biograf v družstevním Lidovém domě ve Šlikově ulici. Bylo to společenské a kulturní centrum českých obyvatel Růžodolu a Rochlice.

V tamní Lípě se proto hrály především české filmy: v roce 1935 bylo z 52 filmů 32 domácí produkce. Po válce už ale k obnově kina nedošlo.

Autor: Jan Mikulička, rok 2014

Lípa po letech chátrání v roce 2020 rozkvetla, z bývalého kina v Liberci je luxusní klub

Řady tvrdých sedaček jsou pryč, promítací plátno nahradila obří LED obrazovka a místo stánku s popcornem stojí jeden ze tří bohatě vybavených barových pultů. Bývalé Kino Lípa v Liberci dostalo injekci živé vody v podobě 15 milionů korun a stal se z něj moderní hudební Klub Lípa.

Za proměnou ošuntělého biografu na luxusní podnik stojí dvojice libereckých podnikatelů Martin Hřebík a Jan Fanta, kteří již několik barů a diskoték provozují.

"Impulsem byl pro nás konec oblíbeného klubu Huť v Lidových sadech. Věděli jsme, že lidé budou hledat alternativu. Chtěli jsme nabídnout zábavu v prostředí, které doposud v Liberci nebylo," vysvětluje Hřebík. Podle něj se tak z Lípy stal nejmodernější klub na sever od Prahy.

Hřebík přiznává, že přestavba 106 let staré budovy nebyla laciná. "Nákup bývalého kina stál 10 milionů, rekonstrukce zhruba 15 milionů."

A je to vidět. Hlavnímu sálu dominuje obří obrazovka, její sestřičky lemují chodby a pánové je najdou dokonce nad pisoáry. V interiéru nechybí kilometry diodových pásů, nábytek na míru nebo nápadité lustry.

Dělníci se propadli do trezoru banky

Spoustu nákladných věcí však návštěvníci vůbec neuvidí. "Z kina zůstala v podstatě jenom skořápka. Všechno je nově udělané. Museli jsme i lít podlahy, aby se nepropadly," popisuje majitel a zmiňuje horké chvilky, které při rekonstrukci nastaly.

"Stavební práce po předchozích majitelích byly dost zfušované. Několikrát jsme se propadli do trezoru banky, která sídlí pod námi. Jindy praskla voda a natekla do hracích přístrojů sousedního kasína." Přestavba trvala zhruba rok a majitelé se kvůli ní museli zadlužit.

"Podnikáme deset let a nikdy jsme se nezadlužili. Ale tady už to nešlo, tak jsme si museli půjčit," přibližuje Hřebík. Když měl klub zkraje jara otvírat, přišla koronakrize. Hřebík s Fantou tak ze dne na den museli zavřít všechny podniky. "Jsme bez peněz. Jak firma, tak i já osobně. Musel jsem prodat nějaké nemovitosti, auto...," stýská si Hřebík.

Přesto věří, že právě Lípa může jeho podnikání znovu nastartovat. "Rozhodně to není jen nová diskotéka, jak si možná spousta lidí myslí. Pochopitelně taneční party tu budou, ale vedle toho chceme přinášet i živé koncerty mnoha žánrů. Prostor nabídneme i regionálním kapelám, uvažujeme o standup comedy večerech," vypočítává Hřebík.

Díky moderní technice ale klub může posloužit i ke konání besed, přednášek, workshopů nebo menších konferencí.

Ven neunikne ani hlásek

Především koncerty a taneční party můžou vyvolávat otázku, zda se hluk nebude šířit do okolí. "Už před těmi 106 lety to tak dokonale postavili, že ven není slyšet vůbec nic. A to tady máme aparaturu za milion," ubezpečuje Hřebík. Protihluková skla najdou návštěvníci i uvnitř klubu. Oddělují velký sál od malého. Ten se nachází v místě bývalé promítací místnosti a člověk z něj má podobný výhled jako promítač za časů největší slávy kina.

Klub Lípa přivítá první návštěvníky v pátek večer. Za sebou už ale má zatěžkávací zkoušku, při které se jako hlavní hvězda představil populární zpěvák Sebastian.

"Je to tu hezké, zvuk mi přijde dobrý. Tak doufám, že se klukům bude dařit, přeji jim to," vzkazuje majitelům liberecký rodák.

Autor: Jan Pešek

Soukenné náměstí (foto V. Víšek)
Soukenné náměstí (foto V. Víšek)
nároží Soukenného náměstí a Jánské ulice a třídy 1.máje 1928 a 2020 a
nároží Soukenného náměstí a Jánské ulice a třídy 1.máje 1928 a 2020 a
Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje v 90.letech a v roce 2020
Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje v 90.letech a v roce 2020
Pohled ze Soukenného náměstí na nároží Jánská ulice a třídy 1.máje cca v roce 1957 a 17.9.2021
Pohled ze Soukenného náměstí na nároží Jánská ulice a třídy 1.máje cca v roce 1957 a 17.9.2021
pohled ze Soukenného náměstí směr nároží Jánské ulice a Třídy 1.máje
pohled ze Soukenného náměstí směr nároží Jánské ulice a Třídy 1.máje
(archiv Martina Jevčáková)
(archiv Martina Jevčáková)
1957
1957
1951 (archiv Milan Ban)
1951 (archiv Milan Ban)
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
Soukenné náměstí (tehdy Gottwaldovo) s okolím a již novým vstupem do kina Lípa v roce 1960 (archiv Boveraclubu)
Soukenné náměstí (tehdy Gottwaldovo) s okolím a již novým vstupem do kina Lípa v roce 1960 (archiv Boveraclubu)
Nároží soukenného niáměstí a Jánské ulice v roce 1968 (archiv Jany Ducháčkové) a 11.4.2021
Nároží soukenného niáměstí a Jánské ulice v roce 1968 (archiv Jany Ducháčkové) a 11.4.2021
Rok 1960 a 2020
Rok 1960 a 2020
Rekonstrukce tramvajové trati v dolním centru Liberce byla 25.9.1994 v plném proudu, a tak všechny tramvajové linky používaly provizorní trať v dolní části třídy 1. máje, stejně jako vůz T3SU č. 52 z roku 1982. (archiv Boveraclubu)
Rekonstrukce tramvajové trati v dolním centru Liberce byla 25.9.1994 v plném proudu, a tak všechny tramvajové linky používaly provizorní trať v dolní části třídy 1. máje, stejně jako vůz T3SU č. 52 z roku 1982. (archiv Boveraclubu)
cca 1995 (Miroslav Fogl)
cca 1995 (Miroslav Fogl)
archiv Fotočas Mirek
archiv Fotočas Mirek
Liberec, "Malá Stalinka", 14.9.1994 a T3SU na provizorní tramvajové trati. (archiv Boveraclubu)
Liberec, "Malá Stalinka", 14.9.1994 a T3SU na provizorní tramvajové trati. (archiv Boveraclubu)

V pondělí 8.5.1995

vyrazil Gisbert fotit tramvaje do "Malé Stalinky", kam se na krátkou dobu tramvaje vrátily v podobě provizoria. (archiv Boveraclubu)

Stavba OC Forum (2010)


(archiv Hana Kubíková)
Soukenné náměstí - jihozápadní část 1930 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Soukenné náměstí - jihozápadní část 1930 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1.máje v roce 1992 a 2020
třída 1.máje v roce 1992 a 2020
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
třída 1.máje v roce 1904 a 2020
třída 1.máje v roce 1904 a 2020
obchodní centrum a okolí
obchodní centrum a okolí
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Ulice 1.máje (M.Gergelčík)
Ulice 1.máje (M.Gergelčík)
ulice 1.máje v roce 1904 a 28.5.2021
ulice 1.máje v roce 1904 a 28.5.2021
třída 1.máje (archiv Milana Šíra st.)
třída 1.máje (archiv Milana Šíra st.)
Duben 1982, tramvaj T2 č. 22 a autobus ŠM11. Jánskou ulici bylo nezbytně nutné vždy v dubnu řádně vyspravit, aby dělný lid neklopýtal v prvomájovém průvodu a zejména aby se před tribunou plnou papalášů nikdo nenatáhl. (archiv Boveraclubu)
Duben 1982, tramvaj T2 č. 22 a autobus ŠM11. Jánskou ulici bylo nezbytně nutné vždy v dubnu řádně vyspravit, aby dělný lid neklopýtal v prvomájovém průvodu a zejména aby se před tribunou plnou papalášů nikdo nenatáhl. (archiv Boveraclubu)

A takhle nějak pěkně to v tom roce 1987 vypadalo.

(archiv Boveraclubu)

1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
Jánská ulice v roce 1987 a 5.6.2022
Jánská ulice v roce 1987 a 5.6.2022
Jánská ulice v roce 1987 a 5.6.2022
Jánská ulice v roce 1987 a 5.6.2022
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
Jánská ulice 15.4.2009 (foto Petr Dvorský)
Jánská ulice 15.4.2009 (foto Petr Dvorský)
Jánská ulice
Jánská ulice
Jánská ulice 1950 a 2020
Jánská ulice 1950 a 2020
Jánská ulice v 80.letech a 11.10.2020
Jánská ulice v 80.letech a 11.10.2020
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
Jánská ulice 1962 a 2020
Jánská ulice 1962 a 2020
Petr Šimr 1982
Petr Šimr 1982
OD Ještěd a OC Forum
OD Ještěd a OC Forum
Švédská ulice v roce 1978 a 18.10.2020
Švédská ulice v roce 1978 a 18.10.2020
Nároží Švédské a Jánské ulice v roce 1985 a 8.11.2020
Nároží Švédské a Jánské ulice v roce 1985 a 8.11.2020
Švédská ulice (archiv Miloslava Rymešová)
Švédská ulice (archiv Miloslava Rymešová)
pohled od Domu kultury v roce 1985 a 8.11.2020
pohled od Domu kultury v roce 1985 a 8.11.2020
T2 č. 17 projíždí 1.7.1984 Jánskou ulicí kolem OD Ještěd. O čtvrtstoletí později (2.4.2009) tudy jede souprava T2R č. 18+19. Kdo by tenkrát v osmdesátkách tipoval, že tramvaje T2 v Liberci vydrží tak dlouho a přežijí ten obchoďák (archiv Boveraclubu)
T2 č. 17 projíždí 1.7.1984 Jánskou ulicí kolem OD Ještěd. O čtvrtstoletí později (2.4.2009) tudy jede souprava T2R č. 18+19. Kdo by tenkrát v osmdesátkách tipoval, že tramvaje T2 v Liberci vydrží tak dlouho a přežijí ten obchoďák (archiv Boveraclubu)
Jánská ulice v 60.letech a 2020
Jánská ulice v 60.letech a 2020
Obchodní dům Ještěd (K - mart, později Tesco) byl postaven v sedmdesátých letech dvacátého století. Architektem byl stejně jako u horského hotelu na Ještědu Karel Hubáček. z knihy Liberec/město/the city of/stadt foto - Karel Došek, Jan Pikous ml. Šimon Pikous, 2001 - 2007 text - Jan Šebelka (archiv Jitka Horušická)
Obchodní dům Ještěd (K - mart, později Tesco) byl postaven v sedmdesátých letech dvacátého století. Architektem byl stejně jako u horského hotelu na Ještědu Karel Hubáček. z knihy Liberec/město/the city of/stadt foto - Karel Došek, Jan Pikous ml. Šimon Pikous, 2001 - 2007 text - Jan Šebelka (archiv Jitka Horušická)
kolorováno (Starý Liberec)
kolorováno (Starý Liberec)
Jánská ulice 2007 a 2020
Jánská ulice 2007 a 2020
Jánská ulice kolem roku 1985 a 22.12.2021
Jánská ulice kolem roku 1985 a 22.12.2021
Co takhle zajít na kolotoč (archiv Michal Bárta)
Co takhle zajít na kolotoč (archiv Michal Bárta)
Křižovatka Jánské a Švédské ulice v 60.letech a 29.8.2020
Křižovatka Jánské a Švédské ulice v 60.letech a 29.8.2020
Švédská ulice
Švédská ulice
Nároží Švédské a Jánské ulice 10.11.1963 a 8.11.2020
Nároží Švédské a Jánské ulice 10.11.1963 a 8.11.2020
Nároží Švédské a Jánské ulice 10.11.1963 a 8.11.2020
Nároží Švédské a Jánské ulice 10.11.1963 a 8.11.2020
křižovatka Náchodské a zaniklé ulice Švédské a U splavu
křižovatka Náchodské a zaniklé ulice Švédské a U splavu
archiv O.Musil
archiv O.Musil
pohled od Domu kultury v roce 1985 a 8.11.2020
pohled od Domu kultury v roce 1985 a 8.11.2020
zajímavý pohled z archivu stránky Liberec 1945 - 1990
zajímavý pohled z archivu stránky Liberec 1945 - 1990
pohled na zaniklou Švédskou ulici v roce 1978 a 2.2.2021
pohled na zaniklou Švédskou ulici v roce 1978 a 2.2.2021
starý obchodní dům Ještěd
starý obchodní dům Ještěd
starý Obchodní dům Ještěd
starý Obchodní dům Ještěd
pohled na zaniklou Švédskou ulici v roce 1978 a 2.2.2021
pohled na zaniklou Švédskou ulici v roce 1978 a 2.2.2021
"Blažkárna" při pohledu z druhé strany od kulturáku v listopadu 1986. (archiv Tomáš Krebs)
"Blažkárna" při pohledu z druhé strany od kulturáku v listopadu 1986. (archiv Tomáš Krebs)
Švédská ulice v roce 1964 (zdroj: eBay)
Švédská ulice v roce 1964 (zdroj: eBay)
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
z druhé strany a ještě bez plachty. Rok 1986. (archiv Tomáš Krebs)
z druhé strany a ještě bez plachty. Rok 1986. (archiv Tomáš Krebs)
Švédská ulice čp. 516 - foto Damborský ( cca 1988).
Švédská ulice čp. 516 - foto Damborský ( cca 1988).
1987 (archiv Tomáš Krebs)
1987 (archiv Tomáš Krebs)
archiv Miroslava Rymešová
archiv Miroslava Rymešová
Nedávno proběhla diskuze o domě Švédská 1 a jeho umístění . Našel jsem foto , kde dům ještě stojí .Vlevo za kulturákem .(Ladislav Dada Šesták)
Nedávno proběhla diskuze o domě Švédská 1 a jeho umístění . Našel jsem foto , kde dům ještě stojí .Vlevo za kulturákem .(Ladislav Dada Šesták)

Jánská ulice v 50.letech a po rozšíření v roce 1960.


Zdroj: Kniha Liberec minulosti a budoucnosti (archiv Všichni Čermáci)

Nároží ulic Jánské a Nádražní (dnes třída 1.máje) počátkem 20.století a v současnosti

Hospoda Starý Liberec

Před budovou banky stávala až do roku 1957 hospoda Starý Liberec (čp. 67 - III), původně obytný domek z roku 1801. Když ho koupila Česká beseda v roce 1864, aby si na jeho místě vybudovala svůj stánek, byla její žádost z regulačních důvodů zamítnuta a domek po dvou letech určen k demolici. Přesto odolal a roku 1870 v něm byla otevřena zmíněná hospoda.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Palác Centrum

Dostavba Jánské ulice podle jednotného architektonického záměru začala v roce 1994 a patří bezesporu k nejzdařilejším urbanistickým celkům, realizovaných v Liberci v průběhu 90. let 20.století. Je z větší části dílem architektů Libereckého Sialu. Mezi pěti novými domy vyniká nárožní obchodní dům Centrum, patrně nejelegantnější moderní stavba ve městě, postavená podle projektu libereckého architekta Jiřího Suchomela, zakladatele katedry architektury Technické univerzity. Na druhé straně bloku vznikla v roce 2000 obdobně laděná přístavba tehdejšího kina Lípa, jejíž estetické kvality jsou bohužel nesrovnatelně nižší.

(zdroj: R. Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)

Z důvodu rekonstrukce Jánské ulice se vrátily na chvíli tramvaje i do dolní části třídy 1. máje (takzvané malé Stalinky). Dne 11.9.1994 tudy projíždí na lince č. 3 souprava 2xT3SUCS č. 59+60. Foto Gisbert Jakl
Z důvodu rekonstrukce Jánské ulice se vrátily na chvíli tramvaje i do dolní části třídy 1. máje (takzvané malé Stalinky). Dne 11.9.1994 tudy projíždí na lince č. 3 souprava 2xT3SUCS č. 59+60. Foto Gisbert Jakl
archiv Fotočas Mirek
archiv Fotočas Mirek
archiv O.Musil
archiv O.Musil
hostinec před demolicí (archiv J.Zeman)
hostinec před demolicí (archiv J.Zeman)
hostinec před demolicí (archiv J.Zeman)
hostinec před demolicí (archiv J.Zeman)
Restaurace Starý Liberec těsně před jeho zbouráním v 50.letech minulého století (archiv J.Zeman) a 2.4.2021
Restaurace Starý Liberec těsně před jeho zbouráním v 50.letech minulého století (archiv J.Zeman) a 2.4.2021
Ulice Jánská x třída 1.máje
Ulice Jánská x třída 1.máje
Křižovatka třídy 1.máje a Jánské ulice
Křižovatka třídy 1.máje a Jánské ulice
 třída 1. máje s obchodním domem Ještěd a Domem kultury, Miloslav Kalík, cca 1987 (archiv SM Liberec)
třída 1. máje s obchodním domem Ještěd a Domem kultury, Miloslav Kalík, cca 1987 (archiv SM Liberec)
Restaurace Starý Liberec těsně před jeho zbouráním v 50.letech minulého století (archiv J.Zeman) a 2.4.2021
Restaurace Starý Liberec těsně před jeho zbouráním v 50.letech minulého století (archiv J.Zeman) a 2.4.2021
nároží třídy 1.máje a Jánské ulice
nároží třídy 1.máje a Jánské ulice
Třída 1.máje a ulice Jánská (M.Gergelčík)
Třída 1.máje a ulice Jánská (M.Gergelčík)
Třída 1.máje a ulice Jánská (M.Gergelčík)
Třída 1.máje a ulice Jánská (M.Gergelčík)
1981 (archiv T.Majer)
1981 (archiv T.Majer)

Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje


Před rododendrony plastika "Vítězství" z roku 1981 od Štefana Nejeschleby (spoleksevp.cz). Od stejného autora je kupříkladu plastika "Květ" v křoví na Šaldově náměstí. (Hans Oldskull)

nároží Jánské ulice a třídy 1.máje 4.5.1987 a 2.1.2021
nároží Jánské ulice a třídy 1.máje 4.5.1987 a 2.1.2021
4. 5. 1987 (archiv Kateřiny Odrážkové)
4. 5. 1987 (archiv Kateřiny Odrážkové)

TRAMVAJE V NEZNÁMÉM MĚSTĚ


Tramvaje T2 zachytil Erwin Cettineo v neděli 10.11.1963 v dnes již neexistujícím uličním prostoru Liberce. Při výluce z důvodu odstřelu domů v horní části Revoluční ulice zánovní jednosměrné vozy T2R na lince č. 3 od Hanychova končily na křižovatce ulic Jánská a Švédská (v prostoru mezi dnešním OC Forum a Domem kultury) a otáčely se na kolejovém trojúhelníku ulic Švédská a Náchodská. Koleje v těchto místech byly pozůstatkem v roce 1960 zaniklé tratě do Rochlice, tramvaje je tehdy používaly ještě pro najíždění na linku 11 do Jablonce nad Nisou. Veškerá zástavba v těchto místech začala zanikat o pár let později v souvislosti s výstavbou obchodního domu Ještěd, ze stejného důvodu zmizelo i zdejší kolejiště.

V neděli 10.11.1963 se bourala v Liberci celá řada domů v Revoluční ulici, a tak nejezdily tramvaje do Lidových Sadů. Ty se při cestě od Hanychova otáčely na kolejovém trojúhelníku na křižovatce ulic Náchodské a Švédské a vracely se do Jánské. V orientaci pomůže mapka, Švédská ulice dnes už neexistuje a místo ní je prostor mezi Domem kultury a OC Forum. Na lince č. 3 jezdily zánovní tramvaje T2 a náhradní autobusovou dopravu obstarávaly autobusy Škoda 706 RO.


(archiv Boveraclubu)

Švédská ulice (archiv Boveraclubu)
Švédská ulice (archiv Boveraclubu)
2.2.1969 Náchidská x Švédská (archiv Boveraclubu)
2.2.1969 Náchidská x Švédská (archiv Boveraclubu)
dnes zaniklá Švédská ulice v roce 1970 a 14.12.2021
dnes zaniklá Švédská ulice v roce 1970 a 14.12.2021

Zaniklá Švédská ulice a okolí (třída1. máje a Jánská ulice)

1985 (archiv Boveraclubu)

Nároží třídy 1.máje a Jánské ulice v roce 1985 a 8.11.2020
Nároží třídy 1.máje a Jánské ulice v roce 1985 a 8.11.2020
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
třída 1.máje v roce 1918
třída 1.máje v roce 1918
(archiv Luboš Mencl)
(archiv Luboš Mencl)
Třída 1.máje (foto M.Gergelčík)
Třída 1.máje (foto M.Gergelčík)
pohled korytem Nisy směr Rybníček v roce 1959 a v roce 2018 (foto M.Gergelčík)
pohled korytem Nisy směr Rybníček v roce 1959 a v roce 2018 (foto M.Gergelčík)

Budova Rakouského úvěrového ústavu pro obchod a živnost na třídě 1.máje (před rokem 1918)

Souběžně s rozvojem průmyslu, obchodu a stavebním rozmachem se v celém Liberci rozvíjelo i peněžnictví.

Nejstarším peněžním ústavem byla liberecká spořitelna, která byla založena 19.12.1853. První banka zde byla založena až v roce 1872 a po přelomu století se začaly objevovat i další filiálky velkých bank. Architektonicky nejvýznamnější je modernisticky pojatý bankovní palác (čp. 79 - III), otevřený v roce 1913 na dnešní třídě 1.máje jako filiálky Rakouského úvěrového ústavu pro obchod a průmysl (V roce 1919 zde byla pobočka České eskomptní banky a Úvěrového ústavu v Praze, za druhé světové války Drážďánská banka. Po válce ji vlastnilo město, pak byla sídlem OV KSČ, redakce novin Vpřed a dalších organizací a po roce 1989 zde sídlí Česká obchodní banka)

(zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb - Městská čtvrť v proměnách doby, 2016 )

ČSOB
ČSOB
Ulice U jezu (Foto M.Gergelčík)
Ulice U jezu (Foto M.Gergelčík)
Pohled k mostu na třídě 1.máje v roce 1959, vlevo objekty bývalé Herknetovy továrny čp. 474 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Pohled k mostu na třídě 1.máje v roce 1959, vlevo objekty bývalé Herknetovy továrny čp. 474 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Pohled na tehdejší OV KSČ z ulice U Jezu. Foto Ladislav Ovsík, z knihy Liberec, Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem, 1977
Pohled na tehdejší OV KSČ z ulice U Jezu. Foto Ladislav Ovsík, z knihy Liberec, Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem, 1977
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1976 (foto Petr Šimr)
1976 (foto Petr Šimr)
ulice U Besedy v roce 1976 (foto Petr Šimr) a 6.8.2022
ulice U Besedy v roce 1976 (foto Petr Šimr) a 6.8.2022

Starý obchodní dům Ještěd.

Novorenesanční stavba při břehu řeky Nisy na rohu ulic U Jezu a 1. máje pocházela z roku 1888 a byla dílem architekta Paula Waglera. Roku 1923 tu firma Müller otevřela módní dům. (autor příspěvku Jiří Peterka)

Uplyne jen pár týdnů a OD Ještěd 1, uvolní výhled na OD Ještěd 2.

(foto Jiří Holeček)

Pohled od rohu ČSOB (tehdy OV KSČ) na místo, kde stál původní Ještěd.
Pohled od rohu ČSOB (tehdy OV KSČ) na místo, kde stál původní Ještěd.
Rozhraní ulic 1.máje a Jánská - Moc pěkný záběr, odhadem z první poloviny šedesátých let. Na snímku motorový vůz č. 39, vyrobený v roce 1940 a zrušený 1970. (komentář Tomáš Krebs, archiv Jiří Peterka)
Rozhraní ulic 1.máje a Jánská - Moc pěkný záběr, odhadem z první poloviny šedesátých let. Na snímku motorový vůz č. 39, vyrobený v roce 1940 a zrušený 1970. (komentář Tomáš Krebs, archiv Jiří Peterka)
1964 Vilém Boháč
1964 Vilém Boháč
archiv Hans Oldskull
archiv Hans Oldskull
v prosinci 1960 (archiv Boveraclubu)
v prosinci 1960 (archiv Boveraclubu)
Motorový vůz č. 33 dne 9.8.1959 v zastávce Rybníček.
Motorový vůz č. 33 dne 9.8.1959 v zastávce Rybníček.
Ulice U Jezu v roce 1974
Ulice U Jezu v roce 1974
archiv FL
archiv FL

Proměna uličky U Nisy (14.10.1978 , 1986)

Dnes již neexistující Švédská ulice spojovala třídu 1.máje s Náchodskou ulicí. Její zástavbu ukončovaly u mostu přes Nisu dva objekty obchodního domu Müller (čp. 86 a 88 - IV).
Byly postaveny v roce 1888 a novorenesanční podobu jim dal stavitel Paul Wagler. Po roce 1945 dostal obchodní dům pojmenování Ještěd, které pak bylo přeneseno na novou stavbu opodál. Po rozšíření mostu přes Nisu (1958) se stal nárožní dům nepříjemnou dopravní překážkou, a proto v něm byl proražen průchod. Oba uvedené domy musely spolu s dalšími ustoupit novému Domu kultury (projekt arch. Pavel Vaneček, dokončen 1985).

(zdroj R.Karpaš a kolektiv Kniha o Liberci, 1996)

.
Starý obchodní dům Ještěd v roce 1978
Starý obchodní dům Ještěd v roce 1978
(archiv Luboše Mencla)
(archiv Luboše Mencla)
parčík "Na Rybníčku" kolem roku 1972 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
parčík "Na Rybníčku" kolem roku 1972 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Pohled přes Nisu na ulici U Nisy a U Jezu s okolím v roce 1902 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Pohled přes Nisu na ulici U Nisy a U Jezu s okolím v roce 1902 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík

Když se stavěl Dům kultury

(Zdroj: Publikace "Dům kultury ROH Liberec" vydaná jako propagační materiál k otevření DK ROH v roce 1985) (archiv  Všichni Čermáci)

archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
foto Jiří Částka
foto Jiří Částka
archiv Jindřich Gubiš
archiv Jindřich Gubiš
archiv Jindřich Gubiš
archiv Jindřich Gubiš

Kulturní dům v Liberci


Celý projekt, dokončený v roce 1985 měl poměrně dlouhou genezi. O kompletní asanaci a modernizaci tzv. dolního centra se uvažovalo již v meziválečné době a na tuto ideu navázala později nacistická regulace středu města i zamýšlená přestavba v duchu socialistického realismu v 50. letech. Doba uvolnění v průběhu 60. let pak přinesla sebevědomé projekty ateliéru SIAL na komplexní přebudování Soukenného náměstí a jeho okolí. Z velkorysého záměru, který již od počátku počítal rovněž s kulturním domem zhruba ve stejném místě jako dnes, však bylo realizováno pouze obchodní středisko Ještěd. Na něj měl navázat rozložitý komplex kulturního domu, obsahující mj. i klub mladých, restaurace a tři menší kina, přičemž mezi obchodním domem a domem kultury měl vzniknout klidový prostor. Vypracováním projektu byl v roce 1976 pověřen Stavoprojekt Liberec, kde byly vypracovány tři alternativní návrhy, z nichž byla vybrána studie Pavla Vaněčka a Pavla Švancera. Jak oba autoři konstatují v textové části svého návrhu "svým umístěním je objekt "Domu kultury" předurčen k vyvrcholení architektonické kompozice jádra centra. Objekt by měl formovat a částečně uzavírat nový městský prostor dolní úrovně centra a spolu s obchodním domem mu vtisknout specifický a neopakovatelný ráz nekonvenčního charakteru". Samotná realizace byla rozdělena do 4. etap. V průběhu první měl vzniknout Dům kultury, na který měla posléze navázat restaurace, trojice kin a klub mládeže. K realizaci však nakonec dospěla pouze první etapa, zahrnující pouhou třetinu plánovaného komplexu a hlavním architektem se stal Pavel Vaněček. Forma nového Domu kultury byla již od počátku pojata jako "klidná architektonická hmota s jasným horizontálním členěním", která měla kontrastovat s členitými fasádami obchodního střediska Ještěd a měla vytvářet podnož historickému jádru města a zároveň nenarušovat jeho panorama. Jak výstižně ve své recenzi na novostavbu v Architektuře ČSR podotýká Jiří Hubka "autor Domu kultury, situovaného do sousedství architektury obchodního domu, se nepodřídil sugestivnímu náboji tohoto díla, ale šel cestou tvorby vlastní, svébytné. Proti členitosti jeho tvaru postavil sevřenost, proti výbušnosti ukázněnost a proti členícím vertikálám jeho obkladu skleněné, střechovitě skloněné stěny v bronzových elegantních rastrech, proti dynamice horizontálu, klid". Interiéry jsou nápaditě koncipovány tak, aby došlo k vizuálnímu propojení všech prostor s parterem "agory" a exteriérem, k čemuž napomáhá průhledná, skloněná stěna fasád s elektrofloatovým zasklením do atypického bronzového eloxovaného rámu, umožňující dobré proslunění "agory" i působivé efekty v exteriéru (zrcadlení oblohy). Hlavní sál byl koncipován se značnou variabilitou, kdy např. jeviště je možné upravit v horizontálním i vertikálním směru. Může tak být využíván pro společenské akce (plesy, módní přehlídky), divadelní produkce, koncerty i konference. O dobrou akustiku se stará obklad ze štěrbinových rezonátorů. Významné prostory mají teplé barevné ladění, na nosných konstrukcích skeletu je užit pohledový beton a stěny jsou z režného zdiva, dotvářejícího působivé vyznění interiérů. Podlahy v klubovnách a foyer jsou z cihlově červeného raltexu, ve vstupním vestibulu se pak objevuje slivenecký mramor. Investorem byl n. p. Textilana, generálním projektantem Stavoprojekt Liberec a dodavatelem Pozemní stavby. S hlavním architektem Pavlem Vaněčkem spolupracoval Pavel Švancer, na interiérech Pavel Wieden, statiku měl na starosti Václav Voda, konstrukce Josef Patrman a na výtvarné výzdobě se podílela celá plejáda umělců, mj. Slavoj Nejdl, Jiří Nepasický, Jiří Dostál, Jan Lukáš a další. Objekt je dodnes zachován díky snaze současného vlastníka v nebývale autentickém stavu a to včetně původního stylového mobiliáře v interiérech. Třebaže ho negativně poznamenala ztráta urbanistických souvislostí po demolici obchodního střediska Ještěd i skutečnost, že nebyl realizován celý záměr, jedná se bezesporu o hodnotnou a sebevědomou architekturu, jejíž kvality podtrhuje i řada uměleckých děl v interiérech. Když si opět vypůjčíme slova Jiřího Hubky "Architektura vlastní stavby Domu kultury je syntézou odvážně a zrale promyšlených funkčních vazeb dispozice interiéru a plenéru, prozrazující vytříbený autorův smysl pro kontinuitu architektury s širším prostředím a bezprostředním okolím."

(zdroj národní památkový ústav)

Stavba kulturního domu Liberec 5.3.1981

(archiv Jaromir Peterka)

Dům kultury v polovině 80.let

(Zdroj: unionarch.cz) (archiv Všichni Čermáci )

Dům kultury v Liberci

nedlouho po otevření. Na poslední fotografii si všimněte velkoryse pojatých šaten, které jsou dnes již minulostí. Fotografie: HUBKA, Jiří. Dům kultury ROH v Liberci. In Architektura ČSR 1986, roč. XLV, č. 1, s. 5-12 (archiv J.Gubiš)

Most přes Nisu kolem roku 1900 (archiv SM v Liberci) a 6.8.2022
Most přes Nisu kolem roku 1900 (archiv SM v Liberci) a 6.8.2022

Most přes Nisu (počátek 20.století)


Janovodolská, později Nádražní ulice (v současné době třída 1.máje) vedla přes jednoduchý, patrně nejstarší most přes Nisu, jeden ze dvou, které v polovině 19.století ve městě existovaly. Roku 1852 byl opraven a po zřízení nádraží přestavěn (1863). Už za osm let ho nahradil most ocelový a zároveň byly vyzděny přilehlé břehy řeky. Nedlouho potom (1874) bylo při přestavbě domu čp. 147 - III na levém břehu předmostí na 11,5 metru. Nové dopravní situaci neodpovídal starý ocelový most ani polohou, ani šířkou. Proto byl roku 1892 rozebrán a přenesen na místo dřevěného v Orlí ulici. Nový široký ocelový most, zbudovaný nákladem 11 076 zlatých a 79 krejcarů, vydržel až do roku 1958, kdy ho nahradil dnešní železobetonový.

Vlevo vidíme roh domu čp.147 - III, vzadu vystupuje škola v Orlí ulici, zakrytá zčásti vilou stavitele Ferdinanda Scholze (čp. 414 - III) z roku 1885. Uprostřed je třípodlažní dům čp. 79 - III Antona Perziny s kancelářemi firmy Rosenbaum a Deutsch, na jehož místě vyrostla banka. Dům vedle byl zbořen až při výstavbě pozdější Jazykové školy.
Po otevření ulice Na Zápraží byl roku 1874 postaven v pořadí třetí most, opět dřevěný, vyměněný roku 1898 za ocelový. Současně byla Nisa přemostěna i v dnešní ulici U Besedy. (zdroj kniha o Liberci)
Neissebrücke. Bahnhofstrasse. Liberec, most přes Nisu v Nádražní třídě - nyní 1. máje. Bez datace. Autor: neuveden. (archiv SM v Liberci)
Neissebrücke. Bahnhofstrasse. Liberec, most přes Nisu v Nádražní třídě - nyní 1. máje. Bez datace. Autor: neuveden. (archiv SM v Liberci)
(archiv Jarda Veselský)
(archiv Jarda Veselský)
1974
1974
archiv J:Hůlka
archiv J:Hůlka
1960
1960
Rybníček v roce 1899
Rybníček v roce 1899
třída 1.máje (archiv M.Gergelčík)
třída 1.máje (archiv M.Gergelčík)
cca 1982 (archiv Jus Jusl)
cca 1982 (archiv Jus Jusl)
15.5.1995 a souprava T3SUCS č. 74 + 75 na lince č. 11 projíždí po provizorní tramvajové trati na třídě 1. máje.
15.5.1995 a souprava T3SUCS č. 74 + 75 na lince č. 11 projíždí po provizorní tramvajové trati na třídě 1. máje.
archiv FL
archiv FL
hodinářství na Rybníčku v roce 1964 (foto Vilém Boháč)
hodinářství na Rybníčku v roce 1964 (foto Vilém Boháč)
třída 1.máje - Květinářství na Rybníčku
třída 1.máje - Květinářství na Rybníčku
třída 1.máje
třída 1.máje
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
Na této fotografii je v té době bývalý hostinec Zur Gartenlaube v Nádražní ulici čp. 22 (nyní třída 1. máje) v roce 1938. Dům byl postaven v roce 1858 a jako hostinec byl v provozu do roku 1906. Dnes je již dávno samozřejmě zbouraný. Vedle stál hotel National a tak každý pozná, kde stála tato hospůdka. (fotografie z restaurovaného archivu Severočeského muzea v Liberci)
Na této fotografii je v té době bývalý hostinec Zur Gartenlaube v Nádražní ulici čp. 22 (nyní třída 1. máje) v roce 1938. Dům byl postaven v roce 1858 a jako hostinec byl v provozu do roku 1906. Dnes je již dávno samozřejmě zbouraný. Vedle stál hotel National a tak každý pozná, kde stála tato hospůdka. (fotografie z restaurovaného archivu Severočeského muzea v Liberci)
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
třída 1. máje v roce 1965 a v roce 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1. máje v roce 1965 a v roce 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1.máje v roce 1959 a 14.12.2021
třída 1.máje v roce 1959 a 14.12.2021
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Pohled na třídu 1.máje v roce 1960 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Pohled na třídu 1.máje v roce 1960 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
křižovatka Nádražní ulice (třída 1.máje) a ulice na Rybníčku cca před 100 lety (archiv Boveraclubu)
křižovatka Nádražní ulice (třída 1.máje) a ulice na Rybníčku cca před 100 lety (archiv Boveraclubu)
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici(třída1.máje) v r. 1910 - v pozadí hotel National a stejné místo 19.4.2022
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici(třída1.máje) v r. 1910 - v pozadí hotel National a stejné místo 19.4.2022
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici v r. 1910 - v pozadí hotel National (archiv Petr Ruprecht)
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici v r. 1910 - v pozadí hotel National (archiv Petr Ruprecht)
2.9.1951 vyfotil štít chátrajícího hotelu National z třídy 1. máje Erwin Cettineo.
2.9.1951 vyfotil štít chátrajícího hotelu National z třídy 1. máje Erwin Cettineo.
pohled na okolí třídy 1.máje kolem roku 1930 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
pohled na okolí třídy 1.máje kolem roku 1930 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
Hotel National před rokem 1922 a bez něj v roce 2019........... Na nároží dnešních ulic Na Rybníčku a třídy 1.máje stával obytný dům (čp.336 - III) s restaurací, přebudovaný v roce 1868. Později (1894) k němu byl podle návrhu stavitele Gustava Sacherse přistaven honosný pseudorenesanční štít, poutající pozornost návštěvníků přicházejících od nádraží, a dům byl přeměněn na hotel s 25 lůžky. Protože značně zužoval tehdejší Nádražní ulici (třída 1.máje), bylo už v roce 1928 rozhodnuto o jeho zbourání, k němuž došlo až v roce 1953. Roku 1898 zde byla ustavena řádně místní organizace českých sociálních demokratů, kteří ale pracovali už dříve. (Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)
Hotel National před rokem 1922 a bez něj v roce 2019........... Na nároží dnešních ulic Na Rybníčku a třídy 1.máje stával obytný dům (čp.336 - III) s restaurací, přebudovaný v roce 1868. Později (1894) k němu byl podle návrhu stavitele Gustava Sacherse přistaven honosný pseudorenesanční štít, poutající pozornost návštěvníků přicházejících od nádraží, a dům byl přeměněn na hotel s 25 lůžky. Protože značně zužoval tehdejší Nádražní ulici (třída 1.máje), bylo už v roce 1928 rozhodnuto o jeho zbourání, k němuž došlo až v roce 1953. Roku 1898 zde byla ustavena řádně místní organizace českých sociálních demokratů, kteří ale pracovali už dříve. (Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)
padesátá léta a pohled na dolní centrum (zdroj Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu)
padesátá léta a pohled na dolní centrum (zdroj Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 a 18.10.2020
ulice Na Rybníčku v roce 1978 a 18.10.2020
Třída 1.máje v 80.letech a 1.3.2020
Třída 1.máje v 80.letech a 1.3.2020
Třída 1.máje a ulice Na Rybníčku a Matoušova ulice v roce 1978 a 11.10.2020
Třída 1.máje a ulice Na Rybníčku a Matoušova ulice v roce 1978 a 11.10.2020
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku 28.9.1991 (foto Jiří Holeček) a 8.11.2020
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku 28.9.1991 (foto Jiří Holeček) a 8.11.2020
Mototechna na Rybníčku, roh co po revoluci stála IPB (už i to je historie, šílený co?) A co je dnes vlastně v tom objektu? 🤔 pohled z parku od vrby #Liberec #Reichenberg
Mototechna na Rybníčku, roh co po revoluci stála IPB (už i to je historie, šílený co?) A co je dnes vlastně v tom objektu? 🤔 pohled z parku od vrby #Liberec #Reichenberg
Na Rybníčku
Na Rybníčku
Třída 1.máje v polovině 50. let minulého století a 26.4.2020
Třída 1.máje v polovině 50. let minulého století a 26.4.2020
březen 1993 (archiv Tomáš Krebs)
březen 1993 (archiv Tomáš Krebs)
třída 1.máje kolem roku 1980 a 2019
třída 1.máje kolem roku 1980 a 2019
Rok 1960 v Liberci (archiv Milan Péč)
Rok 1960 v Liberci (archiv Milan Péč)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Pohled na Liberec rok 1969 z pohlednice Orbis ofrankováno 1969(archiv Milan Ban)
Pohled na Liberec rok 1969 z pohlednice Orbis ofrankováno 1969(archiv Milan Ban)
Mototechna
Mototechna
Jarní úklid 29.3.1982. (foto Jiří Holeček)
Jarní úklid 29.3.1982. (foto Jiří Holeček)
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku v roce 1985 a 8.11.2020
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku v roce 1985 a 8.11.2020
Třída 1.máje 2.9.1951 a 10.9.2021
Třída 1.máje 2.9.1951 a 10.9.2021
Třída 1.máje v roce 1929 a 26.4.2020
Třída 1.máje v roce 1929 a 26.4.2020
Křižovatka ulic 1.máje, U Nisy a Na Rybníčku, 1995. (foto Petr Šimr)
Křižovatka ulic 1.máje, U Nisy a Na Rybníčku, 1995. (foto Petr Šimr)
Na Rybníčku v roce 1978 a 9.1.2021
Na Rybníčku v roce 1978 a 9.1.2021
třída 1.máje v březnu 1993 (archiv Tomáše Krebse) a 7.9.2022
třída 1.máje v březnu 1993 (archiv Tomáše Krebse) a 7.9.2022
třída 1. máje 1945 a 2010
třída 1. máje 1945 a 2010
třída 1.máje v roce 1926 (foceno z již neexistujícího hotelu National) a 26.7.2020
třída 1.máje v roce 1926 (foceno z již neexistujícího hotelu National) a 26.7.2020
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
Nutná úprava kolektoru s parovodem pro provizorní autobusové nádraží Rybníček. (archiv L.Janků)
Nutná úprava kolektoru s parovodem pro provizorní autobusové nádraží Rybníček. (archiv L.Janků)
Zapomenuté kousky Liberce, aneb centrum okresního města v roce 1978. Děkujeme za půjčení vašich negativů, o kterých si mnohokrát myslíte, že obsahují nezajímavé záběry.(archiv Boveraclubu) Hans Oldskull: Škoda že na žádné z fotek této Mototechny (a existuje jich hodně) není vidět vlčák který měl výběh na té terase. Ale třeba se jednou dočkám...)Vladimír Košvanec: Tenhle dům měl téměř trvale zatopený sklep. Byla tam "spodní voda" a když byl pořádný liják tak byla zatopená i prodejna.
Zapomenuté kousky Liberce, aneb centrum okresního města v roce 1978. Děkujeme za půjčení vašich negativů, o kterých si mnohokrát myslíte, že obsahují nezajímavé záběry.(archiv Boveraclubu) Hans Oldskull: Škoda že na žádné z fotek této Mototechny (a existuje jich hodně) není vidět vlčák který měl výběh na té terase. Ale třeba se jednou dočkám...)Vladimír Košvanec: Tenhle dům měl téměř trvale zatopený sklep. Byla tam "spodní voda" a když byl pořádný liják tak byla zatopená i prodejna.
28.9.1991 Nafukovací kino na místě bývalé Mototechny Na Rybníčku.(foto Jiří Holeček)
28.9.1991 Nafukovací kino na místě bývalé Mototechny Na Rybníčku.(foto Jiří Holeček)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
29.3.1982 a 2020
29.3.1982 a 2020
foto Jiří Holeček
foto Jiří Holeček
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
Na rybníčku, budova Pozemních staveb Liberec, věžové domy vystavěné na konci 60.let a dnes zbouraná budova s prodejnou Mototechny. Zdroj: kniha Severní Čechy, autor Jan Suchl, vydání z roku 1985, ISBN 45-002-80 (archiv Ing. Rudolf Kittler)
Na rybníčku, budova Pozemních staveb Liberec, věžové domy vystavěné na konci 60.let a dnes zbouraná budova s prodejnou Mototechny. Zdroj: kniha Severní Čechy, autor Jan Suchl, vydání z roku 1985, ISBN 45-002-80 (archiv Ing. Rudolf Kittler)
Automobily ještě jednou... hurá do liberecké Mototechny v roce 1970, tj. před 50. lety
Automobily ještě jednou... hurá do liberecké Mototechny v roce 1970, tj. před 50. lety
Krajský den dělnictva a mládeže (letnice) a průvod dnešní třídou 1.máje v roce 1926 (archiv Boveraclubu)
Krajský den dělnictva a mládeže (letnice) a průvod dnešní třídou 1.máje v roce 1926 (archiv Boveraclubu)
Ještě ani nestála nová budova Pozemních staveb místo domu vlevo, dnes FÚ. Jen neumím identifikovat, zda pánové obdivují novou tramvaj nebo to jsou houfující se pomocníci VB (komentář Hana Ulrichová)
Ještě ani nestála nová budova Pozemních staveb místo domu vlevo, dnes FÚ. Jen neumím identifikovat, zda pánové obdivují novou tramvaj nebo to jsou houfující se pomocníci VB (komentář Hana Ulrichová)
třída 1.máje cca 70.léta (archiv Lukáše Kverky ) a 19.4.2022
třída 1.máje cca 70.léta (archiv Lukáše Kverky ) a 19.4.2022
archiv Lukáš Kverka
archiv Lukáš Kverka
Samohybné dělo stojí před tehdejším hotelem National, za ním ulice Na Rybníčku pokračuje k České Besedě. Vlevo je patrné nároží pozdější Mototechny a za ním pokračuje Matoušova ulice. Mimochodem přesně na den 2.9.1951 vyfotil štít hotelu National z třídy 1. máje Erwin Cettineo.
Samohybné dělo stojí před tehdejším hotelem National, za ním ulice Na Rybníčku pokračuje k České Besedě. Vlevo je patrné nároží pozdější Mototechny a za ním pokračuje Matoušova ulice. Mimochodem přesně na den 2.9.1951 vyfotil štít hotelu National z třídy 1. máje Erwin Cettineo.
Na Rybníčku v únoru 1982 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
Na Rybníčku v únoru 1982 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021

Toto ikonické foto z května 1945

zachycující opuštěné německé samohybné dělo StuG III a bílé prapory vyvěšené v domě v pozadí je jistě mnohým z vás známé, vyšlo ve více publikacích o Liberci. Lokalita bývá uváděna jako "někde v okolí Rybníčku"(Hans Oldskull)

Takže dům s bílými prapory už neexistuje stejně jako hotel National, místo něhož na proluce stojí fastfoodová bouda. A dům uprostřed je stejný na obou srovnávacích fotografiích: (Hans Oldskull)
Takže dům s bílými prapory už neexistuje stejně jako hotel National, místo něhož na proluce stojí fastfoodová bouda. A dům uprostřed je stejný na obou srovnávacích fotografiích: (Hans Oldskull)
Na Rybníčku v únoru 1982 (archiv K.Odrážkové)
Na Rybníčku v únoru 1982 (archiv K.Odrážkové)

Sokolovna Na Rybníčku

Projekt přestavby sokolovny z roku 1936
Projekt přestavby sokolovny z roku 1936
mapa z roku 1934 se zakreslením Sokolovny
mapa z roku 1934 se zakreslením Sokolovny
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Sokolovna Na Rybníčku a Uniqa (cca 30.léta a 22.11.2020)
Sokolovna Na Rybníčku a Uniqa (cca 30.léta a 22.11.2020)

Trafika v nádražní ulici v 30.letech minulého století

Anna Nováková před svou trafikou, vklíněnou mezi nárožní dům ulice Na Rybníčku a dům č.28 v ulici 1.máje. Okolí je zachyceno na druhé fotografii, prodejna je ovšem zasunuta za frontou domů vlevo. Dnes v těchto místech stojí banka. Na rubu svého snímku si poznamenala, že trafiku získala 25.4.1924, 4.října 1938 se musela odstěhovat do Turnova ,kde vedla jinou trafiku od 15.7.1939 jinou trafiku. Původní otevřela znovu 1.prosince 1945 a do důchodu odešla 1.října 1955. Na stánku jsou vystaveny vedle pohlednic také noviny a časopisy: Kriegsgefangene, Freigeist, Proletář, Univerzální zpravodaj, Erzähler, Der grade Michel a Die Woche.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Pohled na třídu 1.máje.Na horizontu se tyčí věže kostela Sv. Antonína a liberecké radnice. V místech domů od komínu v pravo se rozkládal později OD Ještěd architektů Masáka a Hubáčka. (aktualne.cz) Autor: Archiv Egona Wienera
Pohled na třídu 1.máje.Na horizontu se tyčí věže kostela Sv. Antonína a liberecké radnice. V místech domů od komínu v pravo se rozkládal později OD Ještěd architektů Masáka a Hubáčka. (aktualne.cz) Autor: Archiv Egona Wienera
1929
1929
Týdeník Cesta míru, 1958
Týdeník Cesta míru, 1958

Rozšiřování dnešní třídy 1.máje

Zástavby u mostu přes Nisu tvořila dlouho nepříjemné dopravní hrdlo, dobře patrné na prvním snimku. Na druhém je odstraněna největší překážka, do vozovky vystupující hotel National na nároží ulice Na Rybníčku (1953) a proti němu, při odbočce ulice U Nisy, je další uvolněná plocha po zbořeném domě čp.84-III. O stísněnosti tohoto prostoru svědčí i to, že do vozovky v Tatranské ulici mohly tramvaje odbočovat jen ve směru k nádraží. Dvoukolejná odbočka, jak ji známe dnes, byla vybudována až roku 1959. To už bylo po demolicí bývalé Herknerovy továrny (1957), z níž vidíme nárožní věžovitou nástavbu, a rozšíření mostu přes Nisu (1958) (zdroj Kniha o Liberci)

1958
1958
druhá polovina 50.let
druhá polovina 50.let
1991
1991
Pohled na třídu 1.máje před postavením budov Pozemních staveb. Vlevo ještě stará zástavba v Tatranské ulici (před rokem 1976)
Pohled na třídu 1.máje před postavením budov Pozemních staveb. Vlevo ještě stará zástavba v Tatranské ulici (před rokem 1976)
Pohled na ulici Na Rybníčku, třídu 1.máje a ulici Jánskou před stavbou Kulturního domu (80.léta minulého století)
Pohled na ulici Na Rybníčku, třídu 1.máje a ulici Jánskou před stavbou Kulturního domu (80.léta minulého století)
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960)
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960)
archiv Václav Exner
archiv Václav Exner

Třída 1.máje

V šedesátých letech začala masivní bytová výstavba panelových sídlišť. V roce 1964 začala velkoryse pojatá přestavba prostoru mezi ulicemi Na Rybníčku, 1.máje, Vaňurovou a Františkovskou, označovaná jako sídliště Pod nádražím. Vyrostla nejprve skupina čtyř třináctipodlažních věžáků lemujících třídu 1
máje v dostatečném odstupu od vozovky (čp. 56, čp. 64, čp. 62 a čp. 48 - III). Znamenala plošnou likvidaci velké části staré zástavby a místo ní zde byly do sedmdesátých let rozmístěny další řadové šesti až osmipodlažní domy (čp. 813 , čp. 820, čp. 89, čp. 91, čp. 208, čp. 163, čp. 165 - III) včetně mateřské školy, jeslí a pavilonu služeb (čp. 836, čp. 849 - III). Zůstalo tu zachováno pouze několik starých objektů. Těžba uranu se projevila velkými investičními stavbami také v Liberci. Pod nádražím vyrostla v roce 1966 - 1967 budova ředitelství Geologického průzkumu( tzv. "Uran"), kde byla v přízemí zřízena prodejna potravin a později bufet (čp. 108 - III), dnes je v něm umístěn odbor sociální péče Magistrátu města Liberec).
Také jižní část třídy 1.máje změnila v sedmdesátých letech 20.století svůj vzhled. Na místě již dříve zbořených domů byla postavena v letech 1976 - 1978 budova pozemních staveb (čp. 97 - III, dnes je v části objektu umístěn Finanční úřad a sídlí tu řada dalších objektů), navazující na hotel Imperial.
V roce 1979 zanikla odstavná tramvajová kolej u nádraží, poslední zbytek původní stanice z roku 1897.
Na konci osmdesátých let měl být na třídě 1.máje zbořen celý blok s kinem Lípa a na volné ploše mělo vzniknout náměstí tzv. dolní centrum s budovou KSČ, kulturním domem a obchodním domem Ještěd. Naštěstí byl postaven v letech 1986 - 1989 na místě dvou domů čp. 77 a 78 - III pouze Dům politické výchovy (čp. 870 - III), provozně napojený na sídlo OV KSČ (čp. 79). Byl posledním domem postaveným v Liberci III před listopadem 1989. (Po roce 1989 se stal majetkem města a byl přidělen Státní jazykové škole, která se léta tísnila v několika malých místnostech v Pražské ulici (čp. 21). Dnes slouží pro potřeby Technické univerzity v Liberci .)

(zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb - městská čtvrť v proměnách doby, 2016)

Dolní část třídy 1.máje se starým obchodním domem Ještěd ve Švédské ulici, který patřil do Liberce IV (60.léta minulého století)
Dolní část třídy 1.máje se starým obchodním domem Ještěd ve Švédské ulici, který patřil do Liberce IV (60.léta minulého století)
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960) a 29.8.2020
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960) a 29.8.2020
1992
1992
Na Rybníčku v 70.letech a 9.1.2021
Na Rybníčku v 70.letech a 9.1.2021
budovy na třídě 1.máje se rozrostly o budovu tehdejších Pozemních staveb s trochu atypickou architekturou, která byla postavena v letech 1976 - 1978. působící ale příjemnějším dojmem než panelové domy postavené v letech 1964 - 1971.
(foto Miloslav Kalík)
Archiv Michal Bárta
Archiv Michal Bárta

Budova pozemních staveb

Na spojnici třídy 1.máje s Tatranskou ulicí byla v letech 1976 - 1978 postavena provozní budova Pozemních staveb Liberec. Seskupením různě vysokých plástvových hmot vytváří nekonvenční dominantu nástupu do třídy 1.máje, navazující na vystupující bok hotelu Imperial. V objektu byla kromě kanceláří s příslušenstvím také víceúčelová jídelna s kuchyní, výpočetní stanice a zdravotní středisko. V části tří spodních podlaží se nacházejí prodejny. Stavbu navrhl Josef Patrný sen. ze Stavoprojektu. Po zrušení státního podniku Pozemní stavby (1990) sloužila budova kromě činnosti majitele - Pozemních staveb, Stavoservisu - mnoha úřadům a firmám, mj. Expoziturám Ekoagrobanky a Komerční banky.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci,1996)

ve foyer budovy Pozemních staveb byl tento rozměrný reliéf od Dalibora Matouše. (archiv J.Gubiš)
ve foyer budovy Pozemních staveb byl tento rozměrný reliéf od Dalibora Matouše. (archiv J.Gubiš)
Retro foto kniha Severní Čechy 80 (archiv Milan Péč)
Retro foto kniha Severní Čechy 80 (archiv Milan Péč)
1983 (foto Petr Šimr)
1983 (foto Petr Šimr)

pohled z terasy Elitexu - dnes S -Tower v roce 1979 a 2020

Pohled z terasy Elitexu (dnes S - Tower) na Liberec v roce 1979 (zdroj S.Technik/V.Ruda - Liberec minulosti a současnosti, 1980)
Pohled z terasy Elitexu (dnes S - Tower) na Liberec v roce 1979 (zdroj S.Technik/V.Ruda - Liberec minulosti a současnosti, 1980)
2020 - foto David Forby Forbelský
2020 - foto David Forby Forbelský
(archiv Jaroslav Vondra)
(archiv Jaroslav Vondra)
Retro foto kniha Severní Čechy 80 (archiv Milan Péč)
Retro foto kniha Severní Čechy 80 (archiv Milan Péč)
U jezu a mrakodrap v roce 1972 a 2020
U jezu a mrakodrap v roce 1972 a 2020
(zdroj: Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)
(zdroj: Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
Ulice U Jezu (M.Gergelčík)
Ulice U Jezu (M.Gergelčík)

Palac City v ulici U Jezu

ulice U Jezu v roce 1978 a 18.10.2020
ulice U Jezu v roce 1978 a 18.10.2020
Pohled na staveniště budovy výzkumného ústavu v roce 1967. Obytný dům v pozadí byl v průběhu stavby demolován. (Foto a popisek z knihy Liberecký mrakodrap) (Všichni Čermáci)
Pohled na staveniště budovy výzkumného ústavu v roce 1967. Obytný dům v pozadí byl v průběhu stavby demolován. (Foto a popisek z knihy Liberecký mrakodrap) (Všichni Čermáci)

Státní výzkumný ústav textilní (SVÚT) byl založen roku 1962

v Liberci, později měl pobočná pracoviště v Praze, Bratislavě a Veverské Bitýšce. Roku 1974 pro něj byla dokončena nová přes 80 metrů vysoká devatenáctipodlažní budova v ulici U Jezu, postavená unikátní technologií zvedaných stropů, při níž se na nosné železobetonové jádro postupně upevňovaly jednotlivé podlažní desky betonované v přízemí. Návrh zpracoval architekt Jiří Plesník ze zlínského Centroprojektu, stavbu provedla Konstruktiva Pardubice. Budova se přimyká k bývalým garážím City z roku 1935 (na snímku vlevo), v nichž sídlil od roku 1951 Výzkumný ústav textilních strojů. SVÚT se zaměřoval na základní a aplikovaný výzkum včetně vývoje a realizace technologických zařízení, dále na zkušebnictví, kooperaci a prognostiku v textilním a oděvním průmyslu. Byla při něm zřízena státní zkušebna a později také odvětvová střediska pro standardizaci, vědeckoekonomické informace, patenty a vynálezy. Na libereckém pracovišti se řešil výzkum makro- a mikrostruktur textilního a oděvního průmyslu a také měřících a zkušebních metod včetně vývoje příslušných přístrojů. Realizováním výsledků výzkumu bylo dosaženo pozoruhodných finančních a energetických úspor. Z technologických zařízení byly řešeny různé pletací a proplétací jehly a pletotkací technologie Metap s třikrát vyšší produkcí oproti tryskovému stavu, jejichž vyšší průmyslová výroba se však neprosadila. Úspěšné byla zvládnuta technologie výroby obvazovin. SVÚT byl zrušen na podzim 1996.  (zdroj Kniha o Liberci)


dodatek Pavla Šípka:

Původní SVÚT v Liberci sídlilo v Náchodské ulici, textilní provoz byl U Nisy 17(nynější Babylon), později na Zdeňka Nedlého 80(Horáková - Dnes Urban sport) teprve po kolaudaci výškové budovy v roce 1975 se výzkumák přestěhoval, mimo mokrého provozu na Horákové a textilních provozů U Nisy, do nové budovy. SVÚT patřilo pod MP ČR, v roce 1990 vznikl státní podniku. V roce 1992 vzniklo SVUTs.r.o. za účelem privatizace s.p. V roce 1998 bylo SVÚT rozděleno rozhodnutím vlády ČR na část pro KÚ Libereckého kraje a část pro privatizaci, čtyřpodlažní budova navazující na výşkovou budovu a budova U Nisy 17 byla námi zprivatizována v roce 1998.

V letech 2000-04 proběhla konverze budovy pro potřeby Krajského úřadu. K ní byla přizvána architektonická kancelář SIAL pod vedením Karla Novotného. Ačkoliv budova SVÚT není památkově chráněna, jedná se o citlivou rekonstrukci zachovávající mašinistický zjev budovy (vyjádřený mostním pouzdrem pro vzduchotechniku nad střešní terasou) a dělení pater kordonovou římsou. Skleněná okna mezi římsami byla kvůli energetickým úsporám nahrazena kvalitnějšími, změnil se také vstup do budovy. Největší zásah se projevil v dispozicích a interiéru budovy.
V roce 2009 prošel generální opravou také páternoster z roku 1971, který je se svou výškou 56,8m a 16 stanicemi nejvyšším výtahem s nepřetržitým pohybem v ČR. Výtah tvoří systém 35 dřevěných kabin v ocelovém rámu zavěšený na dvou masivních řetězových smyčkách. Poháněný je přes převodovky elektromotorem. Kabiny jsou určeny maximálně pro dvě osoby a pohybují se stálou rychlostí 0,3 metru za sekundu. Nosnost plně zatíženého výtahu je 5600 kilogramů. Za hodinu může liberecký páternoster přepravit z jednoho nástupního místa až 480 lidí. (zdroj archiweb, foto z knihy Jiří Křížek - Liberecký mrakodrap)

archiv L.Mencl)
archiv L.Mencl)
Věžová budova Severočeského výzkumného ústavu textilního v Liberci. ((zdroj: Zdeněk Košek - Severní Čechy, 1975))
Věžová budova Severočeského výzkumného ústavu textilního v Liberci. ((zdroj: Zdeněk Košek - Severní Čechy, 1975))
Pohled z míst dnešního Krajského úřadu na starou hasičskou věž a prostor mezi ulicemi Kladenskou a U Nisy před rokem 1897. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Pohled z míst dnešního Krajského úřadu na starou hasičskou věž a prostor mezi ulicemi Kladenskou a U Nisy před rokem 1897. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Palác City v ulici U Jezu navrhl pro židovského obchodníka Otto Strasse místní architekt Oskar Baudisch a postavil stavitel Karl Hocke. Polyfunkční budova se železobetonovou skeletovou konstrukcí byla zprvu zamýšlena jako solitér, který teprve dodatečně doplnily přízemní velkogaráže v zadním traktu. Poměrně rozsáhlý objekt se skládal z vyšší administrativní a nižší provozní a obchodní části. Ačkoliv je na budově již částečně patrný vliv funkcionalismu v konkávním provozním oddílu, nezbavila se dosud latentního dekorativismu, který se projevuje v administrativní partii budovy, ovlivněné art décem a částečně i expresionismem. Přístup ke garážím umožňoval průjezd nárožní administrativní partií objektu, kde se nacházel i byt a recepce portýra Garáže měly celkovou kapacitu 100 automobilů a obsahovaly jak 60 individuálních boxů, tak i centrálně vytápěné skupinové boxy v suterénu paláce. Nedílnou součástí garáží byly rovněž i doplňkové služby pro motoristy, k nimž patřilo 14 mycích míst, servis včetně nabídky náhradních dílů a příslušenství (Varta, Bosch) či opravna poškozených pneumatik. Nechyběl ani vlastní čerpací stojan Sphinx od společnosti Vacuum Oil Company a široké spektrum služeb doplňovala kantýna, ubytování pro hostující řidiče a lázně s tekoucí horkou i studenou vodou. Jednotlivé boxy byly situovány po obvodu a uprostřed dvora a pro doplňkové služby bylo využito nároží (opravna pneumatik, myčka, dílna, sklad). Ačkoliv byly liberecké velkogaráže označovány za nejmodernější v severních Čechách, ve srovnání s obdobným objekty v Praze, Ostravě či Hradci Králové působí přinejmenším velmi skromně. Od roku 1951 byl objekt využíván pro potřeby Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTT), pozdějšího Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTS). V roce 1974 pak byly někdejší garáže stavebně připojeny k novostavbě Státního výzkumného ústavu textilního (SVÚT), dnešnímu sídlu Krajského úřadu Libereckého kraje od architekta Plesníka.
Palác City v ulici U Jezu navrhl pro židovského obchodníka Otto Strasse místní architekt Oskar Baudisch a postavil stavitel Karl Hocke. Polyfunkční budova se železobetonovou skeletovou konstrukcí byla zprvu zamýšlena jako solitér, který teprve dodatečně doplnily přízemní velkogaráže v zadním traktu. Poměrně rozsáhlý objekt se skládal z vyšší administrativní a nižší provozní a obchodní části. Ačkoliv je na budově již částečně patrný vliv funkcionalismu v konkávním provozním oddílu, nezbavila se dosud latentního dekorativismu, který se projevuje v administrativní partii budovy, ovlivněné art décem a částečně i expresionismem. Přístup ke garážím umožňoval průjezd nárožní administrativní partií objektu, kde se nacházel i byt a recepce portýra Garáže měly celkovou kapacitu 100 automobilů a obsahovaly jak 60 individuálních boxů, tak i centrálně vytápěné skupinové boxy v suterénu paláce. Nedílnou součástí garáží byly rovněž i doplňkové služby pro motoristy, k nimž patřilo 14 mycích míst, servis včetně nabídky náhradních dílů a příslušenství (Varta, Bosch) či opravna poškozených pneumatik. Nechyběl ani vlastní čerpací stojan Sphinx od společnosti Vacuum Oil Company a široké spektrum služeb doplňovala kantýna, ubytování pro hostující řidiče a lázně s tekoucí horkou i studenou vodou. Jednotlivé boxy byly situovány po obvodu a uprostřed dvora a pro doplňkové služby bylo využito nároží (opravna pneumatik, myčka, dílna, sklad). Ačkoliv byly liberecké velkogaráže označovány za nejmodernější v severních Čechách, ve srovnání s obdobným objekty v Praze, Ostravě či Hradci Králové působí přinejmenším velmi skromně. Od roku 1951 byl objekt využíván pro potřeby Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTT), pozdějšího Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTS). V roce 1974 pak byly někdejší garáže stavebně připojeny k novostavbě Státního výzkumného ústavu textilního (SVÚT), dnešnímu sídlu Krajského úřadu Libereckého kraje od architekta Plesníka.
...vedřiny, červen 2022... (foto Petr Šimr)
...vedřiny, červen 2022... (foto Petr Šimr)
Rybníček 1956 a 2022. (archiv Boveraclubu)
Rybníček 1956 a 2022. (archiv Boveraclubu)
Pohled na ulici U Nisy a Nitranskou s továrnami objekty a plynárnou. V dolní části ještě neregulovaná Nisa a odtok z bývalého náhonu staré valchy u Košické ulice (před rokem 1934) (zdroj: J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Pohled na ulici U Nisy a Nitranskou s továrnami objekty a plynárnou. V dolní části ještě neregulovaná Nisa a odtok z bývalého náhonu staré valchy u Košické ulice (před rokem 1934) (zdroj: J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
ulice U Jezu v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
ulice U Jezu v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
3D pohled z map zachycující objekty na snímku. Vlevo nárožní budova v areálu bývalé Hedvy. Uprostřed trojúhleníkové průčelý staré uhelny. Za ní plynojemy a v pravo stará administrativní budova s věží. Dnes prestavěná budova v areálu tram. depa. V pozadí se tyčí zástavba kolem Nákladní ulice, která byla zdemolována při výstavbě dálnice. (Jan Trpkoš)
3D pohled z map zachycující objekty na snímku. Vlevo nárožní budova v areálu bývalé Hedvy. Uprostřed trojúhleníkové průčelý staré uhelny. Za ní plynojemy a v pravo stará administrativní budova s věží. Dnes prestavěná budova v areálu tram. depa. V pozadí se tyčí zástavba kolem Nákladní ulice, která byla zdemolována při výstavbě dálnice. (Jan Trpkoš)
Zde jsem vytvořil mapičku s místem domnělého výhledu, označeného vidlicí růžové barvy, a původními objekty značené přerušovanou žlutou čarou. Plnou čarou jsou značena průčelí domů zachycených na snímku. (Jan Trpkoš)
Zde jsem vytvořil mapičku s místem domnělého výhledu, označeného vidlicí růžové barvy, a původními objekty značené přerušovanou žlutou čarou. Plnou čarou jsou značena průčelí domů zachycených na snímku. (Jan Trpkoš)
Šolcův dům. Stojí už téměř 250 let (archiv Tomáš Macháček)
Šolcův dům. Stojí už téměř 250 let (archiv Tomáš Macháček)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
(zdroj: Zdeněk Košek - Severní Čechy, 1975)
(zdroj: Zdeněk Košek - Severní Čechy, 1975)
ulice U Jezu . Sídlo CHKO Jizerské hory (M.Gergelčík)
ulice U Jezu . Sídlo CHKO Jizerské hory (M.Gergelčík)

Šolcův dům.

Architektonický skvost lidového stavitelství našeho města. Roubený patrový dům postavený ve stylu venkovského baroka z let 1771-1774. Nachází se v ulici U Jezu 96/10 na břehu řeky Nisy.

Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost.

zdroj: Severočeské muzeum v Liberci

(autor článku Jiří Peterka)

zdroj Křížek - Liberecký mrakodrap
zdroj Křížek - Liberecký mrakodrap
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)

Státní výzkumný ústav textilní z Liberce má ve Veverské Bítýšce

experimentální pracoviště, které se zabývá výzkumem a využitím ionizujícího záření, problematikou zdravotních textilií a radiační sterilizací zdravotnického materiálu 1975 (archiv T.Majer)

Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)

Výhled z Krajského úřadu na město v roce 1974 a v roce 2018


v 70. letech
v 70. letech
1974
1974
Pohled z libereckého mrakodrapu (dnes Krajský úřad) v 70.letech 20.století (zdroj Jiří Křížek a kolektiv: Liberecký mrakodrap) (archiv Všichni Čermáci)
Pohled z libereckého mrakodrapu (dnes Krajský úřad) v 70.letech 20.století (zdroj Jiří Křížek a kolektiv: Liberecký mrakodrap) (archiv Všichni Čermáci)
archiv Zdena Ina Bergger
archiv Zdena Ina Bergger
staví se mrakodrap (dnešní Krajský úřad) a z něj je krásný výhled na stavbu OD Ještěd (rok 1972)Zdroj: Kniha Liberecký mrakodrap (archiv Všichni Čermáci)
staví se mrakodrap (dnešní Krajský úřad) a z něj je krásný výhled na stavbu OD Ještěd (rok 1972)Zdroj: Kniha Liberecký mrakodrap (archiv Všichni Čermáci)
Pohled z libereckého mrakodrapu (dnes Krajský úřad) v 70.letech 20.století (zdroj Jiří Křížek a kolektiv: Liberecký mrakodrap)
Pohled z libereckého mrakodrapu (dnes Krajský úřad) v 70.letech 20.století (zdroj Jiří Křížek a kolektiv: Liberecký mrakodrap)
1974
1974
Z domácího alba pana Standy Hlásného (archiv Jarda Veselský)
Z domácího alba pana Standy Hlásného (archiv Jarda Veselský)
květen 1989 pohled z budovy SVÚT (dnes Krajský úřad) - archiv K. Odrážkové)
květen 1989 pohled z budovy SVÚT (dnes Krajský úřad) - archiv K. Odrážkové)
Opět jeden "zmizelý Liberec" z května 1989 na snímku pana Odrážky. Myslím, že každý poznává. (archiv Kateřiny Odrážkové)
Opět jeden "zmizelý Liberec" z května 1989 na snímku pana Odrážky. Myslím, že každý poznává. (archiv Kateřiny Odrážkové)
pohoed z krematoria (archiv Milan Šír st.)
pohoed z krematoria (archiv Milan Šír st.)
březen 1989 (archiv Kateřiny Odrážkové - foto jejího tatínka)
březen 1989 (archiv Kateřiny Odrážkové - foto jejího tatínka)
Nedělní chvilka (foto)poezie - foto z května 1989 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Nedělní chvilka (foto)poezie - foto z května 1989 (archiv Kateřiny Odrážkové)
kolem roku 2000 (archiv p.Šípek)
kolem roku 2000 (archiv p.Šípek)
Pohled směrem k radnici do okolí Soukenného náměstí s ještě stojícím OD Ještěd (rok 2006) (zdroj: Jiří Bock : Liberec III - Jeřáb - Městská čtvrť v proměnách doby)
Pohled směrem k radnici do okolí Soukenného náměstí s ještě stojícím OD Ještěd (rok 2006) (zdroj: Jiří Bock : Liberec III - Jeřáb - Městská čtvrť v proměnách doby)
archiv Jaroslav Svoboda
archiv Jaroslav Svoboda
Tak takhle bude vypadat nové dolní centrum Liberce, jehož srdcem se stane Liberecká náplavka Na revitalizaci spolupracuje město Liberec s Libereckým krajem. Radní už schválili memorandum o vzájemné spolupráci a dalším postupu. Nejprve vyroste v prostoru stávajícího parkoviště mezi sídlem Libereckého kraje a Domem kultury parkovací dům v režimu P+R. Vzniknou zpevněné plochy a dojde k revitalizaci části navazujícího parku a vybudování schodiště propojujícího spodní piazzettu u parkovacího domu s Náchodskou ulicí u sídla Krajského úřadu Libereckého kraje. Ve druhé etapě postavíme lávku přes řeku Nisu v místě vstupu do budovy Krajského úřadu, vytvoříme náplavku na pravém břehu řeky Nisy a zkultivujeme okolí a přilehlý park. Současně plánujeme revitalizaci parku na Rybníčku a zeleně za Domem kultury a kolem Šolcova domu. V architektonické soutěži na budoucí podobu celé lokality zvítězilo re:architekti studio s.r.o. (zdroj Liberec.cz , 9.9/2020)

Rybníček v roce 1988.

(Zdroj: K-report.net) (archiv Všichni Čermáci)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
archiv Regina Horáčková
archiv Regina Horáčková
4.3.2019 (Jaroslava Čiháčková)
4.3.2019 (Jaroslava Čiháčková)
archiv Mike Bike
archiv Mike Bike
archiv Mike Bike
archiv Mike Bike
( M.Gergelčík)
( M.Gergelčík)

Ulice U Besedy (30.létá 20.století)

Ulice U Besedy, původně zvaná Školní, vznikla až po vybudování školy v Orlí ulici (1873). Vlevo vidíme spadat do Nisy zadní trakty nárožního domu čp. 147 - III, využívané firmou Gustav Pfohl, prodej barev, laků a štětců (založena 1927). Na pravé straně stojí před budovou školy novorenesanční vila stavitele Ferdinanda Scholze z roku 1885 (čp. 414 - III, dnes SIAL).

(zdroj Kniha o Liberci)

(zdroj: Sudetendeutsches Wanderbuch - Frtitz Reimesch)
(zdroj: Sudetendeutsches Wanderbuch - Frtitz Reimesch)

Průhled k řece Nise ulicí Krátký vršek

kolem roku 1939 


Ulička Krátký vršek sice je, ale sejde se jen do ulice U besedy a přesně naproti je zkratka podél Nisy zavřená. Na snímku označeno šipkou. (autor popisu Milan Koudelka)

parkoviště u Plauditu za KSČ, který tu ještě nestojí. ulice U Besedy (archiv Boveraclubu)
parkoviště u Plauditu za KSČ, který tu ještě nestojí. ulice U Besedy (archiv Boveraclubu)
foto 2022 Michal Hejral
foto 2022 Michal Hejral
archiv Pav Karel - foto 2022 Michal Hejral
archiv Pav Karel - foto 2022 Michal Hejral
archiv Jany Zahurancové
archiv Jany Zahurancové
archiv Jiří Bláha
archiv Jiří Bláha
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
archiv J. Hůlka
archiv J. Hůlka
archiv Jiří Bláha
archiv Jiří Bláha
archiv O.Musil
archiv O.Musil
26.3 1904
26.3 1904
zdroj: https://sarepta.cz
zdroj: https://sarepta.cz
Pohled na dům České besedy z opačné strany z ulice Na Zápraží (kolem 1901)
Pohled na dům České besedy z opačné strany z ulice Na Zápraží (kolem 1901)
1905 (archiv M.Gergelčík)
1905 (archiv M.Gergelčík)
archiv J.Hůlky
archiv J.Hůlky
1912
1912

Významná spolková činnost v Liberci na konci 19.století

Od počátku osmdesátých let 19 století hrála významnou roli názorová a politická diferenciace uvnitř městské společnosti, z níž se vyčlenili němečtí nacionálové, kteří se v roce 1886 ujali vedení města. Zesiloval se česko - německý zápas na území Čech o v rámci monarchie. Do Liberce přicházeli za prací Češi z oblastí nejen za Ještědem, ale i z vnitrozemí. Důležitou skupinou mezi nimi tvořili zaměstnanci dráhy, kteří stáli v roce 1863 u zrodu prvního českého spolku v Liberci, České besedy. Od roku 1884 měla sídlo v čp. 143, jež bylo představěno v roce 1904 na secesní Národní dům. Stala se hlavním střediskem libereckých Čechů a vyvolala velkou nevoli německých obyvatel. Se stoupajícím počtem Čechů pozvolně přibývaly i další spolky (ze 14 v roce 1895 na 23 v roce 1904 a 36 v roce 1914 ). Česká beseda napomáhala prosazovat i sokolskou myšlenku, s níž jsou spojeny i počátky tělovýchovy v Liberci. V roce 1886 byla založena sokolská jednota, pro niž byl roku 1911 pro účely zřízení sokolovny zakoupem na rohu dnešní Matouškovy ulice a Na Rybníčku dům čp. 334, jehož realizaci překazilo vypuknutí války v roce 1914.

(zdroj: J.Bock - Liberec - III Jeřáb, 2016)

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Původní a secesně přestavěný národní dům

(26.3 1904 a 1915, 1912 a 10.1.1943)

Roku 1887 koupila Česká beseda od paní Kateřiny Jakobové dům čp.143-III, obrácený průčelím do ulice Na Rybníčku. Postavil ho v roce 1810 soukeník Filip Jakob. Kromě České besedy zde našly útočiště další spolky, jejichž vývěsní tabule jsou upevněny na průčelí. Na snímku se vlevo rýsuje vysoký boční štít sousedního nárožního domu čp.141-III, vpravo část přístavby se sálem z roku 1888. Uprostřed v dlouhém kabátě a s holí V. Šamánek. Na druhém obrázku je průčelí Národního domu České besedy obrácené na opačnou stranu do ulice U Besedy v původní secesní podobě z roku 1904. V nižší levé části je sál, v pravé, ukončené štítem, hotel.
Třeti obrázek znázorňuje původní secesní vzhled ve své době nejhezčího sálu v Liberci, dějiště většiny kulturních a společenských událostí českých obyvatel Liberce od roku 1905, kdy byl zahájen provoz hotelu.
Za druhé světové války byl sál značně necitlivě upraven pro potřeby SA. Čtvrtý snímek zachycuje jedno z mnoha shromáždění. Po osvobození přinesla Stráž severu zprávu, že rošt topení České besedy byl plný granátů, hlavic pancéřových pěstí a talířových min dobře zakrytých uhlím. V květnu 1945 prosloužily tyto prostory kanceláři Národní pomoci pro lidi postižené válkou.

(zdroj Kniha o Liberci)

Pětadvacátý březen 1905

byl velkým dnem pro českou menšinu v německém Liberci. Příslušníci v pohraničí utlačovaného národa v ten den konečně získali důstojné místo k setkávání a k pořádání nejrůznějších akcí: s velkou slávou otevřeli hotel Česká beseda

Stará budova České besedy v ulici Na Rybníčku v roce 1901. Vlevo hostinec "Zur Weintraube" (čp.141). Vpravo na rohu Oldřichovské ulice dům čp.175, kde býval také hostinec . Zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb
Stará budova České besedy v ulici Na Rybníčku v roce 1901. Vlevo hostinec "Zur Weintraube" (čp.141). Vpravo na rohu Oldřichovské ulice dům čp.175, kde býval také hostinec . Zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb
1915
1915
archiv M.Páč
archiv M.Páč
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
10.1.1943
10.1.1943
Sokolovna Na Rybníčku v 30.letech
Sokolovna Na Rybníčku v 30.letech
Františkovská a Orlí ulice s rohovou částí budovy České besedy (před 1918)
Františkovská a Orlí ulice s rohovou částí budovy České besedy (před 1918)
Františkovská ulice (u České Besedy) v únoru 1982 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Františkovská ulice (u České Besedy) v únoru 1982 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Petr Šimr 1982
Petr Šimr 1982

Blešárna v Besedě       (archiv Bernard Jankura)

foto Petr Ruprecht 24.2.2021
foto Petr Ruprecht 24.2.2021
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav

Ulice Na Zápraží před rokem 1917

Pohled z oken České Besedy na komplex továrních budov mezi ohbím Nisy a dnešními ulicemi Na Zápraží a U Besedy. Místo sloužilo původně k sušení látek a ještě na plánu z roku 1858 je úplně bez domů s označením Tuchrahmenpkatz. Později bylo zastavěno několika převážně průmyslovými objekty, z nichž největší byla barvírna, prádelny vlny a úpravna Otto Stadlera (později dílny divadla F.X.Šaldy, které však byly přesunuty do Americké ulice), kterou převzal Hermann Kramer. Za první republiky byly přestavěny dílny na druhé straně ukice Na Zápraží. Vlevo vystupuje roh školy v Orlí ulici.

(zdroj Kniha o Liberci, 1996)

Roh ulic Oldřichovy a Na Rybníčku v 30.letech 20.století.

Domy v místech někdejšího autobusového nádraží, v současné době Billa.

Dnes stojí už jen citlivě zrenovovaný nejvzdálenější dům čp. 387-III. (zdroj Kniha o Liberci)

2013 (Jaroslav Reichenberg Karel)
2013 (Jaroslav Reichenberg Karel)
pokus spojit starý s novým. Stará fotografie je použita z Knihy o Liberci a ta "nová" je moje z roku 2013 (Jaroslav Reichenberg Karel)
pokus spojit starý s novým. Stará fotografie je použita z Knihy o Liberci a ta "nová" je moje z roku 2013 (Jaroslav Reichenberg Karel)

Chrudimská ulice

Koňský potah v dnes již neexistující Chrudimské ulici (parkoviště u Billy Na Rybníčku) ve 30.letech

(zdroj kniha o Liberci)

současný stav: archiv Post Rash
současný stav: archiv Post Rash
v pozadí fotografie je tento dům, zbořený kolem roku 2004 (archiv Post Rash)
v pozadí fotografie je tento dům, zbořený kolem roku 2004 (archiv Post Rash)

Ulice Na Skoku a Chrudimská

(srpen 1909, 22.6.1911)

Obě uličky probíhaly paralelně mezi nynějšími ulicemi Františkovskou a Oldřichovou.
V šedesátých letech zmizely při výstavbě sídliště.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Jakobův dům


V dnešní Slavíčkově ulici (Kranichgasse) mezi ulicemi Chrudimskou (Urbangasse) a Oldřichovou (Andreasgasse) postavil roku 1810 Josef Scholze jednoduchou klasicistní budovu pro soukeníka Ferdinanda Ginzela (čp.196-III). Od něj ji roku 1863 koupil Franz Jakob, majitel továrny na jemná vojenská sukna umístěné v bývalém městském mlýně na Soukenném náměstí. Po levé straně přistavěl přízemní barevnu a za ní vyšší budovu, kde byly v poschodí sklady a v přízemí stáje pro dva koně, dvě kozy a jednoho kozla.

Obyvatelé okolních domů podali stížnost na nesnesitelný zápach, šířící se z chléva a hnojiště.
Roku 1906 převzal dům Heinrich Jakob, za něhož provedl v roce 1913 stavitel Robert Peuker úpravu do podoby zachycené na obrázku. Stav Jakobova domu se ale stále zhoršoval a už v roce 1929 ho komise označila za velmi špatný. Snad proto ho Heinrich Jakob odkázal městu pro zřízení vlastivědného muzea. Jeho jménem bylo potom pojmenováno menší prostranství v Chrudimské ulici. Zchátralý Jakobův dům zmizel roku 1966 při výstavbě sídliště pod nádražím, které pohltilo i Chrudimskou ulici. (zdroj Kniha o Liberci)

29.3.1982.Tak se podívejme, jak tenkrát šel život . Rybníček a před hotelem Imperiál.

(archiv Jiří Holeček)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
archiv J.Hůlka (František Zikmund: Imperiál je na svém místě. Dům před ním byl závodní klub elektrárny a já tam chodil někdy v roce 1954 do radioamatérského kroužku a učil se morseovku. Poprvé slyšel amatéry vysílat a přijímat zprávy na krátkých vlnách. Fotka je ale ještě předválečná.)
archiv J.Hůlka (František Zikmund: Imperiál je na svém místě. Dům před ním byl závodní klub elektrárny a já tam chodil někdy v roce 1954 do radioamatérského kroužku a učil se morseovku. Poprvé slyšel amatéry vysílat a přijímat zprávy na krátkých vlnách. Fotka je ale ještě předválečná.)
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
(archiv Luboš Mencl)
(archiv Luboš Mencl)
archiv Jiřího Jana Kolnera
archiv Jiřího Jana Kolnera
60.léta
60.léta
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Třída 1.máje
Třída 1.máje
Třída 1.máje
Třída 1.máje
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
1940
1940
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
(archiv O.Musil)
(archiv O.Musil)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
1964 (foto Vilém Boháč)
1964 (foto Vilém Boháč)
Matoušova ulice (M.Gergelčík)
Matoušova ulice (M.Gergelčík)
hotel Imperial (archiv Vlastimír Hájek )
hotel Imperial (archiv Vlastimír Hájek )
1978 (archiv M.Ban)
1978 (archiv M.Ban)
Když Interhotel Imperial ( Pytloun Grand Hotel Imperial ) ještě slavil 70 let VŘSR (a před vchodem byla pro klienty zastávka tramvaje). (archiv Boveraclubu)
Když Interhotel Imperial ( Pytloun Grand Hotel Imperial ) ještě slavil 70 let VŘSR (a před vchodem byla pro klienty zastávka tramvaje). (archiv Boveraclubu)
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
Hotel Imperial v roce 1960 a 2001 Imperial byl postaven na začátku třicátých let minulého století. Spolu s dalšími budovami, jako je Kavárna Nisa a obchodní domy Dunaj či Brouk+Babka, měly dát Liberci vzhled evropského velkoměsta. Tyto vize však zbrzdila velká krize ve třicátých letech a nakonec zcela zhatila druhá světová válka. Po ní doplatil hotel na změnu režimu a zároveň vlastníka. Ta se podepsala i na tom, že v roce 1986 se ne zcela citlivě rekonstruoval interiér. V minulosti se v Imperialu scházela smetánka nejen z Liberce, ale i okolí. Zpěvák Jiří Schelinger tam měl poznat budoucí manželku, natáčel se tam i jeden z prvorepublikových filmů s Oldřichem Novým. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Hotel Imperial v roce 1960 a 2001 Imperial byl postaven na začátku třicátých let minulého století. Spolu s dalšími budovami, jako je Kavárna Nisa a obchodní domy Dunaj či Brouk+Babka, měly dát Liberci vzhled evropského velkoměsta. Tyto vize však zbrzdila velká krize ve třicátých letech a nakonec zcela zhatila druhá světová válka. Po ní doplatil hotel na změnu režimu a zároveň vlastníka. Ta se podepsala i na tom, že v roce 1986 se ne zcela citlivě rekonstruoval interiér. V minulosti se v Imperialu scházela smetánka nejen z Liberce, ale i okolí. Zpěvák Jiří Schelinger tam měl poznat budoucí manželku, natáčel se tam i jeden z prvorepublikových filmů s Oldřichem Novým. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Snímek třídy 1. máje a osmikolejnicové tramvajové trati s vozem T3SU č. 53 předznamenává letošní červencový konec pravidelného provozu tramvají na metrovém rozchodu v Liberci.
Snímek třídy 1. máje a osmikolejnicové tramvajové trati s vozem T3SU č. 53 předznamenává letošní červencový konec pravidelného provozu tramvají na metrovém rozchodu v Liberci.
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
foto Otto Vávra starší
foto Otto Vávra starší
1972 (archiv Boveraclubu)
1972 (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje v polovině 70.let a 1.3. 2020
Třída 1.máje v polovině 70.let a 1.3. 2020
M.Gergelčík
M.Gergelčík
archiv Tomáš Macháček, rok 1940
archiv Tomáš Macháček, rok 1940
Třída 1.máje
Třída 1.máje
Třída 1.máje v roce 1972 a 27.3.2022
Třída 1.máje v roce 1972 a 27.3.2022
třída 1. máje kolem roku 1935 a 31.12.2021
třída 1. máje kolem roku 1935 a 31.12.2021
Hlavičky účtenek hotelů "Imperial' a "Terminus", kdy je vlastnil Franz Fiedler (1932) (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Hlavičky účtenek hotelů "Imperial' a "Terminus", kdy je vlastnil Franz Fiedler (1932) (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
Garáže a dílny libereckého hotelu Imperial. Nad garážemi byly pokojíky, kde přespávali šoféři, zatímco ti, které vozili, se ubytovali v hotelu. Autor: archiv Jaroslava Zemana
Garáže a dílny libereckého hotelu Imperial. Nad garážemi byly pokojíky, kde přespávali šoféři, zatímco ti, které vozili, se ubytovali v hotelu. Autor: archiv Jaroslava Zemana
(archiv Jaroslav Vondra)
(archiv Jaroslav Vondra)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv J. Hůlka
archiv J. Hůlka
Akademický malíř Zdeněk Volejník - výstava jeho uměleckých počinů o Liberci v Liberci. Rudé právo 15.7.1972 (archiv ing.Rudolf Kittler)
Akademický malíř Zdeněk Volejník - výstava jeho uměleckých počinů o Liberci v Liberci. Rudé právo 15.7.1972 (archiv ing.Rudolf Kittler)
29.3.1982. Ulice 1. máje nebyla nikdy ozdobou Liberce. Pytlounovo parkoviště, ani propadlé chodníky špatný dojem z tohoto místa nevylepší. (archiv J.Holeček)
29.3.1982. Ulice 1. máje nebyla nikdy ozdobou Liberce. Pytlounovo parkoviště, ani propadlé chodníky špatný dojem z tohoto místa nevylepší. (archiv J.Holeček)
V neděli 25.3.1973 zachytil v Liberci Ervin Cettineo jeden z vozů T3 čísel 29-34, dodaných v roce 1965.
V neděli 25.3.1973 zachytil v Liberci Ervin Cettineo jeden z vozů T3 čísel 29-34, dodaných v roce 1965.
dům jde k zemi (archiv Boveraclubu)
dům jde k zemi (archiv Boveraclubu)
opuštěná vojenské techniky na dnešní třídě 1. máje v roce 1945
opuštěná vojenské techniky na dnešní třídě 1. máje v roce 1945

Vchod do prostor bývalých Uhelných skladů

a přilehlá zídka naproti hotelu Imperial - první foto z roku 1945, druhé z 50tých let a zbývající dvě jsou kulisy k filmu Ošklivá slečna (1959).

(autor příspěvku Hans Oldskull)

Železniční modeláři takové koleji říkají flexibilní a to napojení oblouku v popředí fakt nemá chybu! 3.9.1993. (foto Jiří Holeček)
Třída 1.máje v roce 2001 (zdroj: Karel Čtveráček / Jan Mohr - LIBEREC mezi vzpomínkou a přítomností)
Třída 1.máje v roce 2001 (zdroj: Karel Čtveráček / Jan Mohr - LIBEREC mezi vzpomínkou a přítomností)
1.máje 2020 (foto Petr Šimr)
1.máje 2020 (foto Petr Šimr)

Třída 1. máje z archivu Boveraclubu

třída 1. máje, 24.9.1980. foto GJ
třída 1. máje, 24.9.1980. foto GJ
třída 1.máje cca 1980 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
třída 1.máje cca 1980 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
třída 1.máje 24.9.1980 a 26.7.2020
třída 1.máje 24.9.1980 a 26.7.2020
archiv L.Janků
archiv L.Janků
Stavba tunelu 1994 do 1997.(archiv L.Janků)
Stavba tunelu 1994 do 1997.(archiv L.Janků)
...když se stavěl tunel a tramvaj nad ním jezdila po jedné koleji.1993 (archiv F.Zikmund)
...když se stavěl tunel a tramvaj nad ním jezdila po jedné koleji.1993 (archiv F.Zikmund)
tato smyčka byla, když se stavěl tunel
tato smyčka byla, když se stavěl tunel
24.12.1992. Štědrý den na 1. máje.😊 To když má ulice jméno podle data, tak třeba může vzniknout slovní hříčka.
24.12.1992. Štědrý den na 1. máje.😊 To když má ulice jméno podle data, tak třeba může vzniknout slovní hříčka.

Jedna fotka, čelem vzad, a druhá fotka.

Provizorní přeložka tramvajové tratě nad budovaným libereckým tunelem 17.1.1993 objektivem Jirky Holečka. Při změně teplot jsou na dnešním parkovišti koleje pod asfaltem stále patrné.

(Text a foto Boveraclub)

Někdo chtěl budovu SVÚT s nápisem Agrobanka. A pro pana František Zikmund zas nějaké semafory.🙂
Někdo chtěl budovu SVÚT s nápisem Agrobanka. A pro pana František Zikmund zas nějaké semafory.🙂

                            Stavba silničního tunelu

24.12.1990. (Foto Jiří Holeček)
24.12.1990. (Foto Jiří Holeček)
24.12.1990. (foto Jiří Holeček)
24.12.1990. (foto Jiří Holeček)
24.11.1991. (Jiří Holeček)
24.11.1991. (Jiří Holeček)
25.4.1993. se dokončovala stavba tunelu (Jiří Holeček)
25.4.1993. se dokončovala stavba tunelu (Jiří Holeček)
1993 .....Otevřením silničního tunelu  poblíž libereckého nádraží byl po dvaceti letech postupných prací konečně zprovozněn průtah státních silnic městem. Představa a podjezd se začala rodit již v roce 1958, byla několikrát modifikována a definitivní návrh zpracovali arch. A.Kůstka a Kubíček . (zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)
1993 .....Otevřením silničního tunelu poblíž libereckého nádraží byl po dvaceti letech postupných prací konečně zprovozněn průtah státních silnic městem. Představa a podjezd se začala rodit již v roce 1958, byla několikrát modifikována a definitivní návrh zpracovali arch. A.Kůstka a Kubíček . (zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)
třída 1.máje 3.4.1990 (archiv K.Odrážkové)
třída 1.máje 3.4.1990 (archiv K.Odrážkové)
třída 1.máje 3.4.1990 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
třída 1.máje 3.4.1990 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
16.9.1994. se ještě chodilo do sámošky v uranu, ale na autobus pořád k České besedě (Jiří Holeček)
16.9.1994. se ještě chodilo do sámošky v uranu, ale na autobus pořád k České besedě (Jiří Holeček)

Budova Uran v roce 1966

Těžba uranu se projevila velkými investičními stavbami také v Liberci. Pod nádražím vyrostla budova ředitelství Geologického průzkumu a na opačné straně kolejí dvě velká sídliště pro pracovníky uranového průmyslu: Františkov s 972 byty a brzy po něm Gagarinova s 749 byty. Rehabilitaci sloužil pětadvacetimetrový bazén v areálu františkovské školy.

(zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)

(Liberecký zpravodaj, říjen 2019)
(Liberecký zpravodaj, říjen 2019)
(zdroj: 30 let Československého uranového průmyslu, Praha,1975)
(zdroj: 30 let Československého uranového průmyslu, Praha,1975)
třída 1.máje (archiv Boveraclubu) ......Boty - vyhlášená a dobře zásobená prodejna s ochotnými prodavačkami ..a nad obuví, v tom domě měly Montážní závody kanceláře na Multiservis. Pod obuví uplácaný plácek, hlína a to bylo parkoviště Interhotelu Imperiál ....komentář Hany Ulrichové
třída 1.máje (archiv Boveraclubu) ......Boty - vyhlášená a dobře zásobená prodejna s ochotnými prodavačkami ..a nad obuví, v tom domě měly Montážní závody kanceláře na Multiservis. Pod obuví uplácaný plácek, hlína a to bylo parkoviště Interhotelu Imperiál ....komentář Hany Ulrichové
Třída 1.máje
Třída 1.máje
1966 (archiv Jiří Peterka)
1966 (archiv Jiří Peterka)
1931 (Beta.lot-tissimo.com/de)
1931 (Beta.lot-tissimo.com/de)
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
třída 1.máje
třída 1.máje
třída 1.máje v 80. letech a 28.6.2020
třída 1.máje v 80. letech a 28.6.2020
Třída 1.máje a Terminus
Třída 1.máje a Terminus
třída 1.máje (M.Gergelčík)
třída 1.máje (M.Gergelčík)
Jedna zimní fotečka z 60.let,
Jedna zimní fotečka z 60.let,
třída 1.máje (M.Gergelčík)
třída 1.máje (M.Gergelčík)
Hotel Terminus (Petr Šimr 1982)
Hotel Terminus (Petr Šimr 1982)

I když Terminus rozhodně nebyl žádný grandhotel. Tak jedna hospodská a devadesátková. (archiv Petr Kolín)

archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
1921
1921
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1909 (archiv O.Musil)
1909 (archiv O.Musil)
1900 (archiv Jaroslava Smoly)
1900 (archiv Jaroslava Smoly)
Zajímavá česká pohlednice prošlá poštou v roce 1903 , dokládající , že soužití Čechů a Němců v Liberci nebylo ideální . ( Viz text na pohlednici - Liberec čítá 34 000 obyvatel , dle úředního sčítání 2200 , dle soukromého, 9000 obyvatel národnosti české . A co se třeba přihodilo v roce 1903 : Do Vratislavic přijel ve vozidle ,co sám vyvinul ,čerstvě ženatý Ferdinand Porsche. ve starých Pavlovicích bylo otevřeno dostihové závodiště ( dnes plochodrážní stadion ) Vratislavice byly povýšeny na městečko. (autor příspěvku Karel Krenk)
Zajímavá česká pohlednice prošlá poštou v roce 1903 , dokládající , že soužití Čechů a Němců v Liberci nebylo ideální . ( Viz text na pohlednici - Liberec čítá 34 000 obyvatel , dle úředního sčítání 2200 , dle soukromého, 9000 obyvatel národnosti české . A co se třeba přihodilo v roce 1903 : Do Vratislavic přijel ve vozidle ,co sám vyvinul ,čerstvě ženatý Ferdinand Porsche. ve starých Pavlovicích bylo otevřeno dostihové závodiště ( dnes plochodrážní stadion ) Vratislavice byly povýšeny na městečko. (autor příspěvku Karel Krenk)
1909 (archiv Radek 'habendorf' Kudela)
1909 (archiv Radek 'habendorf' Kudela)
1923 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
1923 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
Dům pod nádražím před odstřelem (archiv (Jitka Horušická)
Dům pod nádražím před odstřelem (archiv (Jitka Horušická)
Pohled z Imperialu k nádraží. (archiv Luboš Mencl)
Pohled z Imperialu k nádraží. (archiv Luboš Mencl)
archiv M.Ban
archiv M.Ban
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
třída 1. Máje, foceno ze Skloexportu (archiv Jiří Jan Kolner)
třída 1. Máje, foceno ze Skloexportu (archiv Jiří Jan Kolner)
Mobilní Hračkářství nad Imperialem v roce 1959 - záběr z filmu Ošklivá slečna. Pamatuje někdo nebo se jedná pouze o filmařskou fikci? (Hans Oldskull)
Mobilní Hračkářství nad Imperialem v roce 1959 - záběr z filmu Ošklivá slečna. Pamatuje někdo nebo se jedná pouze o filmařskou fikci? (Hans Oldskull)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
nádraží a celnice
nádraží a celnice
Nádražní trochu jak ze speciálního dílu Simpsonových (eBay, 1903)(archiv Petra Ruprecht)
Nádražní trochu jak ze speciálního dílu Simpsonových (eBay, 1903)(archiv Petra Ruprecht)
Archiv Luboše Mencla
Archiv Luboše Mencla
Třída 1.máje v roce 1915 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Třída 1.máje v roce 1915 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1.máje
třída 1.máje
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
třída 1.máje před sto lety a dnes
třída 1.máje před sto lety a dnes
Třída 1.máje (archiv Luboš Mencl)
Třída 1.máje (archiv Luboš Mencl)
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
Tramvaj před celnicí v roce 1899 (Zdroj: R.Karpaš a kolektiv Kniha o Liberci,1996)
Tramvaj před celnicí v roce 1899 (Zdroj: R.Karpaš a kolektiv Kniha o Liberci,1996)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
Skloexport před 30.léta 20.století a 2020
Skloexport před 30.léta 20.století a 2020
Nákladní ulice (M. Gergelčík)
Nákladní ulice (M. Gergelčík)
Nákladní ulice (M.Gergelčík)
Nákladní ulice (M.Gergelčík)
budova bývalé celnice pod nádražím v Liberci - vyhořela 1934 (foto M.Gergelčík)
budova bývalé celnice pod nádražím v Liberci - vyhořela 1934 (foto M.Gergelčík)
Liberec - budova celnice - třída 1. Máje (M.Gergelčík)
Liberec - budova celnice - třída 1. Máje (M.Gergelčík)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv Václava Exnera
archiv Václava Exnera
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Před sto léty, aneb šrumec před libereckým nádržím. Celnice ještě stojí a Skloexport ještě ne. 17.8.1922
Před sto léty, aneb šrumec před libereckým nádržím. Celnice ještě stojí a Skloexport ještě ne. 17.8.1922
zajímavá fotografie z archivu Boveraclubu - v pozadí je vidět celní úřad, který stál naproti nádraží místo současného parčíku. Budova vyhořela 7.11.1931
zajímavá fotografie z archivu Boveraclubu - v pozadí je vidět celní úřad, který stál naproti nádraží místo současného parčíku. Budova vyhořela 7.11.1931
Na konečné mezi celnicí a nádražím 11.8.1924. (archiv Boveraclubu)
Na konečné mezi celnicí a nádražím 11.8.1924. (archiv Boveraclubu)
Křižovatka ulic Nákladní, Žitavské a 1.máje 17.8.1922 a 3.9.2022
Křižovatka ulic Nákladní, Žitavské a 1.máje 17.8.1922 a 3.9.2022
Hans Oldskull: Tady je krásně vidět bývalá trafika. Naproti ní bývalo jeden čas okénko s točenou zmrzlinou. (foto archiv Boveraclubu)
Hans Oldskull: Tady je krásně vidět bývalá trafika. Naproti ní bývalo jeden čas okénko s točenou zmrzlinou. (foto archiv Boveraclubu)
pohled z nádražní budovy do tř. 1.máje kolem roku 1859 (Pro mě jedna z nejkrásnějších ilustrací Liberce – pohled od nádraží, vpravo celnice, čili rok tak odhadem 1859+. S dovolením sem dám nevyčištěnou variantu. (zdroj: Die malerischen Ansichten Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn von Reichenberg bis Pardubitz) (komentář Petr Ruprecht)
pohled z nádražní budovy do tř. 1.máje kolem roku 1859 (Pro mě jedna z nejkrásnějších ilustrací Liberce – pohled od nádraží, vpravo celnice, čili rok tak odhadem 1859+. S dovolením sem dám nevyčištěnou variantu. (zdroj: Die malerischen Ansichten Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn von Reichenberg bis Pardubitz) (komentář Petr Ruprecht)
Reichenberg : Druck und Verlag von Heinrich T. Stiepel, [1859?]
Reichenberg : Druck und Verlag von Heinrich T. Stiepel, [1859?]
Nádražní ulice (dnes 1. máje) v Liberci - vyobrazení z roku 1890. (archiv státní zámek Zákupy)
Nádražní ulice (dnes 1. máje) v Liberci - vyobrazení z roku 1890. (archiv státní zámek Zákupy)
1910 (archiv M.Gergelčík)
1910 (archiv M.Gergelčík)
archiv Peter Dorn
archiv Peter Dorn
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
kolem roku 2000 (archiv p.Šípek)
kolem roku 2000 (archiv p.Šípek)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl

Sochy v parčíku u nádraží

V neutěšeném a značně zanedbaném parčíku před nádražím stávaly dvě plastiky - nejprve bronzová socha "Mír" od Josefa Václava Pekárka, realizovaná již ve dvacátých letech - ta se do libereckého nádražního parčíku dostala v letech padesátých a stála tam až do let sedmdesátých. Další plastika, tentokrát s názvem "Konec války" od Štefana nejeschleby byla v parčíku umístěna v roce 1985 a odstraněna byla pravděpodobně někdy brzy po roce 1989. Věděl by někdo zda nějaká plastika stávala v parčíku před sochou Mír? Případně jaká byla podoba místa v letech po odstranění vyhořelé budovy celnice?

(autor článku Hans Oldskull)