Liberec II - Nové město (Kostelní ulička, Sokolovské náměstí, Keilův vrch, ..)

29.05.2020
(zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
(zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)

Bakalářská práce se zabývá3D modelováním historickýchbudov ve městě Liberec na přelomu 19. a 20. století. Vpráci je navržena vhodná metoda texturovaného 3D modelování již nestojících budovvprogramu SketchUp 8 a vytvořen ukázkový 3D model ve vybrané části města. Vytvořená datová vrstva představuje možnost připojení prostorových aneprostorových dat k3D objektům vprogramu ArcScene 10.0. Práce dále poskytuje náhled pro současnou abudoucí práci s3D objekty ve vybraných institucích.

Kostelní ulička

Kostelní ulička v 60.letech a 11.4.2020
Kostelní ulička v 60.letech a 11.4.2020
Kostelní ulička v 60.letech a 2.2.2020
Kostelní ulička v 60.letech a 2.2.2020
V roce 1871 byly obchodní prostory firmy Leopold a Rosa Deutsch původně umístěny na rohu Kostelní uličky. Kvůli nedostatku místa se podnik přestěhoval v roce 1891 do domu čp. 16 na Sokolovském náměstí a, odtud v roce 1905 do Železné ulice. (archiv O.Musil)
V roce 1871 byly obchodní prostory firmy Leopold a Rosa Deutsch původně umístěny na rohu Kostelní uličky. Kvůli nedostatku místa se podnik přestěhoval v roce 1891 do domu čp. 16 na Sokolovském náměstí a, odtud v roce 1905 do Železné ulice. (archiv O.Musil)

Kafe a nebo kytku?

Nemám jedinou výtku. Mně se to místo v Kostelní ulici č. 5 (vpravo) prostě líbí. I když tu mívali jiný sortiment... Petr Ruprecht

1870
1870
1900
1900

ŽELEZNÁ ULICE

Tato ulice patří k nejstarším ve městě. Tudy procházela stará cesta z Liberce ke hradu Hamrštejnu a dále na Hrádek a Žitavu. Nejspíše hned po založení horní osady s tržištěm byla obestavěna na severní straně, kde stálo zpočátku pět domů. Posledním (na místě dnešního čp. 249-I) byla stará škola, zrušená v roce 1564. Pozemky těchto stavení sahaly až k Frýdlantské ulici. Původní dřevěné domy se na počátku 19. století začaly měnit na zděné, většinou dvoupodlažní a během druhé poloviny téhož století dostaly dnešní, převážně novorenesanční podobu. Na protější jižní straně ulice stály původně jenom dva domky, za nimiž začínal hřbitov při kostele sv. Antonína, jehož zrušení počátkem 19. století umožnilo částečné rozšíření ulice. Velké zúžení na pouhých 5 metrů při vjezdu do Staroměstského náměstí bylo ale odstraněno teprve roku 1904, kdy se magistrátu podařilo vykoupit domy čp. I a II, na jejichž místě vyrostl hotel Praha. Rozšířenou ulicí byly ještě téhož roku položeny koleje tramvajové linky číslo 2 do Růžodolu I, která sloužila až do roku 1960.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci,1996)

1910
1910
Železná ulice 1908 a 2019
Železná ulice 1908 a 2019

Domy v Železné ulici (srpen 1864, 1908)

Dům (čp.250 - I) byl postaven roku 1524 na části zahrady zrušené staré městské školy Přestože vznikl později, podařilo se majiteli Jakobu Hoffnannovi získat vářečné právo. Na jedné z nejstarších fotografií Liberce je zachycen už po klasicistní přestavbě počátkem 19.století se slavnostní výzdobou při příležitosti velkých pěveckých slavností .Dne 15.října 1872 vyhořel a místo něj vznikl čtyřpodlažní objekt, navazující výškou na sousední budovu, postavenou na místě bývalé školy, u níž vidíme boční stěnu.
Na druhém snímku je právovárečný dům čp. 248 - I, o němž je první záznam z roku 1564, kdy ho koupil jakýsi Mestek Bunger. Štítovou orientaci si zachoval i po přestavbě koncem 18.století, kdy byl jeho majitel Johann Friedrich Trenkler, toho času starosta. Další vlastníci, manželé Handschekovi, si zde otevřeli počátkem 19.století hostinec U Bažanta. Podnik zrekonstruovaly v sedmdesátých letech 20.století Restaurace a jídelny Liberec pod pozměněným názvem U Zlatého bažanta.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

1915 (zdroj: beta.lot-tissimo.com/de)
1915 (zdroj: beta.lot-tissimo.com/de)
1930 (archiv O.Musil)
1930 (archiv O.Musil)
rok 1964 - foto Vilém Boháč
rok 1964 - foto Vilém Boháč
Železná ulice (archiv Michal Bárta)
Železná ulice (archiv Michal Bárta)
1900 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
1900 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
cca 1910 - archiv J.Hůlka
cca 1910 - archiv J.Hůlka
Reichenberg - Eisengasse. (Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Eisengasse. (Kamil Syrovátka)
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
archiv P.Ruprecht
archiv P.Ruprecht
(archiv Slávka Maršíková)
(archiv Slávka Maršíková)
(archiv Luboš Janků)
(archiv Luboš Janků)
Železná ulice (archiv Luboš Mencl)
Železná ulice (archiv Luboš Mencl)
Železná ulice před rokem 1960 a 21.4.2022
Železná ulice před rokem 1960 a 21.4.2022
Železná ulice (archiv Jaroslav Honzík)
Železná ulice (archiv Jaroslav Honzík)
Železná ulice
Železná ulice
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Bismarckovo (dnes Sokolovské) náměstí v Liberci na pohlednici z roku 1908. V popředí jedna z plynových lamp, které osvětlovaly Liberec už od roku 1859.
Bismarckovo (dnes Sokolovské) náměstí v Liberci na pohlednici z roku 1908. V popředí jedna z plynových lamp, které osvětlovaly Liberec už od roku 1859.
Železná ulice (foto V. Víšek)
Železná ulice (foto V. Víšek)
archiv P.Ruprecht (zdroj: www.eizoa.com)
archiv P.Ruprecht (zdroj: www.eizoa.com)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Pohled na Železnou ulici z radnice před cca 100 lety
Pohled na Železnou ulici z radnice před cca 100 lety
(zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )
(zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )

Josef Elsner. : Slavnost jubilea člena střeleckého spolku v Liberci (olej na dřevě, 1837)

Horní část Novoměstského (dnes Sokolovského) náměstí. Vlevo je věž arciděkanského kostela před regotizací, za ní budova arciděkanstvi a před ní stará hasičská zbrojnice. Vpravo vidíme část starého mistrovského domu soukeníků. Obrazu dominuje průčelí národní (hlavní) školy otevřené přesně dva roky po slavnostním položení základního kamene (3.10.1812). Náklady (79 652 zlatých) hradila ze dvou třetin vrchnost a zbytek město. Tato nejstarší dosud fungující liberecká školní budova byla svého času jedna z největších a nejkrásnějších v celých Čechách. Měla tři učebny pro chlapce, tři pro dívky, jednu pro chystanou reálku a čtyři dvoupokojové byty s kuchyní pro učitele. Přesto se nedlouho po otevření zjistilo, že pro 1400 zapsaných dětí nepostačuje a kantorské byty je třeba adaptovat na třídy. Od října 1869 zde byla zřízena chlapecká a o rok později i dívčí pětitřídka. K této tzv. Staroměstské obecné škole přibylo za první republiky Státní dívčí reformní gymnázium. Po roce 1945 zde našla umístění odborná škola pro ženská povolání, vystřídaná sociálně zdravotní a od roku 1950 Střední zdravotnická škola, která tu sídlí dodnes. Během doby prodělala budova mnohé stavební změny, celková klasicistní architektura však zůstala zachována.

(zdroj Kniha o Liberci)

.
Cvičení libereckých hasičů za použití záchranné plachty, kterou vynalezl liberecký velitel čety lezců František Pilze. Dnes je v domě na pravé straně Budvarka. (archiv L.Mencl)
Cvičení libereckých hasičů za použití záchranné plachty, kterou vynalezl liberecký velitel čety lezců František Pilze. Dnes je v domě na pravé straně Budvarka. (archiv L.Mencl)
Dnes budova "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická" (autor příspěvku Marek Charvát)
Dnes budova "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická" (autor příspěvku Marek Charvát)
Stará škola 1744-1812
Stará škola 1744-1812
A pro zdravé spaní stará a nová Haupt und Mädchenschule čili "zdrávka".(Petr Ruprecht)
Nová škola 1810-1812
Nová škola 1810-1812

SOKOLOVSKÉ NÁMĚSTÍ

Ještě koncem 18. století mělo náměstí loubí obíhající kolem dokola. Některé domy už prošly částečnou přestavbou na zděné a dostaly barokní štíty. Byl to např. dům soukenických mistrů, hostinec U Zlatého orla se sousedním domem čp. 293-II a také hotel Zlatý beránek , jehož majitel jako první zrušil loubí. Zděné byly i všechny větší stavby: Appeltův dům, arciděkanství se starou školou a kostel. K nim brzy přibyly dvě další velké budovy: hlavní škola a Soukenické divadlo. Jako další změnily výšku, orientaci i celkovou dispozici domy, které jsou dnes nejnižší: dva nalevo od uličky Na Svahu (čp. 306-II, 1829; čp.307-II, 1831) a dva na Tovaryšském vrchu (čp. 255-I, 1834; čp. 296-I). Tím byl dán popud i pro ostatní majitele, aby usilovali o lepší využití cenných pozemků nejen rušením loubí, ale i zvětšením počtu podlaží. Jako houby po dešti vyrůstaly na místě dřevěných dvoupodlažních domů nejprve třía v druhé polovině 19. století až pětipodlažní budovy s podkrovím, jejichž zvětšená přízemí využívaly nejrůznější prodejny a provozovny. Poslední dřevěný dům (čp. 308-II) uprostřed jižní strany náměstí zmizel roku 1870. Hladina zastavění stoupla a také dominanta celého náměstí - věž kostela sv. Antonína - se zvýšila téměř dvakrát a jeji 70,5 metru vysoká jehlanovitá střecha se stala na více než půl století nejvyšším dosaženým stavebním bodem.

Na obytný dům se po požáru změnilo také Soukenické divadlo. Do konce 19. století byla přestavba druhého největšího náměstí Liberce, přejmenovaného roku 1898 na Bismarckovo, prakticky ukončena.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996 ; foto z archivů členů skupiny Liberec v minulosti a současnosti)

archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
(zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )
(zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )
 (zdroj:beta.lot-tissimo.co/de)
(zdroj:beta.lot-tissimo.co/de)
Železná ulice v roce 1910 a 21.4.2022
Železná ulice v roce 1910 a 21.4.2022
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Kostel sv. Antonína velikého před rokem 1879 a 14.4.2020
Kostel sv. Antonína velikého před rokem 1879 a 14.4.2020
Reichenberg - Bismarckplatz. Pohlednice prošlá poštou v roce 1909. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Bismarckplatz. Pohlednice prošlá poštou v roce 1909. (archiv Kamil Syrovátka)
archiv Zdeňka Posledníková
archiv Zdeňka Posledníková
Dnešní Sokolovské náměstí na pohlednici z roku 1912. Novoměstské náměstí (dnes Sokolovské) mělo na začátku 17.století půdorys 60×100 metrů. O jeho podobu se zasloužil Albrecht z Valdštejna, který nechal postavit po jeho obvodu domy pro soukeníky. Loubí okolo náměstí existovalo ješte koncem 18. století. Z původního náměstí zbyly jen tři domky ve Větrné ulici. Říká se jim Valdštejnské, přestože byly postaveny až po Albrechtově smrti. ...z knihy Liberec/město/the city of/stadt (archiv Jitky Horušické)
Dnešní Sokolovské náměstí na pohlednici z roku 1912. Novoměstské náměstí (dnes Sokolovské) mělo na začátku 17.století půdorys 60×100 metrů. O jeho podobu se zasloužil Albrecht z Valdštejna, který nechal postavit po jeho obvodu domy pro soukeníky. Loubí okolo náměstí existovalo ješte koncem 18. století. Z původního náměstí zbyly jen tři domky ve Větrné ulici. Říká se jim Valdštejnské, přestože byly postaveny až po Albrechtově smrti. ...z knihy Liberec/město/the city of/stadt (archiv Jitky Horušické)
 (zdroj:beta.lot-tissimo.co/de)
(zdroj:beta.lot-tissimo.co/de)
1920 (archiv K.Krenk)
1920 (archiv K.Krenk)
Sokolovské náměstí ve 30.letech a 7.2.2021
Sokolovské náměstí ve 30.letech a 7.2.2021
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Novoměstské (Sokolovské) náměstí s kostelem svatého Antonína 1860. (zdroj Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970, archiv L.Janků)
Novoměstské (Sokolovské) náměstí s kostelem svatého Antonína 1860. (zdroj Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970, archiv L.Janků)
Sokolovské náměstí v roce 1901 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Sokolovské náměstí v roce 1901 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Sokolovské náměstí v roce 1920 a 2001 ...... Strohá neogotika vnější fasády hlavního libereckého chrámu kostela sv. Antonína velikého nahradila během let 1879-83 mnohavrstevnatost přestaveb původně renesanční stavby. Novým vzheldem kostela od vídeňského architekta Ludwiga Tischlera získalo město výškovou dominantu, která svými sedmdesáti metry vytvořila protipól k radnici. celkoá úprava náměstí v 70. a 80.letech 20.století je odsoudila do role parkoviště, odkud zmizel život starých pohledů i Wewerkova kašna z roku 1820, odstraněná však již počátkem třicátých let. Zmizely i do roku 1960 charakteristické tramvaje, spojující střed městas Růžodolem. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Sokolovské náměstí v roce 1920 a 2001 ...... Strohá neogotika vnější fasády hlavního libereckého chrámu kostela sv. Antonína velikého nahradila během let 1879-83 mnohavrstevnatost přestaveb původně renesanční stavby. Novým vzheldem kostela od vídeňského architekta Ludwiga Tischlera získalo město výškovou dominantu, která svými sedmdesáti metry vytvořila protipól k radnici. celkoá úprava náměstí v 70. a 80.letech 20.století je odsoudila do role parkoviště, odkud zmizel život starých pohledů i Wewerkova kašna z roku 1820, odstraněná však již počátkem třicátých let. Zmizely i do roku 1960 charakteristické tramvaje, spojující střed městas Růžodolem. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
foto Dana Šmídová
foto Dana Šmídová
Součástí úpravy v r. 1882 byly malby, které podle návrhů J. Jobsta z Vídně provedl místní malíř Otto Dresen. Výrazně barevné malby byly zjednodušeny v r. 1930 (R. Heidrich) a definitivně zabíleny zřejmě až na konci 60. let (úpravy po II. vatikánském koncilu). (komentář Jiří Bláha)
Součástí úpravy v r. 1882 byly malby, které podle návrhů J. Jobsta z Vídně provedl místní malíř Otto Dresen. Výrazně barevné malby byly zjednodušeny v r. 1930 (R. Heidrich) a definitivně zabíleny zřejmě až na konci 60. let (úpravy po II. vatikánském koncilu). (komentář Jiří Bláha)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Byli v Liberci provazochodci Třískovi a nad celým tímto náměstím předváděli své kejkle. Vrchol byl, když jeden z nich přejel celé náměstí zakousnutý do takového kolečka. Vyjížděl z druhého okna kostela a přistál v okénku kostela na druhé straně náměstí. Žádná síť pod ním. Já to pozoroval od babičky z okna, Železná 10, cca 1965. (autor komentáře Martin Bergl)
Byli v Liberci provazochodci Třískovi a nad celým tímto náměstím předváděli své kejkle. Vrchol byl, když jeden z nich přejel celé náměstí zakousnutý do takového kolečka. Vyjížděl z druhého okna kostela a přistál v okénku kostela na druhé straně náměstí. Žádná síť pod ním. Já to pozoroval od babičky z okna, Železná 10, cca 1965. (autor komentáře Martin Bergl)
Sokolovské náměstí-Kostel svatého Antonína Velikého je římskokatolický farní a arciděkanský novogotický kostel, jehož historie sahá až do roku 1579. (archiv J.Peterka)
Sokolovské náměstí-Kostel svatého Antonína Velikého je římskokatolický farní a arciděkanský novogotický kostel, jehož historie sahá až do roku 1579. (archiv J.Peterka)
Sokolovské náměstí 30.7.1952 a 3.3.2020
Sokolovské náměstí 30.7.1952 a 3.3.2020
archiv Ota Novák
archiv Ota Novák
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
1886
1886
Sokolovské náměstí v 50.letech a 7.2.2021
Sokolovské náměstí v 50.letech a 7.2.2021
Liberec, (Reichenberg), 1942 (Ebay)
Liberec, (Reichenberg), 1942 (Ebay)
Sokolovské náměstí v cca v 60.letech a 14.6.2020
Sokolovské náměstí v cca v 60.letech a 14.6.2020
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
 Kostel svatého Antonína velikého 29. ledna 2020 -  Dnešní kostel stojí na místě staršího dřevěného, snad roubeného, kostela, který stával uprostřed tehdejšího obecního hřbitova ještě ve 14. století. Přestavba původní dřevěné stavby na zděný trojlodní kostel podle plánů neznámého stavitele ze Zhořelce byla zahájena 17. června 1579 a prováděl ji zednický mistr Georg Leypold. Základní kámen nové stavby byl položen 24. září a šlo tak o první kamennou stavbu v Liberci. O její sochařskou výzdobu se postarali Christoph Briefe a také Michel s Georgem z Hodkovic. Výstavba samotné čtvercové věže v gotickém stylu trvala tři roky, až 20. září 1582 byla na její vrchol osazena makovice, do které vložil tehdejší hejtman Ulrich z Rosenfeldu pamětní listinu. Stavbu dlouhou 47 loktů (36,6 m) však původní mistr nedokázal dokončit, patrně neměl dostatek odborných znalostí, aby provedl zaklenutí chrámového prostoru. To se podařilo až dalšímu staviteli Marku Antoniovi Spaziovi, který musel stavbu zpevnit opěrnými pilíři a zesílením sloupů. Práci zakončil 30. listopadu 1587. Kostel byl poté několikrát opravován, několikrát jej zasáhl blesk. Nejhorší škody však utrpěl za třicetileté války, kdy jej Švédové vyplenili a poškodili varhany. Až do stavby kostela svatého Kříže roku 1695 to byl jediný kostel v Liberci. Protože chrám časem přestal stačit zvýšenému počtu věřících, rozhodl se jej roku 1733 hrabě Filip Josef Gallas rozšířit. Přestavbu svěřil Johannu Felgenhauerovi z Nového Města pod Smrkem. Ten kostel prodloužil o 20 loktů (15,6 m) a doplnil jej příčnou lodí, současně renovoval věž, oltáře i kazatelnu. Přestavba skončila 16. října 1735. Věž byla poté opět několikrát zasažena bleskem, úder roku 1787 dokonce roztavil všechny čtyři zvony. Po renovaci roku 1859 se začalo uvažovat o nahrazení původní, relativně nízké (37,30 m) věže, věží novější a vyšší. Vypracováním projektu byl pověřen vídeňský architekt Ludwig Tischler, který na něm pracoval se stavebním radou Heinrichem Ferstelem. Liberecká společnost Sachers a Gärtner začala s výstavbou 27. října 1879 a dokončila ji 27. srpna 1880 osazením makovice a kříže na jejím vrcholu. Věž dostala nové hodiny osvětlené plynovou lampou a štíhlou jehlanovitou střechu, dosáhla výšky 70,50 m, čímž byla na dlouhá léta nejvyšší budovou ve městě. Během stavby byla také snížena podlaha chrámu o 50 cm a zrušeny tři podzemní krypty. Významných změn se dočkal také interiér kostela, který vymaloval podle návrhu vídeňského malíře J. Jobsta liberecký malíř Otto Dresen. Vitráže do čtrnácti goticky tvarovaných oken dodali Filip Pohl a žitavský malíř Türcke. Kamenická firma Leimer a synové z Vídně zhotovila hlavní i oba postranní oltáře a také novou kazatelnu. Byl přestavěn také hudební chór a varhany. Kostelní lavice zhotovil ruprechtický truhlář Franz Schefler podle návrhu profesora Artura Brausewettera z liberecké průmyslovky. Samotné úpravy interiéru začaly 21. března 1881 a kostel byl znovuotevřen 20. ledna 1883. Dne 13. června 1883 jej – již jako arciděkanský – vysvětil litoměřický biskup Jan Schöbel. Postavením nového hlavního oltáře a vybavením interiéru získal kostel téměř svou současnou podobu. V roce 1930 do něj byly instalovány nové varhany a v roce 1957 přibyla dvojice zvonů, jako náhrada za původní, zničené přišel za války. V roce 1976 bylo ruční vyzvánění nahrazeno elektrickým. Kostel byl i poté několikrát opravován: v letech 1969–71, 1978 (boční oltáře), 1980 (obrazy křížové cesty), 1981 (hlavní oltář a kazatelna), 1994 (střecha). (zdroj wikipedie)
Kostel svatého Antonína velikého 29. ledna 2020 - Dnešní kostel stojí na místě staršího dřevěného, snad roubeného, kostela, který stával uprostřed tehdejšího obecního hřbitova ještě ve 14. století. Přestavba původní dřevěné stavby na zděný trojlodní kostel podle plánů neznámého stavitele ze Zhořelce byla zahájena 17. června 1579 a prováděl ji zednický mistr Georg Leypold. Základní kámen nové stavby byl položen 24. září a šlo tak o první kamennou stavbu v Liberci. O její sochařskou výzdobu se postarali Christoph Briefe a také Michel s Georgem z Hodkovic. Výstavba samotné čtvercové věže v gotickém stylu trvala tři roky, až 20. září 1582 byla na její vrchol osazena makovice, do které vložil tehdejší hejtman Ulrich z Rosenfeldu pamětní listinu. Stavbu dlouhou 47 loktů (36,6 m) však původní mistr nedokázal dokončit, patrně neměl dostatek odborných znalostí, aby provedl zaklenutí chrámového prostoru. To se podařilo až dalšímu staviteli Marku Antoniovi Spaziovi, který musel stavbu zpevnit opěrnými pilíři a zesílením sloupů. Práci zakončil 30. listopadu 1587. Kostel byl poté několikrát opravován, několikrát jej zasáhl blesk. Nejhorší škody však utrpěl za třicetileté války, kdy jej Švédové vyplenili a poškodili varhany. Až do stavby kostela svatého Kříže roku 1695 to byl jediný kostel v Liberci. Protože chrám časem přestal stačit zvýšenému počtu věřících, rozhodl se jej roku 1733 hrabě Filip Josef Gallas rozšířit. Přestavbu svěřil Johannu Felgenhauerovi z Nového Města pod Smrkem. Ten kostel prodloužil o 20 loktů (15,6 m) a doplnil jej příčnou lodí, současně renovoval věž, oltáře i kazatelnu. Přestavba skončila 16. října 1735. Věž byla poté opět několikrát zasažena bleskem, úder roku 1787 dokonce roztavil všechny čtyři zvony. Po renovaci roku 1859 se začalo uvažovat o nahrazení původní, relativně nízké (37,30 m) věže, věží novější a vyšší. Vypracováním projektu byl pověřen vídeňský architekt Ludwig Tischler, který na něm pracoval se stavebním radou Heinrichem Ferstelem. Liberecká společnost Sachers a Gärtner začala s výstavbou 27. října 1879 a dokončila ji 27. srpna 1880 osazením makovice a kříže na jejím vrcholu. Věž dostala nové hodiny osvětlené plynovou lampou a štíhlou jehlanovitou střechu, dosáhla výšky 70,50 m, čímž byla na dlouhá léta nejvyšší budovou ve městě. Během stavby byla také snížena podlaha chrámu o 50 cm a zrušeny tři podzemní krypty. Významných změn se dočkal také interiér kostela, který vymaloval podle návrhu vídeňského malíře J. Jobsta liberecký malíř Otto Dresen. Vitráže do čtrnácti goticky tvarovaných oken dodali Filip Pohl a žitavský malíř Türcke. Kamenická firma Leimer a synové z Vídně zhotovila hlavní i oba postranní oltáře a také novou kazatelnu. Byl přestavěn také hudební chór a varhany. Kostelní lavice zhotovil ruprechtický truhlář Franz Schefler podle návrhu profesora Artura Brausewettera z liberecké průmyslovky. Samotné úpravy interiéru začaly 21. března 1881 a kostel byl znovuotevřen 20. ledna 1883. Dne 13. června 1883 jej – již jako arciděkanský – vysvětil litoměřický biskup Jan Schöbel. Postavením nového hlavního oltáře a vybavením interiéru získal kostel téměř svou současnou podobu. V roce 1930 do něj byly instalovány nové varhany a v roce 1957 přibyla dvojice zvonů, jako náhrada za původní, zničené přišel za války. V roce 1976 bylo ruční vyzvánění nahrazeno elektrickým. Kostel byl i poté několikrát opravován: v letech 1969–71, 1978 (boční oltáře), 1980 (obrazy křížové cesty), 1981 (hlavní oltář a kazatelna), 1994 (střecha). (zdroj wikipedie)
Interiér kostela sv. Antonína v roce 2020 (foto Katka Tanaka Procházková)
Interiér kostela sv. Antonína v roce 2020 (foto Katka Tanaka Procházková)
Historický liberec, dobarvený a vylepšený umělou inteligencí Sokolovské náměstí (Jaroslav Honzík)
Historický liberec, dobarvený a vylepšený umělou inteligencí Sokolovské náměstí (Jaroslav Honzík)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
1937 (archiv O.Musil)
1937 (archiv O.Musil)
Malá vzpomínka na Sokolák, když se v centru města více žilo. (Michal Bárta)
Malá vzpomínka na Sokolák, když se v centru města více žilo. (Michal Bárta)
Sokolovské náměstí v roce 1977 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous)
Sokolovské náměstí v roce 1977 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous)
Kalendář z Liberce všemi směry 2014 s texty Petra Freiwilliga
Kalendář z Liberce všemi směry 2014 s texty Petra Freiwilliga
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Autodrom před kostelem (archiv Luboš Mencl)
Autodrom před kostelem (archiv Luboš Mencl)
Sokolovské náměstí v roce 1960 (archiv P.Šubrt)
Sokolovské náměstí v roce 1960 (archiv P.Šubrt)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Sokolovské náměstí před rokem 1960 a 20.4.2022
Sokolovské náměstí před rokem 1960 a 20.4.2022
(archiv Jana Zahurancová)
(archiv Jana Zahurancová)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Masarykovo (Sokolovské) náměstí kolem roku 1935 (archiv J.Peterka)
Masarykovo (Sokolovské) náměstí kolem roku 1935 (archiv J.Peterka)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
foto Milan Drahoňovský, rok 1993 (archiv Jitky Horušické)
foto Milan Drahoňovský, rok 1993 (archiv Jitky Horušické)
Sokolovské náměstí v roce 1932 a 23.11.2020
Sokolovské náměstí v roce 1932 a 23.11.2020
Mariánský sloup na původním místě (zdroj: kniha Liberec: historie / kultura / lidé - Miloslava Melanová, 2018)
Mariánský sloup na původním místě (zdroj: kniha Liberec: historie / kultura / lidé - Miloslava Melanová, 2018)
Sokolovské náměstí 20 léta. 20.století a 3.3.2020
Sokolovské náměstí 20 léta. 20.století a 3.3.2020
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
Pohled na Sokolovské náměstí s kostelem sv. Antonína Velikého kolem roku 1850 (olejomalba na plátně - autor Adolf Beyer 1902 - 1903 - archiv Severočeského muzea v Liberci)
Pohled na Sokolovské náměstí s kostelem sv. Antonína Velikého kolem roku 1850 (olejomalba na plátně - autor Adolf Beyer 1902 - 1903 - archiv Severočeského muzea v Liberci)
Takové jedno pěkné odpoledne.....před 100 lety na Sokolském náměstí
Takové jedno pěkné odpoledne.....před 100 lety na Sokolském náměstí
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
195 (archiv T.Majer)
195 (archiv T.Majer)
Sokolovské náměstí v 70.letech
Sokolovské náměstí v 70.letech
autor příspěvku Pav Karel
autor příspěvku Pav Karel
1932 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
1932 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Bismarckplatz (dnešní Sokolovské náměstí) Pohlednice prošlá poštou v roce 1913. (archiv J.Peterka)
Bismarckplatz (dnešní Sokolovské náměstí) Pohlednice prošlá poštou v roce 1913. (archiv J.Peterka)
1928 (zdroj: https://www.ebay.com )
1928 (zdroj: https://www.ebay.com )
Sokolovské náměstí ve 30.letech a 7.2.2021
Sokolovské náměstí ve 30.letech a 7.2.2021
Empírové soukenické divadlo na Sokolovském náměstí
Empírové soukenické divadlo na Sokolovském náměstí
Soukenické divadlo  Bylo postaveno v roce 1820. Postavil ho zámožný cech libereckých soukeníků. Otevřeno bylo 16.října 1820. V suterénu divadla byl herberge - ubytovna pro tovaryše. Divadlo stálo na východní straně Novoměstského (dnes Sokolovského) náměstí. Vyhořelo 24.dubna 1879 se vším vybavením.
Soukenické divadlo Bylo postaveno v roce 1820. Postavil ho zámožný cech libereckých soukeníků. Otevřeno bylo 16.října 1820. V suterénu divadla byl herberge - ubytovna pro tovaryše. Divadlo stálo na východní straně Novoměstského (dnes Sokolovského) náměstí. Vyhořelo 24.dubna 1879 se vším vybavením.

Požár Soukenického divadla

Požár vypukl v noci z 23. na 24. dubna 1879 a Soukenické divadlo zcela zničil. Stalo se tak v předvečer oslav stříbrné svatby císařského manželského páru. Vzdělávací spolek ještě uspořádal slavnostní představení, na němž se hrála oslavná hra Friedricha Schwaba Ein Fest der Treue (Slavnost věrnosti) a opereta Karla Kuntze Im Gebirge (V horách). Pak prošel vyzdobenými ulicemi lampionový průvod a na Ještědu vzplál oheň přátelství. Když se opoždění účastníci vraceli do svých domovů, spatřili dým vystupující nad střechu divadla. Oheň brzy zachvátil celou budovu a hasičům se podařilo pouze zabránit jeho rozšíření na sousední domy. Polovinu spáleniště využilo město na rozšíření uličky Tovaryšský vrch, zbytek parcely koupil obchodník Franz Posselt, pro něhož zde firma Sachers a Gärtner navrhla a také postava úzký dům s dlouhou boční frontou se dvěma suterény . (zdroj: R.Karpaš - Kniha o Liberci)

archiv Jaroslav Reichenberg Karel
archiv Jaroslav Reichenberg Karel

Soukenické divadlo

Otevření 15.10.1820

Divadlo jako instituce byla vlastnictvím soukenického cechu. Patrně již někdy mezi lety 1822-1834 došlo k stavebním úpravám a budova byla rozšířena o 6,78 m, kdy byly přistavěny dvě šatny pro pány a dámy v patře na úrovni jeviště, šatna pro sboristy a úschovna dekorací a nábytku. Z pozdějších let se zachovala zmínka o oponě, na níž byly zobrazeny vykopávky buď z Pompejí nebo z Herkulanea, a ta byla v roce 1862 nahrazena oponou namalovanou malířem Burianem s motivem starého Liberce.

Divadlo nebylo nejdříve vytápěno a hrálo se pouze tři až čtyři měsíce v roce. Kamna byla instalována v roce 1852, což umožnilo prodloužení sezóny od září do velikonoc. V roce 1860 bylo zavedeno plynové osvětlení nákladem 400 zlatých. Postupem času divadelní budova přestávala vyhovovat zvýšeným nárokům na pohodlí obecenstva i prostorovým nárokům divadelníků a nebylo vhodné ani z hlediska protipožární ochrany. Jako protipožární prevence bylo divadlo vybaveno velkým sudem s vodou, několika vodními nádržemi a hasicím přístrojem. Roku 1872 byl ustanoven divadelní výbor, který měl ve své agendě nápravu a snažil se shromáždit dostatečné množství financí prostřednictvím dobrovolných sbírek. V nepříznivé atmosféře hospodářské krize po krachu na vídeňské burze v roce 1873 byl výsledek nevalný a spolek se dobrovolně rozpustil po třech letech existence a předal magistrátu fond ve výši 4 561 zlatých.

V noci z 23. na 24. dubna 1879 se na jevišti v divadle z neznámých příčin rozhořel požár, který se rychle šířil díky dřevěnému vnitřku budovy. V průběhu požáru patrně i ještě vzplanul plyn, jehož přívod byl uzavřen až později. Hasiči se od jistého momentu mohli pouze snažit, aby požár nepřeskočil na sousední budovy. Z divadla tak vzápětí zbyly pouze ohořelé vnější zdi. Město využilo část staveniště na rozšíření ulice Tovaryšský vrch a druhou část koupil obchodník Franz Posselt, který zde nechal postavit nový dům. Město poté na jiném místě nechalo vystavět novou prestižní divadelní budovu podle projektu firmy Fellner a Helmer, která zdobí město dodnes.

(text: L.Mencl)

Sokolovské náměstí v druhé polovině 19.století a 20.4.2022
Sokolovské náměstí v druhé polovině 19.století a 20.4.2022
Sokolovské náměstí v druhé polovině 19.století a 20.4.2022
Sokolovské náměstí v druhé polovině 19.století a 20.4.2022
Mapa z r. 1858
Mapa z r. 1858
Mapa z r. 2022
Mapa z r. 2022
Východní strana Sokolovského náměstí v polovině 19.století (model v archivu Severočeského muzea)
Východní strana Sokolovského náměstí v polovině 19.století (model v archivu Severočeského muzea)

V roce 1872 vznikl Divadelní spolek, klerý měl připravovat výstavbu nového divadla po třech letech sice ukončil činnost, ale znovu ji obnovil po požáru, který vypukl v noci z 23. na 24. dubna 1879 a Soukenické divadlo zcela zničil. Stalo se tak v předvečer oslav stříbrné svatby císařského manželského páru. Vzdělávací spolek ještě uspořádal slavnostní představení, na němž se hrála oslavná hra Friedricha Schwaba Ein Fest der Treue (Slavnost věrnosti) a opereta Karla Kuntze Im Gebirge (V horách). Pak prošel vyzdobenými ulicemi lampionový průvod a na Ještědu vzplál oheň přátelství. Když se opoždění účastníci vraceli do svých domovů, spatřili dým vystupující nad střechu divadla. Oheň brzy zachvátil celou budovu a hasičům se podařilo pouze zabránit jeho rozšíření na sousední domy . Polovinu spáleniště využilo město na rozšíření uličky Tovaryšský vrch, zbytek parcely koupil obchodník Franz Posselt, pro něhož zde firma Sachers a Gärtner navrhla a také postavila úzký dům s dlouhou boční frontou se dvěma suterény. (st) (zdroj: Kniha o Liberci)

(zdroj J.Kropáček - Severní Čechy - Krajina, historie a umělecké památky, 1981, Praha, Panorama)
(zdroj J.Kropáček - Severní Čechy - Krajina, historie a umělecké památky, 1981, Praha, Panorama)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
foto Zdeněk Král, 2020
foto Zdeněk Král, 2020
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Širé okolí kostela Svatého Antonína a Sokolovského náměstí. Liberec - malý průvodce. (archiv Luboš Janků)
Širé okolí kostela Svatého Antonína a Sokolovského náměstí. Liberec - malý průvodce. (archiv Luboš Janků)
Liberec, pořád jen ten Liberec. Chytíte se? (zdroj: eBay)...Foceno z veze sv. Antonina pohledem pres faru, papirak a dale (Vojtěch Šesták)
Liberec, pořád jen ten Liberec. Chytíte se? (zdroj: eBay)...Foceno z veze sv. Antonina pohledem pres faru, papirak a dale (Vojtěch Šesták)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
1940 (zdroj: https://www.ebay.com , zrcadlově obrácená)
1940 (zdroj: https://www.ebay.com , zrcadlově obrácená)
archiv M. Gergelčík
archiv M. Gergelčík
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Sokolovské náměstí ve 20.letech 20.století a 11.4.2020
Sokolovské náměstí ve 20.letech 20.století a 11.4.2020
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Podělím se s vámi o obrázek, který jsem kdysi dostal od táty. Je od libereckého malíře Josefa Nastoupila. (archiv Jiří Wolker)
Podělím se s vámi o obrázek, který jsem kdysi dostal od táty. Je od libereckého malíře Josefa Nastoupila. (archiv Jiří Wolker)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
(zdroj Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970 , archiv L.Janků)
(zdroj Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970 , archiv L.Janků)
Tam v popředí co je bílý pruh jsem přebíhal do z průmyslovky"Zemědělských přebytků" pro svačinku nebo do cukrárny pro indijánka (za korunu) do cukrárny. (1955 až 1959). (archiv J.Hůlka, komentář F. Zikmund)
Tam v popředí co je bílý pruh jsem přebíhal do z průmyslovky"Zemědělských přebytků" pro svačinku nebo do cukrárny pro indijánka (za korunu) do cukrárny. (1955 až 1959). (archiv J.Hůlka, komentář F. Zikmund)

Zima v Liberci před dvaceti lety...

(foto Petr Šimr)

...z "myší díry" zbyla půlka...

2001

(archiv Pav Karel)

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)

Dům v úzkém průjezdu mezi Sokolovským a Malým náměstím, přezdívaný Myší díra.


Byl zbourán mimo jiné kvůli rozšíření vozovky, ke kterému ale nedošlo kvůli stabilitě sklepů v podzem. V roce 2006 byl dům zbourán. "Zbytečná demolice nárožního domu čp. 278-I, (byla) odůvodněná špatnou statikou objektu a snahou o zlepšení průjezdnosti ulice U Křížového kostela." K rozšíření vozovky však nedošlo. Potkal ho tak podobný osud jako hotel v Sokolské ulici

(Zdroj Prázdné domy) https://prazdnedomy.cz/

archiv Jaroslav Reichenberg Karel
archiv Jaroslav Reichenberg Karel

Oděvní dům (30.léta)


Bývalý Severočeský oděvní dům pro pány a chlapce firmy Konrad Gärtner patří k podnikům s nejstarší tradicí výroby konfekce. Josef Gärtner začal krejčovat už v roce 1840 v Kunraticích. Brzy přenesl živnost do Starého Harcova, odkud se přestěhoval do dřevěného domku čp. 237 - II v Perlové ulici. Tady založil jeho syn Konrád roku 1877 firmu. Nejprve prodával na trzích a ve stánku na Sokolském náměstí, kde si roku 1889 najal bývalý Gerhardův dům čp. 271 - I. V roce 1900 zaměstnával už 15 pomocníků a jednoho krejčího. Před německo - českou výstavou 1906, na níž získal zlatou medaili, přebudovat obchodní prostory a výlohy. V roce 1918 přešla firma na jeho dva syny Konrada a Josefa, kteří provedli nejprve přístavbu do Větrné uličky (1924) a pak konečnou úpravu zachycenou na snímku (1929).

Po roce 1945 se firma dostala pod národní správu, později ji převzal komunální podnik a od něj Textilkombinát se zakázkovým krejčovstvím i v sousedním domě. Po roce 1989 se stal dílnami odborného učiliště, od roku 1994 Integrované střední školy gastronomie a služeb, kde se žáci učili pánskými a dánskými krejčími a prodávali zde své výrobky.(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)
1870
1870
Konec 19.století
Konec 19.století

Přestavba mistrovského domu soukeníků

(1870, konec 19.století)

Albrecht z Valdštejna nechal roku 1632 soukenickému cechu postavit rozložitý hrázděný patrový dům s loubím. Ten byl koncem 18.století přestavěn na zděný, loubí zrušeno a štíty dostaly barokní tvar. Zůstal tak až do roku 1870, kdy uvolnil místo novému objektu. Novorenesanční budovu podle projektu vídeňského architekta Antona Streita dokončil Gustav Sachers roku 1871. V přízemí se nacházela kavárna U korunního prince Rudolfa, přejmenovaná za první republiky na Radio. Nad ní byly obchodní a spolkové místnosti. Zkosené nároží ukončuje ve střeše profilovaný štít se znakem soukenického cechu na čtyři pole. V levém horním znázorňuje ruka s mečem mocenské postavení společenstva podobně jako lev se štítem v horním pravém poli. V dolní části jsou nalevo umístěny nůžky se soukenickou střelou, vpravo pak mykací kartáč a vochlice - symboly jednotlivých druhů výroby. V letech 1924 - 1936 sídlila v budově Národní knihovna sudetských Němců. Po osvobození tu působil Svaz české mládeže a v padesátých letech převzalo v duchu tradice bývalý soukenický dům ředitelství podniku Textil. Z kavárny se stala závodní jídelna, později byl vstup na nároží zazděn a přízemí se změnilo v kanceláře. Od prosince 1992 zde působila Všeobecná zdravotní pojišťovna, od července 1996 INGEO.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

V současné době (2020) je zde Original restaurace Budvarka s kapacitou 200 míst s Interiérem v unikátních klasicistních prostorách domu z přelomu 19. a 20. století, kde restaurační provoz navazuje na tradici vyhlášené prvorepublikové kavárny RÁDIO.

Mistrovský dům soukeníků v roce 1870 a Budvarka 20.9.2020
Mistrovský dům soukeníků v roce 1870 a Budvarka 20.9.2020
restaurace Budvarka
restaurace Budvarka
Kavárna Radio Interiér typické liberecké kavárny umístěné v bývalém mistrovském domě
Kavárna Radio Interiér typické liberecké kavárny umístěné v bývalém mistrovském domě
Hospoda na Sokoláku (archiv Jiří Jan Kolner)
Hospoda na Sokoláku (archiv Jiří Jan Kolner)

Restaurace Budvarka Liberec

spadá do první vlny otevřených franchisových restaurací Budějovického Budvaru ve zbrusu novém konceptu, který byl IO Studiem navržen koncem roku 2015. Koncept bude v následujících pěti letech aplikován po celé ČR, v případě Liberce se jedná o již pátou restauraci v pořadí. V září roku 2018 byla otevřena zatím poslední šestá restaurace ve Zlíně.

Libercká Budvarka byla od začátku výmečná z důvodu značné půdorysné výměry a velkorysosti historického prostoru. V posledních letech prostor sloužil jako herna, avšak v době první republiky se jednalo o místo, kde byla provozována slavná Liberecká kavárna Rádio. Tuto skutečnost jsme se snažili do návrhu interiéru zapracovat a navodit tak částečně historický duch kavárny, a tím opětovně obnovit a navázat na zašlou slávu a noblesu tohoto zapomenutého místa.
Úkolem bylo vytvořit univerzální moderní řetězec restaurací se silnou firemní přítomností značky Budweiser Budvar. Prostor s lidským rozměrem, kde se člověk cítí příjemně a uvolněně. Optimismus a humorné ztvárnění interiéru se stalo základní složkou navrženého konceptu. Originální interiér je navržen v duchu výrazného odklonu od konkurenčních řetězců a nabízí zákazníkovi vyspělý servis jak v oblasti gastronomie, tak i architektonický a designový zážitek.
V navrženém řešení stylizujeme notoricky známé prostředí českých pivnic v jeho syrovosti a lidovosti. S nadsázkou ho převádíme z všední obyčejnosti do harmonicky vybroušeného konceptu. Z všednosti vytváříme krásu a prémiovost. Nebáli jsme se použít pivní tácky, přepravky, pivní sud, třetinkovou sklenici, láhev či pivní zátky a převedli jsme je do stylizovaných architektonických detailů či grafických piktogramů. Ty svojí jednoduchostí a čitelností vytváří nezaměnitelné a zapamatovatelné ikony, a přinášejí do interiéru oprimistickou a vtipnou nápadu.
Součástí úkolu bylo vytvořit flexibilní interiér pracující s modularitou navrženého nábytku tak, aby bylo možno interiér aplikovat v různých typech prostorů od historických po moderní. Ze strany investora byl kladen velký důraz na unifikovanost a jednoduchost montáže navrženého mobiliáře s ohledem na časovou omezenost aplikace interiéru. Proto navržený koncept pracuje s 12ti stěžejními prvky, které tvoří základní pilíř konceptu.
Jedná se o kónické polosloupy připomínají třetinkovou sklenici s přetékající pivní pěnou, výčep inspirovaný typickým černým budvarským sudem, výplně stěn obložené pivními tácky skládanými do geometrické kompozice, kožené opěráky lavic šité ve tvaru pivních lahví a centrální osvětlení inspirované pivními přepravkami.
Dále to jsou nástěné grafiky v pěti různých variacích. Stylizací motivů víčka, přepravky, láhve, sklenice či potrubí výrobní technologie a pomocí hravých kompozic jsme vnesli do interiéru další humorný a silný prvek. Výsledná podoba grafik je navíc emocionálně podtržena tím, že jsou tištěny na exkluzivní materiál a stěny interiéru jsou tak obloženy nerezem, mědí či mosazí. Ty vznikly ve spolupráci s výtvarníkem Janem Padyšákem.
Dalším ikonickým prvkem interiéru je dlažba skládaná jako mozaika do tvaru pivních přepravek ze tří barevných odstínů keramiky. Navazuje tak na grafiku stěn.
Ve velké míře dále využíváme motiv loga skládaného z jednotlivých písmenek frézovaných z masivního dubu. V interiéru jsou často používané na drobných detailech nábytku. Motiv písmenek rovněž typografickým způsobem využíváme na atypicky navržených svítidlech.
Atypicky navržené prvky jsou doplněny dřevěnými židlemi TON, které jsou jediným konfekčně dodávaným prvkem interiéru.
Barevné řešení interiéru vychází z přirozené barevnosti použitých materiálů. Další barvy jsou pak komponovány v monochromatické paletě tak, aby byl interiér sladěn v jedné barevné škále. Volně stojící mobiliář je proveden v přírodním světlém dubu. Dubové obklady stěn jsou tónované do šedého odstínu. Černě zbarvené zámečnické prvky kontrastují s měděnými narůžovělými detaily, které suplují firemní červenou barvu. Čalouněné prvky jsou provedeny z brašnářské kůže. Interiér je ve vybraných místech barevně rozveselen graficky ztvárněnými motivy stěn.
Součástí konceptu jsou i individuálně navržené jídelní lístky, pivní tácky, porcelánové soudky na příbory, porcelánové mističky na podtácky, přepravky na dochucovadla a kompetní venkovní vizibilita restaurace. (zdroj restaurace Budvarka)
současná podoba - restaurace Budvarka
současná podoba - restaurace Budvarka
současná podoba - restaurace Budvarka
současná podoba - restaurace Budvarka

Úprava na Sokolovském náměstí


V roce 1926 bylo dokončeno dláždění náměstí kromě tří polí podél celé níže položené strany. Spotřebovalo se při tom 397 tun malých kostek za 91 475,16 korun. Ale už roku 1931 se kvůli kanalizaci kopalo znovu. Tehdy byly první plochy pokryty betonem a zrušena sto let stará Wewerkova kašna. Majitelé obchodů žádali magistrát (20.4.1935), aby dodláždili i dolní část náměstí, protože tam při dešti stéká voda. K zásadní úpravě došlo ale až po třech letech. Práci získala v konkursu (16.5.1938) chrastavská firma C.F.Weber, která měla provést během tří týdnů asfalterské práce v ceně 20 924,50 korun. Podloží pro tramvajovou linku vydláždila firma Theodor Pohl. Práce byly v září 1938 v důsledku mnichovských událostí přerušeny a pokračovalo se v nich až následujícího roku. Dláždit se muselo také hned po osvobození, když byla zasypána vodní nádrž zřízená za války.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Jakschův dům (60.léta 19.století ) a 11.4.2020

Jako ukázku dřevěného měšťanského domu z valdštejnských době jsme vybrali čp.311 - II na dnešním Sokolovském náměstí. Pochází z roku 1633 a prvním majitelem byl soukeník Melichar Kretschmer. Z loubí vydlážděného plochými kameny se vcházelo do chodby probíhající po celé délce domu, na jejímž konci byl východ na zahradu. Z chodby se vcházelo do předsíně a odtud po schodišti do patra. Také předsíň byla dlážděna kameny, přikládalo se z ní do kamen ve světnici a sázelo do pece. Původně dřevěný komín vymazaný červenicí byl už vyzděný. Hlavní obytná světnice v přízemí byla orientovaná okny do zahrady. V našem případě byla zároveň dílnou jehláře Franze Vogela. Druhé podlaží bylo využito pro komory, sloužící u početnějších rodin také jako ložnice. V prostoru pod strmou střechou se ukládal materiál, popřípadě hotové výrobky. Střechu kryl šindel, vyměňovaný od poloviny 19.století za ohnivzdornější, ale těžší břidlice. Jakschův dům, nazývaný podle majitele, za něhož došlo k přestavbě do dnešní podoby (1869), je jedním z mála objektů, u něhož máme k dispozici i snímek zadní strany. Svažitost terénu umožňovala zřízení provizorní kolny v úrovni částečně vyzděného sklepení, které muselo sledovat tvar žulového podloží s bývalo proto někdy dost nepravidelné. Úzká zahrádka na šířku domu, na niž se sestupovalo po schodech uvnitř, sloužila pro chov drůbeže a pěstování zeleniny. Vpravo je zachycena také část zadní strany už zčásti zděného mistrovského domu soukeníků. Je dobře patrné, že se příliš nelišil od ostatních stavení. Rozšíření patrového hrázděného domu je v Čechách spojeno s německou kolonizací. Vyskytuje se v širokém příhraničním pásu od Chudska až po Frýdlantsko. Jižní hranice jeho rozšíření běží v severních Čechách od Chřibské a Zákup přes Kryštofovo Údolí, Liberec a Oldřichov v Hájích do Bílého Potoka. (Zdroj Kniha o Liberci)
Jako ukázku dřevěného měšťanského domu z valdštejnských době jsme vybrali čp.311 - II na dnešním Sokolovském náměstí. Pochází z roku 1633 a prvním majitelem byl soukeník Melichar Kretschmer. Z loubí vydlážděného plochými kameny se vcházelo do chodby probíhající po celé délce domu, na jejímž konci byl východ na zahradu. Z chodby se vcházelo do předsíně a odtud po schodišti do patra. Také předsíň byla dlážděna kameny, přikládalo se z ní do kamen ve světnici a sázelo do pece. Původně dřevěný komín vymazaný červenicí byl už vyzděný. Hlavní obytná světnice v přízemí byla orientovaná okny do zahrady. V našem případě byla zároveň dílnou jehláře Franze Vogela. Druhé podlaží bylo využito pro komory, sloužící u početnějších rodin také jako ložnice. V prostoru pod strmou střechou se ukládal materiál, popřípadě hotové výrobky. Střechu kryl šindel, vyměňovaný od poloviny 19.století za ohnivzdornější, ale těžší břidlice. Jakschův dům, nazývaný podle majitele, za něhož došlo k přestavbě do dnešní podoby (1869), je jedním z mála objektů, u něhož máme k dispozici i snímek zadní strany. Svažitost terénu umožňovala zřízení provizorní kolny v úrovni částečně vyzděného sklepení, které muselo sledovat tvar žulového podloží s bývalo proto někdy dost nepravidelné. Úzká zahrádka na šířku domu, na niž se sestupovalo po schodech uvnitř, sloužila pro chov drůbeže a pěstování zeleniny. Vpravo je zachycena také část zadní strany už zčásti zděného mistrovského domu soukeníků. Je dobře patrné, že se příliš nelišil od ostatních stavení. Rozšíření patrového hrázděného domu je v Čechách spojeno s německou kolonizací. Vyskytuje se v širokém příhraničním pásu od Chudska až po Frýdlantsko. Jižní hranice jeho rozšíření běží v severních Čechách od Chřibské a Zákup přes Kryštofovo Údolí, Liberec a Oldřichov v Hájích do Bílého Potoka. (Zdroj Kniha o Liberci)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv Jana Zahurancová
archiv Jana Zahurancová
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv M.Ban
archiv M.Ban
Sokolovské náměstí v 60.letech 20.století a 27.3.2020
Sokolovské náměstí v 60.letech 20.století a 27.3.2020
Sokolovské náměstí
Sokolovské náměstí
Sokolovské náměstí 13.6.1953 (archiv Boveraclubu)
Sokolovské náměstí 13.6.1953 (archiv Boveraclubu)
Sokolovské náměstí. Foto J. Kruliš, z pohlednice vydavatelství Pressfoto. #liberec (archiv J.Gubiš)
Sokolovské náměstí. Foto J. Kruliš, z pohlednice vydavatelství Pressfoto. #liberec (archiv J.Gubiš)
Sokolovské náměstí v roce 1920 (archiv Boveralubu)
Sokolovské náměstí v roce 1920 (archiv Boveralubu)
Sokolovské náměstí ( archiv Čeněk Malý Medvěd)
Sokolovské náměstí ( archiv Čeněk Malý Medvěd)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (M.Gergelčík)
Sokolovské náměstí (M.Gergelčík)
Sokolovské náměstí v roce 1915 a 2020
Sokolovské náměstí v roce 1915 a 2020
Sokolovské náměstí 22.3.1953 a 12.9.2021
Sokolovské náměstí 22.3.1953 a 12.9.2021
1899
1899
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Nějaká neděle, v roce 1927 (archiv Petr Blaha)
Nějaká neděle, v roce 1927 (archiv Petr Blaha)
Sokolovské náměstí v roce 1911 - Obchod Heinricha Pietsche
Sokolovské náměstí v roce 1911 - Obchod Heinricha Pietsche
Sokolovské náměstí ve 20.letech minulého století a 18.4.2021
Sokolovské náměstí ve 20.letech minulého století a 18.4.2021
pohled na Sokolovské náměstí z kostela Svatého Antonína (archiv Jaroslav Hůlka)
pohled na Sokolovské náměstí z kostela Svatého Antonína (archiv Jaroslav Hůlka)
Sokolovské náměstí (foto M.Gergelčík)
Sokolovské náměstí (foto M.Gergelčík)
Sokolovské náměstí cca před sto lety a 6.7.2021
Sokolovské náměstí cca před sto lety a 6.7.2021
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (foto V. Víšek)
Sokolovské náměstí (M.Gergelčík)
Sokolovské náměstí (M.Gergelčík)
1909 (archiv J.Hůlka)
1909 (archiv J.Hůlka)
60.léta (archiv Hans Oldskull)
60.léta (archiv Hans Oldskull)
2020
2020
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Trh na Novoměstském náměstí počátkem 20.století

Dnešní Sokolovské náměstí bylo tradičním místem konání všech druhů trhů. Před gymnáziem nabízeli zboží ševci, kteří sem přišli z Malého náměstí, které uvolnili obchodníkům s drůbeží (26.6.1890) prodávajícím dosud na Hrnčířském náměstí. Zároveň byl do Větrné uličky přesunut prodej salátu. Počet stánků a bud stoupl během let natolik, že vchod do kostela sv. Antonína i školy byl úplně zastaven a také k mnoha domům se nedalo zajet. Situaci se musela zabývat městská rada (9.3.1899), která při novém rozdělování zjistila, že je k dispozici pouze 186 míst, takže 48 žádostí muselo být odmítnuto.

zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Sokolovské náměstí z archivu Jany Ducháčkové
Sokolovské náměstí z archivu Jany Ducháčkové
1985
1985
Na snímku je v popředí vlevo 1 část dnes již zbouraného domu čb. 271-I, který si koncem 17. století postavil soukeník Melichar Scheer.
Na snímku je v popředí vlevo 1 část dnes již zbouraného domu čb. 271-I, který si koncem 17. století postavil soukeník Melichar Scheer.

VĚTRNÁ ULIČKA A VALDŠTEJNSKÉ DOMKY

Snad každé město má ulici či uličku, kterou prošla staletí a návštěvníci ji obdivují pro jedinečný půvab a kouzlo místa, kde se zastavil čas. Praha má svou Zlatou uličku, Paříž ulici U Rybařící kočky, náš Liberec uličku Větrnou. Šířkou 3,25 m a délkou 53,30 m patří mezi nejužší a nejkratší v městě.

Historie Větrné uličky sahá do sedmdesátých let 17. století, kdy k dřevěným domům kolem nedávno zastavěného Novoměstského náměstí přibývají v sousedství další. V době, kdy byl na nedalekém morovém hřbitově postaven kostelík sv. Kříže (1696), stálo na jižní straně ulice pět a na protější straně šest domků, oddělených uprostřed prolukou, kudy vede bezejmenná odbočka končící schody do Heliovy ulice.

Původní vzhled Větrné ulice nám přibližuje hlavně přední část tří domků, nazývaných valdštejnské, protože připomínají původní obestavění náměstí z jeho éry, třebaže byly postaveny až dlouho po vévodově smrti. První z nich (čp. 265-I, sousedící s dnešní stavební průmyslovkou) byl postaven roku 1678, druhý 1680 a třetí o rok později. Podobně jako ostatní domy na Novoměstském náměstí sloužily také ony k bydlení řemeslníků, především soukeníků, nejstarší se roku 1801 změnil na krčmu U Města Petrohradu.

Stěny v přízemí jsou zčásti roubené, zčásti zděné, omítané, patro a štíty jsou hrázděné s výplněmi z hliněné mazaniny mezi trámy. Vchodové dveře u prvního domku měly kamennou zárubeň, další dva dřevěnou, hrubě tesařsky opracovanou. Z podloubí vydlážděného plochými kameny nepravidelných tvarů (placáky) se vcházelo do předsíně, odkud vedly dřevěné schody do patra. Přízemí zabírala prostorná světnice orientovaná dozadu, s výhledem do dvora a zahrady. V patře a podkroví byly ložnice a komory.

V průběhu 19. století byly už všechny dřevěné domy na dnešním Sokolovském náměstí přestavěny na zděné. Pouze tyto tři jakoby nedopatřením zůstaly. Zdálo se však, že i jejich dny budou brzy sečteny, třebaže každoročně před Vánocemi ožívala jejich loubí prodejem vánočních potřeb a ozdob. Údržba objektů byla stále nákladnější a obtížnější, což se projevilo zejména během poslední světové války. Po jejím skončení byl osud zchátralých domků dlouho nejistý. První pokus o rekonstrukci v původní podobě (1950) byl neúspěšný, protože se pro domky nepodařilo najít vhodné využití. Brzy nato se zřítila část jejich zadního traktu a stojící zbytek ohrožoval bezpečnost okolí. Bylo proto rozhodnuto o vynětí z památkové ochrany a předpokládalo se jejich zbourání. Naštěstí se roku 1953 přestěhovala do sousedního, rovněž havarijního Appeltova domu, stavební průmyslová škola. Přestože potřebovala nutně přistavět další učebny a uvítala by uvolněné parcely, uvědomili si její profesoři s ředitelem Janem Taušem ztrátu, kterou by město utrpělo, a rozhodli se zachránit alespoň jejich přední, stavebně nejzajímavější část a napojit ji na plánovanou přístavbu učeben. S tímto záměrem nakonec souhlasilo i Ministerstvo kultury, a tak mohla být pod patronací školy zahájena v akci Z (svépomocí) složitá a velmi riskantní stavební akce. Bylo nutno vyměnit a nahradit dřevěné konstrukce napadené houbou a hnilobou a zachovat přitom původní technologii opracování dřevěných částí, hlavně profilaci trámů a zhlaví konzol. Střecha byla opět pokryta štípaným šindelem. Venkovní vzhled byl zachován, uvnitř vznikly dvoupodlážní útulné pracovny profesorů, přístupné přímo z chodby nového traktu.

Od roku 1976 jsou domky užívány a udržovány stavební průmyslovou ši školou, která zpracovala také návrh vhodné úpravy celé uličky, jenž však dosud nebyl realizován. Příští generace budou patrně výhrady k tomu, že unikátní památka původní zástavby Liberce nebyla zachována v celém rozsahu. Polovičaté a kompromisní řešení je bohužel daň době a také téměř půl století trvajícímu nezájmuo tyto historické stavby. Nebýt nadšení řady obětavců, znali bychom valdštejnské domky už jen z obrázků.

(Zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci,1996)

Valdštejnské domky (M.Gergelčík)
Valdštejnské domky (M.Gergelčík)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv O.Musil
archiv O.Musil

Valdštejnské domky

se nazývají zbytky trojice domů z let 1678, 1680 a 1681 stojící ve Větrné uličce sousedící s libereckým Sokolovským náměstím. Větrná ulička svou délkou 53,30 m a šířkou 3,25 m patří mezi nejkratší a nejužší ve městě. Původně byla delší, na její jižní stráně stálo takových domků pět a na severní šest. (zdroj:  Wikipedie)

C:\Users\janku\On(zdroj: kalendář Rok 2017 s dobovými pohlednicemi)
C:\Users\janku\On(zdroj: kalendář Rok 2017 s dobovými pohlednicemi)
Valdštejnské domky v 19.století
Valdštejnské domky v 19.století

Domky se nazývají Valdštejnské podle Albrechta z Valdštejna,

i když vznikly dlouho po jeho smrti. Připomínají totiž původní obestavění tehdejšího Novoměstského náměstí, které vzniklo za vévodovy éry. Všechny tyto domy sloužily k ubytování soukeníků, nejstarší (nejbližší dnešní Střední průmyslové škole stavební) se roku 1801 změnil na krčmu "U města Petrohradu". Zatímco ostatní domy postavené tímto stylem byly časem přestavěny, tyto tři domy na svém původním místě zůstávaly v nezměněné podobě.

Jejich údržba se zdála být neudržitelnou po druhé světové válce a jejich osud byl tehdy nejistý. Také první pokus o jejich rekonstrukci roku 1950 byl neúspěšný, pro domky se nepodařilo najít vhodné využití a poté se jejich zadní část zřítila. Padlo rozhodnutí o jejich vynětí z památkové péče a předpokládalo se jejich zboření. Roku 1953 se do sousedního objektu přistěhovala Střední průmyslová škola stavební a její profesoři se rozhodli přední část Valdštejnských domků zachránit a napojit ji na plánovanou přístavbu svých učeben. Tento záměr odsouhlasilo i ministerstvo kultury a tak mohla být složitá přestavba provedena. Stavělo se svépomocí v rámci akce Z, venkovní vzhled domků byl zachován, do jejich vnitřku byly umístěny pracovny středoškolských profesorů. Domky tak jsou od roku 1976 užívány a udržovány Střední průmyslovou školou stavební v Liberci.

(zdroj: Wikipedie)

Liberec (Reichenberg) - Měšťanské domy s dřevěným podloubím. Z knihy Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild - Böhmen 1, vydáno 1894
Liberec (Reichenberg) - Měšťanské domy s dřevěným podloubím. Z knihy Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild - Böhmen 1, vydáno 1894
Valdštejnské domky na kresbě ak. malíře Josefa Olexy z roku 1946 (archiv J.Zahurancové)
Valdštejnské domky na kresbě ak. malíře Josefa Olexy z roku 1946 (archiv J.Zahurancové)
1.7.2021
1.7.2021
Valdštejnské domky v Liberci mají nové střechy|foto: Radek Petrášek / ČTK
Valdštejnské domky v Liberci mají nové střechy|foto: Radek Petrášek / ČTK
několik fotografií z roku 2021 od Petra Ruprechta
několik fotografií z roku 2021 od Petra Ruprechta

Z chodby liberecké stavebky rovnou do Valdštejnských domků ze 17. století

28. listopad 2019

Ve Větrné uličce u Sokolovského náměstí v Liberci stojí tři patrové hrázděné domy se strmou střechou z šindele. Jedny z nejstarších dochovaných staveb ve městě jsou po částečné rekonstrukci.

V Liberci skončila první etapa opravy historických Valdštejnských domků. Ty byly postavené na konci 17. století a patří tak k nejstarším dochovaným stavbám ve městě. Dříve se nazývaly také Černé loubí. Původně domky sloužily jako ubytování pro soukenické řemeslníky. Jeden z nich byl v roce 1801 přestavěný na hostinec. Po 2. světové válce byly zchátralé domy dlouhou dobu ponechané bez zájmu. Teprve v roce 1953 se některé zrekonstruovaly a další kvůli zchátrání zdemolovali.

O kulturní památku se stará Střední škola stavební, která sídlí v sousedním historickém Appeltově domě. Domky škole dodnes slouží. Dříve v nich byly i kabinety. Zajímavostí je, že přímo z chodby školy se do jednoho z Valdštejnských domků dá vstoupit. Kabinety tam už nejsou, v zimě se nedaly vytopit. Dva domky jsou vystěhované a jeden se využívá například při dnech kulturního dědictví, kdy tam bývá výstava.

U všech tří domků vyměnili štípaný dřevěný šindel tak, aby byly všechny střechy identické. Zároveň se opravovala i fasáda. Na některých místech byl totiž opadaný výmaz v hrázdění.

zdroj:

https://liberec.rozhlas.cz/z-chodby-liberecke-stavebky-rovnou-do-valdstejnskych-domku-ze-17-stoleti-8116210?fbclid=IwAR1YmX_QWdsIvc79ajMVleJ2bND0q05FKfimd0IBy-4YS87sSvSTPRteDkk

Valdštejnské domky v Liberci|foto: Radek Petrášek / ČTK
Valdštejnské domky v Liberci|foto: Radek Petrášek / ČTK
Větrná ulice - Valdštejnské domky (M.Gergelčík)
Větrná ulice - Valdštejnské domky (M.Gergelčík)
archiv Jaroslav Reichenberg Karel
archiv Jaroslav Reichenberg Karel
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
Valdštejnský domky (archiv L.Janků)
Valdštejnský domky (archiv L.Janků)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Valdštejnské domky kolem roku 1920 a 4.4.2020
Valdštejnské domky kolem roku 1920 a 4.4.2020
1942 (zdroj beta.lot-tissimo.com/de)
1942 (zdroj beta.lot-tissimo.com/de)
Druhá strana Valdštejnských domků ve Větrné ulici - Střední škola průmyslová stavební (M.Gergelčík)
Druhá strana Valdštejnských domků ve Větrné ulici - Střední škola průmyslová stavební (M.Gergelčík)
archiv M.Ban
archiv M.Ban
1929 (archiv T.Mayer)
1929 (archiv T.Mayer)
Valdštejnské domky ve Větrné uličce v celé své kráse. (cca 50.léta) (Jaroslav Reichenberg Karel)
Valdštejnské domky ve Větrné uličce v celé své kráse. (cca 50.léta) (Jaroslav Reichenberg Karel)
Sokolovské náměstí (M.Gergelčík)
Sokolovské náměstí (M.Gergelčík)
Sokolovské náměstí v 30.letech minulého století a 18.4.2021
Sokolovské náměstí v 30.letech minulého století a 18.4.2021
Sokolovské náměstí v roce 2001 (archiv Pav Karel) a 16.5.2021
Sokolovské náměstí v roce 2001 (archiv Pav Karel) a 16.5.2021
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
archiv Pav Karel
archiv Pav Karel

U Zlatého beránka Sokolovské náměstí čp. 305/ II


Restaurace U ZLATÉHO BERÁNKA v Liberci má 200 letou tradici( zakl.Johan Lamel -1855), jako zájezdní hostinec byl první v centru města. Nyní od nového roku 2007 zde vznikla klubová scéna, zaměřená především na jazz a blues hudbu, ale nejsou vyjímkou i rockové, etnické a jiné druhy žánrů. Tímto dalším projektem se stává Beránek příjemnou oázou, kde se výborně vaří a hraje muzika s výběrem pro všechny generace.

archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
Bývalá Jednoťenka, neboli ,,Pod plastivérem"
Bývalá Jednoťenka, neboli ,,Pod plastivérem"
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl

Dům u Zlatého Orla

(kolem roku 1900)


Na konci 18.století byl klasicistně přestavěn dům čp. 294-II na Sokolském náměstí. Čepovalo se zde plzeňské pivo a scházíval se spolek německých cyklistů. Na rohu vidíme viset jednu z prvních "dopravních značek", tabuli s textem: Vjezd pod pokutou zakázán, městská rada. Roku 1960 začala přestavba na dům umělců. Vnitřek a zadní části byly vybourány, ale osamocené průčelí neodolalo náporu vichřice, zřítilo se a už nebylo obnoveno. Na jeho místě vznikla terasa sousední jídelny Jednoty. (zdroj Kniha o Liberci)

Sokolovské náměstí a kašna (M.Gergelčík)
Sokolovské náměstí a kašna (M.Gergelčík)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv M.Gergelčík (V místech kde je vchod (domu s nápisem Klinger) je v 6-8metrů hluboko chodba,která není ani v mapách města. 😁 Při rekonstrukci povrchu jsem tam byl s kamerou.😁Technickým službám se to místo propadlo a zjistilo se,že to je nějaké odvětrání té chodby k povrchu. (komentář Drapák David)
archiv M.Gergelčík (V místech kde je vchod (domu s nápisem Klinger) je v 6-8metrů hluboko chodba,která není ani v mapách města. 😁 Při rekonstrukci povrchu jsem tam byl s kamerou.😁Technickým službám se to místo propadlo a zjistilo se,že to je nějaké odvětrání té chodby k povrchu. (komentář Drapák David)
1870
1870
kolem roku 1900
kolem roku 1900
2020
2020
(zdroj Liberecký adresář roku 1926)
(zdroj Liberecký adresář roku 1926)

Přestavba severního koutu náměstí

(1870, kolem roku 1900, 2020, 1992)

Této části náměstí dlouho vévodil Appeltův dům. Napravo od něj stával dvouštítový dům (čp. 263 - I), později hostinec U Pštrosa. Na zděný třípatrový objekt ho přestávěl Gustav Miksch (1880). Nástavba podkroví a úprava průčelí je z roku 1921.
Podobnou historii má i sousední dům čp. 262 - I, jehož bohatou novorenesanční fasáda přiblizuje poslední snímek. Prvním obyvatelem byl soukeník Jiří Keil z Frýdlantu a soukeníci s barvící zde bydleli až do počátku 19.století. Roku 1863 v něm zřizuje Josef Horn hostinec Zum Jägerhorn (U Loveckého rohu). Počátkem 19. století byl dům částečně přestavěn na zděný a teprve roku 1895, když se majitelem stal liberecký "komorní fotograf " Ernst Müller, dostal dnešní podobu. Müllerův fotoateliér byl v přístavbě ve dvoře. Památkově chráněná stavba vyniká v prostoru náměstí výškou i architekturou. Za první republiky a krátce po roce 1945 zde sídlila vzájemná pojišťovací banka Slavia, za války část úřadoven říšského místodržitelství a organizací Hitlerjugend a Bund Deutscher Mädel. Po znárodnění vystřídal Slavii Kontrolní úřad vah a měr. Roku 1970 si zde zřídila firma Sigma Olomouc reprezentační prodejnu čerpadel.
Pestrou historii má dům U Černého orla, stojící na rohu ulice U Křížového kostela (čp.278 - I). Původně dřevěný dům (1633) byl přestavěn na počátku 19.století a roku 1869 si v něm Theodor Cloin otevřel první ze svých proslulých libereckých kaváren s kulečníkem.
O velikonocích 1877 byla v patře otevřena nová expozice muzea, které zde sídlilo čtyři roky. Později byl dům zvýšen nástavbou patra a podkroví (1904), ale dnešní podobu získal až koncem třicátých let.
Se sousedním domem čp.277 - I, kde sídlila oděvní firma Gärtner, má staletou tradici výroby a prodeje pánských oděvů.
V popředí vidíme kašnu, postavenou kameníkem Johannem Wewerkou roku 1820 na místě staré studny z Valdštejnových dob.
Při úpravě plochy náměstí byla v roce 1931 odstraněna.

(zdroj Kniha o Liberci)

1992
1992

Appeltův dům (čp. 264-I )


Obchodník se suknem Anton Appelt před stavbou honosného paláce koupil dva dřevěné domky, jež nechal strhnout a nechal si postavit nové reprezentující sídlo. Rodina Appeltova nechala vystavět dům v letech 1793-1794, což se dozvídáme ze zápisu, který se nalezl ve váze v štítu domu v roce 1978. Třípodlažní stavba byla dostavěna 3. dubna 1794. Původně byly v přízemí budovy dílny s prodejnou a ve vyšších patrech rodinný byt. S výstavbou tohoto domu, který byl teprve druhou zděnou budovou na náměstí souvisí pozdější změna měřítka zástavby v tomto prostoru na konci 19. století. Dlouhou dobu byl největším domem v celém městě. Na náměstí se třípodlažní dům obrací svou podélnou stranou. Parter člení oblouky původního loubí s kanelovanými pilíři a festonovými hlavicemi, které bylo zazděno v roce 1837. Průčelí je řešeno striktně symetricky. Střední partii domu s hlavním portálem akcentuje balkónový portikus, podepřený dvěma toskánskými sloupy a nad loubím dvěma nízkými pilastry. Střední část objektu nad hlavní římsou završuje balustráda s kamennými vázami a trojúhelný tympanon s akantovými rozvilinami. Nad ním je střešní nástavba s atikou, vrcholící středním, barokně tvarovaným štítem s dekorativními vázami z mědi. Z mansardové střechy vystupují dva masivní, segmentově zaklenuté vikýře. Fasádu, členěnou v patře vysokým řádem, bohatě zdobí štukatura florálního a dekorativního charakteru, zahrnující girlandy, medailony, lambrekýny apod. Rodina Appeltů byla nucena dům v roce 1828 prodat, jelikož na ně dolehly finanční problémy. Honosný palác odkoupilo město, které v něm zřídilo reálnou školu. Z toho důvodu se muselo v letech 1835-1837 ze strany budovy směrem k Heliově ulici přistavět křídlo s učebnami. Vedle třítřídní nižší reálné školy sloužila budova i jako místo scházení Živnostenského spolku, Spolku přátel přírody a proběhla tu také v roce 1852 uměleckoprůmyslová výstava. Po vzniku Československa vystřídala reálnou školu, nově umístěná česká měšťanka a později česká průmyslová škola chemická. Roku 1953 byla budova ve špatném stavu přidělena střední stavební průmyslové škole, která dům postupně opravila.

Sokolovské náměstí ve 20.letech 20.století a 11.4.2020
Sokolovské náměstí ve 20.letech 20.století a 11.4.2020

Malé náměstí v 2.polovině 19.století.


Malý rynk, sloužící především jako tržiště, byl vydlážděn spolu s Valdštejnskou a Chrastavskou ulicí. Tehdy ho na severní straně mezi kostelem sv. Kříže a Větrnou uličkou uzavřela budova špitálu (čp. 279 - I, 1835). Několik pozdějších úprav však setřelo její klasicistní vzhled. V roce 1940 byla přeměněna na obytný dům a od roku 1960 slouží jako arciděkanství katolické církve. Sídlí v ní také liberecký vikariát. Z jejich oken byl pořízen snímek jižní strany náměstí, kterou uzavíral dům čp. 195 - II, umístěný na souběhu ulic U Lomu a Na Ladech, odstraněný nerozvážně v roce 1980.Původní velikost i klasicistní tvar si dodnes zachoval vpravo zachycený nárožní domek s mansardovou střechou (čp. 291 - II). V domě vedle něj bývala hospoda U Zlatého kříže.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

archiv O.Musil
archiv O.Musil
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)

Klingerův dům na Malém náměstí v roce 1908

Východní straně Malého náměstí vévodí Klingerův dům čp. 323-II, Nazvaný tak podle majitele, který jej nechal roku 1871 přestavět do novorenesanční podoby. Zároveň byl jako první vzadu napojen na dům čp, 293-II, obrácený průčelým do Sokolovského náměstí, jenž při tom získal též novorenesanční fasádu.
Přízemí a suterén Klingerova domu byly roku 1967 upraveny na pivnici a vinárnu Šavlovna. Protější nárožní dům (čp. 278-I), v němž byl v padesátých letech proražen průchod pro pěší, večer 6.1.1995 vyhořel a v červenci byl rozebrán. Tím se obnovily úvahy o rozšíření mimořádně frekventované ulice U Křížového kostela.


(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Malé náměstí (Šavlovna) (foto M.Gergelčík)
Malé náměstí (Šavlovna) (foto M.Gergelčík)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
M.Gergelčík
M.Gergelčík
Pav Karel
Pav Karel

Co takhle Šavlovna? (1992)

(archiv Petr Kolín)

Kaple božího hrobu

 (olej na plátně v roce 1856)

Kapli nechal postavit v roce 1772 liberecký obchodník a soukeník Andreas Josef Wondrak na starém hřbitově u kostela sv. Antonína. Podle podobné kaple ve Zhořelci ji vybudoval stavitel Johann Josef Kunze. Roku 1865 byla přemístěna ke kostelu sv.Kříže. Na obraze vidíme vpravo městskou školu, kostel má dosud původní gotický vstup.

(zdroj Kniha o Liberci)

archiv Pav Karel
archiv Pav Karel

Mariánský sloup 

Sloup pochází z dílny světoznámého sochaře Bernarda Brauna (1719 - 1720). Mariánské sousoší bylo vysvěceno 21.května 1722, tři roky po položení základního kamene. Jedná se o kvalitní dílo nejvýznamnějšího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Původně stával před kostelem sv. Antonína Velikého. V roce 1877 byl přemístěn za kostel Nalezení svatého Kříže na bývalý hřbitov. Stojí na třech stupních a tvoří osmihrannou , výklenky členěnou stavbu. V rozích stojí sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Šebestiana a sv. Rocha. Nad zeměkoulí s obláčky se vznáší Pana Marie s gloriolou dvanácti hvězd a prosebně vzhlíží k nebi. Mariánský sloup byl řadu let neudržovaný, než jej v roce 2018 nechalo město Liberec kompletně zrestaurovat. Odbornou práci provedl restaurátor Radomil Šolc. Mariánský sloup tak tvoří osmé zastavení Via Sacra na území České republiky.

.

V době, kdy u nás Marie Terezie k 1. lednu 1775

 zavedla svou školskou reformu, sloužila v Liberci ke školním učelům budova na přiloženém obrázku. Stála prý v dnešni Kostelní ulici (Kirchgasse Nr. 9-2) "v blízkosti fary a kostela". (Můj odhad je, že ten kousek baráku v pravé části obrázku je právě katolická fara - Hoffmann zmiňuje, že farní zahrada a školní zahrada spolu sousedily - akorát tenkrát asi ta fara měla jen dvě patra místo dnešních tří).

Škola měla kromě bytu kantora a zvoníka v patře pouze jednu učebnu v přízemí, a to na straně směrem do zahrady, aby do ní šlo světlo od jihu a od západu. Prý měla kapacitu až 140 žáků! Akorát že v roce 1780 bylo ke školní docházce zapsáno 361 dětí, takže aby se tam vešly, tak kantorovi asi nezbývalo ,než doufat, že většina nebude docházet moc poctivě. V tom ho děti v zásadě nezklamaly. A ten zvonek na střeše dokazuje, že už tenkrát se začátek a konec vyučování ohlašoval zvoněním.

A poté, co se v roce 1812 postavila nová, velká, výstavní budova Hlavní školy (dnes "zdrávka"), si tuhle starou školu vzal čas...

Zdroj: A. Hoffmann Geschichte der Haupt- und Madchenschule in Reichenberg. (autor článku Tomáš Cvrček)

Litografie Hlavní školy 

(dnes zdrávka) z doby před rokem 1868. Převzato z A. Hoffmann: Geschichte der Haupt- und Madchenschule in Reichenberg. (archiv Tomáš Cvrček)

autor Jaroslav Reichenberg Karel
autor Jaroslav Reichenberg Karel
U Lomu v březnu 1981 (archiv K.Odrážkové)
U Lomu v březnu 1981 (archiv K.Odrážkové)
U Lomu v březnu 1981 (archiv K.Odrážkové) a 2.4.2021
U Lomu v březnu 1981 (archiv K.Odrážkové) a 2.4.2021
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
Pohled z ulice U Lomu jinak adresa domu -Na schůdkách 331/7 (M.Gergelčík)
Pohled z ulice U Lomu jinak adresa domu -Na schůdkách 331/7 (M.Gergelčík)

Výstava na Terase 1984, tehdy ještě v době konání LVT.

(archiv Petr Šimr)

Terasa v 80.letech 20.století Od roku 1984 pořádalo každý srpen Okresní kulturní středisko na Lazebnickém vrchu tzv. terasy - dvoudenní výstavy amatérských výtvarníků, doplněné módními přehlídkami a vystoupeními folkových kapel a ochotnických souborů. (zdroj Kniha o Liberci)
Terasa v 80.letech 20.století Od roku 1984 pořádalo každý srpen Okresní kulturní středisko na Lazebnickém vrchu tzv. terasy - dvoudenní výstavy amatérských výtvarníků, doplněné módními přehlídkami a vystoupeními folkových kapel a ochotnických souborů. (zdroj Kniha o Liberci)
ulice Na Svahu v roce 2001 (archiv Pav Karel a 6.7.2021
ulice Na Svahu v roce 2001 (archiv Pav Karel a 6.7.2021
Lazebnický vch - terasa - Liberec (M. Gergelčík)
Lazebnický vch - terasa - Liberec (M. Gergelčík)

Petrolejová pouliční lampa na Lazebnickém vrchu

(20. léta 20. stol.)

Roku 1826 bylo převážně na náklad zámožnějších občanů instalováno veřejné osvětlení padesáti olejovými lampami. V roce 1850 jich už bylo v provozu 154. Od 1. září 1859 se pak v libereckých ulicích rozhořelo prvních 214 plynových lamp. Další přibývaly jen pomalu (roku 1870 jich bylo 238, 1880 jen 265 a roku 1890 celkem 425). Plynárna se proto musela při prodloužení smlouvy (1894) zavázat, že uvede každý rok do provozu dalších 15 svítilen (do celkového počtu 650) a bude se bezplatně starat o jejich údržbu.

Díky tomu svítilo roku 1900 ve městě již 605 lamp. Kromě plynových luceren osvětlovalo ulice na přelomu století ještě 125 petrolejových svítilen, z nichž jednu na domě čp. 18- II vidíme na snímku. Dne 28. 8. 1904 se začaly pokládat kabely pro elektrické osvětlení v dnešní Klostermannově ulici.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)

Film Houpačka (1990)

Na Svahu
Na Svahu
Moje mlhavé vzpomínky z dětství v 70.letech jsou veselejší. (Jana Zahurancová)
Moje mlhavé vzpomínky z dětství v 70.letech jsou veselejší. (Jana Zahurancová)
Studničná ulice . rok 1994 . Dnes je z toho opraveny penzion . V zadu ulice na Ladech v blizkosti vinarna Opera . (archiv Martin Rejzek) A domek vzadu dostal nová dřevěná okýnka a má břidlicový štít. A dvoupodlažní sklep a v tom spodním sklepě jsou větrací průduchy a na zdi je přidělané oko s řetězem. Nic, jsem se o tom jiného nedozvěděla. Ale bylo to zvláštní. (komentář Iva Löfflerová )
Studničná ulice . rok 1994 . Dnes je z toho opraveny penzion . V zadu ulice na Ladech v blizkosti vinarna Opera . (archiv Martin Rejzek) A domek vzadu dostal nová dřevěná okýnka a má břidlicový štít. A dvoupodlažní sklep a v tom spodním sklepě jsou větrací průduchy a na zdi je přidělané oko s řetězem. Nic, jsem se o tom jiného nedozvěděla. Ale bylo to zvláštní. (komentář Iva Löfflerová )
Opera 14.3.2021
Opera 14.3.2021
.Inspirovala mě fotka starého Liberce,zákoutí poblíž,kde jsem často chodila..(20let bydl.na Sokoláku) Tento obrázek jsem malovala venku asi před 15lety..živě.Snih u lampy..a v dálce svítící dům..☺ Barevné tuše,akvarel A4 - Rámový vršek (Hana Sýkorová)
.Inspirovala mě fotka starého Liberce,zákoutí poblíž,kde jsem často chodila..(20let bydl.na Sokoláku) Tento obrázek jsem malovala venku asi před 15lety..živě.Snih u lampy..a v dálce svítící dům..☺ Barevné tuše,akvarel A4 - Rámový vršek (Hana Sýkorová)
Studničná ulice v roce 1994 a 14.3.2021
Studničná ulice v roce 1994 a 14.3.2021
archiv Karel Pav
archiv Karel Pav
archiv Tomáš Flipper Zikmund
archiv Tomáš Flipper Zikmund
archiv Tomáš Flipper Zikmund
archiv Tomáš Flipper Zikmund

u okna nejvíc vlevo

v patře vám právě píšu

(Vacek se narodil o patro výš) .

Tomáš Flipper Zikmund

Perlová ulice čp. 12

30.7.1981

dům byl postaven roku 1835 na místě původního přízemního dřevěného domku.  Je to rodný dům skladatele Karla Vacka.

(archiv Kateřiny Odrážkové, komentář Tomáš Flipper Zikmund)

archiv Tomáš Flipper Zikmund
archiv Tomáš Flipper Zikmund
pohled z druhé strany
pohled z druhé strany

Nároží ulic Na svahu a Lucemburské

(Josef Pohl - olej na plátně, poč. 20.století)

Malba podle předlohy z poloviny 19.století. V popředí vidíme dva domy (čp. 30 a 29 - II) obráceném štítem do Lucemburské ulice. Nárožní dům si postavil roku 1620 soukeník Christoph Siegmund. Roku 1857 byl přestavěn a dostal lomenou mansardovou střechu, krytou až do roku 1904 šindelem. V přízemí si upravil tehdejší majitel Josef Pfeifer ševcovskou dílnu s krámem. Už za první republiky byl stav domu nevalný, jeho majitelé v něm raději nebydleli a místnosti pronajímali. Ve světnici o výměře 24 m² a v komoře bydleli dva manželé, dvě děti a dva podnájemníci, matka se synem.

Také menší sousední domek byl přestavován c polovině 19.století a měl dlouho šindelovou střechu. V přízemí si otevřela obchod s ovocem a zeleninou Anna Lischková. Podmínky pro bydlení zde však nebyly o nic lepší. Roku 1942 žádá nájemník Hans Schatten magistrát o přidělení vhodnějšího bytu pro svou čtyřčlennou rodinu, alespoň o 1 - 2 pokojích s kuchyní. Žádost odůvodňuje tím, že bydlí v jediné mokré a studené místnosti, kde je podlaha zčásti cementovaná a zčásti hliněná, pokrytá volně položenými prkny. On i manželka trpí revmatismem a mají obavy, aby tento neduh nepostihl i jejich děti. Odvolává se na to, že je válečný poškozenec (průstřel stehna), starý politický pracovník a současně blockleiter NSDAP místní skupiny Staré Město, zaměstnaný u společnosti I.G.Farben, plně zapojené do válečné výroby. Jeho žádosti však nebylo vyhověno, magistrát pouze nařídil, aby majitelka, vlastníci tehdy i sousední nárožní dům, provedla potřebné opravy.

Za těmito staveními vystupuje štít patrového domu čp. 31 - II, bývalé hospody Zum Egerland, postavené roku 1807. Protože zužoval uličku Na svahu, požadovalo město už v roce 1832 jeho odstranění. Všechny popisované domy však byly zbourány teprve v roce 1957. Dnes je zde dvojgaráž patřící v minulosti bytovému podniku.

Zcela vlevo vidíme část nárožního domu čp.33 - II bývalého hostince U Jelena. Ten se v roce 1877 stal místem spolkových schůzí Odborného spolku textilních dělníků v Liberci. V tajné, pouze přes kuchyni přístupné místnosti, vyzdobené prý dle konfidentské zprávy (1880) obrazy Bebela Liebknechta a Lassala, se scházívali také členové České besedy, jež nemohla nikde najít přístřeší. Historie domu je spjata i s počátky české tělovýchovy. Hostinec byl zrušen koncem 19.století. Roku 1992 byl sál přestavěn na prodejnu stavebniny firmy Ali.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Nároží ulic Na svahu a Lucemburské v polovině 19.století a 20.9.2020
Nároží ulic Na svahu a Lucemburské v polovině 19.století a 20.9.2020

Vrabčí ulice 27.9.1931 (foto Rudolf Ginzel - archiv SM)

Ginzelovy momentky ze starého Liberce možná víc než jiné historické fotografie představují esenci určité nostalgie dané postupným zvládnutím techniky, zkušeností a citem fotografa pro malebnost úzkých a pitoreskních uliček tehdejšího Liberce a jeho obyvatel. A je také pravdou, že na výstavě Liberec kontra Reichenberg je právě druhý název města někdejší průmyslové metropole návštěvníky ponejvíce spojován s Ginzelovými fotografiemi, kterými výstava začíná. Ponořením se do starého Liberce prostřednictvím těchto snímků může vyvolávat iluzí malebných koutů plných starých roubenek a útulných zákoutí. Tak trochu se tu nadbíhá pochopitelné touze po "malebné minulosti" typicky se projevující v dnešním světě internetu, kde fenomén fotografie ve všech jejích podobách určuje naše vizuální vztahování se ke světu. Ani fotografie Rudolfa Ginzela toho nebyly ušetřeny, a tak si kdekdo dnes může sníti spoluvytvářet "svůj" Liberec minulosti (i současnosti). Fragmenty toho "starého" Liberce (analogicky k názvu stálé expozice Severočeského muzea Liberecké fragmenty) ještě můžeme v okolí dnešního Papírového náměstí a výjimečně i jinde vidět. Ještě je možné narazit na zákoutí s nádechem dávné atmosféry libereckých zapadlých uliček, jako byly ulice Vrabčí, Lucemburká, U stoky, Široká, Chrudimská (zde se Rudolf Ginzel narodil roku 1872), Heliova, U Besedy nebo Na Ladech. Jmenované ulice mají dnes samozřejmě už zcela jinou podobu, ale něco z nahuštěné struktury dolního libereckého centra tu přeci jen zůstalo, dokonce i těch pár starých domů z doby kolem roku 1910-1920.

Díky Rudolfu Ginzelovi máme i celkem přesnou představu, jak asi vypadaly pověstné tzv. Liberecké Benátky se svými vodními kanály a mlýnskými náhony. Rybářská ulice, Harcovský potok, jeho soutok s Nisou a celkově venkovský charakter, který se dlouho propisoval do dolního centra Liberce, včetně vzdálenější Mlýnské ulice s okolím dnešního Perštýna, to je nedocenitelný dokument výtvarných kvalit dobového piktorialismu.

Dnes už velmi známá fotografie staré chalupy v Papírové ulicí s nastoupenými dětmi před plotem se stala zobrazením své doby (nicméně u ní není autorství Rudolfa Ginzela jisté). Překotná první desetiletí po roce 1900 byla často rychlejší než čím dál pohotovější fotoaparáty místních fotografů. Město se měnilo doslova před očima. Venkovská zástavba se svými roubenkami ještě dlouho ustupovala továrním areálům nebo modernější činžovní zástavbě.

Lucemburská ulice

(30.léta, 12.7.1932, 27.9.1931)


Do druhého snímku zasahuje zleva roh domu čp. 36 - II, kde se narodil král komiků Vlasta Burian. Za ním je v proluce zasunuta psím vínem obrostlá opravna deštníku France Schembery (čp. 35 - II), stojící přímo proti Vrabčí ulici, z níž je pořízen třetí záběr. Řada domků mezi ulicí Na Svahu a dnešními schody na Sokolském náměstí zachycena na třetím snímků. Většina objektů byla pro zchátralost a neobyvatelnost zbořena při rozsáhlé sanaci celého území roku 1957.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci,1996)

Vrabčí ulice 27.9.1931 (foto Rudolf Ginzel - archiv SM)
Vrabčí ulice 27.9.1931 (foto Rudolf Ginzel - archiv SM)
Ale už kolem roku 1920 byl pro obyvatele Liberce evidentně zajímavý právě tento kontrast zapomenutá chalupa v Papírové ulici na pozadí starší průmyslové budovy. Venkov v centru na svou dobu velkého, rozvíjejícího se města. Kontrasty na a za hranicí bizarnosti v rovině stavebního vývoje města zůstaly koneckonců typické pro Liberec i dnes. Vzdělaný a zcestovalý Ginzel si jistě soudobé proměny společnosti i v měřítku městského mikrosvěta dobře uvědomoval, a jestli můžeme něco vskutku odtušit z jeho fotografií, tak pravděpodobně zřetelné vědomí toho, jak důležité je zachytit mizející svět přítomnosti, jehož lidé, povětšinou ti chudší, dožívají ve svých v minulosti zakořeněných kulisách. Ginzelovy skleněné negativy jsou svědectvím nejen jedné dobře zvládnuté záliby stárnoucího profesora liberecké reálky, ale také osobní výpovědí o touze zaznamenat a uchovat stále živou podobu města, které mu nebylo lhostejné, tak jako jeho obyvatelé.

Dnes, kdy je např. okolí Papírového náměstí jedním z prvořadých témat urbánního vývoje centra města, jsou fotografie Liberce Rudolfa Ginzela zase v centru pozornosti, protože nám připomínají minulost města s jeho pozdějšími problematickými asanacemi, které zejména po roce 1945 poměrně brutálně zasáhly do jeho podoby. Na druhou stranu nelze zastírat, že dolní centrum Liberce nebylo nějakou romantickou oázou, ale z hlediska tvořících se moderních městských standardů nevyhovujícím anachronismem vlhkých a tmavých domů, čemuž jistě přispěly i zmíněné vodní náhony.

Rudolf Ginzel fotografoval od roku 1906 nejprve na formát 9 x 12, později na formát 13x 18. Pečlivě si zapisoval data pořízení snímku, u negativů si poznamenával údaje o expozici či hodnocení snímku. Větší formát nakonec používal častěji, zaměřoval se na lepší vykreslení detailů a odstínů šedi. Příkladem skvěle zvládnuté práce se světlem a škálou šedí je např. fotografie libereckého krematoria se svou atmosférickou náladou těsně před bouřkou. K menšímu formátu se vrátil v meziválečném období. Soustavná fotografická činnost mu vynesla také publikování dvou snímků v tehdejším prestižním periodiku Photographische Kunst v roce 1911. Student univerzit v Berlíně, Londýně a ve Vídni s titulem doktora filosofie svou pedagogickou činnost zahájil jako učitel jazyků ve Vídni v letech 18981899, aby se nakonec po kratším působení na gymnáziu v Jablonci nad Nisou usadil v Liberci, kde vyučoval němčině, francouzštině a angličtině na gymnáziu (dnešní ZŠ Husova) až do roku 1932. Kromě pedagogiky se věnoval i dalším badatelským aktivitám (rodopis), pracoval i jako soudní překladatel z angličtiny. Pro sledování architektonických proměn Liberce je Ginzelovo fotografické dílo neopominutelné. Když zemřel 14. srpna 1944, asi ještě netušil, že jeho odkaz se dostane do Severočeského muzea prostřednictvím jeho prasynovců Gustava (1931-2008) a Wolfganga (1933-2004), kteří se také věnovali fotografování. Pro výstavu Liberec kontra Reichenberg tvoří Ginzelovy fotografie důležitou spojnici mezi technicistní současností a zbytky obrazu života kolem přelomu minulého století města pod Ještědem.

(zdroj text: Luděk Lukuvka, Čvrtletník Severočeského muzea v Liberci II/2021)


archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla

Křižovatka ulic Na svahu a Lucemburské ve 30.letech minulého století

V domě obráceném štítem do ulice, který vidíme zcela napravo za krátkým plůtkem, se narodil Vlasta Burian (9. dubna 1891 Liberec - 31. ledna 1962 Praha). Dnes tu stojí garáže. Také oba domy v popředí jsou zbořeny.
Na další fotografii z 2.7.1899 z pouti je jeden z chlapců Vlasta Burian, měl by to být ten nejmenší, druhý zprava. (zdroj Kniha o Liberci)

 Jen ten dům úplně vzadu zůstal... (foto M.Plešinger)
Jen ten dům úplně vzadu zůstal... (foto M.Plešinger)
Lucemburská ulice. (zdroj Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970. ,archiv L.Janků)
Lucemburská ulice. (zdroj Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970. ,archiv L.Janků)
Na Svahu (M.Gergelčík)
Na Svahu (M.Gergelčík)
kalendář Ústřední matice školské na rok 1885
kalendář Ústřední matice školské na rok 1885
Na svahu
Na svahu
17.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
17.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
foto Jaroslav Reichenberg Karel
foto Jaroslav Reichenberg Karel
Martin Šaroch V tomto dřevěném domě na fotce po revoluci začal můj otec podnikat, otevřel si tam stavebniny, naproti ve dvoře měl sklad. ALI se to jmenovalo.
Martin Šaroch V tomto dřevěném domě na fotce po revoluci začal můj otec podnikat, otevřel si tam stavebniny, naproti ve dvoře měl sklad. ALI se to jmenovalo.
Na svahu, tenisové kurty (Petr Šimr, cca 1985)
Na svahu, tenisové kurty (Petr Šimr, cca 1985)
Na Svahu v roce 1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Na Svahu v roce 1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Na Svahu 1994 (foto Petr Šimr)
Na Svahu 1994 (foto Petr Šimr)
Pod Lazebnickým vrchem u Papírového náměstí v dubnu 1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Pod Lazebnickým vrchem u Papírového náměstí v dubnu 1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
duben 1997 (Jana Zahurancová)
duben 1997 (Jana Zahurancová)

Dům z fotografie nalezen, aneb toto bude trochu delší.

Před nedávnem sdílel v této skupině Jaroslav Hůlka fotografii z aukce, na které byl detail výkladce neznámého domu v Liberci (viz první foto). Vyslovil jsem zde tehdy neověřenou hypotézu, že by se mohlo jednat o dům v ulici Na svahu 9 (čp. 60/II), který je dnes již bohužel zbořený. K tomuto závěru mne přivedl štít nad vchodem do obchodu se jménem Em. Proksch. Díky němu jsem následně v jednom z historických adresářů města, který je dostupný v digitálním archivu Státního oblastního archivu v Litoměřicích, dohledal, že jistá Emma Proksch provozovala ve 20. letech 20. století obchod se smíšeným zbožím právě v domku Na svahu 9 (tehdy Rollgasse 9).Jelikož mi to stále nedalo, využil jsem tento týden možnosti, že opět otevřela badatelna Státního okresního archivu v Liberci a vydal se tam zkusit tuto věc ověřit. Úspěšně. Ukázalo se, že dům na fotografiích je skutečně zbořeným domem Na Svahu 9. Ve složce objektu vedené původně na stavebním úřadě magistrátu (a dnes "díky" tomu, že byl již demolován, prošlé skartačním řízením, a uložené tak ve fondu Archivu města Liberce právě v SOkA Liberec) jsou mimo jiné totiž přiložené i fotografie z 60. let 20. století pořízené krátce před tím než byl dům odstraněn. Ač se parter domu od 20. let výrazně utilitárně proměnil, tak kordonová římsa a konzole okenních říms v prvním patře se do doby demolice dochovaly v původní podobě (viz druhé foto). Případné pochybnosti navíc rozptýlily stavební plány domu z roku 1887 uložené ve stejné složce. Tehdy došlo k přestavbě dvorního traktu, avšak na plánech je zobrazeno i uliční průčelí do ulice Na Svahu, na kterém je dobře patrný i výkladec zachycený na fotce, která se tu původně řešila (viz třetí foto). Tento text jsem si zde dovolil napsat především jako ukázku, jaké nekonečné možnosti nabízí bádání v našich archivech. A zároveň jako důkaz, že i na první pohled neidentifikovatelné fotografie lze často lokalizovat - a to i přesto, že se dané místo do dnešních dní radikálním způsobem změnilo či dokonce již vůbec neexistuje. PS: Po dohodě s vedoucím SOkA Liberec jsou reprodukce archivních materiálů zveřejněné pouze v malém rozlišení. (autor příspěvku Post Rash)

Historický snímek Papírového náměstí se Schmidtovou továrnou v pozadí.
Historický snímek Papírového náměstí se Schmidtovou továrnou v pozadí.
foto Luboš Mencl
foto Luboš Mencl
Továrna na Papírovém náměstí, současný stav na leteckém snímku.
Továrna na Papírovém náměstí, současný stav na leteckém snímku.
Galerie R vznikla v červnu 1992 v podkroví někdejší Schmidtovy továrny v Papírové ulici čp. 123 - II . Majitel Rudolf Hůlka objekt citlivě upravil a využíval ho jako jednu z největších prodejen starého nábytku v širokém okolí. Snímek zachytil výstavu liberecké keramičky Ivy Ouhrabkové. Netradiční galerie ani prodejna se bohužel neudržely a po konkurzu v říjnu 1998 zanikly. (zdroj Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)
Galerie R vznikla v červnu 1992 v podkroví někdejší Schmidtovy továrny v Papírové ulici čp. 123 - II . Majitel Rudolf Hůlka objekt citlivě upravil a využíval ho jako jednu z největších prodejen starého nábytku v širokém okolí. Snímek zachytil výstavu liberecké keramičky Ivy Ouhrabkové. Netradiční galerie ani prodejna se bohužel neudržely a po konkurzu v říjnu 1998 zanikly. (zdroj Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)
před sto lety uličky Bednářská, Na Poříčí, Papírová a v současné době Papírové náměstí
před sto lety uličky Bednářská, Na Poříčí, Papírová a v současné době Papírové náměstí

Zanedbaná Slavná

Snad všem obyvatelům Liberce známá továrna čp. 123 na Papírovém náměstí. V roce 1868 ji nechává postavit Philipp Schmidt. Autorem stavby byl tehdy známý Anton Ferdinand Miksch. Třípodlažní budova už má výraz opravdové továrny s prvky typickými právě pro průmyslové stavby, u které je již jasné, co se odehrává za jejími zdmi. I zde zůstala jediná budova, i když se původně jednalo o celý tovární areál. Budova haly umístěná ve svahu se táhla až k zadním traktům budov v Pražské ulici. Do náměstí situovaná výstavní budova byla první stavební fází. V ní kotelna vybíhala prakticky z masy budovy, strojovna byla naopak její součástí. Od tkalcovských sálů je odděloval průjezd. Podobné uspořádání bylo užito i při pozdější přístavbě výrobní haly. Kotelna opět vybíhala z hlavní masy. Stavba a její bezpečnost se tak podřizovala potencionální nebezpečnosti parního kotle. Z továrního komína se kouřilo až do 30. let 20. století. Krize poznamenala všechny podniky a majitelé bývalé Schmidtovy továrny také. Až druhá světová válka vrátila továrně život. Do objektu se nastěhovala firma Kontakta - dceřiná společnost firmy Henschel, která vyráběla po celém Německu. Tanky Tiger I, řízené střely a letadla. Za budovou byl postaven i jediný doložený nadzemní protiletecký kryt. Zajímavost architektury sledující jen praktické cíle ochrany před bombardováním. Stavební povolení bylo vydáno 1. října 1944. Do kruhové stavby se vešlo třicet lidí a postavena byla firmou Gustav Sachers a synové s celkovým nákladem kolem 3 000 říšských marek. Po válce se v objektu vystřídalo několik podniků. Nejzajímavější využití bylo jako takzvaná "Hůlka", jedna z nejznámějších libereckých hospod. V té době stál ještě tovární komín a kotelna. Dnes zbyl z továrního areálu "dům". Slavná a Zanedbaná Hůlka.(autor Ivan Rous, 2013)

Schmidtova továrna, současný stav (2013).
Schmidtova továrna, současný stav (2013).
Bunkr pro firmu Kontakta na Papírovém náměstí.
Bunkr pro firmu Kontakta na Papírovém náměstí.
rok 2020
rok 2020

Papírové náměstí.

oprava kostela Sv.Antonína Velikého....září 2004 ( archiv Jana Zahurancová)

Papírové náměstí.

bourání......21. 9. 2016 ( archiv M.Plešinger)

Bednářská a Papírová ulice kolem roku 1945 a 24.9.2020
Bednářská a Papírová ulice kolem roku 1945 a 24.9.2020
Nároží ulic Bednářské a Na Poříčí na začátku 20.století a 8.11.2020
Nároží ulic Bednářské a Na Poříčí na začátku 20.století a 8.11.2020

Nároží ulic Bednářské a Na Poříčí

(20.léta, olej na plátně poč.20.století)

Uprostřed olejomalby je stavení (čp.111 - II) postavené v roce 1710 na místě staré stodoly soukeníkem Augustem Beyeren. Už roku 1904 uvažoval magistrát o jeho asanaci, ale vykoupit se ho podařilo za 10000 Kč až v roce 1923 a po vystěhování nájemníků byl o tři roky později zbourán.
Vpravo od něj vede ulice Na Poříčí, kde už vyrostl první třípodlažní zděný dům (čp.116 - II). Vlevo probíhá Bednářská, v níž vidíme domek (čp. 105 - II) zachycený i na fotografii, už po přestavbě, jak stojí v čele špalíčku domů. Za ním vystupuje třípodlažní budova bývalé tkalcovny (čp.123 - II) v Papírové ulici, postavené roku 1868 továrníkem J.Philippem Schmidtem. Novorenesanční vzhled ji vtiskl stavitel Anton Ferdinand Miksch. Jak se dozvídáme ze stížnosti podepsané 18 nespokojenými sousedy (1906), zamořoval kouř z komína kotelny v dvorním křídle často celé údolí. I to snad byl jeden z důvodů, proč zde byla po roce 1910 textilní výroba zastavena a z budovy se stal jen pomocný a skladištní provoz. Roku 1992 koupil objekt Rudolf Hůlka a po citlivě provedené rekonstrukci zde otevřel Dům nábytku a dva roky provozoval galerii. Podle výměru regulační komise z roku 1930 se začalo na trohúhelníkovitém území mezi ulicemi Papírovou, Bednářskou a Na Poříčí s bouráním, k větší asanaci došlo až po druhé světové válce. Prostranství dnes slouží jako parkoviště.

(zdroj Kniha o Liberci, 1996)

Bednářská ulice před 100 lety a 28.6.2020
Bednářská ulice před 100 lety a 28.6.2020
Papírová ulice kolem roku 1945. Dnes je na tom místě parkoviště. V pozadí je vidět kus střechy domu Pivovarský dvůr, který je tam dodnes. A zcela vlevo rodný dům mojí maminky, v té době jí byly čtyři roky a právě se dívá vlevo z otevřeného okna (archiv Monči Lambertové)
Papírová ulice kolem roku 1945. Dnes je na tom místě parkoviště. V pozadí je vidět kus střechy domu Pivovarský dvůr, který je tam dodnes. A zcela vlevo rodný dům mojí maminky, v té době jí byly čtyři roky a právě se dívá vlevo z otevřeného okna (archiv Monči Lambertové)
Bednářská ulice 30.7.1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Bednářská ulice 30.7.1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Opět jedna kresba z počátku 50tých let, u které neznám autora-vím jen že se jedná o odsunutého libereckého Němce...(archiv Hans Oldskull) komentář Jany Havránkové: Bednářská ulice, dnes Irish Pub a Jungle Gin v tom spodním domě. To jsme to tady měli kdysi útulné!
Opět jedna kresba z počátku 50tých let, u které neznám autora-vím jen že se jedná o odsunutého libereckého Němce...(archiv Hans Oldskull) komentář Jany Havránkové: Bednářská ulice, dnes Irish Pub a Jungle Gin v tom spodním domě. To jsme to tady měli kdysi útulné!
Ulice U Stoky v roce 1932 (foto Rudolf Ginzel) (archiv Severočeského muzea)
Ulice U Stoky v roce 1932 (foto Rudolf Ginzel) (archiv Severočeského muzea)
U Stoky (archiv Ondra Musil)
U Stoky (archiv Ondra Musil)
tzv. Papírové náměstí (M.Gergelčík)
tzv. Papírové náměstí (M.Gergelčík)
U Stoky (M.Gergelčík)
U Stoky (M.Gergelčík)
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
archiv Jana Havránková
archiv Jana Havránková

okolí ulice U Stoky

(archiv Bernarda Jankury)

archiv Věra Masaříková
archiv Věra Masaříková

U Stoky

Náhodou jsem našel ve svém starém mobilu tři fotky z okolí ulice U stoky, rok 2009 - už je to vlastně také historie, tak mi bylo líto je zde nezveřejnit... (Hans Oldskull)

Kostel a radnice hledí směrem ke starým domům ulice Na Ladech (Ladegasse). Sjíždíme po “Seilbergelu” do ulice Široké……..(archiv O.Musil)
Kostel a radnice hledí směrem ke starým domům ulice Na Ladech (Ladegasse). Sjíždíme po “Seilbergelu” do ulice Široké……..(archiv O.Musil)

Okolí ulice Na Ladech

(březen 1909, konec 19 století, 25.2.1909)

Jméno Na Ladech nesla původně pouze část ulice blíž k městu, sahající k prudké zatáčce u schodů do Široké ulice. Dál pokračovala jako Rámová a Na Keilově vrchu. Směrem do Františkova na navazovala už jen cesta mezi poli, vedoucí kolem dvou osamocených stavení, mezi nimiž stávala stará kaplička.V popředí je dodnes zachované rázovité stavení (čp.319 - II). Lada spojovalo s paralelní Širokou ulicí několik schodišť a příkrých uliček.Jednu z nich, jež dodnes existuje, i když ve zcela změněné podobě vidíme v popředí. Na druhém snímku je horní část ulice U Lomu, dnes frekventované spojnice, pro niž se mezi motoristy vžilo jméno Myší díra. Třetí snímek zachycuje část uličky Na Ladech před vyústěním na Malé náměstí. Uprostřed je dřevěný staroliberecký domek (čp. 197 - II), který zmizel teprve koncem osmdesátých let. Naproti němu sídlil městský dlaždic Karl Gustav Wander, po němž zbyly v omítce domovního průčelí reliéfy atributů jeho profese (čp. 196/200 - II). Většina okolních romantických, ale neobyvatelných stavení byla v šedesátých letech pro zchátralost zbourána.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Na Ladech (foto R.Ginzel)
Na Ladech (foto R.Ginzel)
archiv Jany Zahurancové
archiv Jany Zahurancové
1964 (foto Vilém Boháč)
1964 (foto Vilém Boháč)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Na Ladech v 70.letech (zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci,1996)
Na Ladech v 70.letech (zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci,1996)
Na Ladech (M.Gergelčík)
Na Ladech (M.Gergelčík)
archiv Žaneta Nagyová
archiv Žaneta Nagyová
Na Ladech 1980 (archiv Boveraclubu, Jana Zahurancová)
Na Ladech 1980 (archiv Boveraclubu, Jana Zahurancová)
Na Ladech (foto M.Gergelčík)
Na Ladech (foto M.Gergelčík)
Na Ladech
Na Ladech
Starou uličkou jsme se něco naběhaly jako děti. Tatínek Kateřiny Odrážkové ji vyfotil 2. 2. 1988 a já 22. 10. 2020. (Jana Zahurancová)
Starou uličkou jsme se něco naběhaly jako děti. Tatínek Kateřiny Odrážkové ji vyfotil 2. 2. 1988 a já 22. 10. 2020. (Jana Zahurancová)
Ladná Lada s hostincem Zur Germania (archiv Jaroslav Zeman)
Ladná Lada s hostincem Zur Germania (archiv Jaroslav Zeman)
v roce 1938 (zdroj: https://deutschboehmen.de )
v roce 1938 (zdroj: https://deutschboehmen.de )
(zdroj: Starý Liberec 1987 - 1990 foceno zrcadlovkou Flexaret.)
(zdroj: Starý Liberec 1987 - 1990 foceno zrcadlovkou Flexaret.)
U lomu 1978 (foto Petr Šimr)
U lomu 1978 (foto Petr Šimr)
U lomu 1978 (foto Petr Šimr)
U lomu 1978 (foto Petr Šimr)
Malé náměstí. Ulice vlevo je U Lomu, vpravo je Na Ladech. (archiv Fandíme Liberci)
Malé náměstí. Ulice vlevo je U Lomu, vpravo je Na Ladech. (archiv Fandíme Liberci)

Již nestojíci dům písmomalíře Johanna Hausmanna čp.320 v Jungmanově ulici s průchozí cestou do Myslivecké ulice po roce 1918.

(zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)

Od soudu směr Barvířská ,vzadu ulice na Ladech
Od soudu směr Barvířská ,vzadu ulice na Ladech
Budova dole s věžičkou je existující budova ve Valdštejnské ulici čp 322. Zamřížované okénko v pravo dole je část budovy vazební věznice. Dlouhý objekt v pravé horní části jsou dolní kasárna. Střed snímku křižovatka Sokolské a Zhořelecké ulice. To, co vypadá jako kostelní věž vpravo nahoře jsou Lidové sady (pod nimi věž Severočeského muzea) a ta věžička úplně vpravo nahoře Liberecká výšina.  (komentář Pavel Kříž, archiv M.Gergelčík)
přibližný pohled
přibližný pohled

Měšťanská škola na úbočí Keilova vrchu

Škola U soudu (pohlednice 1906)

Škola na Keilově vrchu, postavená v letech 1890 - 91 stavitelem Paulem Waglerem podle projektu libereckého architekta Adolfa Kauferse a Oscara Richtera, byla svého času jednou z nejmodernějších v celém mocnářství. Stejně jako řada jiných budov té doby byla i ona řešena s neuvěřitelnou velkorysostí a její vybavení mohlo být považováno za vzorové pro celé okolí. Měla ústřední vytápění nízkotlakou párou, příslušenství se vytápěla teplým vzduchem. Novorenesanční architekturu dobře doplňuje sochařská výzdoba od libereckého sochaře R. Glaubitze. Při zahájení provozu (23.10.1891) zde sídlila pětitřídní chlapecká a dívčí škola, ve druhém patře byla umístěna měšťanka a později obchodní akademie. Za války sloužila čtyři a půl roku vojenským účelům. O prázdninách, v době veletrhů, se měnila v ubytovnu. Během druhé světové války i po ní prošla budova několika stavebními úpravami. Roku 1992 byl otevřen moderní objekt jídelny s družinou v Brněnské ulici.

(zdroj Kniha o Liberci, 1996)

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Stavba budovy soudu (1877)

V Liberci byl zřízen c.k.krajský a okresní soud v roce 1850. Zpočátku byly oba umístěny v bývalém domě punčochářů v Barvířské ulici, u něhož byla ve dvoře přistavena věznice. Stísněné a provizorní podmínky vedly k rozhodnutí a výstavbě nového objektu pod Keilovým vrchem. Už na mapě vydané roku 1858 je označeno místo plánované stavby. Projekt zpracoval vrchní stavební rada magistrátu Johann Kaur a 13.3. 1874 byl v dnešní ulici U soudu proveden firmou Gustava Sacherse první výkop. Majitel firmy se dokončení stavby nedožil a po dohodě s dědici v ní pokračoval bratr zemřelého, Heinrich. Oslava "zdvižné" (tj. dokončení hrubé stavby a vtyčení krovu) se konala 2.srpna 1875 a 27.října 1877 byla stavba hotová.
Z hmoty budovy vystupují dva tříosé rizality se vstupy. Celková architektura objektu nese znaky toskánského slohu, uplatňující se zejména ve vstupech a ve vstupních prostorách se sloupovím. Stavba má půdorys tvaru obdelníka s příčně předěleným nádvořím.
Od svého otevření slouží budova nepřetržitě soudnictví. Měnilo se pouze její další využití. Nyní je zde umístěna pobočka krajského soudu, okresní soud a pobočky krajského a okresního státního zastupitelství. Východní strana se samostatným vjezdem zabírá věznice podléhající Ministerstvu vnitra. V roce 1995 bylo rozhodnuto o rozšíření soudu o novou budovu plánovanou na sousední volné parcele.
Snímek je pořízen těsně před dokončením stavby v roce 1877.
Ukazuje dobře tehdejší způsob práce při konečné úpravě fasád. Vpředu před budovou soudu začínala v té době výstavba domu 345 - II, ještě v devadesátých letech družiny 2. ZŠ na Keilově vrchu, nyní úřadovny soudu.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Okresní soud v Liberci

je okresní soud se sídlem v Liberci, který vznikl roku 1850 a až do roku 1960 spadal do působnosti libereckého krajského soudu. Od té doby je jeho odvolacím soudem Krajský soud v Ústí nad Labem, který ale má v Liberci svou pobočku. Okresní soud rozhoduje jako soud prvního stupně ve všech trestních a civilních věcech, ledaže jde o specializovanou agendu (nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.), která je svěřena krajskému soudu.

Soud se nachází v moderní budově z roku 2001 s bezbariérovým přístupem na ulici U Soudu, kde sídlí spolu s pobočkou Krajského soudu v Ústí nad Labem. Hned v sousedství se nachází Okresní státní zastupitelství v Liberci a pobočka Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, stejně jako bývalá soudní budova sloužící Vazební věznici Liberec.

(zdroj Wikipedie )

archiv Josef Malec (dům již neexistuje, stál pod soudem, dnes na jeho místě rezidence - Na Ladech 346)
archiv Josef Malec (dům již neexistuje, stál pod soudem, dnes na jeho místě rezidence - Na Ladech 346)

Budova soudu od severu (rok 1899)

Na dlouhé průčelí soudu výškově navazuje dům ve Valdštejnské ulici, vedle něhož je o patro nižší dům čp. 330-II, druhé sídlo reakce časopisu Arbeiterfreund. Pamětní deska průkopníkům dělnického hnutí od libereckého sochaře Oldřicha Novotného byla osazena roku 1969.
(Zdroj. Kniha o Liberci)

1932– Keilův vrch (archiv T.Majer)
1932– Keilův vrch (archiv T.Majer)
Kostel sv. Máří Magdaleny v Jungmannově ulici 1911 (archiv L.Mencl)
Kostel sv. Máří Magdaleny v Jungmannově ulici 1911 (archiv L.Mencl)
V jemných lukách se Nisa táhne kolem Keilova vrchu, korunovaného březovou zemí. Svatý Ogelton zvoní z kostela k výročí...(archiv O.Musil)
V jemných lukách se Nisa táhne kolem Keilova vrchu, korunovaného březovou zemí. Svatý Ogelton zvoní z kostela k výročí...(archiv O.Musil)
archiv Jarda Veselský
archiv Jarda Veselský
Keilův vrch (“Keilsberg”) - někdy z počátku 20.století ....(archiv Ondra Musil)
Keilův vrch (“Keilsberg”) - někdy z počátku 20.století ....(archiv Ondra Musil)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Údolí Nisy pod Keilovým vrchem v roce 1913 (Zdroj . Kouzlo starých pohlednic Liberecka / Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997 )
Údolí Nisy pod Keilovým vrchem v roce 1913 (Zdroj . Kouzlo starých pohlednic Liberecka / Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997 )
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Kostel svaté Máří Magdalény (nazývaný též Jubilejní kostel) je bývalý kapucínský klášterní kostel. Byl postaven v letech 1908–1911 v novobarokním slohu s prvky secese. Nachází se v Liberci v Jungmannově ulici, na rozhraní městských částí Nové Město a Jeřáb. Od roku 1966 chráněn jako kulturní památka České republiky (zdroj Wikipedie)
Kostel svaté Máří Magdalény (nazývaný též Jubilejní kostel) je bývalý kapucínský klášterní kostel. Byl postaven v letech 1908–1911 v novobarokním slohu s prvky secese. Nachází se v Liberci v Jungmannově ulici, na rozhraní městských částí Nové Město a Jeřáb. Od roku 1966 chráněn jako kulturní památka České republiky (zdroj Wikipedie)

KEILŮV VRCH

....1913

Pohled na novotou zářící kostel postavený v letech 1908 - 1911 dnes vyvolává vzhledem k dlouhodobé zanedbamosti budovy i okolí spíše pocit smutku . Jednolodní chrám v historizujících formách barokizujícího klasicismu umístili autoři projektu Heinrich Fanta a Max Kühn do svahu Keilova vrchu s velkou citlivostí a znalostí prostředí . Stavba celého areálu kláštera kapucínů prováděla místní firma Alberta Hübnera v obtížném terénu , který byl třeba vyrovnat navezením terasy a jejím zpevněním dlažbou od firmy Wander , jejíž majitel bydlel neďaleko v ulici Na Ladech . (Zdroj. Kouzlo starých pohlednic Liberecka / Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997 )

Keilův vrch (M.Gergelčík)
Keilův vrch (M.Gergelčík)
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Fandíme Liberci
archiv Fandíme Liberci
1910 (zdroj: beta.lot-tissimo.com/de)
1910 (zdroj: beta.lot-tissimo.com/de)
Postavena 1909 až 1911 Maxem Khünem a Heinrichem Fantou z podnětu baroniny Marie Pauliny von Liebieg (archiv O.Musil)
Postavena 1909 až 1911 Maxem Khünem a Heinrichem Fantou z podnětu baroniny Marie Pauliny von Liebieg (archiv O.Musil)
Kostel sv. Máří Magdalény r.1950 (archiv M.Gergelčík)
Kostel sv. Máří Magdalény r.1950 (archiv M.Gergelčík)
autor příspěvku Pav Karel
autor příspěvku Pav Karel
Kostel Máří Magdaleny cca 1935 - Biřmování (archiv Niky Hrdy)
Kostel Máří Magdaleny cca 1935 - Biřmování (archiv Niky Hrdy)

KLÁŠTERNÍ KOSTEL sv. MAŘÍ MAGDALENY_'KAPUCÍNSKY


Na cestě z Františkova do Liberce pod Keilovým vrchem stávala kaplička Zvěstování P. Marie, kterou dal r. 1735 postavit GerhardRieger. Na jejím místě a na přilehlém pozemku stojí dnes klášterní kostel řádu kapucínů zasvěcený sv. Marii Magdalské (Maří Magdaleně).

S rychlou výstavbou a zástavbou města Liberce vyvstala i zvýšená potřeba nových kostelů. Roku 1908 bylo mezi církevními úřady a měst­skou radou v Liberci rozhodnuto o stavbě nového kostela v nově vzniklé čtvrti, jehož správu by převzal kapucínský řád 2 tyrolské provincie.

Protože rok 1908 byl v Rakousku-Uhersku jubilejním rokem šedesátileté vlády císaře Františka Josefa I. (1848-1908), dostal kostel jako mnohé jiné novostavby té doby název: Kaiser-Franz-josef-jubiláumskirche in Reichenberg. Poloha pozemků pro kostel nebyla nijak příznivá. Dalším problé­mem bylo, že kostel musel zapadnout do celkového rámce zástavby Keilova vrchu. Projektanti stavby, architekti Max Kůhn a Heinrich Fanta však všechny těžkosti terénu i stavby zvládli vynikajícím způso­bem a nově zbudovaný kostel harmonicky zapadl do celé čtvrti.

Stavební práce byly zadány Alfredu Hůbnerovi. Hloubení základů bylo velmi náročné, ale pak šly práce rychle kupředu, takže v r. 1910 byla hrubá stavba dokončena. Následující rok byly prováděny vnitřní omítky,budovány terasy, pořízeno vnitřní vybavení. Dne 11. června 1911 byl kostel vysvěcen novým litoměřickým biskupem dr. Josefem Grossem. V témže roce byl postaven i klášter pro kapucíny. Kostel je ve stylu pozdního baroka (proto má jen malou věž), sálový, klenutý, s třemi páry postranních kaplí, členěných toskánskými sloupy a s půlkruhovým zakončeným presbytářem. Vnitřek dává vynik­nout hlavnímu oltáři zhotovenému v Mnichově. Kostel je 44 m dlouhý (hala 5 m, loď 28 m, presbytář 11 m). Hlavní loď je sloupy rozdělena na osm kaplí. V suterénu je umístěn sklep na palivo k ústřednímu topení. Exteriér je bohatě členěn terasou s velkými schody a balustrádou. I když kostel působí dojmem bohatosti, přece z něho dýše duch kapucínského řádu. Kostel toho času neslouží bohoslužebným účelům a je pronajat k. p. Kniha.

(zdroj: JOSEF DOBIÁŠ - LIBERECKÉ CHRÁMY LIBEREC , 1983 )

pozn. bohužel v roce 2021 je stav tohoto kostela více než žalostný

Chrám byl za socialismu využíván jako sklad národního podniku Kniha, pak jako depozitář, později jako obytná vila a následně byl na několik desítek let ponechán svému osudu. V roce 2006 poničený kostel od církve koupila společnost Iberus. O pět let později obecně prospěšná společnost GEPO (Geotermální energie pro občany) zahájila jeho rekonstrukci - náklady byly odhadovány na 64 milionů korun, z nichž 56 milionů měla zaplatit dotace Evropská unie. Později však vyšlo najevo, že společnost nevyvíjela žádnou činnost a že cena rekonstrukce byla uměle navýšena. Skutečná potřebná částka se měla pohybovat kolem 39 milionů korun. V případu je obviněno 18 lidí, mj. liberecký hejtman Martin Půta nebo podnikatel a iniciátor projektu Jiří Zeronik. Ten je také zakladatelem společnosti GEPO, která firmě Metrostav, jež kostel opravovala, dluží přes 43 milionů korun. Rekonstrukce tak zůstala nedokončena, stavba je zakonzervována

(zdroj:  https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/5590-kostel-sv-mari-magdaleny-a-kapucinsky-klaster?fbclid=IwAR2lOygY9TPwCCpoNUBcKbh1ckvxdffXQcswsTkCfc2n-bv9mklASHKhA2w )

Původní mariánská kaple z roku 1735
Původní mariánská kaple z roku 1735
Kostel sv. Máří Magdaleny kolem roku 1912
Kostel sv. Máří Magdaleny kolem roku 1912
Hlavní průčelí, 20.léta 20.století
Hlavní průčelí, 20.léta 20.století
Budova konventu na archivním snímku z 20.let 20.století
Budova konventu na archivním snímku z 20.let 20.století
V roce 2009
V roce 2009
V roce 2009
V roce 2009
Detail dedikační kartuše v roce 2009
Detail dedikační kartuše v roce 2009
Klenba hlavní lodi v roce 2009
Klenba hlavní lodi v roce 2009

Historie a současná podoba kapucínského hospice v Liberci


Nedávno jsem zde psal o historii kostela sv. Máří Magdaleny, teď ještě doplním pár fotek ze studie z článku z roku 2009 od Aleny Říčánkové a Jaroslava Zemana a pár fotografií z roku 2021 na závěr.

(zdroj: Památky libereckého kraje 2009 - Národní památkový ústav Liberec)

Pohled na boční vstupní terasu s veřejnými toaletami na archivní fotografii z roku 1912
Pohled na boční vstupní terasu s veřejnými toaletami na archivní fotografii z roku 1912
Stav v roce 2009
Stav v roce 2009
Pohled z lodi na hlavní oltář, vlevo původní kazatelna. Stav kolem roku 1912
Pohled z lodi na hlavní oltář, vlevo původní kazatelna. Stav kolem roku 1912
Pohled z lodi na hlavní oltář v roce 2009
Pohled z lodi na hlavní oltář v roce 2009
Nerealizovaný plán kostela s konventem, srpen 1909
Nerealizovaný plán kostela s konventem, srpen 1909
Nerealizovaný plán kostela, řez, září 1909
Nerealizovaný plán kostela, řez, září 1909
Krucifix u ohradní zdi konventu. 30.léta 20.století
Krucifix u ohradní zdi konventu. 30.léta 20.století
Varhanní kruchta v roce 2009
Varhanní kruchta v roce 2009
Mariánská kaple v roce 2009
Mariánská kaple v roce 2009

2021

Detail hlavního oltáře 30.léta 20.století
Detail hlavního oltáře 30.léta 20.století
Mariánská kaple. Archivní fotografie z roku 1912
Mariánská kaple. Archivní fotografie z roku 1912
Ocelový krov kostela z příhradových vazníků
Ocelový krov kostela z příhradových vazníků
Puchmajerova ulice v roce 1968 (archiv Jany Zahurancové)
Puchmajerova ulice v roce 1968 (archiv Jany Zahurancové)
Puchmajerova ulice v roce 1968 (archiv Jany Zahurancové)
Puchmajerova ulice v roce 1968 (archiv Jany Zahurancové)
1916 (zdroj: beta.lot-tissimo.com/de)
1916 (zdroj: beta.lot-tissimo.com/de)
1917
1917
Jedna z mých nejoblíbenějších panoramatických pohlednic. Pohlednice z roku 1898. (Jaroslav Reichenberg Karel)
Restaurování ohrožených sbírkových předmětů je v plném proudu 🙂 Na počátku prosince se do muzea vrátila zrestaurovaná vedutní kresba perem a čínskou tuší od Augustina Felgenhauera z 1. poloviny 19. století. Kresba zachycuje Liberec s kostelem Nalezení sv. Kříže, děkanským kostelem sv. Antonína, radnicí a zámkem. Grafický list byl výrazně ohrožen zvýšenou kyselostí a degradací papíru, včasný zásah byl tedy nezbytný. Kresba byla restaurována v Ateliéru restaurování papíru a muzejních předmětů pod vedením MgA. Milany Vanišové na Grafická škola Praha - Hellichovka, se kterou na restaurování a konzervaci předmětů spolupracujeme již od roku 2017. Studenti vybrané předměty restaurují v rámci svých ročníkových, maturitních i závěrečných prací. Studentka, která se restaurování ujala, nejdříve vrátila nutnou alkalickou rezervu do papírového podkladu, poté byl list zbaven nečistot a stop po plísni a vodě a nakonec byl vyrovnán a na okrajích vyspraven japonským papírem. (archiv Severočeské muzeum)
Restaurování ohrožených sbírkových předmětů je v plném proudu 🙂 Na počátku prosince se do muzea vrátila zrestaurovaná vedutní kresba perem a čínskou tuší od Augustina Felgenhauera z 1. poloviny 19. století. Kresba zachycuje Liberec s kostelem Nalezení sv. Kříže, děkanským kostelem sv. Antonína, radnicí a zámkem. Grafický list byl výrazně ohrožen zvýšenou kyselostí a degradací papíru, včasný zásah byl tedy nezbytný. Kresba byla restaurována v Ateliéru restaurování papíru a muzejních předmětů pod vedením MgA. Milany Vanišové na Grafická škola Praha - Hellichovka, se kterou na restaurování a konzervaci předmětů spolupracujeme již od roku 2017. Studenti vybrané předměty restaurují v rámci svých ročníkových, maturitních i závěrečných prací. Studentka, která se restaurování ujala, nejdříve vrátila nutnou alkalickou rezervu do papírového podkladu, poté byl list zbaven nečistot a stop po plísni a vodě a nakonec byl vyrovnán a na okrajích vyspraven japonským papírem. (archiv Severočeské muzeum)
Panoramatický pohled z Keilova vrchu na Liberec před 100 lety
Panoramatický pohled z Keilova vrchu na Liberec před 100 lety
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Pohledy z Keilova vrchu v roce 1903

Pohled pro Liberec počátku minulého století velmi typický.
Na pozadí suluety města s radnicí a kostelem sv. Antonína je zachycena průmyslová čtvrť s továrnami rozesetými okolo Nisy. Vlevo je komplex podniků na konci Myslivecké ulice, kde byla mj.i jedna z kdysi poměrně hojných místních pianivek (Raehse). Střed zabírá několik bývalých barvíren a nenápadná Linserova strojírna, kolébka výroby automobilů v Liberci. Komíny vpravo patří textilním firmám v okolí ulice Na Zápraží.

Druhý snímek, pořízeny ze střechy školy U soudu, zachycuje část města okolo Zhořelecké ulice, kde ještě nestojí Lidový dům (Malé divadlo ) ani areál bývalé Mototechna. V popředí vlevo je patrné velké zahradnictví v Zeyerově ulici,jehož zbytky musely ustoupit b sedmdesátých letech výpadové komunikaci na Chrastavu.

Pohled že stejné střechy směrem k Růžodol I. Nejblíže uprostřed vidíme dnešní Dobrovského ulici, tehdy spíše cestu mezi lukami. V nejbližším domě měl dlouhá léta dílnu liberecký malíř a grafik Jaro Beran. Narodila se zde k velmi dobrá, ale umlčena česká básnířka Ludmila Macešková, která si dala mužský pseudonym Jan Kameník. (Zdroj Kniha o Liberci)

Stále krásné i v roce 2021 - Wintrova ulice - zahrádkářská kolonie (archiv Radek Novák)
Stále krásné i v roce 2021 - Wintrova ulice - zahrádkářská kolonie (archiv Radek Novák)
1913 (archiv Radek 'habendorf' Kudela )
1913 (archiv Radek 'habendorf' Kudela )
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Pohled přes soudní budovy cca r.1909 a v roce 2018. Současný snímek vyfotil můj syn, aniž by viděl starou pohlednici a já s úžasem zjistila, že byl na takřka stejném místě jako tehdejší fotograf (archiv Jany Zahurancové).
Pohled přes soudní budovy cca r.1909 a v roce 2018. Současný snímek vyfotil můj syn, aniž by viděl starou pohlednici a já s úžasem zjistila, že byl na takřka stejném místě jako tehdejší fotograf (archiv Jany Zahurancové).
Václav Exner - Opět zajímavý pohled přes budovu soudu na Malé náměstí a Sokolák (archiv J.Hůlka)
Václav Exner - Opět zajímavý pohled přes budovu soudu na Malé náměstí a Sokolák (archiv J.Hůlka)
Pohlednice s výhledem přes soud na Malé náměstí a Sokolák. Archiv Jaroslava Smoly, odeslaná 1909.
Pohlednice s výhledem přes soud na Malé náměstí a Sokolák. Archiv Jaroslava Smoly, odeslaná 1909.
Foceno z Brněnské, vlevo Puchmajerova křižující Truhlářskou, vpravo škola. (archiv Karel Krenk)
Foceno z Brněnské, vlevo Puchmajerova křižující Truhlářskou, vpravo škola. (archiv Karel Krenk)
Foceno z Brněnské, vlevo Puchmajerova křižující Truhlářskou, vpravo škola. (archiv Ondřej Musil)
Foceno z Brněnské, vlevo Puchmajerova křižující Truhlářskou, vpravo škola. (archiv Ondřej Musil)
Foceno z Brněnské, vlevo Puchmajerova křižující Truhlářskou, vpravo škola. (archiv Petr Ruprecht)
Foceno z Brněnské, vlevo Puchmajerova křižující Truhlářskou, vpravo škola. (archiv Petr Ruprecht)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
foceno z budovy školy u soudu (dnes Brněnská ulice). Post Rash - Domy zcela v popředí stojí/či stávaly na křižovatce dnešních ulic Truhlářská a U Soudu.(zdroj: zeno.org)
foceno z budovy školy u soudu (dnes Brněnská ulice). Post Rash - Domy zcela v popředí stojí/či stávaly na křižovatce dnešních ulic Truhlářská a U Soudu.(zdroj: zeno.org)
Křižovatka ulic Truhlářská versus U Soudu. Úplně vpravo (ne uplně dole) je dnešní exekutorský úřad v Liberci a ulice pod ním (Truhlářská) směřuje k nádraží, resp. k viaduktu. (archiv J.Hůlka, komentář Jiří Cvrček)
Křižovatka ulic Truhlářská versus U Soudu. Úplně vpravo (ne uplně dole) je dnešní exekutorský úřad v Liberci a ulice pod ním (Truhlářská) směřuje k nádraží, resp. k viaduktu. (archiv J.Hůlka, komentář Jiří Cvrček)
Liberec, 1918 (zdroj: eBay)
Liberec, 1918 (zdroj: eBay)
archiv Marin Plešinger
archiv Marin Plešinger
archiv Petr Ruprecht
archiv Petr Ruprecht

Pohled z budovy školy U soudu v roce 1906

Na snímku vidíme nesourodou zástavbu v okolí Chrastavské ulice. Za ní se na ostrohu nad údolím Jizerského potoka a Nisy rozkládá jednotně řešený soubor dělnických domů ve Slunečné ulici. Vpravo za nimi vystupuje dlouhý objekt starobince (dnes Domov mládeže pro dívky). Rozptýlené zástavbě Pavlovic dominuje budova Kolosea.
(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)
(razítko na pohlednici 10.6.1959 - archiv Tomáš Stracke)
(razítko na pohlednici 10.6.1959 - archiv Tomáš Stracke)

Metelkova ulice a Keilův vrch

(1924, 30.léta)

Na před válkou postavené domy navazovaly další, v nichž stále ještě doznívaly prvky secese. V popředí probíhá zleva doprava Jungmannova ulice, při níž stojí zcela vpravo rodinná vila čp.396-II z roku 1910 a pod ní je o rok mladší dům čp.407-II. Na nároží Šafaříkovy ulice se tehdy právě dokončoval patrový dům čp.427-II se dvěma dvoupokojovými byty a bytem pro domovníka ve zvýšeném suterénu.
Projekt vypracoval liberecký architekt Alfred Koschek. Nad ním stojící soused čp.417-II s domovnickým a dvěma čtyřpokojovými byty si postavil roku 1912 liberecký stavitel Robert Ernst Peuker. Vpravo dole je zachycena část zahrady u kostela sv. Máří Magdaleny.
V uceleném bloku mezi ulicemi Okružní, Jungmanovou a Metelkovou byl jako první postaven roku 1929 nárožní dům čp.471-II, dominující poslednímu obrázku. Na něj navázal o deset let později sedmipodlažní obytný dům (čp.474 - II) se dvěma suterény, postavený družstvem Heimstätte podle návrhu Ernsta Englera (stavitel Emil Hübner, druhý snímek).
Vztahovala se na něj jako na mnoho jiných značná státní podpora dle zákona i stavebním ruchu (45/1930 Sb.). Činila 886 000 korun a stát převzal záruku i hypotekární půjčku, poskytnutou na zbývající část nákladů.
Celý obytný blok byl dokončen v roce 1946.

(Zdroj Kniha o Liberci)

Keilův vrch kolem roku 1910
Keilův vrch kolem roku 1910
archiv Zuzana Kudrnová
archiv Zuzana Kudrnová
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
srovnání (archiv Jiří Cvrček)
srovnání (archiv Jiří Cvrček)
Unikátní snímek z archivu Kateřiny Odrážkové - podzim 1965. (vlevo Keilův vrch, vpravo dole koupaliště Růžodol I.)
Unikátní snímek z archivu Kateřiny Odrážkové - podzim 1965. (vlevo Keilův vrch, vpravo dole koupaliště Růžodol I.)

Valcha U věže

Tato valcha byla vybudována libereckým soukenickým cechem v roce 1827 a později dostala nástavbu (1890). Za první republiky byla vykoupena městem jako zbořeniště a později upravena na knihovnu (čp.327-II). Nyní je součástí komplexu Energomontáží, zahrnujícího i dvě další letité budovy, původně barvírnu: čp. 159-II - Ernsta Hoffmanna a parní barvírnu čp.338-II firmy Hermann Kaiser a syn (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)

Chrastavská ulice


Slavnost národní gardy v Liberci Slavnost se konala 10.9.1848 před restaurací Na Louce, jež stávala v prostoru benzinové pumpy v Chrastavské ulici (zdroj Kniha o Liberci)
Slavnost národní gardy v Liberci Slavnost se konala 10.9.1848 před restaurací Na Louce, jež stávala v prostoru benzinové pumpy v Chrastavské ulici (zdroj Kniha o Liberci)
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
archiv Pav Karel
archiv Pav Karel
Valdštejnská ulice (M.Gergelčík)
Valdštejnská ulice (M.Gergelčík)
Chrastavská ulice, zastávka U věže (foto M.Gergelčík) 25.8.1951 a v roce 2018
Chrastavská ulice, zastávka U věže (foto M.Gergelčík) 25.8.1951 a v roce 2018
archiv Jarda Veselský
archiv Jarda Veselský
Chrastavská ulice (M.Gergelčík)
Chrastavská ulice (M.Gergelčík)
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
Chrastavská ulice (M.Gergelčík)
Chrastavská ulice (M.Gergelčík)

Dobrý pracovní kolektiv n.p. Energomontáže - Liberec,

vytvořil za dvacet let své existence svými pracovními výsledky sice malý podnik, ale s důležitým posláním pro naše národní hospodářstv í v oboru kotelních zařízení, parovodů, tlakových potrubí, svářecí techniky a dalších. Výstavbou moderní budovy montážních hal a ředitelství obohatil i vzhled města. (zdroj foto i text: Liberec slovem i obrazem 1945 - 1970)

V rámci výstavy Socha a město 1969 umístil sochař Josef Špaček svoji Spirálu (přikládám fotku) do parčíku před Energomontáže. Betonový sokl je vidět za živým plotem v levé části fotografie, ale přijde mi, že tam jsou nějaké další objekty, které těžko identifikuji. Kdyby zde někdo z pamětníků věděl, nebo měl dobovou fotografii, byl bych moc rád.(Jindřich Gubiš)

https://www.facebook.com/jindrich.gubis/videos/10212268415185589

Chrastavská, vlevo bývalé Energomontáže (M.Gergelčík)
Chrastavská, vlevo bývalé Energomontáže (M.Gergelčík)
Jaroslav Reichenberg Karel
Jaroslav Reichenberg Karel

2001

(archiv Pav Karel)

Historický pohled na kluziště pod Chrastavskou ulicí


připomíná doby rozmarných zim, kdy se Liberečané bez ohledu na věk a postavení proháněli na bruslích přímo v centru města. Dnes v tomto místě stojí řada hal a nákladních aut. (autor Marek Řeháček)

Dům čp. 280-II na rohu Truhlářské a Chrastavské ulice v roce 1935 (zdroj Kniha o Liberci)
Zde ještě pro srovnání pohled z druhé strany. Dům s komínem z fotografie vykukují vpravo za tramvají (fotografii jsem si vypůjčil z FB Boveraclub):
Zde ještě pro srovnání pohled z druhé strany. Dům s komínem z fotografie vykukují vpravo za tramvají (fotografii jsem si vypůjčil z FB Boveraclub):
A pro úplnost ještě jedna stará pohlednice (stažená tu ve skupině), na které je dotyčný objekt vidět maličký v dálce (pro přehlednost jsem ho zakroužkoval):
A pro úplnost ještě jedna stará pohlednice (stažená tu ve skupině), na které je dotyčný objekt vidět maličký v dálce (pro přehlednost jsem ho zakroužkoval):

v dolní části Chrastavské ulice

(foto archiv Jany Ducháčkové, lokalitu vypátral Post Rash)

(foceno cca z prostoru křižovatky s dnešními ulicemi U Věže a Dobrovského). Ze snímku dnes stojí již jen dům v pozadí vlevo, je v něm prodejna instalatérských potřeb. Udělal jsem screen ze Streetview s přibližně stejným pohledem:

archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek

Budova staré státní vědecké knihovny

v ulici U věže čp 9/II


V ulici U Věže č.p. 9 v místech, kde se dnes nachází areál společnosti DTZ (bývalé Energomontáže), sídlila státní studijní knihovna v Liberci. Jednalo se o budovu prostornou, ale pro účely knihovny zcela nevhodnou. Interiér budovy byl totiž ze dřeva a navíc v dosti zanedbaném stavu. V důsledku nepříznivých okolností došlo v únoru roku 1954 k rozsáhlému požáru, který zachvátil celou budovu a zničil většinu ze zpracovaných 250.000 svazků.S ohledem na podmínky a okolnosti vzniku a šíření požáru se nepodařilo budovu zachránit. Zásah hasičů probíhal za nepříznivých povětrnostních podmínek při teplotách pod bodem mrazu, kdy namrzající voda na hadicovém vedení a proudnicích komplikovala práci hasičů. Významnou roli při zdolávání požáru sehrál i nedostatek výškové techniky, kdy k dohašování trosek uvnitř budovy byly využívány běžné žebříky opřené o budovu knihovny.Voda k hašení požáru byla dopravována z řeky Nisy, která protékala v blízkosti budovy zasažené požárem. Co nebylo zničeno požárem, to bylo znehodnoceno vodou použitou k hašení. Budova poničená požárem byla později stržena.Pro knihovnu tato událost znamenala nevyčíslitelné ztráty. I když se podařilo fondy obnovit částečně z vlastních rezerv, které byly umístěny mimo hlavní budovu a částečně z darů jiných knihoven, institucí i jednotlivců, mnoho publikací a periodik již nebylo možno nahradit (autor Příspěvku Luboš Mencl)