Chov lachtanů

19.11.2021
archiv Martin Hnilica
archiv Martin Hnilica
archiv M.Seidel
archiv M.Seidel
80.léta (archiv Jan Šimon)
80.léta (archiv Jan Šimon)

Historie chovu lachtanů

započala výstavbou bazénu už v r. 1927, kdy mohli návštěvníci ZOO pozorovat skupinu lachtanů kalifornských. Tuto expozici navrhl známý zoolog Hamburské ZOO - Karl Hagenbeck. Mezi roky 1937 - 39 byli chov zrušen. Po r.1945 byl bazén zasypán, neboť se v nejbližší době nepředpokládalo s chovem lachtanů začít.

Koncem r. 1967 se započalo s výstavbou bazénu, který navrhl p. Švancar . Bazén byl dokončen z jara r 1970 a 12.4. byli dovezeny dvě samice lachtana kalifornského. Do r.1978 zde byli chováni 4 lachtani kalifornští.. Poslední samice tohoto druhu uhynula 11.4.1978 ale už 22.12.1975 se započala psát historie druhu nového, a to lachtana hřivnatého. V roce 2004 došlo  k přestavbě stávajícího bazénu, ta byla ukončena v roce 2005. V roce 2015 došlo k rekonstrukci podlah u venkovního bazénu a přemodelování skal, což zakončilo několik let trvající "zkrášlování" bazénu samotného i jeho okolí.

(autor příspěvku Kateřina Lochovská, 2015)

ZOO Liberec 1976 (archiv Jana Jánská)
ZOO Liberec 1976 (archiv Jana Jánská)

ZOO Liberec, krmení lachtanů v roce 1980.

 (archiv Kamil Syrovátka)

1995

archiv Miluše Janků
archiv Miluše Janků

Fotil 11.9.2008 Jiří Vík