Vilová čtvrť

23.08.2022
Dobová kresba sídliště uveřejněná v deníku Reichenberger Zeitung.
Dobová kresba sídliště uveřejněná v deníku Reichenberger Zeitung.
Půdorysná osnova sídliště
Půdorysná osnova sídliště
Výstavná "dvojvěžová" vila čp. 644-I na Sukově nám.
Výstavná "dvojvěžová" vila čp. 644-I na Sukově nám.
Pohled do Dvořákovi ulice.
Pohled do Dvořákovi ulice.

Sídliště Obecně prospěšné stavební společnosti

Gorkého, Mozartova, Dvořákova, Sukovo nám.

O stavbě

Návrh uliční sítě nového sídliště, vycházející ještě z houževnatě přežívající pravidelné klasicistní šachovnice, vypracoval v roce 1894 ateliér Obecně prospěšné stavební společnosti "Gemeinnüztige Baugesellschaft" pod vedením Ernsta Schäfera. Společnost postavila na šedesát menších rodinných domů a centrum nového sídliště tvořilo parkově upravené Sukovo náměstí. Při výstavbě jednotlivých domů stavebníci museli předem souhlasit s pravidly společnosti, tykajícími se především zákazu dodatečných stavebních úprav a provozování jakéhokoliv řemesla v prostoru sídliště. Ploty jednotlivých domů zároveň musely být zhotoveny pouze v jedné dílně, aby se docílilo jednotnějšího vzhledu, a stejně tak i osázení zahrad bylo regulováno spolkem "Naturfreunde". Výstavba sídliště proběhla v letech 1895-1901 a i díky značným omezením pro stavebníky má dodnes takřka lázeňský charakter. Přestože je na jednotlivých domech sídliště patrná snaha o jednotný architektonický výraz (oblíbený byl zejména motiv věžičky) a silný vliv doznívajícího historismu, objevují se současně prvky nastupující secese.

(zdroj: https://liberec-reichenberg.net/stavby/karta/nazev/47-sidliste-obecne-prospesne-stavebni-spolecnosti

 )

Výřez z plánové dokumentace domu čp. 591-I v Gorkého ulici.
Výřez z plánové dokumentace domu čp. 591-I v Gorkého ulici.
Detail fasády domu čp. 644-I.
Detail fasády domu čp. 644-I.
Typická zástavba sídliště.
Typická zástavba sídliště.
pohled ze Zborovské ulice na tzv. sluneční dům v Mozartově ulici
pohled ze Zborovské ulice na tzv. sluneční dům v Mozartově ulici

Dvořákova ulice 633/12

investorem domu byl gymnaziální profesor Gustav Feierfeil
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman

(Mozartova čp. 679/21)

Některé domy jsou opravdu skvostné. Člověk musí obdivovat nápaditost architektů, kteří vymýšleli vzhled domů před 100 lety.

Fotografie z odsunu libereckých Němců a aktuální srovnávací foto (Zdroj: Příběhy ulic Liberce). Zborovská ulice (Hans Oldskull)
Fotografie z odsunu libereckých Němců a aktuální srovnávací foto (Zdroj: Příběhy ulic Liberce). Zborovská ulice (Hans Oldskull)
Žižkovo náměstí v roce 1984 a 2020
Žižkovo náměstí v roce 1984 a 2020
ulice Purkyňova x Horova čp.2 (M.Gergelčík)
ulice Purkyňova x Horova čp.2 (M.Gergelčík)
Restaurace Pavilon 1979 a 2020
Restaurace Pavilon 1979 a 2020
Čížkova ulice
Čížkova ulice