C.K. tkalcovská škola

23.08.2022

C.K. tkalcovská škola (1904)


Nová novorenesanční budova Tkalcovské školy byla postavena roku 1887 Adolfem Bürgerem podle projektu firmy Sachers a Gärtner. K hlavnímu objektu obrácenému průčelím do Šamánkovy ulice byl zezadu napojen dvoupodlažní trakt přádelny a přízemní mechanická dílna se strojovnou, nad níž se tyčil padesátimetrový komín. Pro Obchodní akademii, která sem byla přeložena roku 1911,zůstala zachována jen přední část. Její budova prošla několika nákladnými adaptacemi a mezi ní a Rudolfovou školou vznikla tělocvična (1971) sloužící okolním školám a o prázdninách také pro LVT.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

28.10.1991 a konečná "Na kopečku" se soupravou T3SUCS č. 76 + 77. (archiv Boverclubu)
28.10.1991 a konečná "Na kopečku" se soupravou T3SUCS č. 76 + 77. (archiv Boverclubu)
Někteří z nás pamatují lávku v Šamánkově ulici, která byla nejvíce využívána v době LVT, kdy se po ní chodilo k pavilonu obuvi (jinak tělocvičny dnešní Obchodní akademie). Foto je z doby rozebírání této lávky. (Zdroj: Almanach Obchodní akademie Liberec 1863-2013) (archiv Všichni Čermáci)
Někteří z nás pamatují lávku v Šamánkově ulici, která byla nejvíce využívána v době LVT, kdy se po ní chodilo k pavilonu obuvi (jinak tělocvičny dnešní Obchodní akademie). Foto je z doby rozebírání této lávky. (Zdroj: Almanach Obchodní akademie Liberec 1863-2013) (archiv Všichni Čermáci)
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu