Albrecht z Valdštejna 

23.08.2021

Albrecht Václav Eusebius z WALDSTEINA

25. února 1634 byl v Chebu zavražděn Albrecht Václav Eusebius z WALDSTEINA

Generalissimus císařského vojska, jedna z nejvlivnějších osobností své doby, které císař dlužil v době vraždy 3 miliony zlatých.Byl vévodou Frýdlantským, Meklenburským, poté Hlohovským, knížetem Zaháňským. Na liberecko povolal soukeníky a tak vznikl "Manchester severu Čech".

(autor příspěvku Svatopluk Holata)