Vila u letiště

07.01.2022

Pražský arcibiskup Josef Beran, jehož komunistický režim internoval a věznil, kvůli jeho tažení proti katolické církvi na území Československa. V roce 1948 odmítl vyslovit souhlas s tím, aby se katolická církev podřídila dohledu KSČ, a dokonce nechal z církevních řad vyloučit kněze, kteří s režimem spolupracovat začali, to se týkalo zejména Josefa Plojhara, ten Komunistům na stříbrném podnose naservíroval Československou stranu lidovou, z vedoucích postů s pomocí StB vypudil všechny, kteří Komunistům přisluhovat nechtěli. Za odměnu se stal ministrem zdravotnictví.Od roku 1949 byl i v rozporu s tehdejším právem držen v internaci, propuštěn byl až v roce 1963 a to pod podmínkou, že opustí Československo a už se do něj nikdy nevrátí.To jsou obecně známá fakta, ale už se tolik neví o tom, že ho StB krátce držela i na území našeho města.

Dočasným vězením se na dva roky (1951 - 53) stala vila č.p 167 , kterou si roku 1904 nechal nedaleko dnešního letiště postavit továrník Josef Brosche. Zde byl kardinál pod neustálým dohledem StB, která se na něj snažila vyrobit kompromitující materiály, hodlala je využít k likvidaci Beranovy dobré pověsti u českých a slovenských katolíků.Do pití a jídla mu byla údajně byla přidávána afrodiziaka. Cílem bylo přistihnout Berana při porušení celibátu, celý záměr však selhal, když kardinál za oknem zahlédl agenta StB, který ho měl při pohlavním styku natočit. (autor příspěvku Vojta Fojt Miler)

archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek