Třída 1.máje

05.10.2021
Pohled do ulic Jánská a 1.máje (kino Lípa) (archiv Jiří Peterka)
Pohled do ulic Jánská a 1.máje (kino Lípa) (archiv Jiří Peterka)
Grafické zobrazení "Karmer - Lichtspiele" (komorní kino, později kino Lípa), které bylo otevřeno v roce 1914, postavené na místě několika domů s kapacitou sedm set osob. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb )
Grafické zobrazení "Karmer - Lichtspiele" (komorní kino, později kino Lípa), které bylo otevřeno v roce 1914, postavené na místě několika domů s kapacitou sedm set osob. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb )
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
Retro 1990... (foto Petr Šimr)
1997 (Petr Šimr)
1997 (Petr Šimr)
Tento vchod do kina Lípa zná většina Liberečanů
Tento vchod do kina Lípa zná většina Liberečanů
Vchod do kina v době vzniku článku (2014)
Vchod do kina v době vzniku článku (2014)
Nový Klub Lípa v centru Liberce Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Nový Klub Lípa v centru Liberce Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Kino Lípa
Kino Lípa
nároží Soukenného náměstí a třídy 1.máje v roce 1928 a 20.4.2021
nároží Soukenného náměstí a třídy 1.máje v roce 1928 a 20.4.2021
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Soukenné náměstí v roce 1960 a 2001 .........Soukenné náměstí (tehdy Gottwaldovo) se chlubilop novým vstupem do kina Lípa a zdobnou parkovou úpravou ve středu. Zde se uvažovalo v osmdesátých letech o postavení pomníku K.Gottwalda, ale existence záchodků byla základní ideologickou překážkou. V průběhu šedesátých let došlo ke zbourání jižní zástavby. Když na konci roku 1989 oiminulo nebezpečí zbourání souboru domů s kinem Lípa a městská doprava si uchovala stávající trasu, mohlo se uvažovat o architektonickém řešení. V letech 1997-2000 se celý blok proměnil k nepoznání v poměrně kultivovaně řešené prostranství, kde se spojila stará zástavba s novou a v daných mezích se uchovalo řešení ulic. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Soukenné náměstí v roce 1960 a 2001 .........Soukenné náměstí (tehdy Gottwaldovo) se chlubilop novým vstupem do kina Lípa a zdobnou parkovou úpravou ve středu. Zde se uvažovalo v osmdesátých letech o postavení pomníku K.Gottwalda, ale existence záchodků byla základní ideologickou překážkou. V průběhu šedesátých let došlo ke zbourání jižní zástavby. Když na konci roku 1989 oiminulo nebezpečí zbourání souboru domů s kinem Lípa a městská doprava si uchovala stávající trasu, mohlo se uvažovat o architektonickém řešení. V letech 1997-2000 se celý blok proměnil k nepoznání v poměrně kultivovaně řešené prostranství, kde se spojila stará zástavba s novou a v daných mezích se uchovalo řešení ulic. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje v 90.letech a v roce 2020
Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje v 90.letech a v roce 2020
Soukenné náměstí (foto V. Víšek)
Soukenné náměstí (foto V. Víšek)
nároží Soukenného náměstí a Jánské ulice a třídy 1.máje 1928 a 2020 a
nároží Soukenného náměstí a Jánské ulice a třídy 1.máje 1928 a 2020 a
Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje v 90.letech a v roce 2020
Nároží Jánské ulice a třídy 1.máje v 90.letech a v roce 2020
Pohled ze Soukenného náměstí na nároží Jánská ulice a třídy 1.máje cca v roce 1957 a 17.9.2021
Pohled ze Soukenného náměstí na nároží Jánská ulice a třídy 1.máje cca v roce 1957 a 17.9.2021
pohled ze Soukenného náměstí směr nároží Jánské ulice a Třídy 1.máje
pohled ze Soukenného náměstí směr nároží Jánské ulice a Třídy 1.máje
(archiv Martina Jevčáková)
(archiv Martina Jevčáková)
Další časté využití traktorů v MHD je při zimní údržbě. Liberecký Zetor prohrnuje provizorní trať v centru Liberce 1995. (archiv Muzeum MHD Praha)
Další časté využití traktorů v MHD je při zimní údržbě. Liberecký Zetor prohrnuje provizorní trať v centru Liberce 1995. (archiv Muzeum MHD Praha)
1951 (archiv Milan Ban)
1951 (archiv Milan Ban)
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
Soukenné náměstí (tehdy Gottwaldovo) s okolím a již novým vstupem do kina Lípa v roce 1960 (archiv Boveraclubu)
Soukenné náměstí (tehdy Gottwaldovo) s okolím a již novým vstupem do kina Lípa v roce 1960 (archiv Boveraclubu)
Rok 1960 a 2020
Rok 1960 a 2020
třída 1.máje v roce 1928 a 25.3.2020
třída 1.máje v roce 1928 a 25.3.2020
Rekonstrukce tramvajové trati v dolním centru Liberce byla 25.9.1994 v plném proudu, a tak všechny tramvajové linky používaly provizorní trať v dolní části třídy 1. máje, stejně jako vůz T3SU č. 52 z roku 1982. (archiv Boveraclubu)
Rekonstrukce tramvajové trati v dolním centru Liberce byla 25.9.1994 v plném proudu, a tak všechny tramvajové linky používaly provizorní trať v dolní části třídy 1. máje, stejně jako vůz T3SU č. 52 z roku 1982. (archiv Boveraclubu)
cca 1995 (Miroslav Fogl)
cca 1995 (Miroslav Fogl)
archiv Fotočas Mirek
archiv Fotočas Mirek
Liberec, "Malá Stalinka", 14.9.1994 a T3SU na provizorní tramvajové trati. (archiv Boveraclubu)
Liberec, "Malá Stalinka", 14.9.1994 a T3SU na provizorní tramvajové trati. (archiv Boveraclubu)

V pondělí 8.5.1995

vyrazil Gisbert fotit tramvaje do "Malé Stalinky", kam se na krátkou dobu tramvaje vrátily v podobě provizoria. (archiv Boveraclubu)

Soukenné náměstí - jihozápadní část 1930 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Soukenné náměstí - jihozápadní část 1930 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1.máje v roce 1992 a 2020
třída 1.máje v roce 1992 a 2020
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
třída 1.máje v roce 1904 a 2020
třída 1.máje v roce 1904 a 2020
obchodní centrum a okolí
obchodní centrum a okolí
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Ulice 1.máje (M.Gergelčík)
Ulice 1.máje (M.Gergelčík)
ulice 1.máje v roce 1904 a 28.5.2021
ulice 1.máje v roce 1904 a 28.5.2021
Nádražní ulice (nyní 1. máje) Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č.2657
Nádražní ulice (nyní 1. máje) Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č.2657
třída 1.máje (archiv Milana Šíra st.)
třída 1.máje (archiv Milana Šíra st.)
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Most přes Nisu kolem roku 1900 (archiv SM v Liberci) a 6.8.2022
Most přes Nisu kolem roku 1900 (archiv SM v Liberci) a 6.8.2022

Most přes Nisu (počátek 20.století)


Janovodolská, později Nádražní ulice (v současné době třída 1.máje) vedla přes jednoduchý, patrně nejstarší most přes Nisu, jeden ze dvou, které v polovině 19.století ve městě existovaly. Roku 1852 byl opraven a po zřízení nádraží přestavěn (1863). Už za osm let ho nahradil most ocelový a zároveň byly vyzděny přilehlé břehy řeky. Nedlouho potom (1874) bylo při přestavbě domu čp. 147 - III na levém břehu předmostí na 11,5 metru. Nové dopravní situaci neodpovídal starý ocelový most ani polohou, ani šířkou. Proto byl roku 1892 rozebrán a přenesen na místo dřevěného v Orlí ulici. Nový široký ocelový most, zbudovaný nákladem 11 076 zlatých a 79 krejcarů, vydržel až do roku 1958, kdy ho nahradil dnešní železobetonový.

Vlevo vidíme roh domu čp.147 - III, vzadu vystupuje škola v Orlí ulici, zakrytá zčásti vilou stavitele Ferdinanda Scholze (čp. 414 - III) z roku 1885. Uprostřed je třípodlažní dům čp. 79 - III Antona Perziny s kancelářemi firmy Rosenbaum a Deutsch, na jehož místě vyrostla banka. Dům vedle byl zbořen až při výstavbě pozdější Jazykové školy.
Po otevření ulice Na Zápraží byl roku 1874 postaven v pořadí třetí most, opět dřevěný, vyměněný roku 1898 za ocelový. Současně byla Nisa přemostěna i v dnešní ulici U Besedy. (zdroj kniha o Liberci)
Neissebrücke. Bahnhofstrasse. Liberec, most přes Nisu v Nádražní třídě - nyní 1. máje. Bez datace. Autor: neuveden. (archiv SM v Liberci)
Neissebrücke. Bahnhofstrasse. Liberec, most přes Nisu v Nádražní třídě - nyní 1. máje. Bez datace. Autor: neuveden. (archiv SM v Liberci)
Rybníček v roce 1899
Rybníček v roce 1899
(archiv Jarda Veselský)
(archiv Jarda Veselský)
1974
1974
archiv J:Hůlka
archiv J:Hůlka
1960
1960
1964 Vilém Boháč
1964 Vilém Boháč
třída 1.máje (archiv M.Gergelčík)
třída 1.máje (archiv M.Gergelčík)
třída 1.máje kolem rolku 1906 a 25.9.2022
třída 1.máje kolem rolku 1906 a 25.9.2022
cca 1982 (archiv Jus Jusl)
cca 1982 (archiv Jus Jusl)
15.5.1995 a souprava T3SUCS č. 74 + 75 na lince č. 11 projíždí po provizorní tramvajové trati na třídě 1. máje.
15.5.1995 a souprava T3SUCS č. 74 + 75 na lince č. 11 projíždí po provizorní tramvajové trati na třídě 1. máje.
archiv FL
archiv FL
hodinářství na Rybníčku v roce 1964 (foto Vilém Boháč)
hodinářství na Rybníčku v roce 1964 (foto Vilém Boháč)
třída 1.máje - Květinářství na Rybníčku
třída 1.máje - Květinářství na Rybníčku
třída 1.máje
třída 1.máje
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
Na této fotografii je v té době bývalý hostinec Zur Gartenlaube v Nádražní ulici čp. 22 (nyní třída 1. máje) v roce 1938. Dům byl postaven v roce 1858 a jako hostinec byl v provozu do roku 1906. Dnes je již dávno samozřejmě zbouraný. Vedle stál hotel National a tak každý pozná, kde stála tato hospůdka. (fotografie z restaurovaného archivu Severočeského muzea v Liberci)
Na této fotografii je v té době bývalý hostinec Zur Gartenlaube v Nádražní ulici čp. 22 (nyní třída 1. máje) v roce 1938. Dům byl postaven v roce 1858 a jako hostinec byl v provozu do roku 1906. Dnes je již dávno samozřejmě zbouraný. Vedle stál hotel National a tak každý pozná, kde stála tato hospůdka. (fotografie z restaurovaného archivu Severočeského muzea v Liberci)
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
třída 1. máje v roce 1965 a v roce 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1. máje v roce 1965 a v roce 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1.máje v roce 1959 a 14.12.2021
třída 1.máje v roce 1959 a 14.12.2021
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Pohled na třídu 1.máje v roce 1960 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Pohled na třídu 1.máje v roce 1960 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
křižovatka Nádražní ulice (třída 1.máje) a ulice na Rybníčku cca před 100 lety (archiv Boveraclubu)
křižovatka Nádražní ulice (třída 1.máje) a ulice na Rybníčku cca před 100 lety (archiv Boveraclubu)
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici(třída1.máje) v r. 1910 - v pozadí hotel National a stejné místo 19.4.2022
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici(třída1.máje) v r. 1910 - v pozadí hotel National a stejné místo 19.4.2022
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici v r. 1910 - v pozadí hotel National (archiv Petr Ruprecht)
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici v r. 1910 - v pozadí hotel National (archiv Petr Ruprecht)
2.9.1951 vyfotil štít chátrajícího hotelu National z třídy 1. máje Erwin Cettineo.
2.9.1951 vyfotil štít chátrajícího hotelu National z třídy 1. máje Erwin Cettineo.
pohled na okolí třídy 1.máje kolem roku 1930 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
pohled na okolí třídy 1.máje kolem roku 1930 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
Hotel National před rokem 1922 a bez něj v roce 2019........... Na nároží dnešních ulic Na Rybníčku a třídy 1.máje stával obytný dům (čp.336 - III) s restaurací, přebudovaný v roce 1868. Později (1894) k němu byl podle návrhu stavitele Gustava Sacherse přistaven honosný pseudorenesanční štít, poutající pozornost návštěvníků přicházejících od nádraží, a dům byl přeměněn na hotel s 25 lůžky. Protože značně zužoval tehdejší Nádražní ulici (třída 1.máje), bylo už v roce 1928 rozhodnuto o jeho zbourání, k němuž došlo až v roce 1953. Roku 1898 zde byla ustavena řádně místní organizace českých sociálních demokratů, kteří ale pracovali už dříve. (Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)
Hotel National před rokem 1922 a bez něj v roce 2019........... Na nároží dnešních ulic Na Rybníčku a třídy 1.máje stával obytný dům (čp.336 - III) s restaurací, přebudovaný v roce 1868. Později (1894) k němu byl podle návrhu stavitele Gustava Sacherse přistaven honosný pseudorenesanční štít, poutající pozornost návštěvníků přicházejících od nádraží, a dům byl přeměněn na hotel s 25 lůžky. Protože značně zužoval tehdejší Nádražní ulici (třída 1.máje), bylo už v roce 1928 rozhodnuto o jeho zbourání, k němuž došlo až v roce 1953. Roku 1898 zde byla ustavena řádně místní organizace českých sociálních demokratů, kteří ale pracovali už dříve. (Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)
padesátá léta a pohled na dolní centrum (zdroj Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu)
padesátá léta a pohled na dolní centrum (zdroj Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 a 18.10.2020
ulice Na Rybníčku v roce 1978 a 18.10.2020
Třída 1.máje v 80.letech a 1.3.2020
Třída 1.máje v 80.letech a 1.3.2020
Třída 1.máje a ulice Na Rybníčku a Matoušova ulice v roce 1978 a 11.10.2020
Třída 1.máje a ulice Na Rybníčku a Matoušova ulice v roce 1978 a 11.10.2020
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku 28.9.1991 (foto Jiří Holeček) a 8.11.2020
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku 28.9.1991 (foto Jiří Holeček) a 8.11.2020
Mototechna na Rybníčku, roh co po revoluci stála IPB (už i to je historie, šílený co?) A co je dnes vlastně v tom objektu? 🤔 pohled z parku od vrby #Liberec #Reichenberg
Mototechna na Rybníčku, roh co po revoluci stála IPB (už i to je historie, šílený co?) A co je dnes vlastně v tom objektu? 🤔 pohled z parku od vrby #Liberec #Reichenberg
Na Rybníčku
Na Rybníčku
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Pohled na Liberec rok 1969 z pohlednice Orbis ofrankováno 1969(archiv Milan Ban)
Pohled na Liberec rok 1969 z pohlednice Orbis ofrankováno 1969(archiv Milan Ban)
Mototechna
Mototechna
Jarní úklid 29.3.1982. (foto Jiří Holeček)
Jarní úklid 29.3.1982. (foto Jiří Holeček)
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku v roce 1985 a 8.11.2020
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku v roce 1985 a 8.11.2020
Třída 1.máje 2.9.1951 a 10.9.2021
Třída 1.máje 2.9.1951 a 10.9.2021
Třída 1.máje v roce 1929 a 26.4.2020
Třída 1.máje v roce 1929 a 26.4.2020
Křižovatka ulic 1.máje, U Nisy a Na Rybníčku, 1995. (foto Petr Šimr)
Křižovatka ulic 1.máje, U Nisy a Na Rybníčku, 1995. (foto Petr Šimr)
Třída 1.máje v polovině 50. let minulého století a 26.4.2020
Třída 1.máje v polovině 50. let minulého století a 26.4.2020
březen 1993 (archiv Tomáš Krebs)
březen 1993 (archiv Tomáš Krebs)
třída 1.máje kolem roku 1980 a 2019
třída 1.máje kolem roku 1980 a 2019
Rok 1960 v Liberci (archiv Milan Péč)
Rok 1960 v Liberci (archiv Milan Péč)
třída 1. máje 1945 a 2010
třída 1. máje 1945 a 2010
Na Rybníčku v roce 1978 a 9.1.2021
Na Rybníčku v roce 1978 a 9.1.2021
třída 1.máje v březnu 1993 (archiv Tomáše Krebse) a 7.9.2022
třída 1.máje v březnu 1993 (archiv Tomáše Krebse) a 7.9.2022
třída 1.máje v roce 1926 (foceno z již neexistujícího hotelu National) a 26.7.2020
třída 1.máje v roce 1926 (foceno z již neexistujícího hotelu National) a 26.7.2020
takto možná jednou bude vypadat třída 1.máje
takto možná jednou bude vypadat třída 1.máje
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
Zapomenuté kousky Liberce, aneb centrum okresního města v roce 1978. Děkujeme za půjčení vašich negativů, o kterých si mnohokrát myslíte, že obsahují nezajímavé záběry.(archiv Boveraclubu) Hans Oldskull: Škoda že na žádné z fotek této Mototechny (a existuje jich hodně) není vidět vlčák který měl výběh na té terase. Ale třeba se jednou dočkám...)Vladimír Košvanec: Tenhle dům měl téměř trvale zatopený sklep. Byla tam "spodní voda" a když byl pořádný liják tak byla zatopená i prodejna.
Zapomenuté kousky Liberce, aneb centrum okresního města v roce 1978. Děkujeme za půjčení vašich negativů, o kterých si mnohokrát myslíte, že obsahují nezajímavé záběry.(archiv Boveraclubu) Hans Oldskull: Škoda že na žádné z fotek této Mototechny (a existuje jich hodně) není vidět vlčák který měl výběh na té terase. Ale třeba se jednou dočkám...)Vladimír Košvanec: Tenhle dům měl téměř trvale zatopený sklep. Byla tam "spodní voda" a když byl pořádný liják tak byla zatopená i prodejna.
28.9.1991 Nafukovací kino na místě bývalé Mototechny Na Rybníčku.(foto Jiří Holeček)
28.9.1991 Nafukovací kino na místě bývalé Mototechny Na Rybníčku.(foto Jiří Holeček)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
29.3.1982 a 2020
29.3.1982 a 2020
foto Jiří Holeček
foto Jiří Holeček
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
Na rybníčku, budova Pozemních staveb Liberec, věžové domy vystavěné na konci 60.let a dnes zbouraná budova s prodejnou Mototechny. Zdroj: kniha Severní Čechy, autor Jan Suchl, vydání z roku 1985, ISBN 45-002-80 (archiv Ing. Rudolf Kittler)
Na rybníčku, budova Pozemních staveb Liberec, věžové domy vystavěné na konci 60.let a dnes zbouraná budova s prodejnou Mototechny. Zdroj: kniha Severní Čechy, autor Jan Suchl, vydání z roku 1985, ISBN 45-002-80 (archiv Ing. Rudolf Kittler)
Automobily ještě jednou... hurá do liberecké Mototechny v roce 1970, tj. před 50. lety
Automobily ještě jednou... hurá do liberecké Mototechny v roce 1970, tj. před 50. lety
Krajský den dělnictva a mládeže (letnice) a průvod dnešní třídou 1.máje v roce 1926 (archiv Boveraclubu)
Krajský den dělnictva a mládeže (letnice) a průvod dnešní třídou 1.máje v roce 1926 (archiv Boveraclubu)
Ještě ani nestála nová budova Pozemních staveb místo domu vlevo, dnes FÚ. Jen neumím identifikovat, zda pánové obdivují novou tramvaj nebo to jsou houfující se pomocníci VB (komentář Hana Ulrichová)
Ještě ani nestála nová budova Pozemních staveb místo domu vlevo, dnes FÚ. Jen neumím identifikovat, zda pánové obdivují novou tramvaj nebo to jsou houfující se pomocníci VB (komentář Hana Ulrichová)
třída 1.máje cca 70.léta (archiv Lukáše Kverky ) a 19.4.2022
třída 1.máje cca 70.léta (archiv Lukáše Kverky ) a 19.4.2022
archiv Lukáš Kverka
archiv Lukáš Kverka

Trafika v nádražní ulici v 30.letech minulého století

Anna Nováková před svou trafikou, vklíněnou mezi nárožní dům ulice Na Rybníčku a dům č.28 v ulici 1.máje. Okolí je zachyceno na druhé fotografii, prodejna je ovšem zasunuta za frontou domů vlevo. Dnes v těchto místech stojí banka. Na rubu svého snímku si poznamenala, že trafiku získala 25.4.1924, 4.října 1938 se musela odstěhovat do Turnova ,kde vedla jinou trafiku od 15.7.1939 jinou trafiku. Původní otevřela znovu 1.prosince 1945 a do důchodu odešla 1.října 1955. Na stánku jsou vystaveny vedle pohlednic také noviny a časopisy: Kriegsgefangene, Freigeist, Proletář, Univerzální zpravodaj, Erzähler, Der grade Michel a Die Woche.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Pohled na třídu 1.máje.Na horizontu se tyčí věže kostela Sv. Antonína a liberecké radnice. V místech domů od komínu v pravo se rozkládal později OD Ještěd architektů Masáka a Hubáčka. (aktualne.cz) Autor: Archiv Egona Wienera
Pohled na třídu 1.máje.Na horizontu se tyčí věže kostela Sv. Antonína a liberecké radnice. V místech domů od komínu v pravo se rozkládal později OD Ještěd architektů Masáka a Hubáčka. (aktualne.cz) Autor: Archiv Egona Wienera
1929
1929
Týdeník Cesta míru, 1958
Týdeník Cesta míru, 1958

Rozšiřování dnešní třídy 1.máje

Zástavby u mostu přes Nisu tvořila dlouho nepříjemné dopravní hrdlo, dobře patrné na prvním snimku. Na druhém je odstraněna největší překážka, do vozovky vystupující hotel National na nároží ulice Na Rybníčku (1953) a proti němu, při odbočce ulice U Nisy, je další uvolněná plocha po zbořeném domě čp.84-III. O stísněnosti tohoto prostoru svědčí i to, že do vozovky v Tatranské ulici mohly tramvaje odbočovat jen ve směru k nádraží. Dvoukolejná odbočka, jak ji známe dnes, byla vybudována až roku 1959. To už bylo po demolicí bývalé Herknerovy továrny (1957), z níž vidíme nárožní věžovitou nástavbu, a rozšíření mostu přes Nisu (1958) (zdroj Kniha o Liberci)

1958
1958
druhá polovina 50.let
druhá polovina 50.let
1991
1991
Pohled na třídu 1.máje před postavením budov Pozemních staveb. Vlevo ještě stará zástavba v Tatranské ulici (před rokem 1976)
Pohled na třídu 1.máje před postavením budov Pozemních staveb. Vlevo ještě stará zástavba v Tatranské ulici (před rokem 1976)
Pohled na ulici Na Rybníčku, třídu 1.máje a ulici Jánskou před stavbou Kulturního domu (80.léta minulého století)
Pohled na ulici Na Rybníčku, třídu 1.máje a ulici Jánskou před stavbou Kulturního domu (80.léta minulého století)
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960)
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960)

Třída 1.máje

V šedesátých letech začala masivní bytová výstavba panelových sídlišť. V roce 1964 začala velkoryse pojatá přestavba prostoru mezi ulicemi Na Rybníčku, 1.máje, Vaňurovou a Františkovskou, označovaná jako sídliště Pod nádražím. Vyrostla nejprve skupina čtyř třináctipodlažních věžáků lemujících třídu 1
máje v dostatečném odstupu od vozovky (čp. 56, čp. 64, čp. 62 a čp. 48 - III). Znamenala plošnou likvidaci velké části staré zástavby a místo ní zde byly do sedmdesátých let rozmístěny další řadové šesti až osmipodlažní domy (čp. 813 , čp. 820, čp. 89, čp. 91, čp. 208, čp. 163, čp. 165 - III) včetně mateřské školy, jeslí a pavilonu služeb (čp. 836, čp. 849 - III). Zůstalo tu zachováno pouze několik starých objektů. Těžba uranu se projevila velkými investičními stavbami také v Liberci. Pod nádražím vyrostla v roce 1966 - 1967 budova ředitelství Geologického průzkumu( tzv. "Uran"), kde byla v přízemí zřízena prodejna potravin a později bufet (čp. 108 - III), dnes je v něm umístěn odbor sociální péče Magistrátu města Liberec).
Také jižní část třídy 1.máje změnila v sedmdesátých letech 20.století svůj vzhled. Na místě již dříve zbořených domů byla postavena v letech 1976 - 1978 budova pozemních staveb (čp. 97 - III, dnes je v části objektu umístěn Finanční úřad a sídlí tu řada dalších objektů), navazující na hotel Imperial.
V roce 1979 zanikla odstavná tramvajová kolej u nádraží, poslední zbytek původní stanice z roku 1897.
Na konci osmdesátých let měl být na třídě 1.máje zbořen celý blok s kinem Lípa a na volné ploše mělo vzniknout náměstí tzv. dolní centrum s budovou KSČ, kulturním domem a obchodním domem Ještěd. Naštěstí byl postaven v letech 1986 - 1989 na místě dvou domů čp. 77 a 78 - III pouze Dům politické výchovy (čp. 870 - III), provozně napojený na sídlo OV KSČ (čp. 79). Byl posledním domem postaveným v Liberci III před listopadem 1989. (Po roce 1989 se stal majetkem města a byl přidělen Státní jazykové škole, která se léta tísnila v několika malých místnostech v Pražské ulici (čp. 21). Dnes slouží pro potřeby Technické univerzity v Liberci .)

(zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb - městská čtvrť v proměnách doby, 2016)

Dolní část třídy 1.máje se starým obchodním domem Ještěd ve Švédské ulici, který patřil do Liberce IV (60.léta minulého století)
Dolní část třídy 1.máje se starým obchodním domem Ještěd ve Švédské ulici, který patřil do Liberce IV (60.léta minulého století)
archiv Václav Exner
archiv Václav Exner
Třída 1.máje
Třída 1.máje
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960) a 29.8.2020
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960) a 29.8.2020
31.10.1971, Liberec, Rybníček a "holubáři". Pravděpodobně jen ta Praga RN je liberecká.
31.10.1971, Liberec, Rybníček a "holubáři". Pravděpodobně jen ta Praga RN je liberecká.

29.3.1982.Tak se podívejme, jak tenkrát šel život . Rybníček a před hotelem Imperiál.

(archiv Jiří Holeček)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
foto Otto Vávra starší
foto Otto Vávra starší
1972 (archiv Boveraclubu)
1972 (archiv Boveraclubu)
1964 (foto Vilém Boháč)
1964 (foto Vilém Boháč)
Třída 1.máje
Třída 1.máje
Třída 1.máje v roce 1972 a 27.3.2022
Třída 1.máje v roce 1972 a 27.3.2022
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
(archiv Jaroslav Vondra)
(archiv Jaroslav Vondra)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv J. Hůlka
archiv J. Hůlka
Akademický malíř Zdeněk Volejník - výstava jeho uměleckých počinů o Liberci v Liberci. Rudé právo 15.7.1972 (archiv ing.Rudolf Kittler)
Akademický malíř Zdeněk Volejník - výstava jeho uměleckých počinů o Liberci v Liberci. Rudé právo 15.7.1972 (archiv ing.Rudolf Kittler)
29.3.1982. Ulice 1. máje nebyla nikdy ozdobou Liberce. Pytlounovo parkoviště, ani propadlé chodníky špatný dojem z tohoto místa nevylepší. (archiv J.Holeček)
29.3.1982. Ulice 1. máje nebyla nikdy ozdobou Liberce. Pytlounovo parkoviště, ani propadlé chodníky špatný dojem z tohoto místa nevylepší. (archiv J.Holeček)
V neděli 25.3.1973 zachytil v Liberci Ervin Cettineo jeden z vozů T3 čísel 29-34, dodaných v roce 1965.
V neděli 25.3.1973 zachytil v Liberci Ervin Cettineo jeden z vozů T3 čísel 29-34, dodaných v roce 1965.
dům jde k zemi (archiv Boveraclubu)
dům jde k zemi (archiv Boveraclubu)
opuštěná vojenské techniky na dnešní třídě 1. máje v roce 1945
opuštěná vojenské techniky na dnešní třídě 1. máje v roce 1945

Vchod do prostor bývalých Uhelných skladů

a přilehlá zídka naproti hotelu Imperial - první foto z roku 1945, druhé z 50tých let a zbývající dvě jsou kulisy k filmu Ošklivá slečna (1959).

(autor příspěvku Hans Oldskull)

Železniční modeláři takové koleji říkají flexibilní a to napojení oblouku v popředí fakt nemá chybu! 3.9.1993. (foto Jiří Holeček)
Třída 1.máje v roce 2001 (zdroj: Karel Čtveráček / Jan Mohr - LIBEREC mezi vzpomínkou a přítomností)
Třída 1.máje v roce 2001 (zdroj: Karel Čtveráček / Jan Mohr - LIBEREC mezi vzpomínkou a přítomností)
1.máje 2020 (foto Petr Šimr)
1.máje 2020 (foto Petr Šimr)

Třída 1. máje z archivu Boveraclubu

třída 1. máje, 24.9.1980. foto GJ
třída 1. máje, 24.9.1980. foto GJ
třída 1.máje cca 1980 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
třída 1.máje cca 1980 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
třída 1.máje 24.9.1980 a 26.7.2020
třída 1.máje 24.9.1980 a 26.7.2020
archiv L.Janků
archiv L.Janků
Stavba tunelu 1994 do 1997.(archiv L.Janků)
Stavba tunelu 1994 do 1997.(archiv L.Janků)
...když se stavěl tunel a tramvaj nad ním jezdila po jedné koleji.1993 (archiv F.Zikmund)
...když se stavěl tunel a tramvaj nad ním jezdila po jedné koleji.1993 (archiv F.Zikmund)
tato smyčka byla, když se stavěl tunel
tato smyčka byla, když se stavěl tunel
24.12.1992. Štědrý den na 1. máje.😊 To když má ulice jméno podle data, tak třeba může vzniknout slovní hříčka.
24.12.1992. Štědrý den na 1. máje.😊 To když má ulice jméno podle data, tak třeba může vzniknout slovní hříčka.

Jedna fotka, čelem vzad, a druhá fotka.

Provizorní přeložka tramvajové tratě nad budovaným libereckým tunelem 17.1.1993 objektivem Jirky Holečka. Při změně teplot jsou na dnešním parkovišti koleje pod asfaltem stále patrné.

(Text a foto Boveraclub)

Někdo chtěl budovu SVÚT s nápisem Agrobanka. A pro pana František Zikmund zas nějaké semafory.🙂
Někdo chtěl budovu SVÚT s nápisem Agrobanka. A pro pana František Zikmund zas nějaké semafory.🙂

                            Stavba silničního tunelu

24.12.1990. (Foto Jiří Holeček)
24.12.1990. (Foto Jiří Holeček)
24.12.1990. (foto Jiří Holeček)
24.12.1990. (foto Jiří Holeček)
24.11.1991. (Jiří Holeček)
24.11.1991. (Jiří Holeček)
25.4.1993. se dokončovala stavba tunelu (Jiří Holeček)
25.4.1993. se dokončovala stavba tunelu (Jiří Holeček)
1993 .....Otevřením silničního tunelu  poblíž libereckého nádraží byl po dvaceti letech postupných prací konečně zprovozněn průtah státních silnic městem. Představa a podjezd se začala rodit již v roce 1958, byla několikrát modifikována a definitivní návrh zpracovali arch. A.Kůstka a Kubíček . (zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)
1993 .....Otevřením silničního tunelu poblíž libereckého nádraží byl po dvaceti letech postupných prací konečně zprovozněn průtah státních silnic městem. Představa a podjezd se začala rodit již v roce 1958, byla několikrát modifikována a definitivní návrh zpracovali arch. A.Kůstka a Kubíček . (zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)
třída 1.máje 3.4.1990 (archiv K.Odrážkové)
třída 1.máje 3.4.1990 (archiv K.Odrážkové)
třída 1.máje 3.4.1990 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
třída 1.máje 3.4.1990 (archiv K.Odrážkové) a 6.7.2021
16.9.1994. se ještě chodilo do sámošky v uranu, ale na autobus pořád k České besedě (Jiří Holeček)
16.9.1994. se ještě chodilo do sámošky v uranu, ale na autobus pořád k České besedě (Jiří Holeček)

Budova Uran v roce 1966

Těžba uranu se projevila velkými investičními stavbami také v Liberci. Pod nádražím vyrostla budova ředitelství Geologického průzkumu a na opačné straně kolejí dvě velká sídliště pro pracovníky uranového průmyslu: Františkov s 972 byty a brzy po něm Gagarinova s 749 byty. Rehabilitaci sloužil pětadvacetimetrový bazén v areálu františkovské školy.

(zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)

(Liberecký zpravodaj, říjen 2019)
(Liberecký zpravodaj, říjen 2019)
(zdroj: 30 let Československého uranového průmyslu, Praha,1975)
(zdroj: 30 let Československého uranového průmyslu, Praha,1975)
třída 1.máje (archiv Boveraclubu) ......Boty - vyhlášená a dobře zásobená prodejna s ochotnými prodavačkami ..a nad obuví, v tom domě měly Montážní závody kanceláře na Multiservis. Pod obuví uplácaný plácek, hlína a to bylo parkoviště Interhotelu Imperiál ....komentář Hany Ulrichové
třída 1.máje (archiv Boveraclubu) ......Boty - vyhlášená a dobře zásobená prodejna s ochotnými prodavačkami ..a nad obuví, v tom domě měly Montážní závody kanceláře na Multiservis. Pod obuví uplácaný plácek, hlína a to bylo parkoviště Interhotelu Imperiál ....komentář Hany Ulrichové
Třída 1.máje
Třída 1.máje
1966 (archiv Jiří Peterka)
1966 (archiv Jiří Peterka)
1931 (Beta.lot-tissimo.com/de)
1931 (Beta.lot-tissimo.com/de)
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
třída 1.máje
třída 1.máje
třída 1.máje v 80. letech a 28.6.2020
třída 1.máje v 80. letech a 28.6.2020
Třída 1.máje a Terminus
Třída 1.máje a Terminus
třída 1.máje (M.Gergelčík)
třída 1.máje (M.Gergelčík)
Jedna zimní fotečka z 60.let,
Jedna zimní fotečka z 60.let,
třída 1.máje (M.Gergelčík)
třída 1.máje (M.Gergelčík)
Hotel Terminus (Petr Šimr 1982)
Hotel Terminus (Petr Šimr 1982)

I když Terminus rozhodně nebyl žádný grandhotel. Tak jedna hospodská a devadesátková. (archiv Petr Kolín)

archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
1921
1921
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1909 (archiv O.Musil)
1909 (archiv O.Musil)
1900 (archiv Jaroslava Smoly)
1900 (archiv Jaroslava Smoly)
Zajímavá česká pohlednice prošlá poštou v roce 1903 , dokládající , že soužití Čechů a Němců v Liberci nebylo ideální . ( Viz text na pohlednici - Liberec čítá 34 000 obyvatel , dle úředního sčítání 2200 , dle soukromého, 9000 obyvatel národnosti české . A co se třeba přihodilo v roce 1903 : Do Vratislavic přijel ve vozidle ,co sám vyvinul ,čerstvě ženatý Ferdinand Porsche. ve starých Pavlovicích bylo otevřeno dostihové závodiště ( dnes plochodrážní stadion ) Vratislavice byly povýšeny na městečko. (autor příspěvku Karel Krenk)
Zajímavá česká pohlednice prošlá poštou v roce 1903 , dokládající , že soužití Čechů a Němců v Liberci nebylo ideální . ( Viz text na pohlednici - Liberec čítá 34 000 obyvatel , dle úředního sčítání 2200 , dle soukromého, 9000 obyvatel národnosti české . A co se třeba přihodilo v roce 1903 : Do Vratislavic přijel ve vozidle ,co sám vyvinul ,čerstvě ženatý Ferdinand Porsche. ve starých Pavlovicích bylo otevřeno dostihové závodiště ( dnes plochodrážní stadion ) Vratislavice byly povýšeny na městečko. (autor příspěvku Karel Krenk)
1909 (archiv Radek 'habendorf' Kudela)
1909 (archiv Radek 'habendorf' Kudela)
1923 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
1923 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
Dům pod nádražím před odstřelem (archiv (Jitka Horušická)
Dům pod nádražím před odstřelem (archiv (Jitka Horušická)
Pohled z Imperialu k nádraží. (archiv Luboš Mencl)
Pohled z Imperialu k nádraží. (archiv Luboš Mencl)
archiv M.Ban
archiv M.Ban
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
třída 1. Máje, foceno ze Skloexportu (archiv Jiří Jan Kolner)
třída 1. Máje, foceno ze Skloexportu (archiv Jiří Jan Kolner)
Mobilní Hračkářství nad Imperialem v roce 1959 - záběr z filmu Ošklivá slečna. Pamatuje někdo nebo se jedná pouze o filmařskou fikci? (Hans Oldskull)
Mobilní Hračkářství nad Imperialem v roce 1959 - záběr z filmu Ošklivá slečna. Pamatuje někdo nebo se jedná pouze o filmařskou fikci? (Hans Oldskull)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
třída 1.máje před sto lety a dnes
třída 1.máje před sto lety a dnes
Nádražní trochu jak ze speciálního dílu Simpsonových (eBay, 1903)(archiv Petra Ruprecht)
Nádražní trochu jak ze speciálního dílu Simpsonových (eBay, 1903)(archiv Petra Ruprecht)
Archiv Luboše Mencla
Archiv Luboše Mencla
Třída 1.máje v roce 1915 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Třída 1.máje v roce 1915 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1.máje
třída 1.máje
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje (archiv Boveraclubu)
Třída 1.máje (archiv Luboš Mencl)
Třída 1.máje (archiv Luboš Mencl)
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
pohled z nádražní budovy do tř. 1.máje kolem roku 1859 (Pro mě jedna z nejkrásnějších ilustrací Liberce – pohled od nádraží, vpravo celnice, čili rok tak odhadem 1859+. S dovolením sem dám nevyčištěnou variantu. (zdroj: Die malerischen Ansichten Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn von Reichenberg bis Pardubitz) (komentář Petr Ruprecht)
pohled z nádražní budovy do tř. 1.máje kolem roku 1859 (Pro mě jedna z nejkrásnějších ilustrací Liberce – pohled od nádraží, vpravo celnice, čili rok tak odhadem 1859+. S dovolením sem dám nevyčištěnou variantu. (zdroj: Die malerischen Ansichten Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn von Reichenberg bis Pardubitz) (komentář Petr Ruprecht)
Reichenberg : Druck und Verlag von Heinrich T. Stiepel, [1859?]
Reichenberg : Druck und Verlag von Heinrich T. Stiepel, [1859?]
Nádražní ulice (dnes 1. máje) v Liberci - vyobrazení z roku 1890. (archiv státní zámek Zákupy)
Nádražní ulice (dnes 1. máje) v Liberci - vyobrazení z roku 1890. (archiv státní zámek Zákupy)
1910 (archiv M.Gergelčík)
1910 (archiv M.Gergelčík)
archiv Peter Dorn
archiv Peter Dorn
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
kolem roku 2000 (archiv p.Šípek)
kolem roku 2000 (archiv p.Šípek)