Liberec I - Staré město - část 4.  (okolí ulice 5.května a Šaldova náměstí)

30.05.2020

Rudolfova škola

kolem roku 1920

Škola pojmenovaná na počest korunního prince Rudolfa, nápadně vystupuje z regulační čáry. Je to proto, že byla postavena na místě staršího domu čp.64 - I v letech 1878-79, tedy v době, kdy ani ulice 5.května, ani Masarykova třída neměly ještě určenou dnešní šířku.
Její poloha se stala terčem kritiky a Liberečané jí začali posměšně přezdívat "purkmistrův nos". Novorenesanční stavbu navrhli a provedli stavitelé Franz Sachers a Heinrich Gärtner ve spolupráci s Adolfem Kaulfersem. Přední průčelí projektoval profesor liberecké průmyslovky Artur Brausewetter. Tehdy největší školní budova byla původně určena pro pětitřídní obecnou dívčí a chlapeckou školu spolu s chlapeckou měšťankou. Dopravní potíže poněkud zmírnilo proražení průchodu (1967). Současně proběhla nákladná generální oprava.

(zdroj Kniha o Liberci)

C.K. Učitelský ústav

(část pohlednice 1907)

Neoklasicistní budova čp. 400 - I v Šamánkově ulici byla postavena libereckým stavitelem Hansem Streitem v roce 1873 původně jako Rudolfův chudobinec. Byla zde umístěna také část průmyslové školy (1876) a od roku 1885 první česká veřejná škola, jejíž žáci, mezi nimi i Vlasta Burian a Karel Vacek, používali boční vstup.

Když byl v roce 1899 chudobinec přemístěn do nového vhodnějšího objektu v Zeyerově ulici, převzal budovu učitelský ústav a od té doby slouží pouze školním účelům.

Před postrannim vstupem byl 28.7.1901 odhalen pomník Josefa Müllera, zakladatele spolku rakouských veteránů v Liberci, od libereckého profesora Emanuela Gerharta. Učitelský ústav měl být v roce 1924 zrušen, ale o rok později dostal povolení otevřít nový první ročník. Existovala při něm čtyřtřídní zkušební škola, kde vykonávali praxi budoucí učitelé a od roku 1919/20 I učitelky.

Roku 1931 tu našla umístění i česká škola pro ženské povolání. Nyní je zde část 3.základní školy. Před hlavním vstupem byla roku 1965 odhalena bysta V. Šamánka st.

(zdroj:R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Na kopečku cca 1920 a 24.5.2021
Na kopečku cca 1920 a 24.5.2021

Ulice U Náspu a Na Kopečku (30.léta)

Dvě souběžné ulice Filipova města před přestavbou. Na prvním snímku vidíme dům, který získala roku 1908 dobrovolná záchranná služba (Die Freiwillige Rettungsgellschaft, zřízena 18.1.1895).  Poskytovala první pomoc při úrazech a převoz nemocných, později rozšířila služby o půjčovnu přístrojů a pomůcek pro péči o nemocné (1911). V letech 1937 - 38 postavila v sousedství moderní dům čp. 476 - I s garážemi pro záchranné vozy, v němž dnes sídlí okresní sekretariát Českého svazu požární ochrany. Snímek zachycuje hloubení základů. Původní dům za ním ustoupil stavbě dnešní budovy H Technické univerzity .

(zdroj Kniha o Liberci, 1996)

Ulice Na Kopečku v 30.letech 20.století a 24.5.2020
Ulice Na Kopečku v 30.letech 20.století a 24.5.2020
ulice Na Kopečku (M.Gergelčík)
ulice Na Kopečku (M.Gergelčík)
ulice Na Kopečku (archiv Milan Šír st.)
ulice Na Kopečku (archiv Milan Šír st.)
Na Kopečku (M.Gergelčík)
Na Kopečku (M.Gergelčík)
U náspu (archiv J.Hůlka)
U náspu (archiv J.Hůlka)

C.K. tkalcovská škola (1904)


Nová novorenesanční budova Tkalcovské školy byla postavena roku 1887 Adolfem Bürgerem podle projektu firmy Sachers a Gärtner. K hlavnímu objektu obrácenému průčelím do Šamánkovy ulice byl zezadu napojen dvoupodlažní trakt přádelny a přízemní mechanická dílna se strojovnou, nad níž se tyčil padesátimetrový komín. Pro Obchodní akademii, která sem byla přeložena roku 1911,zůstala zachována jen přední část. Její budova prošla několika nákladnými adaptacemi a mezi ní a Rudolfovou školou vznikla tělocvična (1971) sloužící okolním školám a o prázdninách také pro LVT.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

A ještě jednou ČERNÝ ĶŮŇ z kalendáře z roku 1907.Teď už víme, kde ENZO FERRARI okopíroval svůj znak (archiv Jiří Jan Kolner)
A ještě jednou ČERNÝ ĶŮŇ z kalendáře z roku 1907.Teď už víme, kde ENZO FERRARI okopíroval svůj znak (archiv Jiří Jan Kolner)
archiv Jaroslav A. Pivrnec‎
archiv Jaroslav A. Pivrnec‎
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
(archiv Jiří Jan Kolner)
(archiv Jiří Jan Kolner)
archiv Jiří Jan Kolner
archiv Jiří Jan Kolner
Nerudovo náměstí (M.Gergelčík)
Nerudovo náměstí (M.Gergelčík)
Liliová ulice (dnes zde stojí nová budova spojů). (zdroj Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970,archiv Luboš Janků
Liliová ulice (dnes zde stojí nová budova spojů). (zdroj Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970,archiv Luboš Janků
Liliová ulice 29.12.2020
Liliová ulice 29.12.2020
Nároží Řeznické a Liliové ulice cca 1920
Nároží Řeznické a Liliové ulice cca 1920

Černý kůn

je restaurace, která fungovala již v roce 1782, v současné době funguje, byť její interiér vypadá zcela jinak

Nerudovo náměstí (foto M.Gergelčík)
Nerudovo náměstí (foto M.Gergelčík)
Neptunova kašna na Nerudově náměstí v roce 1925 (zdroj Liberecký adresář roku 1926)
Neptunova kašna na Nerudově náměstí v roce 1925 (zdroj Liberecký adresář roku 1926)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Liberec I-Staré Město - dům čp. 109 v Řeznické ulici vedle restaurace Černý kůň (demolováno po roce 2006)
Liberec I-Staré Město - dům čp. 109 v Řeznické ulici vedle restaurace Černý kůň (demolováno po roce 2006)
Nároží Řeznické a Liliové ulice cca před 100 lety a 11.10.2021
Nároží Řeznické a Liliové ulice cca před 100 lety a 11.10.2021
Řeznická ulice (archiv Karel Čárlí Milský) a 16.10.2021
Řeznická ulice (archiv Karel Čárlí Milský) a 16.10.2021
archiv Karel Čárlí Milský - Řeznická ulice
archiv Karel Čárlí Milský - Řeznická ulice
Nerudovo náměstí (zdroj: deutschboehmen.de)
Nerudovo náměstí (zdroj: deutschboehmen.de)

Po prusko-rakouské bitvě u Liberce 21. 4. 1757

byli ranění vojáci převážení do lazaretu (nejspíš místa původní liberecké střelnice) na dnešním Nerudově náměstí. Tam umírali na následky zranění, a naneštěstí i v důsledku epidemie břišního tyfu. V roce 2011 zde byl objeven hromadný hrob a nelezeny ostatky cca 25letých mužů a malá dětská rakev.(zdroj: Michaela Bradáčová - kniha Bitva u Liberce)

(archiv Petr Ruprecht)

Nerudovo náměstí v roce 1961 (foto Jana Ducháčková)
Nerudovo náměstí v roce 1961 (foto Jana Ducháčková)

Proměna Nerudova náměstí (1961, 1994)

Na místě starých domků v popředí prvního snímku začaly být v létě 1962 hloubeny libereckými Pozemními stavbami základy pro novou telekomunikační budovu, navrženou Stavoprojektem Praha (arch. F. Kovář). Výkopové práce se protáhly, protože žulové podloží letělo hlouběji, než se předpokládalo. Objekt má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží první telefonní stanice s pětimístnými čísly byly na ústřednu připojeny 29.9.1966. V březnu 1976 vyzvedl vrtulník na střechu parabolickou anténu pro nově budované radioreléové telefonní trasy. Po instalaci maďarského zařízení zde otevřel ministr spojů 21.12.1977 první automatickou telefonní ústřednu v ČSSR. Stanice zajišťuje styk pro okresy Liberec, Jablonec a Česká Lípa.
Spojení umožňovaly dvě místní ústředny o kapacitě 12900 účastníků, jeden meziměstský uzel, radiouzel rozhlasu po drátě a zesklovací stanice. V letech 1993 - 94 byla provedena kompletní oprava a zateplení vnějšího pláště budovy. Výkon stanice se zvýšil instalací nové digitální ústředny systému AGATEL S 12, která umožnila v první etapě napojení dalších dvanácti tisíc účastníků. V roce 1996 byla kapacita znovu rozšířena dalších 8 000 přípojek.

(zdroj Kniha o Liberci, 1996)

Za těch 24 let od napsání tohoto článku se svět posunul trošku nějam jinam 😉

z libereckého adresáře roku 1926.

Firma Metzner & Co., lajntuchy a tepichy (včetně pravých perských z importu!), avizuje svou luxusní prodejnu v "Schützengasse 22". To by dnes odpovídalo ulici 5. května - ale kde přesně?

Ten Metznerův dům - amfory na střeše, zdobná okna v patře, prý až devět výkladních skříní - mi není vůbec povědomý a na číslování domů z roku 1926 se dnes člověk nemůže automaticky spoléhat. Musí se to odhadnout z detailu obrázku, kde jsou vidět dva sousedi.

Krátké hledání v satelitním snímku naznačuje, že dva sousední domy sice dodnes stojí a mají se k světu, ale Metznerův výstavní obchod bohužel nahradila jakási nevzhledná šedá krabice. Anebo... že by to byl von, zmrzačen běsy socialismu?

(autor příspěvku Tomáš Cvrček)

Horní část ulice 5.května

(kolem roku 1870)


Na sérii snímků je řada dřevěných stavení, dokládajících obestavění z doby, kdy byla tato dříve samostatná část dnešní ulice 5.května, zvaná Kammerberggasse, pouhou vozovou cestou. Po severozápadní straně měla zděné dvoupodlažní domy Filipova města, jejichž výšku si zachovalo i několik objektů v horní části. Opačnou stranu vroubila stavení zabudovaná nepravidelně nad úvozem původní cesty. Na horním snímku je uprostřed roubený dům čp.35-I. Jeho roh, už po přestavbě (1872) a posunutí dopředu na novou regulační čáru, vidíme zcela vpravo i na dalších dvou snímcích.
Na druhém obrázku jsou tři původní domky (čp. 38, 37 a 36-I), z nichž nejdéle vytrval poslední. Byly vmáčknuty do proluky dobře patrné na prvním obrázku, jež nebyla dlouho v plné šíři zastavěna až roku 1967 ji zaplnil přízemní objekt klubu mládeže SSM Plamen. (zdroj Kniha o Liberci)
ulice 5.května čp. 22/35 kolem roku 1870 (archiv Jany Ducháčkové)
ulice 5.května čp. 22/35 kolem roku 1870 (archiv Jany Ducháčkové)
2019
2019

Liliová ulice vedle Šalďáku -

a pamatujete na starého pána, tuším že se jmenoval Zderadička, opravoval zde boty. Nedával stvrzenky, anžtož si všechny lidi pamatoval. Krásně to tam vonělo. Tenkrát snad jediný živnostník v Liberci. (autor příspěvku Jaroslav Vondra)

Frajeři měli boty šitý u Zderadičky a menší frajeři pak alespoň zvýšený podpatky. Dával tam i podkůvky (Petr Martínek)

Pamatuji, asi poslední živnostník v Liberci. Antonín Zderadička. Bohužel jsem byl ještě mladej na to, abych si nechal šít boty, tak jen oprav. (Dan Lucky)

Ano byl to pan Zderadička,pamatuji ho také a jestli se nepletu tak jeho paní prodávala v mlékárně, ktera byla kousek pod opravnou, v tom výklenku na zastávce tramvaje. Tuším,že měli dceru,kterou si tak nějak vybavuji též. (Věra Kočová) Dceru Květu a syna Tondu (Eva Procházková)

Už jsem to úplně zapomněla. Ano kus červené stvrzenky nalepil na podrážku a druhou část nám dal. a ta vůně. (Eva Březíková)

Horní část ulice 5.května a okolí


T3SU č. 53 dne 6.9.1992 po otočení na trianglu v Šamánkově ulici vyčkává času odjezdu do Horního Hanychova. (archiv Boveraclubu)
T3SU č. 53 dne 6.9.1992 po otočení na trianglu v Šamánkově ulici vyčkává času odjezdu do Horního Hanychova. (archiv Boveraclubu)
ul. 5 května x Šamánkova x Masarykova třída (M.Gergelčík)
ul. 5 května x Šamánkova x Masarykova třída (M.Gergelčík)
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
Hostinec U naděje v ulici 5.května ve 30.letech a 11.4.2020
Hostinec U naděje v ulici 5.května ve 30.letech a 11.4.2020
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
Smutný osud jedné staré liberecké restaurace, dnes pozvolna chátrající... (autor příspěvku Hans Oldskull)
Smutný osud jedné staré liberecké restaurace, dnes pozvolna chátrající... (autor příspěvku Hans Oldskull)
ulice 5.května (tehdy Střelecká) (archiv Milan Šír st.)
ulice 5.května (tehdy Střelecká) (archiv Milan Šír st.)
1964 (Vilém Boháč)
1964 (Vilém Boháč)
archiv Jiří Helebrant
archiv Jiří Helebrant
Moje babička v roce 1931 v dnešní ulici 5.května (archiv Romcaska Hudson)
Moje babička v roce 1931 v dnešní ulici 5.května (archiv Romcaska Hudson)
průvod v ulici 5.května v roce 1932
průvod v ulici 5.května v roce 1932
Vzdušná ulice 20.4.1987 (později v místě vznikla budova VZP pojišťovny - v současné době ředitelství KNL) (archiv K.Odrážkové)
Vzdušná ulice 20.4.1987 (později v místě vznikla budova VZP pojišťovny - v současné době ředitelství KNL) (archiv K.Odrážkové)
Moje mamina (vpravo) ve Vzdušné ulici (archiv Pavel Höfner)
Moje mamina (vpravo) ve Vzdušné ulici (archiv Pavel Höfner)
Vzdušná ulice 25.8.1951 a v roce 1996 Místo po bývalém uhlířství bylo před výstavou Budujeme osvobozené kraje (1946) osázené rododendrony. Stařičké domky ustoupily koncem šedesátých let zajímavě řešené budově fotolaboratoří družstva Fotografia (architekt Otakar Binar), zhotovující stálobarevné fotografie progresivní technologií švýcarské firmy Cibachrom-Print. Na místě bývalé restaurace Chaloupka byla otevřena 2.května 1996 oblastní pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny postavená Libereckou firmou Syner projektu Ark (architekt Pavel Janoušek a Boris Šonský).(zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)
Vzdušná ulice 25.8.1951 a v roce 1996 Místo po bývalém uhlířství bylo před výstavou Budujeme osvobozené kraje (1946) osázené rododendrony. Stařičké domky ustoupily koncem šedesátých let zajímavě řešené budově fotolaboratoří družstva Fotografia (architekt Otakar Binar), zhotovující stálobarevné fotografie progresivní technologií švýcarské firmy Cibachrom-Print. Na místě bývalé restaurace Chaloupka byla otevřena 2.května 1996 oblastní pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny postavená Libereckou firmou Syner projektu Ark (architekt Pavel Janoušek a Boris Šonský).(zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)
ulice 5.května (tehdy Střelecká) (archiv Milan Šír st.)
ulice 5.května (tehdy Střelecká) (archiv Milan Šír st.)
Ulice 5.května (archiv Milan Šír st.) kolem roku 1920 a 25.5.2021
Ulice 5.května (archiv Milan Šír st.) kolem roku 1920 a 25.5.2021
křižovatka ulic 5.května a Vzdušná (M.Gergelčík)
křižovatka ulic 5.května a Vzdušná (M.Gergelčík)
1994 (archiv Thomas Majer)
1994 (archiv Thomas Majer)
Ulice 5.května (archiv Milan Šír st.) kolem roku 1920 a 25.5.2021
Ulice 5.května (archiv Milan Šír st.) kolem roku 1920 a 25.5.2021
Vzdušná ulice
Vzdušná ulice
Ulice 5. května kolem roku 1910
Ulice 5. května kolem roku 1910

Klub CASINO

Park kultury a oddechu v Liberci postavil a moderně vybavil vlastními prostředky hernu pro mládež "Casino". Její hrací automaty a pěkný interiér se staly častým dostaveníčkem mladých lidí v centru města - v ulici 5.května (foto a text Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)

(později Klub SSM Plamen)

Jejdanánku, co to na nás dnes vykouklo? Dnes již historická T3M č. 8106 v ulici 5. května, tehdy 13.11.1993 na návštěvě v Liberci.
Jejdanánku, co to na nás dnes vykouklo? Dnes již historická T3M č. 8106 v ulici 5. května, tehdy 13.11.1993 na návštěvě v Liberci.
uloce 5.května (archiv Boveraclubu) Božena Dardová: To je bomba, z té tramvaje vystupují já no to je let díky za foto vnoučata se smějí, jak jsem vypadala. Já jezdila na němčinu.
uloce 5.května (archiv Boveraclubu) Božena Dardová: To je bomba, z té tramvaje vystupují já no to je let díky za foto vnoučata se smějí, jak jsem vypadala. Já jezdila na němčinu.
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
18.3.1993 (archiv Kateřiny Odrážkové)
18.3.1993 (archiv Kateřiny Odrážkové)
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
ulice 5.května (M.Gergelčík)
ulice 5.května (M.Gergelčík)
Našel jsem fotku s babičkou Annou Herrgesellovou, mojí matkou Emmou Flügel a mým bratrem Josefem před otcovou cukrárnou Josefem Flügel. (archiv Peter Flögel )
Našel jsem fotku s babičkou Annou Herrgesellovou, mojí matkou Emmou Flügel a mým bratrem Josefem před otcovou cukrárnou Josefem Flügel. (archiv Peter Flögel )
ulice 5.května (archiv Jany Ducháčkové)
ulice 5.května (archiv Jany Ducháčkové)
 Za tímto oknem (v druhém rohu) byla zmrzlinová hala. Na konci války zde byly uloženy plynové masky, se kterými jsme s bráchou stavěli malé hrady; tohle jsem popsal ve svém životopise. (Peter Flögel)
Za tímto oknem (v druhém rohu) byla zmrzlinová hala. Na konci války zde byly uloženy plynové masky, se kterými jsme s bráchou stavěli malé hrady; tohle jsem popsal ve svém životopise. (Peter Flögel)
5. května za přechodem po pravé straně, (archiv K.Odrážkové - 1981)
5. května za přechodem po pravé straně, (archiv K.Odrážkové - 1981)

Filmová hádanka 2

Kde se nacházíme?

Jaký je rok?

Z jakého filmu je snímek?

Kdo vyjde ze dveří?

Odpovědi: Ulice 5. května, mléčný bar. Křehké vztahy, 1979, čas cca 01:11:00. Vladimír Kratina a Helena Žaludová. Další snímky za úvodním.

archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
archiv Jaroslava Hůlky
archiv Jaroslava Hůlky
1992 matka Emma Flögel. (archiv Peter Flögel)
1992 matka Emma Flögel. (archiv Peter Flögel)
foto P.Ruprecht
foto P.Ruprecht
V devadesátých letech se chodilo pro elektro 📻 📺📡 na 5. květen.(archiv Petr Kolín)
V devadesátých letech se chodilo pro elektro 📻 📺📡 na 5. květen.(archiv Petr Kolín)
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
ulice 5.května (M.Gergelčík)
ulice 5.května (M.Gergelčík)
ulice 5.května (archiv Jany Ducháčkové)
ulice 5.května (archiv Jany Ducháčkové)
1945 (archiv Jany Ducháčkové)
1945 (archiv Jany Ducháčkové)
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
ulice 5.května (archiv Boveraclubu)
ulice 5.května (archiv Boveraclubu)
ulice 5. května cca v roce 1941 a v roce 2020
ulice 5. května cca v roce 1941 a v roce 2020
archiv J.Ducháčkové
archiv J.Ducháčkové
ulice 5.května začátkem minulého století a 9.4.2020
ulice 5.května začátkem minulého století a 9.4.2020
archiv Jany Ducháčkové
archiv Jany Ducháčkové
ulice 5. května
ulice 5. května
archiv Boveraclubu)
archiv Boveraclubu)
Ulice 5.května a Šaldovo náměstí
Ulice 5.května a Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí v roce 1988 (foto Ivo Kapl) a 1.7.2021
Šaldovo náměstí v roce 1988 (foto Ivo Kapl) a 1.7.2021
1.9.1981 Šaldovo námětí, autobus ŠM 11 č.388 náhradní dopravy za tramvaj. Na snímku je náhodně zachycený i tehdejší ředitel DPML Ing. Stanislav Červený
1.9.1981 Šaldovo námětí, autobus ŠM 11 č.388 náhradní dopravy za tramvaj. Na snímku je náhodně zachycený i tehdejší ředitel DPML Ing. Stanislav Červený
Šaldovo náměstí v roce 1988 (foto Ivo Kapl)
Šaldovo náměstí v roce 1988 (foto Ivo Kapl)
ulice 5. května
ulice 5. května
archiv P.Ruprecht
archiv P.Ruprecht

Spodní část ulice 5.května 24.11.1984.

Zbývá už jen několik dní, než tu tramvaje zazvoní naposled. (3 krát foto Jiří Holeček)

Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí

Tři strany Šaldova náměstí kolem roku 1907

Pohled k Lidovým sadům. Sloup pouličního osvětlení z roku 1906 patřil k trase směřující na výstaviště, situované v místech dnešního areálu vysoké školy.
V horní části Sokolské ulice vyrostly v devadesátých letech 19.století dva činžovní domy, které stojí dosud.
Levý z roku 1896 uzavíral uliční frontu od pošty,
Protější objekt takovou zástavbu směrem dolu začínal. Obě věžovité nároží opět upomenou na vídeňský vzor.

Dole průhled Střeleckou ulicí směrem k radnici.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Šaldovo náměstí 4.3.1976 a T3 č. 34 z roku 1965. foto Jiří Holeček
Šaldovo náměstí 4.3.1976 a T3 č. 34 z roku 1965. foto Jiří Holeček
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 30.5.2021
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 30.5.2021
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 30.5.2021
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 30.5.2021
V pátek 16.7.1965 zachytil Erwin při cestě do Lidových Sadů vlek s motorákem před papouškem na Šaldově náměstí (archiv Boveraclubu)
V pátek 16.7.1965 zachytil Erwin při cestě do Lidových Sadů vlek s motorákem před papouškem na Šaldově náměstí (archiv Boveraclubu)

Bývalá Střelecká ulice

(dnes ulice 5.května) v roce 1906

Pohlednice zachycuje pohled na severní stranu ulice z dnešního Šaldova náměstí. Na místě nárožního domu s kopulí (čp. 170 - I) stával v dobách, kdy ještě Sokolská ulice neexistovala, izolovaný dřevěný domek, který byl přestavěn roku 1837 na zděný dvoupodlažní. K jeho přestavbě do podoby na snímku mohlo dojít, teprve až byly roku 1888 vymezeny regulační čáry nové ulice dolů k divadlu. Vlevo od něj je tzv. Poláčkův dům (čp.352 - I), sloužící od poloviny 19.století c.k. městského okresního soudu a státnímu návladnímu. Okresní správa ho využívala o po novorenesanční přestavbě v sedmdesátých letech, doplněné roku 1876 dvoupodlažní přístavbou obepínající čtvercové nádvoří. Před druhou světovou válkou v něm byla kavárna Expresso, od počátku padesátých let Krajská loutková scéna, která tu měla dílny až do února 1963, kdy byl Poláčkův dům zbořen

.(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

padesátá léta 20.století
padesátá léta 20.století
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Šaldovo náměstí v roce 1906 a 2018 (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí v roce 1906 a 2018 (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí a ulice 5.května v roce 1906 a 2001.
Šaldovo náměstí a ulice 5.května v roce 1906 a 2001.
Šaldovo náměstí v roce 1906 a 2019
Šaldovo náměstí v roce 1906 a 2019
1922 (Sokol - Ještědská župa) - Sokolskou ulicí přicházejí na Šaldovo náměstí (archiv M.Brožek)
1922 (Sokol - Ještědská župa) - Sokolskou ulicí přicházejí na Šaldovo náměstí (archiv M.Brožek)
Šaldovo náměstí a ulice 5.května začátkem minulého století (archiv Jany Ducháčkové)
Šaldovo náměstí a ulice 5.května začátkem minulého století (archiv Jany Ducháčkové)

Severní kout Šaldova náměstí

1911 - 1962

Od roku 1935 se plocha náměstí, které neslo až do roku 1945 jméno Jablonecké, stala jednou z nejkomplikovanějších křižovatek.
Zatímco se jižní strana Šaldova náměstí během šedesátých let výrazně změnila, zůstávala severní část téměř beze změny. Přispívaly k tomu i dvě prodejny s více jak čtyřicetiletou tradicí.
Mléčné lahůdky jsou dnes minulostí, zatímco prodejna Káva- čaj existuje doposud v původním interiéru z doby okolo roku 1920.
Dům klavíru na nároží Jablonecké a Husovy ulice slouží od roku 1975 Malé výstavní síni.
V roce 1964 přestala tramvaj projíždět Sokolskou ulicí a koleje se napřímily.
O dvacet let později pak zahnuly do Palachovy ulice

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

(archiv Jany Ducháčkové)
(archiv Jany Ducháčkové)
archiv Jiří Jan Kolner
archiv Jiří Jan Kolner
rok 1968 (archiv Iveta Rambousková
rok 1968 (archiv Iveta Rambousková
1974
1974
archiv O.Musil
archiv O.Musil
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
30.léta 20.toletí
30.léta 20.toletí
8.3.1975
8.3.1975
8.3.1975
8.3.1975
8.3.1975
8.3.1975
archiv Broněk Kettner
archiv Broněk Kettner
1988
1988

Rozšíření Šaldova náměstí

Domy zachycené na prvním snímku stávaly uprostřed dnešní křižovatky. V průhledu mezi nimi vidíme dům čp. 431 - I, zvaný lidově Papoušek, podle obrovské neonové reklamy zoologické a botanické zahrady s červeným papouškem s mávajícími křídly (instalován 21.8.1964). Na druhém záběru je těsně před odstřelem.Nároží mezi ulicemi Jabloneckou a Palachovou, tvořící východní stranu Šaldova náměstí, uzavřela roku 1988 s konečnou platností rozložitá budova Domu rekreace, dnes hotelu Liberec, která je odstrašujícím příkladem tehdejšího plánování. Roku 1978 se rozhodla ústecká Severočeská konstruktiva postavit zde ubytovnu pro své zaměstnance, kteří měli pracovat na stavbě hotelu, olánovaného na Šaldově náměstí v místech dnešní Plazy. Po roce převzal stavbu projektovanou Jiřím Pavlů z Liberce Průmstav Pardubice. Noviny psaly o rekordním pracovním tempu a přinášely podrobnosti o novátorské technologii zvedání stropů (byla použita i u SVÚT). Když ale ze záměru postavit hotel sešlo (1980), zpomalily se i stavební práce na ubytovně a nakonec ještě ne zcela dokončený objekt převzala Ústřední radaodborů (1983). Po nákladné přestavbě interiérů byl v roce 1988 otevřen na nejrušnější liberecké křižovatce Dům rekreace. Budova se 150 hotelovými lůžky v pokojích s vlastním příslušenstvím, se společenskými prostorami, rstaurací, barem, saunou a terasou v posledním podlaží se stala dominantou náměstí.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

cca 1981 - 1983 (foto Kobr)
cca 1981 - 1983 (foto Kobr)
14.4.1982 (archiv p.Odrážková)
14.4.1982 (archiv p.Odrážková)
Šaldovo náměstí 4.8.1982 (archiv p.Odrážkové) a 30.8.2020
Šaldovo náměstí 4.8.1982 (archiv p.Odrážkové) a 30.8.2020
Když se stavěl hotel Liberec. (archiv František Zikmund)
Když se stavěl hotel Liberec. (archiv František Zikmund)
1961
1961
Loutkárna ,dilny
Loutkárna ,dilny

přestavba ve fotografiích Jany Ducháčkové

Lidé přihlíží odstřelu domu zvaného 'Papoušek' Šaldovo náměstí (Jana Ducháčková, 60. léta) Z výstavy Severočeského muzea
Lidé přihlíží odstřelu domu zvaného 'Papoušek' Šaldovo náměstí (Jana Ducháčková, 60. léta) Z výstavy Severočeského muzea
Začíná se stavět hotel Liberec
Začíná se stavět hotel Liberec
Šaldovo náměstí, tramvaj T2, 12. března 1997, foto Chr. Ammann (zdroj: eisenbahn-amateur.ch) (archiv Petr Ruprecht)
Šaldovo náměstí, tramvaj T2, 12. března 1997, foto Chr. Ammann (zdroj: eisenbahn-amateur.ch) (archiv Petr Ruprecht)
a po lakovně první zkušebka 🙂 (archiv Tomáš Krebs)
a po lakovně první zkušebka 🙂 (archiv Tomáš Krebs)

Bufet na "Šalďáku" (foto Petr Šimr 1982)

Souprava vozů T3SUCS č. 59+60 vyjela 21.10.1994 ze zastávky Šaldovo náměstí. (archiv Boveraclubu)
Souprava vozů T3SUCS č. 59+60 vyjela 21.10.1994 ze zastávky Šaldovo náměstí. (archiv Boveraclubu)
únor 2007 (archiv Hana Kubíková)
únor 2007 (archiv Hana Kubíková)
únor 2007 (archiv Hana Kubíková)
únor 2007 (archiv Hana Kubíková)

Uvažovaná dostavba Šaldova náměstí v roce 1994 Galerie Galas a konečná verze. Galerie Plaza

V roce 1994 bylo v plánu, že mezi budovou Komerční banky a Českou pojišťovnou vyroste ucelená fronta domů, jež uzavře zadní trakty východní strany Benešova náměstí. Měla být využita i nádvorní část, přístupná uličkou pod Komerční bankou a průchodem z Benešova náměstí. Studii zpracoval ateliér UNION ARCH (P.Vaněček) a ARK (P.Janoušek a B.Šonský), stavbu měl začít na podzim 1996 provádět EUROSTAV a dokončit v roce 1998 . V plánu byla v další etapě i protější část ulice v místech bývalých divadelních dílen.

Galerie Galas byla navržena jako polyfunkční komplex ve 2.etapách. 1. etapa byla rozestavěna a zastavena.
Následně v daném prostoru bylo realizováno obchodní centrum PLAZA. V 1.etapě Galerie Galas bylo navrženo polyfunkční a obchodní centrum. V jednotlivých podlažích bylo navrženo halové parkoviště, supermarket, obchodní jednotky, administrativa, služby, bytové jednotky v nadstandartní kvalitě.
Mezi objekty první a druhé etapy byla navržena pěší ulice s alejí stromů a vodními prvky. Osa ulice vedla od Komerční banky na osu věže zámecké kaple. Zásobování a parking bylo navrženo ze Zámeckého náměstí. https://www.unionarch.cz/project/26
.
Výstavba Galerie Liberec Plaza byla zahájena v únoru 2007 na místě lidově zvaného "labutího jezera" přímo v historickém centru Liberce. Společnost Integra stavby zajistila pro investora technologicky náročný výkop 70 000 m3 zeminy, zajištění stavební jámy pro stavbu tří nadzemních a čtyřech podzemních podlaží a drenážemi odvedla vyvěrající podzemních vodu. Výjimečná stavba polyfunkční budovy o ploše 50 000 m2 nabízí 19 500 m2 ploch k pronájmu a 490 pro centrum města potřebných parkovacích míst...takhle nadšeně o budoucí stavbě psala společnost Integra Stavby.
Otevření se stále odkládalo pro nedostatek nájemců. Nakonec
se 16. března 2009 otevřelo.

2008
2008
Liberec, výstavba Jurského střediska, 2007 (trošku satiry Petra Ruprechta)
Liberec, výstavba Jurského střediska, 2007 (trošku satiry Petra Ruprechta)

2001

(archiv Karel Pav )

Šaldovo náměstí v roce 2001 a 1.7.2021
Šaldovo náměstí v roce 2001 a 1.7.2021

2002

(foto Karel Pav)

22.6.2002 (archiv Boveraclubu)
22.6.2002 (archiv Boveraclubu)
Šaldovo náměstí 23.10.2003. Foto Gisbert Jakl.
Šaldovo náměstí 23.10.2003. Foto Gisbert Jakl.

26.9.2003

(foto Mirek Dušín)
 Liberec-Staré Město, ulice Palachova © Petr Dvorský vyfoceno 3. 10. 2003
Liberec-Staré Město, ulice Palachova © Petr Dvorský vyfoceno 3. 10. 2003
22. 6. 2004 Šaldovo náměstí (foto Petr Dvorský)
22. 6. 2004 Šaldovo náměstí (foto Petr Dvorský)

19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)

19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
19.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
Liberec, Palachova 24.3.2007 a souprava T3m č. 65+66. (archiv Boveraclubu)
Liberec, Palachova 24.3.2007 a souprava T3m č. 65+66. (archiv Boveraclubu)
 2007 (archiv Martin Plešinger)
2007 (archiv Martin Plešinger)

Keramická socha se smutným názvem "Opuštěná"

od moravského sochaře Jaroslava Podmola na svém původním místě a na svém novém stanovišti v Pavlovicích.

(https://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/opustena-0)

 (autor příspěvku Hans Oldskull)
(archiv Hans Oldskull)
(archiv Hans Oldskull)

Památník odboje

Prostor k poctě Adolfa Loose  Sedící žena

Solovjev Jan, tepaná měď, 1965, Staré Město, vytvořena pro Šaldovo náměstí, dále přemístěna do parku v ulici Na Rybníčku, později odstraněna.

(zdroj Spolek za estetiku veřejného prostoru, archiv Jiří Bláha)

archiv Hans Oldskull
archiv Hans Oldskull
archiv Liberec 1945 - 1990
archiv Liberec 1945 - 1990
 Foto: Ladislav Ovsík a Miroslav Krob.
Foto: Ladislav Ovsík a Miroslav Krob.
Šaldovo náměstí - jeden pohled a dva výřezy z dalších dvou pohledů. To bylo oddechové místo jak se patří. Záhony, květiny, bazénky, vodotrysky, sochy, lavičky. (Luboš Janků)
Šaldovo náměstí - jeden pohled a dva výřezy z dalších dvou pohledů. To bylo oddechové místo jak se patří. Záhony, květiny, bazénky, vodotrysky, sochy, lavičky. (Luboš Janků)

Zelené hranoly

Tak po delší době opět zkusím svoje štěstí - najde se nějaký pamětník či pamětnice kteří by nám dokázali spolehlivě a se zárukou osvětlit původ či funkci dvou mýtických zelených hranolů které se nacházely na Šaldově náměstí? Případně i kdy byly instalovány a deinstalovány?

(autor příspěvku Hans Oldskull)

Šaldovo náměstí v roce 2011 (foto Mirek Endrle)

archiv František Zikmund (60.léta)
archiv František Zikmund (60.léta)
Květ Štefana Nejeschleby na Šaldově náměstí (archiv Všichni Čermáci)
Květ Štefana Nejeschleby na Šaldově náměstí (archiv Všichni Čermáci)
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 9.4.2020
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 9.4.2020
Šaldovo náměstí z Jablonecké ulice (ještě stojící papoušek) (archiv Milan Briestanský)
Šaldovo náměstí z Jablonecké ulice (ještě stojící papoušek) (archiv Milan Briestanský)
Šaldovo náměstí (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí
ulice 5.května
ulice 5.května
ulice 5.května v 70.letech a 9.1.2021
ulice 5.května v 70.letech a 9.1.2021
ulice 5.května 8.8.1965 a 19.9.2021
ulice 5.května 8.8.1965 a 19.9.2021
Šaldovo náměstí v 70.letech a 7.2.2021
Šaldovo náměstí v 70.letech a 7.2.2021
Kočky v 5.května, za nimi vodotrysky a autobus na pravidelné lince, třeba na Králák. Ale jezdily tam i jiné linky. (komentář František Zikmund)
Kočky v 5.května, za nimi vodotrysky a autobus na pravidelné lince, třeba na Králák. Ale jezdily tam i jiné linky. (komentář František Zikmund)
Radnice zase trochu jinak. (archiv Jany Zahurancové)
Radnice zase trochu jinak. (archiv Jany Zahurancové)
Šaldovo náměstí cca 70.léta a 9.5.2020
Šaldovo náměstí cca 70.léta a 9.5.2020
Únor 1974. Dostal jsem foťák a to byly moje první fotky - Šalďák (archiv Jarda Veselský)
Únor 1974. Dostal jsem foťák a to byly moje první fotky - Šalďák (archiv Jarda Veselský)

V květnu (26.5.1976),

byly ještě tramvaje ,,za vodou"Tehdejší interval 3 minuty v každém směru, to se to fotilo!   (archiv Jiří Holeček)

Šaldovo náměstí (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí z Jablonecké ulice (současný stav) (archiv Milan Briestanský)
Šaldovo náměstí z Jablonecké ulice (současný stav) (archiv Milan Briestanský)
archiv K.Odrážkové
archiv K.Odrážkové
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 3.4.2020
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 3.4.2020
archiv Jany Ducháčkové
archiv Jany Ducháčkové
Šaldovo náměstí v roce 1974 a 28.9.2020
Šaldovo náměstí v roce 1974 a 28.9.2020
rok 1977 (archiv Luboše Mencla)
rok 1977 (archiv Luboše Mencla)
ulice 5.května
ulice 5.května
60.léta
60.léta
Šaldovo náměstí v roce 1964 a 6.2.2021
Šaldovo náměstí v roce 1964 a 6.2.2021
Šaldovo náměstí v 60.letech a 7.2.2021
Šaldovo náměstí v 60.letech a 7.2.2021
Šaldovo náměstí 26.9.2003 (foto Mirek Dušín) a 22.11.2020
Šaldovo náměstí 26.9.2003 (foto Mirek Dušín) a 22.11.2020
Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí
To bylo na Šaldáčku zeleně ;) (kolorováno z černobílého negativu) rok cca 1982 (Leoš Kobr)
To bylo na Šaldáčku zeleně ;) (kolorováno z černobílého negativu) rok cca 1982 (Leoš Kobr)
únor 1974 (archiv Jarda Veselský)
únor 1974 (archiv Jarda Veselský)
60,léta
60,léta
Opět ty mýtické zelené hranoly 💚 A zasněžená Opuštěná...(Hans Oldskull)
Opět ty mýtické zelené hranoly 💚 A zasněžená Opuštěná...(Hans Oldskull)
Šaldovo náměstí v roce 2001 (zdroj: K.Čtveráček / J. Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Šaldovo náměstí v roce 2001 (zdroj: K.Čtveráček / J. Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
(archiv Jiří Jan Kolner)
(archiv Jiří Jan Kolner)
60.léta
60.léta
Šaldovo náměstí v roce 2001 (zdroj: Karel Čtveráček / Jan Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností, 2001)
Šaldovo náměstí v roce 2001 (zdroj: Karel Čtveráček / Jan Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností, 2001)
archiv Jana Ducháčková
archiv Jana Ducháčková
Pohled ze střechy (archiv Jany Ducháčkové)
Pohled ze střechy (archiv Jany Ducháčkové)
Divadelní budova,byla ta kostymerna, vlásenkárna, fundus divadla. (1964) (archiv Jany Ducháčkové)
Divadelní budova,byla ta kostymerna, vlásenkárna, fundus divadla. (1964) (archiv Jany Ducháčkové)
archiv Jaromír Peterka
archiv Jaromír Peterka
A je dokonáno. Jirka Holeček při sváteční procházce 25.12.1984 nafotil odpojené koleje do horního centra Liberce, kam přestaly tramvaje zajíždět po 87 letech. Ulice 5. května a Šaldovo náměstí.
A je dokonáno. Jirka Holeček při sváteční procházce 25.12.1984 nafotil odpojené koleje do horního centra Liberce, kam přestaly tramvaje zajíždět po 87 letech. Ulice 5. května a Šaldovo náměstí.
kavárna a živá hudba .CELESTYNKA (rchiv Jany Ducháčkové)
kavárna a živá hudba .CELESTYNKA (rchiv Jany Ducháčkové)
Loutkárna ,dílny (archiv Jana Ducháčková)
Loutkárna ,dílny (archiv Jana Ducháčková)
Šaldovo náměstí v roce 1968, 1992 a 2019
Šaldovo náměstí v roce 1968, 1992 a 2019
Šalďák... Ještěd... vyberte si... březen 1997 (Jana Zahurancová)
Šalďák... Ještěd... vyberte si... březen 1997 (Jana Zahurancová)
(část pohlednice paní Odrážkové)
(část pohlednice paní Odrážkové)
Nevelké živé prostranství v blízkosti městského středu je rušnou křižovatkou dopravy a střediskem obchodu. Název náměstí je věnován památce významného libereckého rodáka a spisovatele F. X. Šaldy. (archiv Jitky Horušické)
Nevelké živé prostranství v blízkosti městského středu je rušnou křižovatkou dopravy a střediskem obchodu. Název náměstí je věnován památce významného libereckého rodáka a spisovatele F. X. Šaldy. (archiv Jitky Horušické)
Šaldovo náměstí cca rok 1974 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Šaldovo náměstí cca rok 1974 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
archiv Jany Ducháčkové
archiv Jany Ducháčkové
archiv Jiří Jan Kolner
archiv Jiří Jan Kolner
Rok 1969 v Liberci z pohlednice Pressfoto
Rok 1969 v Liberci z pohlednice Pressfoto
(zdroj kalendář z nakladatelství Buk Z Liberce všemi směry 2014 - archiv Jany Zahurancové)
(zdroj kalendář z nakladatelství Buk Z Liberce všemi směry 2014 - archiv Jany Zahurancové)
Šaldovo náměstí (archiv p.Odrážkové) a 30.8.2020
Šaldovo náměstí (archiv p.Odrážkové) a 30.8.2020
ulice 5.května a Šaldovo náměstí kolem roku 1975 - známá fotografie, ale neokouká se (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
ulice 5.května a Šaldovo náměstí kolem roku 1975 - známá fotografie, ale neokouká se (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Šaldovo náměstí a ulice 5.května v 70.letech a 15.9.2021
Šaldovo náměstí a ulice 5.května v 70.letech a 15.9.2021
Rok 1969 v Liberci z pohlednice Pressfoto (archiv Milan Ban)
Rok 1969 v Liberci z pohlednice Pressfoto (archiv Milan Ban)
ofrankováno 1969 (archiv M.Ban)
ofrankováno 1969 (archiv M.Ban)
archiv Danča Zerzánová
archiv Danča Zerzánová
(zdroj: delcampe.net)
(zdroj: delcampe.net)
Rok 1985 v Liberci foto kniha Retro LB a okolí (archiv Milan Ban)
Rok 1985 v Liberci foto kniha Retro LB a okolí (archiv Milan Ban)
( archiv P. Ruprecht )
( archiv P. Ruprecht )
Mirek Endrle 1964
Mirek Endrle 1964
Další z nekonečné série pohlednic se Šalďákem. Foto Miroslav Krob, z pohlednice nakladatelství Pressfoto. #liberec (archiv J.Gubiš)
Další z nekonečné série pohlednic se Šalďákem. Foto Miroslav Krob, z pohlednice nakladatelství Pressfoto. #liberec (archiv J.Gubiš)
(archiv Jaroslav Reichenberg Karel)
(archiv Jaroslav Reichenberg Karel)
Zdroj Kniha Liberec 1977 (Milena Petráčková)
Zdroj Kniha Liberec 1977 (Milena Petráčková)
Zdroj Kniha Liberec 1977 (Milena Petráčková)
Zdroj Kniha Liberec 1977 (Milena Petráčková)
1985 pohlednice Pressfoto (archiv MBan)
1985 pohlednice Pressfoto (archiv MBan)
Vzpomínka z roku 1997. Mnohokrát fotografovaná - ještě častěji diskutovaná. (Jana Zahurancová)
Vzpomínka z roku 1997. Mnohokrát fotografovaná - ještě častěji diskutovaná. (Jana Zahurancová)
Leoš Kobr 26.8.2020
Leoš Kobr 26.8.2020

1970

(zdroj: Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)

15.9.1993 (archiv František Zikmund)
15.9.1993 (archiv František Zikmund)
15.9.1993 (archiv František Zikmund)
15.9.1993 (archiv František Zikmund)
ulice 5.května
ulice 5.května
Spodní část ulice 5.května a Šaldovo náměstí někdy v 2.polovině 70.let. (Zdroj: K-report.net)
Spodní část ulice 5.května a Šaldovo náměstí někdy v 2.polovině 70.let. (Zdroj: K-report.net)
archiv Jany Ducháčkové
archiv Jany Ducháčkové
archiv Z.Posledníková
archiv Z.Posledníková
zajímavá fotografie z archivu Jany Ducháčkové - pohled z věže radnice
zajímavá fotografie z archivu Jany Ducháčkové - pohled z věže radnice
ulice 5. května
ulice 5. května
psal se rok 1905 (archiv M.Gergelčík)
psal se rok 1905 (archiv M.Gergelčík)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Roh ulice 5.května a náměstí Dr.E.Beneše (M.Gergelčík)
Roh ulice 5.května a náměstí Dr.E.Beneše (M.Gergelčík)
Na rohu náměstí Dr.E.Beneše a ulice 5.května
Na rohu náměstí Dr.E.Beneše a ulice 5.května
V roce 1964 se začalo směrem od Šalďáku bourat a zdvojkolejňovat a za rok už bylo dokonáno. Foto: Erwin Cettineo
V roce 1964 se začalo směrem od Šalďáku bourat a zdvojkolejňovat a za rok už bylo dokonáno. Foto: Erwin Cettineo
Minibar 1983 (foto Petr Šimr)
Minibar 1983 (foto Petr Šimr)
z libereckého adresáře roku 1932. (archiv Tomáš Cvrček)
z libereckého adresáře roku 1932. (archiv Tomáš Cvrček)

Arnoldův dům (pohlednice 1904)

Na nároží dnešní ulice 5.května stával původně přízemní domek obrácený štítem do ulice. Roku 1866 ho nahradil dům obchodníka Josefa Arnolda, orientovaný štítem k náměstí. Po výstavbě fronty domů vedle pošty se ocitl na mimořádně exponovaném nároží a bylo nutné nahradit ho objektem odpovídajícím důležitosti místa. Podařilo se to až roku 1928, kdy zde vyrostla moderní budova.
Střeleckou ulici zužovaly na pravé straně domy čp.3 a 4 - I. O jejich zbourání a rozšíření ulice na 16 metrů se začalo vážně jednat až roku 1932. K realizaci ale došlo až v roce 1946, kdy byly zbořeny domy čp. 4, 5 a 524 - I. Ve zbylém byl nejdříve proražen průchod (1966) a nakonec o on musel ustoupit novostavbě Komerční banky (1993).

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

nároží náměstí Dr.E.Beneše a ulice 5.května kolem roku 1920 a 4.4.2020
nároží náměstí Dr.E.Beneše a ulice 5.května kolem roku 1920 a 4.4.2020
ulice 5. května
ulice 5. května
1964 (foto Vilém Boháč)
1964 (foto Vilém Boháč)
roh náměstí Dr.E.Beneše a ulice 5.května (M.Gergelčík)
roh náměstí Dr.E.Beneše a ulice 5.května (M.Gergelčík)
ulice 5.května (P.Ruprecht)
ulice 5.května (P.Ruprecht)
1954 (foto Vilém Boháč)
1954 (foto Vilém Boháč)

Váhy!! Osobní váhy!!! 

Pomozte prosím zmapovat všechna místa v Liberci kde se nacházely osobní váhy, které po vhození mince vydávaly kartičku s vytisklým či vyraženým údajem (velmi podobnou bývalým vlakovým jízdenkám). Stávaly, pokud je mi zatím známo, na vlakovém a autobusovém nádraží, v terminálu ve Fügnerově ulici, v průchodech po obou stranách radnice, v podloubí směřujícím do Pražské ulice u nynější prodejny Moira, u stánku se zeleninou u starého kamenného portálu vstupu do ZOO, v bývalých Lázních, v polkiklinice a v klášteře, v kině Moskva vedle vchodu do bufetu, ve vstupní hale Musea a poslední mohykánka vydržela až téměř do konce devadesátých let na ulici 5.května, hned vedle bývalého Cyklosportu Bradský. Kde se nacházely další váhy? Máte nějaká fota vah či na památku schované kartičky? Ve fotogalerii jsou zatím pouze tři - první v bývalém podchodu u radnice kde je dnes budova KB, druhá v bývalém podchodu v dnešním hotelu Praha a třetí je záběr z vlakového nádraží z filmu Ošklivá slečna. Snad se časem podaří ještě nějaké doplnit... (Hans Oldskull)

Komerční banka (1995)


Projekt pobočky Komerční banky, a.s., na Benešově náměstí zpracoval UNION ARCH (Pavel Švancer, Pavel Vaněček) a ARK (Pavel Janoušek, Boris Šonský) a postavila ho Bohemia IPS. Železobetonový monolitický skelet je dílem liberecké firmy První regionální stavební. Komerční banka byla založena 1.1. 1990 jako jedna z bank, jež vznikly delimitací Státní banky československé. Prošla bouřlivým vývojem, který se projevil zejména v podstatném rozšíření poboček, zavedením nejmodernější výpočetní techniky, radikální změnou v nabídce bankovních produktů a služeb apod. Je pokračovatelem nejstarší liberecké banky, jejíž budova byla v ulici 8.března.

(zdroj. R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

archiv Hans Oldskull
archiv Hans Oldskull

Fouskův dům (80.léta 19.století)

Fouskův dům (čp.2 - I) byl postaven na místě jednoho z nejstarších právovarečných stavení v Liberci. Před výstavbou radnice se nacházel už mimo prostor náměstí, a proto patřil do první liberecké čtvrti, k níž náležely i všechny domy na severní straně náměstí. Na rozdíl od sousedního domu (čp 1 - IV) neměl loubí. Jako první majitel se uvádí Michael Klösel (1605), městský soudce a v letech 1614 - 18 starosta. Jeho syn protestantského vyznání se raději odstěhoval do Saska, než aby se zřekl své víry. Roku 1802 se stal majitelem domu řezník Antonín Fousek, pocházející z Městce Králové u Poděbrad, který si vzal dceru punčocháře Peuker Elišku ,s níž měl 14 dětí, mezi nimi i Josefa Aloise Fouska, váženého městského lékaře. Další z jeho synů si otevřel o několik domů dál hospodu U Zlaté koruny. Fouskové provozovali ve svém domě vinárnu U Zlatého hroznu a později obchod s vínem. Nade dveřmi vidíme viset reklamní štíty obchodníka se střižním zbožím Emila Mellera a prodavačky vina Barbary Fouskové, posledních uživatelů domu.
Vlevo je část domu čp. 3 - I, přestavěného již padesátých letech na zděný. Vpravo zasahuje do snímku část domu čp. 1 - IV, vysunutého před líc Fouskova domu, který s ním sdílel stejné osudy. V roce 1889 byly v souvislosti s úpravou celého náměstí oba strženy. Na jejich místě byl vystavěn dvojdům s renesanční fasádou, jehož průčelí končí vysokými profilovanými štíty. Přestavbu provedla firma Heinrich Sachers a Franz Gärtner, na návrhu se podílel i projektant radnice Franz Neumann z Vídně, který si tak ohlídal, aby oba nové domy ladily s právě započatou stavbou radnice.
Přízemí dostalo dnešní vzhled roku 1927 při úpravách pro Kreditanstalt der Deutschen (Úvěrový ústav Němců). Za okupace zde měla sídlo Říšská skupina bank a okresní vedení několika dalších organizací. Po osvobození užíval prostory Komunální podnik města Liberce, v přízemí byly kanceláře Svatky . V roce 1994 byla dokončena generální rekonstrukce. Přízemí a první patro sloužilo přechodné prodejně Díla Českého fondu výtvarných umění a výstavní síní v patře. Vyšší podlaží využívala mj. Česká spořitelna.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

rok 2020
rok 2020
1990
1990
1928
1928
eBay
eBay

Přestavba v ulici 5.května

(1990, 1928, 1929)

Nároží dominuje od roku 1928 dům (čp. 176 - I), postavený Ernstem Schäferem. Původní jméno ulice 5.května, která se do okupace jmenovala Střelecká, připomínají 4 sochy v čele domu, znázorňující střelce v různých historických obdobích.
Na zbořeništi po patrovém domku (čp.159-I) vyrostl v roce 1928 obytný dům podle návrhu libereckého architekta Ernsta Schäfera. Jeho střízlivou fasádu a uspořádání poněkud zjemňují mělké ornamenty vyvedené v omítce.
I sousední domem (čp 171 - I) s vetešnictvím E.Diamanta nahradil roku 1930 pětipodlažní objekt podle návrhu Karla Hockeho z Liberce.

(zdroj Kniha o Liberci)

1929
1929
Blumenstock - pozdější budova/dílna/kostymérna divadla F. X. Šaldy na Šaldově náměstí (stála do února 1995). Původně tedy Blumenstocková továrna na kartáče do průmyslových prádelen. ( z Anschiringerova Alba, 1858).(autor článku Tomáš Cvrček)
Blumenstock - pozdější budova/dílna/kostymérna divadla F. X. Šaldy na Šaldově náměstí (stála do února 1995). Původně tedy Blumenstocková továrna na kartáče do průmyslových prádelen. ( z Anschiringerova Alba, 1858).(autor článku Tomáš Cvrček)
Blumenstock v 50.letech
Blumenstock v 50.letech
Blumenstock v roce 1992
Blumenstock v roce 1992

C.K.PRIVILEGOVANÁ TOVÁRNA J.FRANZE BLUMENSTOCKA

(cca 1858)

Tento podnik se zabýval výrobou mykacích povlaků tvořených koženými nebo kaučukovými pásy, do nichž byly zasazeny drobné drátěné háčky, kterých bylo až 900 na čtvereční coul. Tato zdlouhavá práce byla na počátku 19.století v USA zmechanizována a první stroje tohoto druhu se objevily ve dvacátých letech také v Rakousku. Výroba mykacích povlaků byla náročná na kvalitu surovin, které musely být většinou dováženy z ciziny (kůže z Francie a Belgie, dráty z Anglie nebo Švédska), a tak se příliš nerozšířila. V celé monarchii bylo všehovšudy osm takových továren, z toho tři na Liberecku - Herknerova továrna na ulici 1.máje a dále Josef Schöller ve Stráži nad Nisou čp. 60. Další dvě byly v Brně a po jedné v Jihlavě, Vídni a Biale. Výrobou potřeb pro mykání vlny se zabýval už dědeček Franze Blumenstocka, který přišel do Liberce z Polska (1739). Jeho následník provozoval výrobu v Bednářské ulici (čp. 116 - II) a později i v Jablonecké ulici (čp. 6 - I). Proto Franz Blumenstock koupil roku 1844 vyobrazené budovy (čp. 5 a 479 - I), dříve soukenku s barvírnou a strojírenskou dílnou. Koncem padesátých let tu měl, vedle svého bytu a kanceláře, sál na úpravu kůže, dva sklady, opravnu strojů, stoupu a strojovnu s parním strojem. V přístavbě byla drátovna vybavená na anglický způsob, kde se zpracovával švédský drát, ve vedlejší budově byla koželužna. Vybavení tvořilo 5 anglických a francouzských řezaček kůže, dále 3 francouzské upravovací stroje a hlavně 52 sázecích strojů anglické a francouzské konstrukce na uchycování háčků do podložky. Podnik zaměstnával 5 pracovníků v koželužně, 8 v drátovně, 4 až 8 v úpravně. U sázecích stroje bylo 6 lidí, 4 řezali kůže. Po jednom firemním zástupci bylo ve Vídni, Brně a Liberci a další byl zaměstnán jako obchodní cestující. Továrna byla později zvýšena o patro a po požáru (2.7.1895) na několik měsíců opuštěna. Od roku 1918 sloužilo přízemí až do začátku šedesátých let jako tržnice a stánky stávaly i kolem. Po druhé světové válce mělo v budově krejčovny a sklady divadlo. Od roku 1990 byly v přízemí obchody, v únoru 1995 byl dům zbořen.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

archiv Jany Ducháčkové
archiv Jany Ducháčkové

Rozšíření ulice 5.května

(dnes už historické fotografie (50.léta a rok 1992 a 2018)

Před bíle svítícím Poláčkovým domem vidíme vchod do tržnice. Dva domy před ním padly jako poslední v lednu 1965. Občané kritizovali, že byly zbořeny jen tři roky staré záchodky, které musely být znovu zřízeny v přízemí tzv. blumenštoku. (zdroj Kniha o Liberci)

ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
Obecní dům
Obecní dům
Rok 1975 v Liberci z pohlednice Pressfoto
Rok 1975 v Liberci z pohlednice Pressfoto
odstrojená stíhačka MiG 15
odstrojená stíhačka MiG 15

Oblíbený a jediný dětský vláček a dětský koutek

v Liberci vyrobený roku 1971 v dílně T. J. Tatra Smíchov prošel v roce 2017 kompletní rekonstrukcí. Vláček, kterému neřekne nikdo jinak než "Mašinka", byl znovu zprovozněn a opět může přinášet radost dětským návštěvníkům. Přestože Mašinka byla od počátku ve správě dřívějšího Parku kultury a oddechu Liberec, sloužila prvních devět let dětem na Šaldově náměstí. Odtud byla roku 1980 převezena a instalována v Dětském koutku a za 46 let své existence svezla téměř milion dětí. Opravou neprošla pouze vozová soustava složená z elektrické lokomotivy s třemi vagóny, ale také celé kolejiště. "Po téměř padesáti letech odpracovaného a bezproblémového provozu si to už zasloužila a z opravy mám obrovskou radost. Pevně doufám, že se stane oblíbenou atrakcí i pro další generace", dodává vedoucí Kulturního a společenského střediska Lidové sady, Petr Vostřák. (zdroj. Atlas Česka)

archiv Petr Pitrmuc
archiv Petr Pitrmuc
rok 1966. (archiv Petr Pitrmuc)
rok 1966. (archiv Petr Pitrmuc)
foto Petr Ruprecht
foto Petr Ruprecht

Sochy Olbrama Zoubka se do Liberce vrátily po padesáti letech. Ozdobily nároží radnice

Nároží radnice v Liberci zdobí od srpna čtyři bronzové sochy od Olbrama Zoubka, zůstanou tam zhruba rok. Budou připomenutím ojedinělého libereckého sochařského projektu Socha a město 1969, do kterého se Zoubek také zapojil. Jeho dílo bude v Liberci vystavené poprvé po 50 letech, za tu dobu ve městě neměl ani jednu výstavu.

Před půl stoletím se sochařského projektu účastnilo 30 českých autorů, svá díla měli rozmístěné po Liberci. Zoubek měl svůj soubor "Chodci, kteří se zdraví" na Šaldově náměstí a získal za něj Cenu Matyáše Brauna. Na nároží u radnice bude mít jiná díla. Půjde o bronzové sochy v životní velikosti Kúros, Klytaimnéstra, Jidáš a Ifigenie. Každé z těchto děl váží zhruba 150 kilogramů.

Pojistka na deset milionů

"Idea je, aby byly umístěné pohromadě. Uvidíme ale, jak se to vyvine, až to budeme řešit na místě," řekla Jitka Mrázková, která pro město sochy na nároží vybírá. Sochy do Liberce bezplatně zapůjčí Nadační fond Kmentová Zoubek, radnice je ale bude muset pojistit na deset milionů korun. Mrázková předpokládá, že sochy by mohly být na nároží od druhé poloviny srpna.

Umělecká díla od různých autorů se u radnice střídají od roku 2005. Prvním dílem byla Židle sochařky Magdaleny Jetelové. Naposledy tam byla 2,5 metru vysoká bronzová socha koně s jezdcem od pražského výtvarníka Michala Gabriela.

Některé sochy v Liberci zůstaly

Některé vystavené sochy v Liberci zůstaly natrvalo. Sem patří dřevění ptáci, kteří jsou nyní u zoo. Na rohu náměstí seděl i zbloudilý Marťan Jaroslava Róny, který je umístěn na vrcholu Ještědu. U radnice bylo také sousoší tří koček od liberecké výtvarnice Martiny Klouzové-Niubo, které nyní stojí u vodotrysků u obchodního centra Plaza nedaleko radnice. (zdroj Liberecké zprávy)

foto Petr Ruprecht
foto Petr Ruprecht
foto Petr Ruprecht
foto Petr Ruprecht
Na Židovských pecích, září 1963, foto Kateřina Irmanovová
Na Židovských pecích, září 1963, foto Kateřina Irmanovová
Výstava Socha a město, Liberec, léto 1969, foto. archiv autora
Výstava Socha a město, Liberec, léto 1969, foto. archiv autora
Ateliér v Salmovské, 1972, foto. Emanuel Křenek
Ateliér v Salmovské, 1972, foto. Emanuel Křenek
Ateliér v Salmovské, 1975, foto. Ivo Loos
Ateliér v Salmovské, 1975, foto. Ivo Loos
„Václav Havel ve své kanceláři v červenci roku 1992 poté, co odstoupil z úřadu prezidenta ČSSR. Odnáší si své drobnosti z kanceláře, kde funkci prezidenta reprezentoval.“ Autor fotografie Tomki Němec na rubu zvětšeniny.
„Václav Havel ve své kanceláři v červenci roku 1992 poté, co odstoupil z úřadu prezidenta ČSSR. Odnáší si své drobnosti z kanceláře, kde funkci prezidenta reprezentoval.“ Autor fotografie Tomki Němec na rubu zvětšeniny.
V ateliéru v Salmovské, listopad 1994, foto.Ota Hájek
V ateliéru v Salmovské, listopad 1994, foto.Ota Hájek
V ateliéru v Salmovské, září 2013, foto. David Stecker
V ateliéru v Salmovské, září 2013, foto. David Stecker

OLBRAM ZOUBEK

Narodil se 21. dubna 1926 v Praze.

Umírá 15. června 2017 v Praze.


Jeho dílo je zastoupeno Národní galerii v Praze, Museu Kampa - Nadaci Jana a Medy Mládkových, Moravské galerii v Brně, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Muzeu umění Olomouc, v řadě regionálních galerií a v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Největší soubor jeho prací je v majetku Města Litomyšle a je vystaven ve stálé expozici ve sklepení litomyšlského zámku.

(autor Polana Bregantová)

Čtyři bronzové sochy Olbrama Zoubka před libereckou radnicí - září 2019
Čtyři bronzové sochy Olbrama Zoubka před libereckou radnicí - září 2019
Výstava Socha a město, Liberec, léto 1969, foto. archiv autora 1
Výstava Socha a město, Liberec, léto 1969, foto. archiv autora 1
Ateliér v Salmovské, září 1983, foto. Karel Kestner
Ateliér v Salmovské, září 1983, foto. Karel Kestner
Předání posmrtné masky Jana Palacha studentům, Rudolfinum, 16. leden 1990, foto. Jiří Všetečka
Předání posmrtné masky Jana Palacha studentům, Rudolfinum, 16. leden 1990, foto. Jiří Všetečka
Václav Havel koriguje stélu Marie pro hrobku rodiny Havlových na Olšanech, ateliér v Salmovské, 9. červenec 1996, foto. archiv autora
Václav Havel koriguje stélu Marie pro hrobku rodiny Havlových na Olšanech, ateliér v Salmovské, 9. červenec 1996, foto. archiv autora
Výstava na Bastionu v Praze 2, srpen 2012, foto. Jiří Sláma
Výstava na Bastionu v Praze 2, srpen 2012, foto. Jiří Sláma
Se Lvem pro televizní vysílač v Ostravě-Hošťálkovicích, ateliér v Salmovské, leden 1981, foto. Emanuel Křenek
Se Lvem pro televizní vysílač v Ostravě-Hošťálkovicích, ateliér v Salmovské, leden 1981, foto. Emanuel Křenek
Předkládám článek z publikace Architektura ČSR z roku 1968 o libereckých architektech. Věděli jste o návrhu obchodního domu Tesla na Šaldově náměstí, viděli jste jinou (a pro mě dost ujetou) podobu obchodního domu Atlas?Detail:https://drive.google.com/.../1-h2TThG7k23PK8kXOXwqZ8MxySt...


(autor článku Petr Ruprecht)

archiv Broněk Kettner
archiv Broněk Kettner
Palachova třída v roce 2001 a 1.7.2021
Palachova třída v roce 2001 a 1.7.2021
Palachova třída v roce 2001 a 1.7.2021
Palachova třída v roce 2001 a 1.7.2021
V neděli 16.12.1984 poprvé vyjely tramvaje na přeložku v centru Liberce. Nová trať dnešní Palachovou a Rumunskou ulicí nahradila trasu v Pražské a Moskevské a na tehdejším náměstí Bojovníků za mír.
V neděli 16.12.1984 poprvé vyjely tramvaje na přeložku v centru Liberce. Nová trať dnešní Palachovou a Rumunskou ulicí nahradila trasu v Pražské a Moskevské a na tehdejším náměstí Bojovníků za mír.
Výstavba OC Plaza v roce 2007 (archiv Všichni Čermáci)
Výstavba OC Plaza v roce 2007 (archiv Všichni Čermáci)
foto z roku 2020
foto z roku 2020
bourá se, staví se ....19.3.1984 (archiv p.Odrážková)
bourá se, staví se ....19.3.1984 (archiv p.Odrážková)
archiv Pepča Čermák
archiv Pepča Čermák
archiv Pepča Čermák
archiv Pepča Čermák
archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
Pohled z Felberovy ulice na Palachovu třídu 19.3.1984 (archiv p.Odrážkové) a 30.8.2020
Pohled z Felberovy ulice na Palachovu třídu 19.3.1984 (archiv p.Odrážkové) a 30.8.2020
archiv J.Pelant
archiv J.Pelant

Proměny Palachovy ulice

Palachova ulice a Šaldovo náměstí ( foto Boveraclub)
Palachova ulice a Šaldovo náměstí ( foto Boveraclub)
Pohled z Felberovy ulice na Palachovu (M.Gergelčík)
Pohled z Felberovy ulice na Palachovu (M.Gergelčík)
1978 (archiv Boveraclubu)
1978 (archiv Boveraclubu)
Místo mého učňáku, je dnes DINOPARK/ "Tyranosaurium"...📷:-D Uprostřed do toho baráčku, jsem chodil v 65 tém do první třídy na učňák (Fotočas Mirek)
Místo mého učňáku, je dnes DINOPARK/ "Tyranosaurium"...📷:-D Uprostřed do toho baráčku, jsem chodil v 65 tém do první třídy na učňák (Fotočas Mirek)
8.2.2021 foto Tibor Batthyány
8.2.2021 foto Tibor Batthyány
Pohled z Rumunské ulice k Šaldovu náměstí. (Zdroj: K-report.net) (Všichni Čermáci)
Pohled z Rumunské ulice k Šaldovu náměstí. (Zdroj: K-report.net) (Všichni Čermáci)
28.7.1993 (archiv František Zikmund)
28.7.1993 (archiv František Zikmund)