Liberec I - Staré město - část 2.  (Lesní amfiteátr - zoo - muzeum - kasárny a okolí)

09.04.2021

LESNÍ AMFITEÁTR

Velký přírodní amfiteátr pro 35 tisíc diváků byl postavený v roce 1951 za čtvrt roku v rámci socialistických brigád. Rekonstrukcí prošel na začátku 80. let, kdy se jeho kapacita snížila na 15 tisíc míst. Od posledního představení uplynulo více než 20 let.

V šedesátých letech tu vystoupil francouzský rocker Johnny Hallyday,         pak patřilo pódium českým umělcům. Příští rok tu budou parkovat auta. Přírodní a dnes již značně zchátralý amfiteátr v Lidových sadech chce liberecká radnice přebudovat na parkoviště. Kdo ví, jak to s ním dopadne, ale je jasné,  že čas nezastavíme.

80.léta
80.léta
(archiv Mirka Čutková)
(archiv Mirka Čutková)

Svépomocí si vybudovali liberečtí občané mohutný amfiteátr

v Lidových sadech Petra Bezruče, kde jako první vystoupil 23. 6. 1951 Alexandrovovův soubor Rudého praporu za účasti několika desítek tisíc občanů. Amfiteátr Parku kultury a oddechu slouží každoročně i prvomájovým odpoledním veselicím a programům.

(zdroj foto i text: Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)

Přírodní amfiteátr v Lidových sadech (29.7.1954 a 23.5.1955)

Protože Lidové sady už nestačily pojmout tisíce návštěvníků tradičních     Dnů radosti osvobozeného pohraničí, bylo rozhodnuto vybudovat zde nový amfiteátr pro 35 000 osob. Stavba byla zahájena 10.3.1951 slavnostním nástupem brigádníků před radnicí, odkud se odebrali na staveniště a začali   s mýcením porostů. Akce byla pojata velkoryse a na jejím uskutečnění pracovaly stovky dobrovolníků hlavně z řad mládeže. Agitační dvojice chodily po domácnostech a získávaly brigádnické závazky. Jednotlivci, kteří odpracovali více než 30 hodin, dostali stříbrné budovatelské odznaky a ti, kteří odpracovali více než 100 hodin, odznaky zlaté. Učitelé a žáci Hudební školy se zavázali složit budovatelské písně s tématikou výstavbě města. Zprovoznění urychlilo rozhodnutí otevřít amfiteátr vystoupením Alexandrova souboru, který právě hostoval v ČSR. Proto posledních deset dnů pracovalo při úpravě areálu někdy více než pět tisíc brigádníků i v nočních směnách. Zahajovací koncert 23.června 1951 shlédlo více než 40 000 diváků. (Snímek je z dalšího vystoupení o čtyři roky později.) Na dokončovací práce, hlavně úpravu okolí pro zářijové slavnosti Dnů radosti osvobozeného pohraničí, už lidé chyběli, a tak musely být úkoly svěřeny různým organizacím. Mnoho z velkorysých plánů zůstalo jen na papíře, (padáková věž ad.), ale i tak získalo město dobrý základ pro slušné vybavený Park kultury a oddechu. Horní snímek je vystoupení čínského armádního souboru, který vyřizoval vřelé pozdravy od Mao Ce Tunga, předvedl ukázky starých čínských oper a sborových písní včetně skladby Za Gottwaldem vpřed. (Zdroj Kniha o Liberci)

Přírodní divadlo v Liberci - 70 let

- počátek prací 10. března 1951

- zahájení 23. června 1951 vystoupením Alexandrovova souboru (ještě den předtím se na dokončování tvrdě makalo)

- Alexandrovci se sem vrátili 23. května 1955

(jejich třetí vystoupení 15. kvetna1975 bylo přeloženo do kryté haly zimního stadionu)

- 14. května 1952 sem zavítal čínský soubor (i tentokrát bylo v amfiteátru doslova natřískáno stejně jako na Alexandrovce, údajně přes 40 000 lidí).

- 30. června 1966 sem zavítá hvězda Johny Hallyday (výdaje na vystoupení 60 760 Kčs, tržby 48 601 Kčs), koncert se ovšem zvrtne a nakonec zasahují složky VB s obušky a slzným plynem, skončí to až trestním řízením konaným 24. srpna u okresního soudu v Liberci

- 22. září 1983 v libereckém přírodním divadle PKO vystupuje německá skupina Puhdys

- 14.-15. července 1990 se zde dějí na evangelizačním shromáždění zázraky - Liberec navštívil Steve Ryder - misionář z Austrálie, a čekají na něj dlouhé zástupy lidí

(autor příspěvku Petr Ruprecht)

Liberečáci na estrádě 1982

(foto Petr Šimr)

Březová alej počátkem 20.století

K Březové aleji patřil původně i začátek dnešní Alšovy ulice, kde stojí Adamcova vila (čp.1274-I), jeden z penziónu, s vytříbenou secesní architekturou, charakteristickou i pro okolní stavby. (zdroj Kniha o Liberci)

archiv M.Gergelčík)
archiv M.Gergelčík)
Alšova ulice kolem roku 1910 a 21.5.2022
Alšova ulice kolem roku 1910 a 21.5.2022
Alšova ulice začátkem minulého století
Alšova ulice začátkem minulého století
Alšova, rok 1922, tedy doufám 🙂 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de
Alšova, rok 1922, tedy doufám 🙂 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de
Alšova ulice (M.Gergelčík)
Alšova ulice (M.Gergelčík)
Alšova ulice čp.294 /20
Alšova ulice čp.294 /20
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík

Alšova ulice (pohlednice 1904)

Spíše procházkovou lesní cestou byla zpočátku i dnešní Alšova ulice. Ta se původně stáčela do Březové aleje, jejíž jméno dodnes připomíná romantické stromořadí, které vidíme na pohlednici.Vkusně opravená Adamcová vila byla dlouho jediným domem v této ulici.
(zdroj: Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Dům Karla Hubáčka v Alšově ulici

(vyfoceno 20.8.2021)

Karel Hubáček koncem 50. let začal projektovat montovanou stavbu, jež měla prokázat, že s použitím prefabrikovaných dílů lze postavit individuální obytný dům za stejné prostředky jako byt v paneláku. Objekt byl součástí jedné z expozic Libereckých výstavních trhů, na jejichž architektonické koncepci se Hubáčkův ateliér každoročně podílel (1958-65). Projekčně bylo navrženo několik alternativ, které kombinovaly různé výškové, hmotové i dispoziční řešení. Existují také návrhy dvojdomů. Montovaný dům v Liberci se však nestal prototypem, jak autor zamýšlel, ale později jeho vlastním domovem. Stavba se tak stala jednou z nejzajímavějších realizací v oblasti individuálního bydlení v době, která nekolektivnímu způsobu života příliš nepřála.Přestože subtilní ocelové sloupy vzbuzovaly zpočátku nedůvěru, slouží jen s malými úpravami pláště dodnes. Byly užity v té době moderní technologie, např. fasáda byla vytvořena z omítek Cerami. Částečně je dům obložen dřevem. Z přízemí, ve kterém se nachází garáž, se vystupuje kovovým schodištěm do patra, kde jsou hlavní obytné místnosti. Z obývacího pokoje lze přejít do soukromých místností buď přes chodbu nebo přes kuchyň. Přestože zvenku dům působí jednoduchým až asketickým dojmem, uvnitř je velice útulný. Celkový dojem umocňuje krásná zahrada, v níž dům leží.(Liberec : Reichenberg - architektura na severu Čech)(archiv Všichni Čermáci)

1899 (archiv M.Gergelčík)
1899 (archiv M.Gergelčík)
Pomník - Busta císaře Josefa II (M.Gergelčík)
Pomník - Busta císaře Josefa II (M.Gergelčík)
Busta Josefa II
Busta Josefa II

POMNÍK CÍSAŘE JOSEFA II


Základ pomníku odhaleného roku 1682 tvořily tři stupně ze syenitu, na nichž stál podstavec z červeného porfyru dovezeného z Tyrol, nesoucí bronzovou bystu. Na přední straně podstavce byl letopočet 1781 ověnčený ratolestmi a poď ním nápis z bronzových písmen: Dem Schätzen der Menschen Kaiser Josef II. (ochránci lidstva císař Josefu II.). Na zadní straně byla uvedena historická data pobytu císaře v Liberci: 31. 6. 1766, 19.6.1778, 15. 9. 1779, dále datum vydání tolerančního patentu (13. 10. 1781) a zrušení nevolnictví (1.11.1781). Osud pomníku byl podobný mnoha jiným. V roce 1923 byl na základě nařízení, podle nějž měly být odstraněny nápisy a památky na habsburskou monarchii, sejmut a uložen v budově radnice, odkud putoval v roce 1940 do válečné sbírky kovů. Dnes jeho místo připomíná jen zachovaný obrubník s květinovou úpravou a podobu malované okno na chodbě v prvním patře radnice.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

archiv Alena Balbínová
archiv Alena Balbínová

V souvislosti s vybudováním promenádní třídy

se městská správa rozhodla předat pozemky přiléhající k zahradní restauraci Lidové sady spolku Přátel přírody na zřízení městského parku. Tento spolek měl už za sebou úpravu různých menších parkových ploch ve městě a zřízení pohodlných chodníků v lesoparcích podél Jizerského potoka a na Liberecké výšině. S pracemi se započalo na jaře roku 1881 a po třech letech byl park předán veřejnosti. Na počest stého výročí zrušení nevolnictví a vydání tolerančního patentu dostal jméno po císaři Josefu II. Nejvzácnější ze 7 800 vysázených stromů a keřů označovaly tabulky. U vstupu do parku byl umístěn pomník připomínající padesáté výročí založení spolku Přátel přírody (1898). Celý oddychový prostor, jehož dominantu vytvořil pomník Josefa II., oživovala kruhová fontána s vodotryskem. Později byl městský park rozšířen o část přilehlého lesa.

DDM Větrník, Lidové Sady (M.Gergelčík)
DDM Větrník, Lidové Sady (M.Gergelčík)
Parčík v Riegrově ulici (M.Gergelčík)
Parčík v Riegrově ulici (M.Gergelčík)
Altán v Lidových sadech
Altán v Lidových sadech
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
Městský park kolem roku 1900. Počátkem veškerého dění v oblasti Lidových sadů se stalo založení městského parku roku 1881. V následujícím roce dal tomuto prostoru společenskou vážnost pomník císaře Josefa II. a v navazujícím období zde vznikla řada dalších pomníků podél udržovaných cest s lavičkami. Hlavním iniciátorem tohoto počinu byl liberecký Spolek přátel přírody. (zdroj Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Městský park kolem roku 1900. Počátkem veškerého dění v oblasti Lidových sadů se stalo založení městského parku roku 1881. V následujícím roce dal tomuto prostoru společenskou vážnost pomník císaře Josefa II. a v navazujícím období zde vznikla řada dalších pomníků podél udržovaných cest s lavičkami. Hlavním iniciátorem tohoto počinu byl liberecký Spolek přátel přírody. (zdroj Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)

Tato pohlednice zachycuje Městký park v Liberci v roce 1901.

Lelkující a pracující Liberečáci . Pohlednice prošla poštou 19.09. 1901 . Sestra píše bratrovi z Liberce do Hanychova, že přišla o práci , ale bude hledat - " nechce vlézti do všeho " . A co se v roce 1901 v Liberci , kromě trablů paní Čapkové, přihodilo ? Třeba : 13.05. Zdolal Theodor Liebieg se svým automobilem Ještěd ( zřejmě tedy první auto na Ještědu ). Obchodní škola byla povýšena na Obchodní akademii. Rodina Vlasty Buriana se odstěhovala do Prahy ( Vlastovi bylo 10 ) . 14.09 byla otevřena Liberecká Výšina ( Hohenhabsburg).

30.11. Byla slavnostně otevřená budova restaurace v Lidových sadech.

(autor příspěvku Karel Krenk)

Pokud se nepletu, díváme se na původní fontánu vedle dnešní zoo při cestě do Lidových sadů (kousek výše později socha Kaiser Josefa II.?). Berte s rezervou, protože letopočtům by odpovídal Kaiser Franz Josef I. (archiv Petr Ruprecht)
Pokud se nepletu, díváme se na původní fontánu vedle dnešní zoo při cestě do Lidových sadů (kousek výše později socha Kaiser Josefa II.?). Berte s rezervou, protože letopočtům by odpovídal Kaiser Franz Josef I. (archiv Petr Ruprecht)
( zdroj: https://deutschboehmen.de ) Motorový vůz elektrické dráhy na snímku byl dodán do Liberce v roce 1912 a v provozu sloužil pod číslem 26. V roce 1938 byl poškozen požárem ve vozovně a se zcela novou vozovou skříní vyjel do ulic pod číslem 9. Obdržel typické střešní transparenty Brose, které však byly po válce zatřeny. "Devítka" na snímku má ještě zřejmě talířové spřáhlo a na čelním skle natřenou holubici s nápisem "světu mír", takže záběr pochází z přelomu 40. a 50. let minulého století. (Tomáš Krebs)
( zdroj: https://deutschboehmen.de ) Motorový vůz elektrické dráhy na snímku byl dodán do Liberce v roce 1912 a v provozu sloužil pod číslem 26. V roce 1938 byl poškozen požárem ve vozovně a se zcela novou vozovou skříní vyjel do ulic pod číslem 9. Obdržel typické střešní transparenty Brose, které však byly po válce zatřeny. "Devítka" na snímku má ještě zřejmě talířové spřáhlo a na čelním skle natřenou holubici s nápisem "světu mír", takže záběr pochází z přelomu 40. a 50. let minulého století. (Tomáš Krebs)
19.2.2021 (Ing. Rudolf Kittler)
19.2.2021 (Ing. Rudolf Kittler)
Rok 1975 v Liberci foto kniha Severní Čechy
Rok 1975 v Liberci foto kniha Severní Čechy
Akce s ex-pražskou tyristorkou v Liberci, aneb Vůz T3M čísla 8106 v Riegrově ulici během pózování fotografům. (Liberec; 13.5.2021, foto Přemek Projsa)
Akce s ex-pražskou tyristorkou v Liberci, aneb Vůz T3M čísla 8106 v Riegrově ulici během pózování fotografům. (Liberec; 13.5.2021, foto Přemek Projsa)
Riegrova 13.3.1998 a souprava T3SUCS čísel 76+77. (archiv Boveraclubu)
Riegrova 13.3.1998 a souprava T3SUCS čísel 76+77. (archiv Boveraclubu)

Breyovo sanatorium

U městského parku v Riegrově ulici čp. 1279 - I umístil gynekolog a chirurg Max Brey soukromé sanatorium s 24 lůžky, v němž bylo možno provádět i operace očí. Poskytoval zde také rekreační pobyty pod lékařským dohledem. Romanticky pojatou novorenesanční vilu projektoval a postavil liberecký stavitel Gustav Sachers (1898).
Ke komplexu patřil i pečlivě udržovány park mezi dnešními ulicemi Fibichovou a Riegrovou. V roce 1932 bylo sanatorium začleněno do Libereckého léčebného ústavu (Reichenberger Kuranstalt), jehož zřízením se v době průmyslové krize sledovaly příjmy z cestovního ruchu. Byl k němu připojen i sousední dům čp. 1278 - I, V němž byla pak správa sanatoria v Sedmidomkách (dnes Dům dětí a mládeže Větrník). Zároveň byla podle projektu Maxe Kühna provedena přístavba vodoléčebných zařízení. Ústav ale nebyl úspěšný, pro finanční potíže musel být roku 1937 zrušen a budovy převzalo město. Po roce 1945 zde našlo umístění revmatologické oddělení nemocnice a pokračovalo se ve vodo- a elektroléčbě. Později zde zůstalo jen rehabilitační revmatologické oddělení a protialkoholní léčba, které se přesunulo do nového objektu v ulici Na Poříčí.
V současné době (2020) je objekt přebudován na byty.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci. 1996)

Reichenberg - vilová čtvrť. Pohlednice prošlá poštou v roce 1908. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - vilová čtvrť. Pohlednice prošlá poštou v roce 1908. (archiv Kamil Syrovátka)
čp.1278 (v současné době DDM Větrník)
čp.1278 (v současné době DDM Větrník)
1910 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
1910 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
archiv T.Majer
archiv T.Majer
aqrchiv J.Hůlka, úprava Pav Karel
aqrchiv J.Hůlka, úprava Pav Karel
1911 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
1911 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv FL
archiv FL
archiv FL
archiv FL
ZOO Liberec 1976 (archiv Jana Jánská)
ZOO Liberec 1976 (archiv Jana Jánská)
Pamatuji když tam běhali malé kozičky a jedna mi začala žvejkat mašličku ze šatů tatínek pohotově vyfotil (Alice Navrátilová)
Pamatuji když tam běhali malé kozičky a jedna mi začala žvejkat mašličku ze šatů tatínek pohotově vyfotil (Alice Navrátilová)
ZOO Liberec 1980. (archiv Kamil Syrovátka)
ZOO Liberec 1980. (archiv Kamil Syrovátka)

Spolkový zookoutek a začátky ZOO Liberec

Skromné počátky jsou spojené s aktivitou libereckého Ornitologického spolku. Ten vybudoval nejdříve voliéru za restaurací Lidové sady (1902) a potom umělý ostrůvek na Jezírku s romantickou hradní stavbičkou, sloužící jako úkryt pro labutě (1904).
O rok později už stál kousek dál proti proudu Jizerského potoka v malé oboře přístřešek pro srnky .
První skutečná budova zookoutku sem byla přenesena po dohodě  s architektem z "alpské vesnice" postavené na Výstavě českých Němců 1906.     V ZOO upravený stojí dodnes "Čapí hnizdo ".
Netrvalo dlouho a kolem domku vznikl areál s několika desítkami voliér především pro ptactvo a menší živočichy. Výjimku představoval medvěd přivezený vojáky se Srbska, který byl největším zvířetem a také hlavní atrakcí rodící se ZOO. Ta byla zatím s veškerým zařízením v péči Ornitologického spolku, který ji chtěl přeměnit v řádnou instituci spravovanou městem. Záležitost byla na dobré cestě, ale všemu udělala kříž přes rozpočet první světová válka. Teprvé po ní bylo možné na podzim 1919 záměr realizovat.
I tak se liberecká ZOO stala nejstarší v republice.
Účast města, které podnik považovalo do jisté míry také za věc své prestiže, se projevila velkým rozmachem.
Hned byla postavena velká klec pro makaky, zvaná opičí ráj.
Kromě opic v ZOO byli ke spatření berberšrí lvi, medvědi, několik druhů spárkaté zvěře a další exponáty.
Magnetem se od roku 1927 stál párek kalifornských lachtanů, pro něž byl upraven bazén se skluzavkou a skalní stěnou v pozadí.
Od toho roku se však vývoj zastavil.
Obrat nastává až v polovině padesátých let s nástupem nového ředitele Jiřího Badalce.
Areál se v šedesátých letech rozšířil na náhorní planinu u Lidových sadů,   kde se začaly stavět nové pavilony.
Od té doby dodnes prožívá zahrada stálý plynulý rozvoj a zkvalitňuje služby.
Téměř každý rok je postaven nový nebo rekonstruován nějaký stávající pavilon a také chov se pravidelně obohacuje o nové přírůstky.
Tahákem je od roku 1994 párek bílých tygrů.

Liberecká ZOO se zařadila do celoevropské spolupráce zejména při spolupráci při záchraně ohrožených druhů.

(Zdroj: Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

1920
1920
1930 (archiv Miloslav Cihlář)
1930 (archiv Miloslav Cihlář)
vstup do zoo v roce 1979
vstup do zoo v roce 1979
ZOO Liberec 1976 (archiv Jana Jánská)
ZOO Liberec 1976 (archiv Jana Jánská)
archiv FL
archiv FL
archiv FL
archiv FL
60.léta
60.léta
archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
ZOO Liberec 1980. (archiv Kamil Syrovátka)
ZOO Liberec 1980. (archiv Kamil Syrovátka)
nosorožec tuponosý
nosorožec tuponosý
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
archiv Jany Zahurancové
archiv Jany Zahurancové
 Levhart čínský - Samec Yong ze zoo Karlsruhe (rok 2015 - archiv Kateřina Lochovská)
Levhart čínský - Samec Yong ze zoo Karlsruhe (rok 2015 - archiv Kateřina Lochovská)
ZOO Liberec začala s chovem levharta čínského v roce 1954, kdy získala první exemplář, a to samce od Československých cirkusů výměnou za pumu. První odchov se pak podařil 6. ledna 1961 se mohl Liberec pyšnit mládětem - samečkem Rexem II. ...na fotu levhartí mláďata a ošetřovatelky Eliška a Kristýna (archiv Kateřina Lochovská)
ZOO Liberec začala s chovem levharta čínského v roce 1954, kdy získala první exemplář, a to samce od Československých cirkusů výměnou za pumu. První odchov se pak podařil 6. ledna 1961 se mohl Liberec pyšnit mládětem - samečkem Rexem II. ...na fotu levhartí mláďata a ošetřovatelky Eliška a Kristýna (archiv Kateřina Lochovská)

Kočičky z liberecké ZOO na konci 70.let   (archiv Jana Zahurancová)

Jelen sika - 60.léta
Jelen sika - 60.léta

Zoologická zahrada v roce 1914

Počátky nejstarší zoologické zahrady v České republice jsou spojeny s ornitologickým spolkem, který zde roku 1904 vysadil labutě a zřídil výběh pro srnčí zvěř navazující na voliéru za restaurací v Lidových sadech z roku 1902. Uprostřed pohlednice vidíme dodnes existující domek Čapí hnízdo, přestěhovaný sem z výstavy 1906. Rozvoj skutečné zoologické zahrady začíná až po roce 1919, odkdy jsou budovány jednotlivé pavilony pro zvířata, a během meziválečného období se z liberecké zoologické zahrady stává nejen nejstarší zařízení svého druhu v republice, ale i oblíbené místo mnoha návštěvníků. Od šedesátých let se zoo začalo rozrůstat do okolních lesů a dnes patří k nejkrásnějším a nejvýznamnějším v Evropě.

(Zdroj: R.Karpaš - Staré pohlednice LIBEREC, 2008, Karel Čtveráček / Jan Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností, 2001)

1907
1907
Vodní ptactvo v prvorepublikové liberecké Zoo
Vodní ptactvo v prvorepublikové liberecké Zoo
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
1908
1908
Podzim roku 1919. Tehdy šlo o velmi malou zahradu s expozicemi v místech dnešní dolní části Zoo
Podzim roku 1919. Tehdy šlo o velmi malou zahradu s expozicemi v místech dnešní dolní části Zoo
Meziválečná liberecká honorace před medvědincem
Meziválečná liberecká honorace před medvědincem
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Liberecká zoo chovala pár mohutných polárních šelem mezi lety 1956 až 1965.
Liberecká zoo chovala pár mohutných polárních šelem mezi lety 1956 až 1965.
Erich Sluwa
Erich Sluwa
Jiří Badalec
Jiří Badalec
Josef Janeček
Josef Janeček
1964 (Vilém Boháč)
1964 (Vilém Boháč)
současná podoba ZOO (2018)
současná podoba ZOO (2018)
dolní část ZOO v roce 1920 a 2001
dolní část ZOO v roce 1920 a 2001

Od labutí a srnčího výběhu k regulérní zoo

Při výstavbě výletního jezírka zvaného "Gondelteich" (dnešní Labutí jezírko) ornitologický spolek buduje na ostrůvku labutí hrádek a na jezírko vysazuje čtyři labutě. V roce 1902 v městském parku u restaurace Lidové sady zřizuje ptačí dům s voliérou.

6. 8. 1904 ornitologický spolek požádal městskou radu o pozemky za účelem založení zoologické zahrady a o dva dny později získal od města Reichenberg kladnou odpověď. Veřejnosti byla zahrada otevřena v září téhož roku.  Ze srnčího výběhu a rybníčků pro ptactvo se velmi záhy na vzdálenějších pozemcích v údolí potoka vyvinula malá zoologická zahrada. K pestrému ptactvu, srncům, ovcím a drobnému zvířectvu brzy přibyla i další zvířata.  Již před první světovou válkou se v zahradě chovali kromě drobného zvířectva    z celého světa také draví ptáci, hadi, ještěři, ryby, dikobraz, opice nebo divoký buvol. Mimo vlků, lišek, divokých psů a dalších menších šelem zde návštěvníci mohli spatřit také medvědy či pumu. V roce 1908 bylo v areálu zoo zbudováno také první větší zimoviště a o rok později dokonce i pavilon opic, klece  pro šelmy, čtyři akvária a tři terária. V roce 1913 zoo chovala na 110 kusů domácího a cizokrajného ptactva a více než 130 kusů zvířat z celého světa. Návštěvnost se zvedala rapidním tempem a nechyběli ani návštěvníci  ze zahraničí. Rekordní byl rok 1913, kdy branami zoo prošlo 70 000 osob.  Již v roce 1916 proběhl v zoo první úspěšný odchov medvědů.

Důvodem, který všechny vedl k mylnému datování vzniku zoo v roce 1919,   bylo záměrné zkreslování nejstarší historie Zoo samotným bývalým ředitelem Erichem Sluwou. "Když se v roce 1929 stal Erich Sluwa z dosavadního správce ředitelem, začal vydávat o zoologické zahradě tzv. průvodce ve formě brožur. Jak sám tvrdí, do roku 1942 jich bylo více než třicet. Jakýmsi společným jmenovatelem Sluwových brožur bylo do určité míry zkreslování skutečného vzniku a předchozí historie liberecké Zoo," vysvětluje Šulc. V roce 1934 Sluwa dokonce vydává brožuru k příležitosti patnácti letům založení zoo, ve které označil rok 1919 rokem skutečného založení Zoo a o předchozím působení  a zásluhách Ornitologického spolku se zde vůbec nezmiňuje. Údajům, které uváděl dlouholetý a oddaný ředitel liberecké Zoo, a který se sám prohlašoval za zakladatele, nebyl důvod nevěřit. Poválečná literatura pak vesměs ze Sluwových zpráv vycházela a čerpala a díky tomu se veřejnost dodnes mylně domnívá, že nejstarší zoologická zahrada v České republice byla založena nikoliv v roce 1904, ale až v roce 1919.
Počátky zoologické zahrady v Liberci, které jsou pevně spjaty s činností ornitologického spolku, lze zaznamenat už na konci 19. století. Ornitologičtí nadšenci již v roce 1895 vytvořili v liberecké čtvrti Perštýn malý stálý zookoutek, ve kterém chovali převážně drůbež, holuby, králíky, ale i cizokrajné a domácí divoké ptactvo. O rok později se starosta spolku pan Anton Ferdinand Müller poprvé veřejně zmiňuje o nápadu vytvořit zoologickou zahradu a již v roce 1900 se začne jeho přání pomalu naplňovat.

E. Sluwa a částečně i jeho starší kolega F. Weller vtiskli zoologické zahradě mnoho z její dnešní tváře. Za působení těchto dvou osobností zde postupně vyrostl bazén pro lachtany, zimní pavilony pro velké šelmy a ostatní exotickou zvěř. Až do dnešních dnů slouží bývalá administrativní budova z roku 1906 (nyní cukrárna Čapí hnízdo), která byla do zoo převezena z Německočeské výstavy. Sluwova éra končí po osvobození republiky v červnu 1945.


Až do roku 1954 procházela liberecká zoo těžkým obdobím. Dlouhodobou stagnaci přerušil až Jiří Badalec. Zahrada opustila dosavadní vystavovatelský kurz a stala se postupně chovným zařízením se zaměřením na vzácná zvířata. Trvalo však dalších dvacet let, než se Zoo Liberec dostala opět na výsluní. Již tři roky po nástupu J. Badalce (uveden do funkce v roce 1954) stoupla návštěvnost na dvojnásobek, tedy na 263 360 návštěvníků, 1958 pak 305 000 atd. V Badalcově éře vyrostla řada expozic a pavilónů, které již dnes neexistují. V areálu jsou však i takové, které přes svou morální i technickou zastaralost stojí dodnes - například expozice paviánů z roku 1963 nebo sloninec z roku 1972. Zahrada v té době získala řadu významných živočišných exponátů. Na jednom z prvních míst lze jistě jmenovat slony, jejichž chov v roce 2018 dovršil 60 let. Za J. Badalce velmi vzrostla návštěvnická atraktivita liberecké zoo. Od šedesátých let pak roční návštěvnost pravidelně přesahovala 300 000.


Jméno Josefa Janečka je spjato především s masivním stavebním boomem od poloviny 80. let až do konce tisíciletí. Zahrada tak v epoše posametového investičního nadšení prošla velkou modernizací. Postupně vyrostly stávající pavilóny žiraf (1987), hospodářský pavilón (1987), šelminec (1994), pavilón opů (1994), pavilón tropů (1999) či zimoviště plameňáků (2003). Zoologická zahrada získala řadu významných zvířecích exponátů do kolekce kopytníků či dravců včetně své největší marketingové tváře, jíž jsou bílí tygři (od roku 1994). V témže roce byla zahrada přijata za stálého člena Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).


Současný ředitel David Nejedlo pak otevřel zahradě další dimenze, tak důležité pro moderní zařízení. Zoo už není jen a pouze množitelem vzácných druhů zvířat a jejich genetickou bankou, i když je to nadál její primární úkol, ale otevřela se širšímu pojetí vzdělávání široké veřejnosti včetně škol.

Zahrada se zapojila (a stále zapojuje) i do několika mezinárodních projektů.

a) Vědeckých:

• Šimpanzi ostrova Rubondo (Tanzánie) - (2007), výzkum šimpanzů vypuštěných v 60. letech 20. století zpět do volné přírody na ostrově Rubondo na Viktoriině jezeře, jejichž přežití se považovalo za malý zázrak. V rámci terénních aktivit se zkoumaly faktory, které přispěly k jejich úspěšnému navrácení do přírody

• Monitoring osla somálského (Eritrea) - (2006)

• Výzkum a revize taxonomie rodu Gracula (loskuták) na ostrovech západního pobřeží Sumatry (2015)

• Výzkum hnízdní biologie a ekologie jestřába lesního (Accipiter gentilis) na Liberecku (od 2010)

b) Humanitárních:

• Pomozte budoucnosti (A.M.P.O.)) - od 2005, pomoc sirotkům a dětem ulice v africké Burkina Faso

• KambaTiBaAka - od 2013, získávání finančních prostředků prostřednictvím prodeje tradičních náhrdelníků. Finance slouží ke zlepšení lékařské péče pro příslušníky etnické skupiny BaAka (pygmejové) žijící v chráněných oblastech rezervace Dzanga-Sangha ve Středoafrické republice.

c) Ochranářských:

• Repatriace dravých ptáků - od 1986, vypouštění orlosupů bradatých a orlů mořských zpět do volné přírody.

• Talarak - od 2009, provoz záchranných center na ochranu ohrožených endemických druhů Filipín na ostrově Negros

• Save-Elephants - od 2012, ochrana divokých slonů v oblasti střední Afriky

• The Kukang Rescue Program - od 2015, ochrana outloňů váhavých v oblasti severní Sumatry + boj proti ilegálnímu obchodu s ohroženými druhy zvířat

• Lestari - od 2016, ochrana tropického lesa a ochrana ohrožených zpěvných ptáků v Indonésii

• Korálová školka - od 2017, ochrana mořského ekosystému a obnova korálových útesů na indonéském souostroví Banyak

• Zoo Liberec se také pravidelně zapojuje do mezinárodních ochranářských kampaní, které každé dva roky vyhlašuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA):

Bushmeat - podpisová akce 2001/02

Ochrana amazonského pralesa 20021/03

Tygr ussurijský 2003/04

ShellShock Turtle and Tortoise Campaign 2004/05

Save the Rhinos 2005/06

Arovako i Madagasikara 2006/07

Amphibian Ark - Žáby bijí na poplach 2007/08

Europen Carnivore Campaign - Chceme společně žít...? 2008/09

Biodiverzita - pokračování šelmí kampaně 2009/10

Ape Campaign 2010/11

Ochrana Jihovýchodní Asie 2011/13

Od pólu k pólu 2013/15

Let it Grow - Nechme je žít, růst 2015/17

Silent Forest - Ztichlý les 2017/19 - této kapmani Zoo Liberec předsedá

Od roku 2006 se pak součástí zahrady stala další dvě zařízení: Městské středisko ekologické výchovy DIVIZNA a Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA se stanicí pro handicapované tuzemské živočichy. Toto spojení je v celé republice unikátní.

V červenci 2011 se součástí Zoo Liberec stalo Kulturní a společenské centrum Lidové sady se starobylou budovou s vyhlídkovou věží. Zoo tak získala důstojnou administrativní budovu a také středisko poskytující veřejnosti širokou nabídku kulturních, společenských i výukových programů a volnočasových aktivit.

V roce 2014 Zoo Liberec otevřela v rámci projektu Centra aktivního odpočinku nový vstup do zoo s veřejnými toaletami, služebnou městské policie a infocentrem (budova A u ředitelství zoo) a nový hospodářský pavilon s edukačním zázemím, tzv. ZooExpo (budova na místě bývalého ředitelství zoo.

Život v zoo jde dál a podoba i poslání zoologických zahrad se postupně mění. V současnosti Zoo Liberec zvažuje zcela nový koncept svého rozvoje - rozšíření areálu zoo o tzv. Údolí ohrožené divočiny

Zvířata v ZOO

Makak lví
Puštík bradatý
Levhart sněžný
Panda červená
Osel somálský
Tučňák Humboldtův
Korunáč Sclaterův
Krajta mřížkovaná
Surikata
Takin čínský
Alpaka
Orlosup bradatý
Nestor kea
Antilopa koňská
Makak lví
Puštík bradatý
Levhart sněžný
Panda červená
Osel somálský
Tučňák Humboldtův
Korunáč Sclaterův
Krajta mřížkovaná
Surikata
Takin čínský
Alpaka
Orlosup bradatý
Nestor kea
Antilopa koňská
Makak lví
Puštík bradatý
Levhart sněžný
Panda červená
Osel somálský
Tučňák Humboldtův

(Zdroj: Zoologická zahrada Liberec, 2019)

https://www.zooliberec.cz/

Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
Pamatujete někdo prodej vstupenek z Čapího hnízda? A tipnete si, za kolik jste v sedmdesátých letech koupili vstupenku? Cena vstupného v 70. letech byla v 1,50 Kčs pro dítě a 2 Kčs pro dospělého.(zdroj: zoo Liberec)
Pamatujete někdo prodej vstupenek z Čapího hnízda? A tipnete si, za kolik jste v sedmdesátých letech koupili vstupenku? Cena vstupného v 70. letech byla v 1,50 Kčs pro dítě a 2 Kčs pro dospělého.(zdroj: zoo Liberec)
Rodiče na výletě s mým malým bráchou v liberecké ZOO v roce 1961. (color Fotočas)
Rodiče na výletě s mým malým bráchou v liberecké ZOO v roce 1961. (color Fotočas)
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
1992 (zdroj: https://www.ebay.com )
1992 (zdroj: https://www.ebay.com )
Původní vchod do ZOO, který byl v dolní části zahrady. Z filmu Pět holek na krku z roku 1967. (archiv Všichni Čermáci)
Původní vchod do ZOO, který byl v dolní části zahrady. Z filmu Pět holek na krku z roku 1967. (archiv Všichni Čermáci)
kolem roku 2000 (archiv Všichni Čermáci)
kolem roku 2000 (archiv Všichni Čermáci)
březen 2017 - Takín činský zlatý
březen 2017 - Takín činský zlatý
archiv Jaroslav Eliasek
archiv Jaroslav Eliasek
archiv Jaroslav Eliasek
archiv Jaroslav Eliasek
archiv J.Čiháčkové
archiv J.Čiháčkové
archiv J.Čiháčkové
archiv J.Čiháčkové
duben 2020 (mravenečník) Foto: Jitka Ambrožová
duben 2020 (mravenečník) Foto: Jitka Ambrožová
1979
1979
2020 (archiv Všichni Čermáci)
2020 (archiv Všichni Čermáci)
červenec 2016 - Osel somálský
červenec 2016 - Osel somálský
foto Jarda Lutonský
foto Jarda Lutonský
archiv Jaroslav Eliasek
archiv Jaroslav Eliasek
archiv Jaroslav Eliasek
archiv Jaroslav Eliasek
archiv J.Čiháčkové
archiv J.Čiháčkové
archiv J.Čiháčkové
archiv J.Čiháčkové
červen 2019 (mláďata lva berberského)
červen 2019 (mláďata lva berberského)
červen 2020 - Jako prvním na světě se na úseku dravých ptáků podařilo rozmnožit orla křiklavého pomocí inseminace mraženým spermatem. Jedná se o důležitý okamžik pro záchranu nejen tohoto druhu dravce, který byl v České republice téměř vyhuben, ale i dalších ohrožených druhů ptáků.
červen 2020 - Jako prvním na světě se na úseku dravých ptáků podařilo rozmnožit orla křiklavého pomocí inseminace mraženým spermatem. Jedná se o důležitý okamžik pro záchranu nejen tohoto druhu dravce, který byl v České republice téměř vyhuben, ale i dalších ohrožených druhů ptáků.
červen 2020 - Pár pand červených má přírůstek. Mládě už mohou návštěvníci občas zahlédnout ve chvíli, kdy ho samička v rámci výběhu přenáší z úkrytu na jiné místo. Je ještě hodně malé, má před sebou i jistá úskalí, ale věříme, že naše radost není předčasná.
červen 2020 - Pár pand červených má přírůstek. Mládě už mohou návštěvníci občas zahlédnout ve chvíli, kdy ho samička v rámci výběhu přenáší z úkrytu na jiné místo. Je ještě hodně malé, má před sebou i jistá úskalí, ale věříme, že naše radost není předčasná.
25.9.2020 samice levharta čínského foto: Šárka Kyselová
25.9.2020 samice levharta čínského foto: Šárka Kyselová
29.10.2020 Seznamte se - to jsou dracény krokodýlovité, naši noví obyvatelé pavilonu tropů. Jedná se o více než 1 metr dlouhé tropické ještěry z Jižní Ameriky, které v naší zoo budete moci pozorovat úplně prvně.
29.10.2020 Seznamte se - to jsou dracény krokodýlovité, naši noví obyvatelé pavilonu tropů. Jedná se o více než 1 metr dlouhé tropické ještěry z Jižní Ameriky, které v naší zoo budete moci pozorovat úplně prvně.
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
S radostí vám představujeme nové mládě korunáče Sclaterova. Mládě se vyklubalo již koncem minulého roku, ale protože jejich odchov nebývá jednoduchý, raději jsme tuto novinku chvíli tajili. Nyní už ptáče vyskočilo z hnízda a poskakuje po voliéře v pavilonu tropů. Foto: Veronika Korábová
S radostí vám představujeme nové mládě korunáče Sclaterova. Mládě se vyklubalo již koncem minulého roku, ale protože jejich odchov nebývá jednoduchý, raději jsme tuto novinku chvíli tajili. Nyní už ptáče vyskočilo z hnízda a poskakuje po voliéře v pavilonu tropů. Foto: Veronika Korábová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Leona Angelina
foto Leona Angelina
foto Leona Angelina
foto Leona Angelina
foto Leona Angelina
foto Leona Angelina
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Radka Caltová
foto Radka Caltová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
Sob karelský
Sob karelský
kůň Převalského
kůň Převalského
24.9.2020
24.9.2020
Margay (ocelot dlouhoocasý) foto: Šárka Kyselová
Margay (ocelot dlouhoocasý) foto: Šárka Kyselová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
A naším prvním mládětem roku 2021 je . . . MYŠ! 🙂 Bodlinatka tmavá
A naším prvním mládětem roku 2021 je . . . MYŠ! 🙂 Bodlinatka tmavá
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
kůň Převalského (foto Jitka Ambrožová)
kůň Převalského (foto Jitka Ambrožová)

nová mláďata osla somálského a zebry bezhřívé - jedněch z nejvíce ohrožených zvířat na naší planetě! Zebří klisničku doprovázela její první dny na světě řada komplikací. Po narození vážila jen něco málo přes 20 kg, což je téměř o polovinu méně, než je běžná porodní váha. Přestože mládě prospívá a postupně přibývá na váze, vyhráno stále ještě nemáme. Držte nám palce! (Foto: Jitka Ambrožová) 18.8.2021

8.11.2021

Dnes naši zoo opustil mladý pár urialů bucharských, kteří míří za účelem posílení chovu do stockholmské zoo Nordens Ark. Transport dává naději, že se tento druh podaří i chovem v lidské péči v zoologických zahradách zachránit. Zoo Liberec patří mezi jednu z tří institucí, která tyto vzácné a silně ohrožené asijské sudokopytníky chová.
Populace ve volné přírodě čítá cca 250 jedinců a urial bucharský tak patří mezi nejvíce ohrožené velké savce na naši planetě.

3.3.2022 - Naše stádo takinů čínských se téměř zdvojnásobilo! Během dvou týdnů přišla na svět 4 mláďata. Všichni čtyři sourozenci těchto zlatých sudokopytníků jsou od prvních dní k vidění ve svém výběhu. Foto: Pavel Škorňa
3.3.2022 - Naše stádo takinů čínských se téměř zdvojnásobilo! Během dvou týdnů přišla na svět 4 mláďata. Všichni čtyři sourozenci těchto zlatých sudokopytníků jsou od prvních dní k vidění ve svém výběhu. Foto: Pavel Škorňa
Máme u buvolců běločelých o 8 kopýtek víc! 😍 Na začátku března se u buvolců narodil sameček a od včera máme nový přírůstek - samičku! 🤓Věděli jste, že mládě buvolce se dokáže postavit na nohy po 20 minutách od narození a může tak následovat matku? 📷 Jitka Ambrožová
Máme u buvolců běločelých o 8 kopýtek víc! 😍 Na začátku března se u buvolců narodil sameček a od včera máme nový přírůstek - samičku! 🤓Věděli jste, že mládě buvolce se dokáže postavit na nohy po 20 minutách od narození a může tak následovat matku? 📷 Jitka Ambrožová
V Zoo Liberec můžete z blízka obdivovat supa mrchožravého, supa hnědého i orlosupa bradatého. 📷 sup mrchožravý
V Zoo Liberec můžete z blízka obdivovat supa mrchožravého, supa hnědého i orlosupa bradatého. 📷 sup mrchožravý

13.4.2022

Jarní nadílka
Od počátku roku přišlo v Zoo Liberec na svět celkem 39 mláďat.
Některá mláďata zůstávají návštěvníkům skryta v zázemí zahrady, ale mnoho z nich mohou při troše štěstí pozorovat v expozicích daného druhu. Mezi nejčerstvější mláďata patří například dva buvolci běločelí, dvě zebry Chapmanovy, dva výři velcí západosibiřtí, tamarín pinčí nebo kosman zakrslý.
Více info o mláďatech naleznete na našem webu
https://1url.cz/1K7b5 nebo zavítejte na ZooObjektiv! Právě dnes a jinak každou druhou středu v měsíci setkání s našimi zoology - od 18.00 na ZooExpu - vstup zdarma.
https://fb.me/e/3n77xCYjQ
foto: mládě zebry Chapmanovy
Jitka Ambrožová

25.4.2022 Margay neboli ocelot dlouhoocasý - s chovem tohoto druhu jsme začali v roce v 2020 a jedná se tak o naše historicky první mládě! 🥳 Foto: Šárka Kyselová
25.4.2022 Margay neboli ocelot dlouhoocasý - s chovem tohoto druhu jsme začali v roce v 2020 a jedná se tak o naše historicky první mládě! 🥳 Foto: Šárka Kyselová

ZOO Liberec 1980, u paviánů.

(archiv Kamil Syrovátka)

ZOO Liberec v roce 1980, u plameňáků.

ZOO Liberec 1980 - fenek berberský.

archiv zoo Liberec
archiv zoo Liberec
Rok 1967, měsíc fakt nevím ....jo, a v tom kočárku, jsem já🙂(archiv Zlatka Mizerová)
Rok 1967, měsíc fakt nevím ....jo, a v tom kočárku, jsem já🙂(archiv Zlatka Mizerová)
foto Gabi Skalická
foto Gabi Skalická
Výběh zeber Chapmanových v liberecké zoo foto: Lucie Fürstová
Výběh zeber Chapmanových v liberecké zoo foto: Lucie Fürstová
foto Leona Angelina
foto Leona Angelina

Zebra Chapmanova


Návštěvníci mohou zebry Chapmanovy v liberecké zoo obdivovat již od roku 1970. Koncem loňského roku tedy uplynulo jubilejních padesát let od počátku jejich chovu a za tu dobu přišlo v Liberci na svět rovných sto mláďat. To poslední, sté, se narodilo na první svátek vánoční, 25, prosince. Chov zeber Chapmanových má v Zoo Liberec dlouholetou tradici. První trio přicestovalo do zoo pod Ještědem v roce 1970 ze Zoo Dvůr Králové. Jednalo se o divoké jedince pocházející z volné přírody, které za účelem rozšíření populace a záchrany druhu přivezl z Jihoafrické republiky do tehdejšího Československa Josef Vágner v rámci jednoho ze svých transportů. Že se zebrám v liberecké zoo daří, dokládá i fakt, že za padesát let jejich chovu se v zahradě narodilo rovných sto mláďat. Poslední, sté hříbě, přišlo na svět 25. prosince a jedná se o samičku. Zkušená matka ji přivedla na svět po roce trvající březosti v brzkých ranních hodinách a nachystala tím svým ošetřovatelům milé vánoční překvapení. Většinu dne pobývá malá zebra se svou matkou v teple zázemí, ale v případě příznivého počasí již i pravidelně prozkoumává svůj venkovní výběh. "Jsem velice rád, že se nám dlouhodobě daří pomáhat udržovat populaci zeber Chapmanových chovanou v zoologických zahradách stabilní a dostatečně silnou, protože ve volné přírodě jejich počty postupně klesají. Od počátku chovu v roce 1970 se u nás narodilo celkem 57 hřebců a 43 klisen tohoto podruhu zebry stepní," říká zoolog Luboš Melichar. V souvislosti s tímto jubileem liberecká zahrada vyzývá a prosí veřejnost, aby ji celou historii chovu zeber Chapmanových pomohla zdokumentovat. "V našich archivech bohužel mnoho historických fotografií nemáme, a tak hledáme datované snímky starší 15 let. Pamětníci mohou své fotografie zaslat elektronicky na adresu: marketing@zooliberec.cz do konce února tohoto roku," doplňuje Barbara Tesařová. Autorské fotografie budou následně využity k obohacení archivu zoologické zahrady, a především ke zmapování proměny výběhu zeber v průběhu historie. "Každý, kdo se s námi o svoji fotografii podělí, bude zařazen do slosování o mimořádnou prohlídku zázemí chovu zeber za doprovodu našeho hlavního zoologa a odborníka na chov zeber, Luboše Melichara," dodává Tesařová.

Zebra Chapmanova (Equus quagga chapmanni)

Zebra Chapmanova je poddruhem zebry stepní a obývá rozsáhlé savany Zimbabwe, Botswany a Mozambiku v jihovýchodní Africe. Tato zebra má na světlé srsti široké černé pruhy s hnědými mezipásy. Charakteristické zbarvení slouží jako velmi dobré maskování, protože z dálky nejsou zebry téměř vidět a zblízka se jeví mohutnější. Pruhy také usnadňují komunikaci uvnitř stáda, žádné dvě zebry nemají stejné pruhování. Zebry žijí ve skupinách 10-30 jedinců s harémovou strukturou, kdy je ve stádě pouze jeden dospělý samec, který se páří se všemi samicemi. Samice je březí 350 dní a poté rodí jedno mládě. To se již po pár hodinách přidává ke stádu. Stádo vede nejstarší a rovněž i nejdominantnější klisna, která při cestách kráčí první, za ní jdou mláďata, další členové stáda a nakonec samec. V případě nebezpečí se stádo semkne do kruhu, s mláďaty uprostřed. Většinu dne tráví zebry na pastvě. Živí se převážně tvrdými stepními travinami. Ve většině případů se pasou společně s žirafami nebo gazelami, lépe tak registrují případné nebezpečí. Největším zebřím predátorem je kromě člověka lev. Zebry dokáží před nebezpečím utéct a běžet na krátké vzdálenosti až 50 km/hod. Pro maso a kůži je vybíjena ve své domovině pytláky.  (text zoo Liberec)

foto Jaroslav Eliasek
foto Jaroslav Eliasek
archiv Jaroslav Vondra
archiv Jaroslav Vondra
A takhle opravený a "žlutý" vypadal náš medvídek v létě 2020... (v liberecké Zahradě vzpomínek): (foto Kompis Radek)
A takhle opravený a "žlutý" vypadal náš medvídek v létě 2020... (v liberecké Zahradě vzpomínek): (foto Kompis Radek)
foto Petr Ruprecht - záři 2020
foto Petr Ruprecht - záři 2020

Medvídek


Ulámané packy jsou znovu opraveny . Ale jak už jsem psal vícekrát - původní stanoviště v oploceném jezírku by mu slušelo mnohem víc než nynější umístění na bývalém hřbitově, navíc by lépe odolával útokům vandalů. Jak rád bych mu tam zase naházel pár mincí... Ale je mi jasné - kdo ho nepamatuje jako dítě v dobách své největší slávy, ten asi nepochopí... (Hans Oldskull)

ZOO Liberec. Méďa z roku 1967 (archiv Jana Jánská)
ZOO Liberec. Méďa z roku 1967 (archiv Jana Jánská)
 V té době byl odložený v liberecké Zoo v takové neutěšené uličce kousek od pavilonu s bílými tygry. Potom se ho naše Zoo zbavila, protože prý nechová medvědy. Několik let chudák pustl v tzv. Zahradě vzpomínek naproti bývalému Interspáru, kde ho nějací vandalové poničili. Ten dnešní v Zahradě vzpomínek nějak zežloutl...foto Kompis Radek (2006)
V té době byl odložený v liberecké Zoo v takové neutěšené uličce kousek od pavilonu s bílými tygry. Potom se ho naše Zoo zbavila, protože prý nechová medvědy. Několik let chudák pustl v tzv. Zahradě vzpomínek naproti bývalému Interspáru, kde ho nějací vandalové poničili. Ten dnešní v Zahradě vzpomínek nějak zežloutl...foto Kompis Radek (2006)
Tady jedno foto ze ZOO, tuším že z roku 2005, tenkrát jsem se ho poprvé dotknul... To už medvídek dávno opustil své jezírko a byl potupně odstaven do křoví kousek vedle tučňáků, v té době také poprvé přišel o tlapku:
Tady jedno foto ze ZOO, tuším že z roku 2005, tenkrát jsem se ho poprvé dotknul... To už medvídek dávno opustil své jezírko a byl potupně odstaven do křoví kousek vedle tučňáků, v té době také poprvé přišel o tlapku:
Týdeník Cesta míru, 1958
Týdeník Cesta míru, 1958

Začátky chovu slonů v naší zoo

Chov slonů v Zoo Liberec započal v roce 1958, kdy do zahrady přijela asi dvouletá samice slona indického Kity. Její ubikace a výběh se nacházel v prostorách úseku dnešních stájí. Slonice bohužel o 7 let později uhynula následkem nevhodného krmení ze strany návštěvníků. Chov slonů indických se obnovil o dva roky později v roce 1967, kdy do Zoo přiletěla z indické Kalkaty čtyřletá Rání. Ve stejném roce jí začala dělat společnost podobně stará slonice Gaurí, původem z indické Zoo Mysore. Obě slonice byly v roce 1972 přesunuty do nového pavilonu, který je k chovu slonů využíván dodnes. V roce 1974 se chov rozrost o dalšího člena, tentokrát o samici slona afrického jménem Tana, která pocházela z volné přírody. Rání přežila obě své soukmenovkyně. Zoo Liberec v současné době chová slonici Rání (*1963) a slonici Balu (*1984 z přírody), která příjela v roce 2013 z německého Münstru. Ta už za sebou měla smutný příběh "odstrkovaného" člena stáda, Rání ji však naštěstí bez problémů přijala.

Rání a Balu jsou možná poslední slonice, které liberecká zoo chová. Ve vzdálenější budoucnosti by se zde totiž rádi zaměřili na chov mladých sloních samců, čímž by mohli ulevit evropským zoologickým zahradám. "Jednalo by se o slony, kteří jsou ještě příliš mladí na to, aby se rozmnožovali, a příliš staří, aby zůstali u matky. Počítáme s tím, že bychom je zde trochu vychovali a pak zase poslali dál," vysvětlila Tesařová s tím, že se samozřejmě jedná o vizi v delším časovém horizontu.
V mnohem bližší budoucnosti čeká zdejší slony jedna příjemná změna - dlouho diskutovaná rekonstrukce slonince. Jak potvrdil vedoucí technického oddělení Radim Špringl, momentálně se chystá průzkum, v jakém stavu se stavba nachází a jaké opravy budou nezbytné. "Budova je 45 let stará a tomu také odpovídá její stav. Nedávno jsme nechali změřit její energetickou náročnost a zjistili jsme, že je na úplně nejhorší hranici. Lidově řečeno, topíme pánu bohu do oken," vysvětlil Špringl, podle kterého se počítá i se zvětšením výběhu. "Nechali bychom zasypat část příkopu, což by umožniloi napojení výběhu na komunikaci, abychom nemuseli slony do výběhu transportovat jeřábem," poznamenal.

VĚTŠÍ BEZPEČÍ SLONŮ

Rekonstrukce by však měla přinést i větší bezpečí pro chovatele slonů, kteří jsou s nimi momentálně v bezprostředním kontaktu. Ze tří možných variant by v liberecké zoo chtěli zavést polokontaktní chov, kdy má ošetřovatel možnost skrýt se před zvířetem například za mříž. Jak bude rekonstrukce nákladná, ještě není jisté. Podle Špringla se může pohybovat kolem 17 milionů. Po průzkumu by se měla začít připravovat projektová dokumentace.

Sloni v Liberci (druh, narození - úhyn ) v Liberci od - do

1. ♀ Kitty (slon indický 1956 - 1965) 9.10.1958 - 5.8.1965
2. ♀ Raní (slon indický 1963 - žije) 25.5.1967 - dosud
3. ♀ Gaurí (slon indický 1964 - 2011) 9.6.1967 - 28.6.2011
4. ♀ Tana (slon africký 1972 - 2001) 1974 - 20.12.2001
5. ♀ Bala (slon indický 1984 - žije) 2.10.2013 - dosud

(zdroj archiv Liberec, autor: Gabriela Volná Garbová)

Rání a Gaurí
Rání a Gaurí
únor 2022 osamocená Bala (foto Leona Angelina)
únor 2022 osamocená Bala (foto Leona Angelina)

Liberec ZOO 1980. (archiv Kamil Syrovátka)

Přinášíme smutnou zprávu. V pondělí 26. 4. 2021

museli zoologové, chovatelé a veterináři liberecké zoologické zahrady přistoupit k eutanazii slonice Rání (*1963), která v důsledku potíží způsobených vysokým věkem již několik dní nepřijímala potravu. Většinou se bráníme personifikaci zvířat, ale Rání byla opravdu osobnost. Bude nám všem velmi chybět. (zoo Liberec)

archiv M.Seidel
archiv M.Seidel

Historie chovu lachtanů

započala výstavbou bazénu už v r. 1927, kdy mohli návštěvníci ZOO pozorovat skupinu lachtanů kalifornských. Tuto expozici navrhl známý zoolog Hamburské ZOO - Karl Hagenbeck. Mezi roky 1937 - 39 byli chov zrušen. Po r.1945 byl bazén zasypán, neboť se v nejbližší době nepředpokládalo s chovem lachtanů začít.

Koncem r. 1967 se započalo s výstavbou bazénu, který navrhl p. Švancar . Bazén byl dokončen z jara r 1970 a 12.4. byli dovezeny dvě samice lachtana kalifornského. Do r.1978 zde byli chováni 4 lachtani kalifornští.. Poslední samice tohoto druhu uhynula 11.4.1978 ale už 22.12.1975 se započala psát historie druhu nového, a to lachtana hřivnatého. V roce 2004 došlo  k přestavbě stávajícího bazénu, ta byla ukončena v roce 2005. V roce 2015 došlo k rekonstrukci podlah u venkovního bazénu a přemodelování skal, což zakončilo několik let trvající "zkrášlování" bazénu samotného i jeho okolí.

(autor příspěvku Kateřina Lochovská, 2015)

ZOO Liberec, krmení lachtanů v roce 1980.

 (archiv Kamil Syrovátka)

Fotil 11.9.2008 Jiří Vík

Vyjádření ředitele zoo Liberec MVDr. Davida Nejedla k článku o ukončení chovu bílých tygrů v zoo Liberec:11.9.2018

Zoologická zahrada Liberec v tomto týdnu čelí bouřlivé reakci médií i veřejnosti.

To vše vyvolal článek o ekonomice zoologických zahrad, který s ředitelem zoo, jako dlouholetým odborníkem (slova redaktorky při sjednávání schůzky), přijela z Prahy udělat redaktorka ekonomické rubriky MF Dnes. Respektive nevyvolal jej ani tak článek, jako jeho nadpis, který nemohl ovlivnit ani ředitel zoo, ale úplně ani sama redaktorka. Noviny se musí prodávat a tak o nadpisu rozhodují vedoucí rubrik, zodpovědní za atraktivitu a prodejnost.

Vedení zoo respektuje názory svých návštěvníků včetně hokejových fanoušků, extrémních milovníků divoké přírody i všech Liberečáků, kteří žijí své občanské životy a "konzumují svou zoo" z mnoha dalších úhlů pohledu. Jim se především zpovídá ze svých kroků a zejména jim směřuje své následující vysvětlení:

BÍLÝ TYGR, ŠIMPANZ V PLENKÁCH A TEPLÁCÍCH, LEVHART NA VODÍTKU

Bílý tygr není živočišným druhem ani poddruhem. V přírodě se nevyskytuje a není tedy ohrožen vyhynutím (na rozdíl od indického tygra, ze kterého bílý vzešel). V roce 1951 byl v Indii odchycen mladý samec tygra, který měl bílé zbarvení srsti. Tento jediný zakladatel byl dále v zajetí připouštěn na normálně zbarvené samice. Z potomků tohoto samce byli v dalších generacích vybíráni ti bílí a v soukromých chovech i jinak výjimečně zbarvení jedinci. Ti byli dále kříženi mezi sebou, což dodnes vede k množství geneticky vázaných zdravotních a tělesných vad.

Libercem prošlo za 24 let 22 bílých tygrů, přičemž rozmnožit se je podařilo pouze třikrát, a to za velkého úsilí a chovatelské péče. Přesto byla častým jevem mláďata málo životná, šilhavá a jinak "pokroucená". Poslední vrh se v Liberci narodil v únoru 2016 a za velkého úsilí, léčby a chovatelské péče se odchoval samec a samice. A stejně jako v případě předchozího odchovu, bylo velmi komplikované, najít pro ně dobré umístění. Celé dva roky byla obě zvířata - kromě dalšího aktivního nabízení - marně v nabídkové listině zoo. Krom cirkusů a obchodníků se zvířaty o ně nikdo neprojevil zájem.

Proč jsme bílé tygry tedy chovali / zatím stále chováme? Stejně jako lidská společnost, i zoologické zahrady procházejí evolučním vývojem. Nechceme se vyhraňovat vůči vlastní historii, protože je součástí nás všech. Do této historie patří několik generací libereckých šimpanzů. Vyrůstali v oblečcích a s plenkami v rodinách svých chovatelů (známé i z několika filmů či reklam). Nebo uměle odchovaná mláďata levhartů či dalších velkých koček, která svého času zvyšovala popularitu návštěv zoo - setkání s nimi (na vodítku) a jejich chovateli, nabízejícími je k pohlazení či vyfocení, bývalo běžnou součástí života zoologické zahrady.

Již delší dobu málokoho napadne, že by se podobné obrázky mohly vrátit do kulis liberecké či jiné dobré zoologické zahrady. To není o vědeckém přístupu, ale spíše o prostém, zdravém rozumu. Někteří z uměle odchovaných šimpanzů stále žijí a věřte, že to nejsou šťastná zvířata.

Chov bílých tygrů je pokračování příběhu vývoje zoologických zahrad. V těch moderních a dobře fungujících už nepotkáte oblečeného šimpanze či mládě šelmy na mazlení. Věříme, že jednou zvládneme plnit poslání zoologické zahrady i bez málo životných, křížených a v podstatě nemocných bílých tygrů.

HOKEJOVÍ BÍLÍ TYGŘI

Chápeme nostalgii či smutek fanoušků hokejového klubu Bílí tygři Liberec, pokud bude chov bílých tygrů v Zoo Liberec postupně ukončen. I kvůli nim u nás ještě několik let budou důstojně dožívat minimálně Paris a Surya Bára. Věříme, že nasazení a herní dovednosti libereckých hokejistů nestojí na tom, zda liberecká zoo bude či nebude chovat v expozici jejich jmenovce. Další smysl chov bílých tygrů v Liberci nedává. Dlouhodoběji ani ten marketingový, viz další text. V Chomutově nežijí piráti, na Kladně rytíři, vervu ani energii není možné pohladit v Litvínově ani v Karlových Varech.

Zoo dnes nemohou být zvěřincem rarit. Toto poslání se nejen naplnilo, ale již nějaký čas se přežívá a je kontraproduktivní.

BÍLÍ TYGŘI V MARKETINGU

Bílí tygři v liberecké zoo měli své poslání poplatné době. Době, která začala v období, kdy podnikatelé chodili po ulici s bílými ponožkami v černých mokasínách, měli fialové sako a v ruce viditelně třímali další symbol svého postavení, mobilní telefon. Podobně vyhlížející člověk by dnes na ulici vzbudil v lepším případě shovívavé pousmání.

A podobně je to s bílými tygry v marketingu zoologických zahrad. Má-li být zoo vnímána jako moderní, nemůže se donekonečna prezentovat stejnými "ikonami" jako cirkusy, chovatelé typu pana Berouska, produkujícího zvířata na kšeft a pro filmová či divadelní představení. Moderní zoo se nemůže udržitelným způsobem prezentovat ani stejnými zvířaty, kterými se prezentují začínající malé soukromé zoo, budující své začátky na hodnotách starých několik desítek let.

Pravděpodobně mnozí všímaví lidé zaznamenali, že v několika posledních výročních zprávách liberecké zoo se již fotka bílého tygra neobjevila, stejně jako jsme ji nepoužívali na plakátech a většině dalších propagačních materiálech. Již více než dva roky na problematiku bílých tygrů upozorňujeme novináře i politiky se zájmem o problematiku liberecké zoo. V přímém kontaktu vysvětlujeme veřejnosti důvody, proč nechceme, aby naše práce a úspěšné chovy dalších (nejen ohrožených, ale často i atraktivních zvířat), byly prezentovány prostřednictvím bílých tygrů. Dlouhodobě jsme v těžké situaci, kdy postupně a cíleně vytěsňujeme z vnímání veřejnosti jeden typ zvířete, jehož jediným smyslem držení v lidské péči je marketing. Možná právě v této době nastal čas, aby byla situace pojmenována opravdu nahlas, jak se tomu neplánovaně stalo vydáním článku s nadpisem: "Bílí tygři budou muset pryč".

Zoo Liberec chce a potřebuje být členem světových profesních organizací - Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA)

Jedná se o regionální stavovskou organizaci, respektovanou v rámci světového ochranářského a chovatelského společenství. Srovnání s EU úplně nepokulhává, ale nejedná se o Evropskou unii. Členství v EAZA mimo jiné šetří zoologickým zahradám nemalé finanční prostředky a řadu problémů. Jen členství v EAZA nám umožňuje být součástí záchranných chovatelských programů v rámci kterých zvířata získáváme zdarma a zároveň pro ně máme odbyt. Avšak i EAZA občas přijímá pro nás obtížně akceptovatelná nařízení či "doporučení". (Což neplatí v případě postupného ústupu od chovu kříženců a barevných raritních odchylek. Zde jsou zajedno i odborníci z řad Asociace českých a slovenských zoologických zahrad i jiné odborné autority u nás i v zahraničí. Postupně se přidávají i běžní, přemýšliví lidé). Nebýt pozitivního tlaku na členské zahrady EAZA, dodnes by se v zoologických zahradách odchovaná zvířata prodávala za peníze a mnoho druhů zvířat by bylo drženo v nevyhovujících podmínkách, jako například v Liberci ještě v nedávné době afričtí nosorožci, indický nosorožec, orangutani a některé další druhy.

Na konci srpna prošla liberecká zoo velmi tvrdou a náročnou kontrolou v rámci EAZA akreditačního procesu. Zahraniční auditoři si během dvou dnů prohlédli velmi pečlivě všechny naše areály a seznámili se se všemi aktivitami.

Na oficiální výsledky si budeme muset ještě pár týdnů počkat, ale předběžně již výsledek známe. Zoo Liberec je v mezinárodním měřítku vysoce hodnocena díky svému dobře spolupracujícímu a erudovanému týmu. Mezi sledovanými parametry jsme obstáli z hlediska propracovanosti systému vzdělávacích programů pro veřejnost (DIVIZNA), zapojení do praktické ochrany přírody a ohrožených druhů (jak v domovském regionu díky aktivitám ARCHY, tak i v zahraničí díky dlouholeté podpoře terénních projektů na ochranu biodiverzity a rozvojovou pomoc prostřednictvím České koalice na ochranu biodiverzity).

(zdroj:  https://www.zooliberec.cz/reakce-reditele-zoo-liberec-na-nazev-clanku-v-mf-dnes.html?fbclid=IwAR3el-uyMTBSC05Plf-qGL90uTfCkl6HSMMOAuwM5aWA3e_eyO1jUOSqbLQ  )

foto Angelika Walterova
foto Angelika Walterova
říjen 2016
říjen 2016

Bílí tygři jsou vyšlechtěnou formou tygra indického, nikoliv smostatným druhem. Bílé zbarvení srsti je znakem semialbinismu, tedy částečného albinismu, který značí nedostatek barviva. Od pravých albínů se liší modrým zbarvením očí. Také čenich, oční víčka a polštářky tlap jsou načervenalé nikoliv růžové. Bílá barva srsti zvíře opticky zvětšuje. Pruhy jsou hnědé až tmavě šedé.

Tato bílá forma tygra indického byla v minulosti uměle vyšlechtěna v Indii, kde se vyskytují klasicky zbarvení tygři indičtí. V roce 1951 lovci v přírodě odchytili světle zbarvené mládě, které se dostalo do soukromé sbírky maharadži z Révy. Odchycené mládě byl samec a maharadža jej pojmenováno Mohan. Maharadžovi se zalíbilo světlé zbarvení srsti, a tak se rozhodl uměle vyšlechtit bílého tygra. V dospělosti zplodil Mohan několik mláďat s nepříbuznou klasicky zbarvenou samicí Begum. Někteří jejich potomci měli světleji zbarvenou srst. Jedním z nich byla tygřice Radha, se kterou Mohan zplodil čtyři bílá mláďata. Tak započala chov této šelmy, která se vyskytuje pouze v chovech v lidské péči, nikoliv ve volné přírodě. Potomci Mohana pak putovali v 60. letech do Evropy i za oceán do dalších institucí, zoologických zahrad a soukromých chovů.

V přírodě jsou klasičtí tygři indičtí samotářská zvířata, která se setkávají pouze na dobu rozmnožování. Když je samice připravena k páření, vydává pachové signály a charakteristický řev. Březí je 103 dní, poté rodí obvykle 2 - 3 mláďata. Samec se péče o potomky neúčastní, naopak by jim mohl ublížit. Samice může znovu zabřeznout až po osamostatnění mláďat přibližně po 1,5 roce.

Tygr je největší kočkovitá šelma a po ledním a hnědém medvědovi i třetí největší suchozemský predátor. Na lov se vydává v noci, kdy loví především vysokou zvěř, divoká prasata, opice a ptáky. Tygři jsou schopni najednou spořádat i přes 18 kg masa, poté však nějakou dobu nežerou.

O našem chovu:

Zoo Liberec získala první bílé tygry v roce 1994, kdy ze Zoo Eskilstuna (Švédsko) dovezla tehdy dvouleté sourozence Isabellu a Columba. O pár let později zoo získala samce Sitara ze Zoo Madrid (Španělsko), kam na oplátku putoval Columbus. Po dalších třech letech se 10. května 2002 podařilo odchovat první mláďata. Jednalo se o trojčata.

V roce 2003 uhynuli v Liberci a Madridu oba samci, Sitar i Columbus. V obou případech šlo o náhlá úmrtí spojená s vnitřním krvácením. Liberecká zoo se proto musela poohlédnout po novém samci, a tak v roce 2005 ze Sóstó pod Ještěd dorazil tehdy patnáctiletý Tibet. Za dva roky života v Liberci však nedokázal zplodit s Isabellou žádná mláďata.

Už v roce 2006 dovezla Zoo Liberec ze Zoo Beauval (Francie) dalšího samce, tentokrát ročního Parise. Po dvou letech se začal poprvé pářit s Isabellou i její dcerou Artemis. Žádná mláďata se však zplodit nepodařilo.

Dne 7. září 2009 pak Zoo Liberec získala dalšího jedince, a to jednoletou samici Suryu Báru (přízvisko získala podle oštěpařky Báry Špotákové, která je její patronkou) ze Zoo Bratislava. Zároveň ale tentýž rok, 19. listopadu, uhynula samice Isabella. Ze spojení Parise a Suryi Báry se dne 1. 7. 2012 narodila trojčata.

Stejnému rodičovskému páru se 25. 2. 2016 narodila i posledních mláďata. Tygřata, samec a samice, dostala jména Maia a Shankar. Dnes už jsou z nich dospělí jedinci, kteří se na začátku července 2018 přemístili ze Zoo Liberec do Zoo de Pont-Scorff ve Francii.

V listopadu roku 2020 vyl eutanázován samec Paris. Bylo mu téměř šestnáct let a již několik měsíců ho doprovázely zdravotní problémy spojené s vysokým věkem.

Díky chovu tygrů indických - bílé formy se daří Zoo Liberec získávat finanční prostředky i na chov vzácných a ohrožených druhů zvířat.

foto Jarda Lutonsky
foto Jarda Lutonsky

Bílý tygr

Bílé zbarvení je recesivní mutace, která byla v přírodě zdokumentována jen u indických tygrů. Odhaduje se, že zhruba na 15 000 běžně zbarvených indických tygrů připadá jeden bílý tygr. Je zmiňován i výskyt bílých tygrů v populaci tygra ussurijského, to však nebylo dosud vědecky prokázáno. Bílí tygři ussurijští chovaní v zajetí nejsou čistokrevní, jelikož v sobě nesou geny indických tygrů. Zbarvení je způsobeno recesivním genem, nejde tedy o albinismus. Duhovky bílých tygrů jsou proto modré, nikoli růžové jako u pravých albínů. Prvního bílého tygra chytil mahárádža Martand Singh v 50. letech 20. století v indickém státě Madhjapradéš.V ZOO jsou bílí tygři populární atrakcí. Hlavním problémem chovu je inbreeding, jelikož bývá problémem sestavit chovný pár, kde by si samec a samice nebyli blízce příbuzní. Proto řada jedinců trpí genetickými vadami, jako například šilhání (strabismus). Jednou z možností, jak rozšířit velmi úzkou genetickou základnu bílých tygrů, je křížení s běžně zbarvenými jedinci. Potomci páru, kde je jeden tygr bílý a jeden běžně zbarvený, jsou všichni běžně zbarvení, mají však v sobě gen pro bílou barvu (a u čistě bílých tygrů i gen pro nepřítomnost pruhů). Zkříží-li se pak dvojice takových tygrů, zhruba čtvrtina mláďat bude opět bílá.Existují i zcela bílí tygři. U nich působí další genetická mutace, jelikož je přítomen další recesivní gen. Pruhy ve skutečnosti existují, jsou však tak světlé, že jsou téměř neviditelné. Tato mutace pravděpodobně pochází od ussurijských tygrů. Dnešní čistě bílí tygři jsou potomky sourozeneckého páru Bhim a Sumita ze ZOO v Cincinnati. Zhruba čtvrtina jejích potomků se narodila čistě bílá. Mutace byla následně podchycena dalším inbreedingem.V Česku úspěšně chová bílé tygry od roku 1994 ZOO Liberec. Dne 1. července 2012 se zde narodili dva samci a samice.

Od roku 2013 chová bílé tygry také ZOO Dvorec.

(zdroj: Wikipedia)

archiv Milda Domino
archiv Milda Domino
foto Angelika Walterova
foto Angelika Walterova
foto Angelika Walterova
foto Angelika Walterova
foto Angelika Walterova
foto Angelika Walterova
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
Hotel U Jezírka. (Brožura V Liberci jako doma - rok neuveden) (Všichni Čermáci)
Hotel U Jezírka. (Brožura V Liberci jako doma - rok neuveden) (Všichni Čermáci)
hotel U Jezírka (M.Gergelčík)
hotel U Jezírka (M.Gergelčík)
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020

Hotel U Jezírka

(30.léta )

Hostinec Reichenberger Hütte (Liberecká bouda) stojící na dnešní Masarykově třídě koupili roku 1931 manželé Schneiderovi a přestavěli ho hotel se zahradní restaurací, který si udržel dodnes tehdejší podobu. V padesátých letech byl zrušen a v objektu zřídil okresní výbor KSČ poradnu marxismu - leninismu. V následujícím desetiletí ho podnik Restaurace Liberec upravil a vrátil původnímu poslání. V osmdesátých letech byla v suterénu zřízena vinárna U Sedláka. Hotel má dnes kapacitu 55 lůžek, restauraci, vinárnu, zahradní restauraci a vlastní cukrárnu.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Pozn. V současné době (2020) je restaurace v provozu pouze na snídaně. Na oběd a večeři funguje spřátelená restaurace Rybářská bašta.

hotel U Jezírka (archiv Jitky Horušické)
hotel U Jezírka (archiv Jitky Horušické)
Masarykova třída , dříve Leninova - tramvajová zastávka u vchodu do ZOO (u Jezírka)
Masarykova třída , dříve Leninova - tramvajová zastávka u vchodu do ZOO (u Jezírka)
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
2021 (foto L.Mencl)
2021 (foto L.Mencl)
zajímavá, bohužel nekvalitní fotografie z křižovatky Masarykovy x Fibichovy ulice
zajímavá, bohužel nekvalitní fotografie z křižovatky Masarykovy x Fibichovy ulice

Tenisový dům libereckého sportovního klubu

- Největší zařízení s pěti kurty a klubovým domem. V roce 1928 se konal mezinárodní tenisový turnaj na trávě, s počtem účastníků 92 dam a pánů, 189 jmen. (archiv O.Musil)

1918 (archiv Jiří Peterka)
1918 (archiv Jiří Peterka)
U Jezírka v roce 1904. Tady se nic moc nezměnilo... Zdroj: Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes, Band I., 1903-1904 (Tomáš Cvrček)
U Jezírka v roce 1904. Tady se nic moc nezměnilo... Zdroj: Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes, Band I., 1903-1904 (Tomáš Cvrček)
A okolo roku 1940 (F. Madlé)
A okolo roku 1940 (F. Madlé)
Gondelteich (Jezírko) 1929 (archiv O.Musil)
Gondelteich (Jezírko) 1929 (archiv O.Musil)
Gondelteich cca 1926 (zdroj: eBay)
Gondelteich cca 1926 (zdroj: eBay)
Labutí jezírko a Rybářská bašta roku 1910
Labutí jezírko a Rybářská bašta roku 1910
Rybářská Bašta a Jezírko kolem roku 1910 a 6.5.2022
Rybářská Bašta a Jezírko kolem roku 1910 a 6.5.2022
Jezírko s Rybářskou baštou (foto M.Gergelčík)
Jezírko s Rybářskou baštou (foto M.Gergelčík)
1901 (zdroj:https://www.portafontium.eu)
1901 (zdroj:https://www.portafontium.eu)
archiv J.Hůlky
archiv J.Hůlky
Reichenberg - Gondelteich. Liberec - Jezírko. Pohlednice prošlá poštou v roce 1900. (Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Gondelteich. Liberec - Jezírko. Pohlednice prošlá poštou v roce 1900. (Kamil Syrovátka)
Jezírko, jehož německý název Gondelteich vypovídá o původním účelu ve své době největší vodní plochy v Liberci - veslování na lodičkách.
Nádrž vybudoval v letech 1889 - 1891 Spolek přátel přírody naproti dnešnímu hotelu U Jezírka. Pod hrází bylo zřízeno promenádní molo a počátkem století vybudovali město romanticky pojatý hrázděný altán, kde se půjčovaly loďky. Některé pohlednice zachycují i zvláštní širokou pramici s baldachýnem.
Mezi libereckými občany se toto místo těšilo velké oblibě i v zimě, kdy se zde bruslilo.
Dlouhou dobu neudržovanou stavbu převzal podnik Restaurace a jídelny a po důkladné rekonstrukci zde v roce 1974 otevřel restauraci Rybářská bašta.
Velkou rekonstrukcí prošlo Jezírko v roce 1997. Severní břeh byl zpevněn a podle vody byla vybudována vyhlídková cesta. Zrekonstruováno bylo i plato před restaurací a pro vodní ptactvo byl zvětšen ostrůvek.

(zdroj: Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta)

archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Rybářská bašta
Rybářská bašta
1910
1910
archiv J.Hůlky
archiv J.Hůlky
Jezírko v roce 1910 Ornitologický spolek upravil v roce 1904 v zadní části Jezírka umělý ostrůvek s úkrytem pro labutě v podobě jakéhosi malého hrádku . (zdroj Kniha o Liberci)
Jezírko v roce 1910 Ornitologický spolek upravil v roce 1904 v zadní části Jezírka umělý ostrůvek s úkrytem pro labutě v podobě jakéhosi malého hrádku . (zdroj Kniha o Liberci)
Jezírko a Rybářská bašta (M.Gergelčík)
Jezírko a Rybářská bašta (M.Gergelčík)
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
Reichenberg - Gondelteich. Liberec - Jezírko, tentokrát v zimním hávu, jako kluziště. Pohlednice prošlá poštou v roce 1906. (Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Gondelteich. Liberec - Jezírko, tentokrát v zimním hávu, jako kluziště. Pohlednice prošlá poštou v roce 1906. (Kamil Syrovátka)
1923 (archiv O.Musil)
1923 (archiv O.Musil)
Reichenberg - Gondelteich. Liberec - Jezírko, chvíli na lodičkách. a pak si posedět na Rybářské Baště, to byl relax. Pohlednice prošlá poštou v roce 1922. (Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Gondelteich. Liberec - Jezírko, chvíli na lodičkách. a pak si posedět na Rybářské Baště, to byl relax. Pohlednice prošlá poštou v roce 1922. (Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Gondelteich. Liberec - Jezírko, lodičky na hladině tehdá inspirovaly k projížďce. Pohlednice prošlá poštou v roce 1909. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Gondelteich. Liberec - Jezírko, lodičky na hladině tehdá inspirovaly k projížďce. Pohlednice prošlá poštou v roce 1909. (archiv Kamil Syrovátka)
Na fotografiích a pohlednicích Jezírka není často vidět, jak to bylo s loďkami (no dobře, gondolami :-)) ve skutečnosti. Sice nenarazíme na koláže s ponorkami, parníky a žraloky (což se o přehradě v souvislosti s výstavou v roce 1906 říct nedá), nicméně... Tak tedy jeden reálnější snímek z roku 1939. (zdroj: ebay.de) (archiv P.Ruprecht)
Na fotografiích a pohlednicích Jezírka není často vidět, jak to bylo s loďkami (no dobře, gondolami :-)) ve skutečnosti. Sice nenarazíme na koláže s ponorkami, parníky a žraloky (což se o přehradě v souvislosti s výstavou v roce 1906 říct nedá), nicméně... Tak tedy jeden reálnější snímek z roku 1939. (zdroj: ebay.de) (archiv P.Ruprecht)
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
1911 (archiv T.Majer)
1911 (archiv T.Majer)
Liberec, (Reichenberg), 1939 (Evžen Šimek)
Liberec, (Reichenberg), 1939 (Evžen Šimek)

Při velkorysých úpravách rekreační oblasti Lidových sadů

byla za vysokým náspem třídy Císaře Josefa vybudována z popudu spolku Přátel přírody v letech 1889-91 nádrž zvaná Gondelteich (Gondolový rybník), dnes Labutí jezírko nebo jen Jezírko. Je 250 m dlouhé, 50 m široké, má hloubku asi 1,5 m a zabírá plochu cca 7500 m². Sloužilo pouze rekreaci. V létě se zde jezdilo na lodičkách, v zimě bruslilo. Nábřeží dostalo podobu přístavního mola. na němž se dalo také korzovat, jak bylo tehdejším společenským zvykem. Na východní straně byla postavena roztomilá hrázděná stavbička pro dozor (od roku 1974 restaurace Rybářská bašta) a na opačném konci nad hrází domek v obdobném stylu, kdysi konečná stanice elektrické dráhy (1897), dnes kiosek.

Za Jezírkem vznikl roku 1906 zookoutek a v nedaleké Purkyňově ulici začala působit od roku 1895 botanická zahrada. Dále proti proudu Jizerského potoka, v místech dnešního lukostřeleckého areálu TJ Dynamo, byla v roce 1873 postavena výletní restaurace nazvaná Stadtwäldchen (Městský lesík). Toto oblíbené oddychové zaňizení odkoupilo roku 1893 město.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

odesláno 21.6.1992 (archiv Josef Šorm)
odesláno 21.6.1992 (archiv Josef Šorm)
1947 (archiv Zuzana Kudrnová)
1947 (archiv Zuzana Kudrnová)
archiv Pav Karel
archiv Pav Karel
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv O.Musil
archiv O.Musil
https://www.ak-ansichtskarten.de
https://www.ak-ansichtskarten.de
archiv P.Ruprecht
archiv P.Ruprecht

Trafika U Jezírka v 30.letech 20.století a dnes

V pravo část hrazené stavbičky, původně tramvajové zastávky, která dodnes slouží k prodeji suvenýrů. Okénko trafiky je téměř vyplněno pohlednicemi. Všimněte si jednoho z nejstarších automatů na prodej cigaret, umístěném na zdi, a zmrzlinářského vozíku. Střed snímků zabírá "mléčný bar" (Milchtrinkhalle) liberecké parní mlékárny, od přestavby v 60.letech prodejna zeleniny. Jen bříza zůstala stejná. Vlevo je brána, kudy vedla cesta do ZOO a botanické zahrady a do městského lesíka.

(Zdroj: Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)


archiv Jiří Bláha
archiv Jiří Bláha
18.8.2021
18.8.2021
původní vchod do zoo - cca 1920 a 16.8.2021
původní vchod do zoo - cca 1920 a 16.8.2021
původní vchod do zoo - cca 1930 a 16.8.2021
původní vchod do zoo - cca 1930 a 16.8.2021
na krásné pohlednici je zachycena tehdejší konečná tramvaje u vstupu do "městského lesíka" (v současné době zastávka Botanická zahrada) (archiv Milana Šíra st.)
na krásné pohlednici je zachycena tehdejší konečná tramvaje u vstupu do "městského lesíka" (v současné době zastávka Botanická zahrada) (archiv Milana Šíra st.)
foto Erwin Cettineo, 1978
foto Erwin Cettineo, 1978

Hrázděná občerstvovací boudička

je vůbec první tramvajová čekárna z dob, kdy zde byla konečná,  tedy z roku 1897 (Tomáš Krebs)

červenec 1996 (foto Petr Šimr)
červenec 1996 (foto Petr Šimr)
foto Tomáš Krebs
foto Tomáš Krebs
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Ze Zpravodaje Liberce červenec / srpen 2020. (archiv L.Janků)
Ze Zpravodaje Liberce červenec / srpen 2020. (archiv L.Janků)
původní vstup do ZOO přes městský park pod Botanickou zahradou (M.Gergelčík)
původní vstup do ZOO přes městský park pod Botanickou zahradou (M.Gergelčík)

10.8.2021

Od včerejšího rána mohou Liberečané i přespolní projít rekonstruovaným, původním vchodem do liberecké zoologické zahrady v podobě, jakou měl před sto lety. Nápad na renovaci původní brány ve stylu art deco se zrodil před šesti lety a nyní se dočkal své realizace.

Brána zvoucí k návštěvě liberecké zoologické zahrady s nápisem "Zum Tiergarten" ("Do zoo") byla postavena ve dvacátých letech 20. století a viditelně odráží prvky tehdy módního stylu art deco. Po válce byl německý nápis odstraněn, ale i přesto byl dlouho viditelný.

Brána byla dlouho v poměrně špatném stavu, až v minulém volebním období se začalo s její rekonstrukcí a ní přišla i myšlenka, obnovit ji v původní podobě. Liberecká zoologická zahrada je nejstarší v českých zemích. Byla otevřena roku 1919, ale již předtím v Liberci fungovaly přírodopisné spolky. Prvním krokem k založení budoucí zoologické zahrady byla činnost tehdejšího Ornitologického spolku pro severní Čechy (Ornithologischen Verein für Nordböhmen). Jeho členové založili nejprve 2. července 1895 Geflügelpark (jakýsi ptačí koutek) a později také voliéru v městském parku přístupnou veřejnosti (1904).

Dalším rozšířením tohoto areálu bylo vysazení labutí na nedalekém Jezírku a zřízení ohrady pro srnčí zvěř na blízké louce. Centrem areálu se stal dřevěný domek v tyrolském slohu, zvaný Čapí hnízdo, přenesený sem stavitelem Alfredem Hübnerem z Německo-české výstavy roku 1907. Kolem něj se areál postupně rozrůstal, až se začalo uvažovat o jeho přeměně v malou zoologickou zahradu. Tato snaha ztroskotala v průběhu první světové války na nedostatku finančních prostředků. Jak zmíněno, po válce, v roce 1919 byla otevřena regulérní liberecká zoo.

Město Liberec se své zoologické, jakožto i sousední botanické zahrady vzdalo až letos, kdy jej na přání hejtmana získal Liberecký kraj. Spolu se ztrátou zoo přišlo město Liberec i o lukrativní pozemky a obrovský majetek, který k oběma zahradám náleží. (autor příspěvku Jaroslav Tauchman)

Na křižovatce Purkyňova a Lesní (autor dobové fotografie Alena Benešová a současné Jiří Beneš)
Na křižovatce Purkyňova a Lesní (autor dobové fotografie Alena Benešová a současné Jiří Beneš)
Lesní ulice v roce 1902 a v roce 2019 .V domě na křižovatce Lesní a Purkyňové ulice je nyní kavárna Six cafe
Lesní ulice v roce 1902 a v roce 2019 .V domě na křižovatce Lesní a Purkyňové ulice je nyní kavárna Six cafe
posezení v parčíku mezi ZOO a Botanickou zahradou (M.Gergelčík)
posezení v parčíku mezi ZOO a Botanickou zahradou (M.Gergelčík)
1909 (archiv M.Gergelčík)
1909 (archiv M.Gergelčík)
archiv Petr Ruprecht (zdroj eBay)
archiv Petr Ruprecht (zdroj eBay)
archiv p.Odrážkové
archiv p.Odrážkové
archiv Petr Ruprecht (zdroj eBay)
archiv Petr Ruprecht (zdroj eBay)
archiv Jitka Marxová
archiv Jitka Marxová
Když se stavěla Botanická zahrada. (archiv Všichni Čermáci)
Když se stavěla Botanická zahrada. (archiv Všichni Čermáci)
60.léta
60.léta
60.léta
60.léta
Botanická zahrada v roce 1970 (zdroj: Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)
Botanická zahrada v roce 1970 (zdroj: Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)
Botanická zahrada v roce 1957 (zdroj: Historické fotografie)
Botanická zahrada v roce 1957 (zdroj: Historické fotografie)
Týdeník Cesta míru, 1958
Týdeník Cesta míru, 1958
1979 (zdroj Stanislav Technik – Vladimír Ruda – Liberec minulosti a současnosti, 1980, Severočeské nakladatelství)
1979 (zdroj Stanislav Technik – Vladimír Ruda – Liberec minulosti a současnosti, 1980, Severočeské nakladatelství)
cca 1970
cca 1970
(Zdroj Petr Zora - Severočeským krajem, 1977)
(Zdroj Petr Zora - Severočeským krajem, 1977)
Jeden z nových skleníků po uvedení do provozu a výstava exotických ptáků. (archiv L.Janků)
Jeden z nových skleníků po uvedení do provozu a výstava exotických ptáků. (archiv L.Janků)
1964 ( Vilém Boháč )
1964 ( Vilém Boháč )
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
botanická zahrada v roce 1960 a 2001
botanická zahrada v roce 1960 a 2001
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Severočeská botanická zahrada (80.léta. vydalo nakladatelství ČTK - Pressfoto)
Severočeská botanická zahrada (80.léta. vydalo nakladatelství ČTK - Pressfoto)
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
Severočeská botanická zahrada (80.léta. vydalo nakladatelství ČTK - Pressfoto)
Severočeská botanická zahrada (80.léta. vydalo nakladatelství ČTK - Pressfoto)
https://i.ebayimg.com
https://i.ebayimg.com
.u rybiček v botanické zahradě a přehled dětské módy v roce 1962 🤣 (Všichni Čermáci)
.u rybiček v botanické zahradě a přehled dětské módy v roce 1962 🤣 (Všichni Čermáci)
Já fotil při procházce město, ale když se otočíš a vidíš tohle, tak prostě musíš... Ještěd není umění vyfotit, je prostě krásnej ze všech stran, za každého počasí.
Já fotil při procházce město, ale když se otočíš a vidíš tohle, tak prostě musíš... Ještěd není umění vyfotit, je prostě krásnej ze všech stran, za každého počasí.
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)

Botanická zahrada na konci 50.let

Liberecká botanická zahrada byla založena z popudu místního Spolku přátel přírody (Verein der Naturfreunde in Reichenberg), který již roku 1876 na dnešní Masarykově třídě zakoupil pozemek pro pěstování keřů a stromů pro výsadbu v městských parcích. Na pozemku byl roku 1884 postaven také skleník. V roce 1893 však bylo nutné tento pozemek vyklidit kvůli stavbě nového muzea a zahrada se přesunula k tehdejší vojenské nemocnici (dnešní škola v Lesní ulici). Na tomto pozemku zůstala dodnes. Přesun zahrady probíhal v letech 1883-1885, bylo třeba přesázet na 15 000 rostlin. Nová zahrada byla otevřena 5. září 1895, náklady na její pořízení těsně přesáhly 9000 zlatých, které spolek získal za původní pozemek. V té době ovšem zahrada nesloužila jako vzdělávací instituce, ale spíše pro zásobování města zelení. Za první světové války měla zahrada dokonce převážně zelinářský charakter. První velký skleník byl zakoupen až v roce 1925 a sloužil  pro vystavování tropických rostlin. V roce 1938 byl zakládající spolek rozpuštěn a ze zahrady se stala městská instituce. V průběhu druhé světové války sloužila obyvatelstvu jako trochu lepší zahradnictví. Po osvobození se zde nacházely pouze dva záhony léčivých rostlin, několik stromů, starý palmový skleník, několik nevytápěných pěstitelských skleníčků a bazének pro vodní rostliny.

Až roku 1954 se městské zastupitelstvo rozhodlo přeměnit dosavadní zahradu fungující stále spíše jako zahradnictví na samostatné kulturně výchovné zařízení. Tak vznikla Severočeská botanická zahrada a do jejího čela se postavil iniciátor těchto změn, Pavel Smrž. Na budování zahrady se podíleli místní občané brigádami v tehdejších akcích Z. Zahrada si v této době vyměňovala semena rostlin s botanickými zahradami nejen v Evropě, ale i zámoří. Díky tomu stoupala její proslulost a také návštěvnost: zatímco v roce 1954 ji navštívilo 8 000 lidí, v roce 1981 to bylo 393 700 návštěvníků. Prvním lákadlem na návštěvníky byl exemplář největšího leknínu světa - tedy viktorie královská. Ta v Liberci vykvetla již v roce 1956 a o rok později byla přesunuta do nového tropického skleníku. Do roku 1960 byly postaveny další skleníky a také největší tehdejší sladkovodní akvárium v zemi. Ředitel Pavel Smrž byl z politických důvodů odvolán roku 1970. Zahrada měla tehdy již 1500 metrů zasklené plochy. Proslulá byla její sbírka kaktusů o asi 200 kusech, sbírka orchidejí a     28 akvárií. Výměna semen probíhala v této době s přibližně 160 zahradami.

Dalšími řediteli zahrady byli Vladislav Štěpánek (1970-86) a Vladislav Daněk (1986-90). V roce 1990 se ředitelem zahrady stal RNDr. Miloslav Studnička, CSc. V této době se na sklenících začalo projevovat jejich stáří a proto byly nejprve modernizovány expozice a posléze v letech 1995-2000 byly staré skleníky zbořeny a na jejich místě byl postaven současný komplex 9 výstavních pavilonů a 9 pěstitelských skleníků. Od roku 1995, kdy byla vydána zřizovací listina, je její oficiální název Botanická zahrada Liberec. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR bylo roku 2003 v botanické zahradě zřízeno tzv. záchranné centrum CITES sloužící k ochraně nejohroženějších druhů světa.

V roce 2014 byl vybudován nový skleník pro leknínovité rostliny. Oproti ostatním skleníkům je otevřen pouze v letní sezóně (21.6. - 30.9.). S nápadem výstavby, architektonickými plány a zrealizováním projektu přišel nynější ředitel RNDr. Miloslav Studnička, CSc. Ve skleníku se nachází bazén o ploše 128 m² a hloubce 0,9 m. Pěstuje se zde již zmiňována viktorie královská, dále viktorie Cruzova a euryála vzdorná.

Dlouhá historie je dobrým základem pro jakousi spolehlivost kvality. Přechovávání dědictví po minulých zahradnických generacích, ve formě nashromážděných sbírek živých rostlin a leckdy těžce utvářených tradic, ovšem nestačí. Botanická zahrada, kladoucí si za úkol být opravdu prestižní institucí, musí být výspou odborné civilizace, musí inspirovat nápaditostí zahradního umění i formovat vkus. Její životnost se musí projevovat zahraničními pracovními kontakty, odbornými studiemi, školením studentů, publikační činností, účastí na projektech ochrany přírody, a také rozvíjením kvalit vlastního personálu. Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České republice. Ročně ji navštěvuje kolem 50 000 lidí. Skleníkový areál ve tvaru rostlinných buněk nebo krystalové drúzy, po stavební stránce projektovaný Ing. arch. Pavlem Vaněčkem, sestává z desíti různě velkých expozičních pavilonů, skýtajících plochu zhruba 3500 metrů čtverečních. V pavilonech je prezentováno 14 rozličných botanických témat.   Při jejich tvorbě byla spojena odborná geobotanická hlediska se zahradním uměním. Věda zde ruku v ruce se scénickým pojetím vytváří amalgám života. Uspořádání rostlin uvnitř pavilonů je většinou stylizováno dle vzorů přirozených stanovišť a zvolený sortiment zahrnuje příslušné životní formy rostlin.

(Zdroj: Wikipedie, Botanická zahrada a foto archiv Romana Karpaše)

1983 (archiv T.Majer)
1983 (archiv T.Majer)
Botanická zahrada a viktorie královská (60.léta) Viktorie královská (Victoria amazonica, syn. V. regia) je největší leknín světa. Má velké listy o průměru až tři metry, plovoucí na hladině velkých jezer jižní Ameriky. Listy jsou tak pevné, že unesou dokonce i dvacetikilogramové dítě. V létě vykvetou krásné bílé květy, které ale za dva dny zase zvadnou. (text wikipiedia)
Botanická zahrada a viktorie královská (60.léta) Viktorie královská (Victoria amazonica, syn. V. regia) je největší leknín světa. Má velké listy o průměru až tři metry, plovoucí na hladině velkých jezer jižní Ameriky. Listy jsou tak pevné, že unesou dokonce i dvacetikilogramové dítě. V létě vykvetou krásné bílé květy, které ale za dva dny zase zvadnou. (text wikipiedia)
1966 (zdroj: https://hanakzhor.rajce.idnes.cz )
1966 (zdroj: https://hanakzhor.rajce.idnes.cz )
rok 1985 - archiv J.Hůlka
rok 1985 - archiv J.Hůlka
rok 1985 - archiv J.Hůlka
rok 1985 - archiv J.Hůlka
60.léta
60.léta
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv K.Vlach
archiv K.Vlach
V Botanické zahradě bývalo nejstarší veřejné akvárium v zemi. Jako děti jsme tam strávili mnoho času. (archiv Všichni Čermáci)
V Botanické zahradě bývalo nejstarší veřejné akvárium v zemi. Jako děti jsme tam strávili mnoho času. (archiv Všichni Čermáci)
Výlety do ZOO a BOTANICKÉ byly fajn 👍🙂 (archiv Fandíme Liberci)
Výlety do ZOO a BOTANICKÉ byly fajn 👍🙂 (archiv Fandíme Liberci)
foto Hana Svatošová
foto Hana Svatošová
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Severočeská botanická zahrada (80.léta. vydalo nakladatelství ČTK - Pressfoto)
Severočeská botanická zahrada (80.léta. vydalo nakladatelství ČTK - Pressfoto)
Severočeská botanická zahrada (80.léta. vydalo nakladatelství ČTK - Pressfoto)
Severočeská botanická zahrada (80.léta. vydalo nakladatelství ČTK - Pressfoto)
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
1982 (archiv Kamil Syrovátka)
1982 (archiv Kamil Syrovátka)
Botanická zahrada 1982, u orchidejí.
Botanická zahrada 1982, u orchidejí.
https://i.colnect.net
https://i.colnect.net
1982 (zdroj: https://hanakzhor.rajce.idnes.cz )
1982 (zdroj: https://hanakzhor.rajce.idnes.cz )
Botanická zahrada a ZOO - z reklamní brožury z roku 1991. Ještěd jako perlička. (archiv Jana Zahurancová)
Botanická zahrada a ZOO - z reklamní brožury z roku 1991. Ještěd jako perlička. (archiv Jana Zahurancová)
V roce 1999 byla dokončena přestavba Severočeské botanické zahrady (zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)
V roce 1999 byla dokončena přestavba Severočeské botanické zahrady (zdroj Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 – 2000)

Botanická zahrada Liberec. V roce 2011 zde vykvetla světová rarita, Zmijovec Titánský.

(archiv Kamil Syrovátka)

Botanická zahrada Liberec, v roce 2016 zde kvetl Žlutokap jižní.

 (Kamil Syrovátka)

Botanická zahrada Liberec v roce 2016, pichlavá krása.

papája obecná.
papája obecná.
A Viktorie Cruzova (také v Liberci, ale oproti Viktorii královské je bohužel opomíjena) má nosnost ještě vyšší! (Hans Oldskull)
A Viktorie Cruzova (také v Liberci, ale oproti Viktorii královské je bohužel opomíjena) má nosnost ještě vyšší! (Hans Oldskull)
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
Foto P.Ruprecht 2020
Botanická zahrada v květnu 2020. (archiv Kamil Syrovátka)
Botanická zahrada v květnu 2020. (archiv Kamil Syrovátka)
Botanická zahrada v roce 2020. Skleník s kaktusy.
Botanická zahrada v roce 2020. Skleník s kaktusy.
Každý rok se pěstují nové, ze semínek.
Každý rok se pěstují nové, ze semínek.
foto Jaroslav Eliasek
foto Jaroslav Eliasek

Poprvé jsem uviděl ve skleníku tropických leknínů v plném květu Viktorii Cruzovu (Victoria Cruziana), dokonce kvetly dvě rostliny. Za normálních okolností kvete první noc bíle, ráno se květ zavře, druhou noc se květ znovu otevře, a vybarví se do růžova. Díky zatažené obloze zůstal květ otevřený celý den, a odpoledne se začal vybarvovat do růžova. (Kamil Syrovátka

Miloslav Studnička u vstupu do nového, čerstvě zkolaudovaného a ještě nezařízeného pavilonu.
Miloslav Studnička u vstupu do nového, čerstvě zkolaudovaného a ještě nezařízeného pavilonu.
Miloslav Studnička u nového pavilonu. Foto: Michael Polák, Právo
Miloslav Studnička u nového pavilonu. Foto: Michael Polák, Právo
Miloslav Studnička představuje model liberecké botanické zahrady z roku 1993. Foto: Michael Polák, Právo
Miloslav Studnička představuje model liberecké botanické zahrady z roku 1993. Foto: Michael Polák, Právo
botanická zahrada. Brzo rozkvete Viktoria Cruzova, už má poupě.
botanická zahrada. Brzo rozkvete Viktoria Cruzova, už má poupě.
ve skleníku s lekníny. Kvete tu Nymphaea "Blue spider
ve skleníku s lekníny. Kvete tu Nymphaea "Blue spider

Botanická zahrada v Liberci má nový pavilon, rostliny v něm ale nebudou

Zahrada má úplně nový pavilon. Osmibokou stavbu, která nahradila původní kiosek s občerstvením, v tomto týdnu zkolaudovala, na přelomu ledna a února se zaplní její interiér. Nikoliv ale rostlinami.

Hlavní náplní zvláštní expozice mají být velkoformátové fotografie biotopů ze všech koutů světa, odkud pocházejí rostliny, které Botanická zahrada pěstuje. "Není jiný způsob, jak ukázat přirozené rostlinné společenstvo než pomocí velkých fotografií. A my jsme skutečně, cíleně pro tuto expozici pořídili řadu snímků," řekl Právu ředitel Botanické zahrady v Liberci Miloslav Studnička.

"Ve čtyřech případech, kdy se nám konkrétní biotop vyfotit nepodařilo, jsme získali licencované snímky od přátel z odborných kruhů."

Buš i pralesy

Velké snímky podle Studničky představí například biotop australského buše nebo brazilský prales. "Kuriózní je, že kromě této fotografie z přírody, tam budou vždy dvě vybrané fotografie krásných noblesních rostlin, které lze v naší botanické zahradě skutečně vidět," líčí Miloslav Studnička. "Kolikrát jde o velmi extrémní, naprosto zvláštní stanoviště. Třeba sumaterský prales je zeleným peklem. A odtud máme masožravé rostliny, které tady předvedeme."

Světové biotopy a jejich konkrétní zástupce přiblíží botanická zahrada na 18 oboustranných panelech. Své vyhrazené místo na nich budou mít i kuriózní rostliny, které třeba kvetou jen jednou za řadu let. "To je například zmijovec titánský, jenž kvete jen jedinou noc a pak pět let odpočívá, než nabere sílu k dalšímu kvetení. V novém pavilonu bude vidět na snímku v téměř  životní velikosti," vysvětluje Miloslav Studnička.

Návštěvníci se podle něj budou muset rozhodnout, zda nový pavilon a poučení z něj zařadí na začátek své prohlídky nebo na konec. "Obojí bude fungovat," míní Studnička. Nová expozice by podle něj mohla být inspirací pro jiné botanické zahrady. "Protože pokud vím, nikde jinde se o něco takového zatím nepokoušejí."

Model z půdy

Panely s velkoformátovými fotografiemi doplní v pavilonu ještě 28 let starý model botanické zahrady. "Vznikl předtím, než se začaly stavět naše velké skleníky. A jeho úkolem bylo právě názorné předvedení pro nezasvěcené, o co půjde. Tehdejší záměr zbořit všechny skleníky a místo nich za 160 milionů postavit nové vyžadoval i politické rozhodnutí. A protože jen z papírů by někdo nemusel pochopit náš záměr, tak jsme tehdy investovali do výroby tohoto modelu. A skutečně to zafungovalo a splnilo to svůj účel," popisuje Miloslav Studnička historii modelu, pocházejícího z roku 1993.

Od té doby model zůstával jen na půdě servisní budovy zahrady, kde odolával extrémním teplotám v létě i v zimě. Botanická zahrada ho nyní nechala odborně ošetřit a pomocí 3D tisku do něj byly zaneseny i změny, které se mezitím v zahradě odehrály. Model tak zahrnuje i pozdější pavilon, vytvořený speciálně pro viktorii královskou, největší leknín světa.


(autor článku Michael Polák, Právo - 23.1.2021)

Liberecká botanická zahrada. V noci tu kvetla Viktorie královská (Viktoria amazonica). První noc kvete bíle, druhou noc růžově. Pak se květ zatáhne a ponoří pod vodu. Foto pouze mobilem po ránu. 26.7.2021 (Kamil Syrovátka)

Historie ZŠ Lesní


Budova školy v Lesní ulici měla zpočátku zcela odlišné využití. Když dostal Liberec v roce 1867 po válce s Pruskem stálou vojenskou posádku, byli vojáci přechodně ubytováni v objektu bývalé továrny čp. 536-IV v dnešní Blažkově ulici.

Změnu k lepšímu přinesla až výstavba nových kasáren v letech 1891 - 1893. Ve stejné době byla vybudována poněkud severněji na vyvýšenině za novou vilovou čtvrtí v Sedmidomkách vojenská nemocnice. Skládala se hlavní dvoupodlažní budovy čp. 576-1, z menší budovy čp. 577-1 sloužící jako izolace, a z vedlejších budov, hlavně koníren. Nemocnice měla možnost za normálních okolností umístit 63 pacienty. Stejně jako zmíněná dolní kasárna jí projektoval městský architekt A. Kaufers a dal jí poněkud zjednodušený neoklasicistní vzhled.

V době výstavby nemocnice byla na sousední pozemky přemístěna v roce 1893 botanická zahrada, jež časem převzala péči o park před hlavní budovou.

Po roce 1945 užívala celý areál bývalé vojenské nemocnice policie a po ní krajská správa SNB. Důležitým mezníkem v historii školy je rok 1959, kdy sem po založení Vysoké školy strojní a textilní přešla z Jarošovy ulice základní škola. Pod vedením tehdejšího ředitele školy pana Čeňka Pospíšila a stavitelů J. Jakubce a J. Řeháčka začala velká přestavba starých objektů, aby mohly dále sloužit potřebám školy s pěti sty žáky. Všechny stavební úpravy byly prováděny svépomocí v akci Z, za obdivuhodného úsilí rodičů žáků, zaměstnanců i přátel školy a za podpory úřadů a některých libereckých stavebních podniků.

Jejich nezměrnou aktivitu nezmenšil ani požár hlavní budovy v roce 1965. Už v následujících letech byla obnovena střecha, provedena nástavba podkroví a úprava hlavního vstupu. Z bývalých garáží vznikly dílny a školní družina.

V roce 1980 došlo k přestavbě menší budovy čp. 577-1. O pět let později byla podle projektu architekta J. Frûbauera ze Sportprojektu Liberec dokončena stavba objektu s tělocvičnou o rozměrech 30 x 18 metrů s příslušenstvím, saunou a venkovními hřišti.

Ve školním roce 1992 / 1993 zde byla umístěna dvacetitřídní základní škola přibližně s 500 žáky. Škola v Lesní ulici se stala trvalým dokladem obětavosti a občanské uvědomělosti nejen rodičů dětí a vyučujících, ale i všech ostatních, kteří se na její přestavbě a dostavbě nezištně podíleli.

V roce 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce školy. V jejím průběhu byla z velké části zrekonstruována budova školní družiny. Všechny součásti školy získaly novou fasádu a plastová okna. Zrekonstruovaný areál školy byl slavnostně otevřen ve středu 27. října 2010.

Za výrazné podpory rodičů a přátel školy, kteří svými finančními dary pomohli škole se zajištěním 15% podílu z celkových způsobilých výdajů, začaly v roce 2012 práce na realizaci projektu Multifunkční hřiště - ZŠ Lesní. Cílem projektu bylo vybudovat volněpřístupné multifunkční hřiště, využívané školou, školní družinou, školním klubem i širokou veřejností. Hřiště bylo slavnostně zkolaudováno ve čtvrtek 6. prosince 2012.

( zdroj: https://www.zslesni.cz/zakladni-skola-liberec-lesni-57512-prispevkova-organizace/historie-skoly.html?fbclid=IwAR0NRAH7VZnT-YX2V9iKSy2I4HF2oT8tNqT8UQGzvn6gJtcVShT4butnj3c )

kdysi Řeznictví v Lesní ulici

rodina Kluckých.

Tam jsem chodila stále. Vedle potraviny. Bylo to super. Každou středu droby a bylo vždy všechno, telecí , hovězí játra, ledvinky , srdce aj. Řezník skvělej. (komentář: Jana Váňová)

Nemusel to být nikdo z české menšiny, spousta sudetských Němců měla i česká jména (a samozřejmě naopak Češi německá či poněmčená). BTW - zřejmě tam původně bylo FRANZ KLUCKY, to T je tam evidentně nepůvodní... (komentář Hans Oldskull)

znala jsem majitele domů osobně.byli to velmi milí lidé,pán měl vždy milé slovíčko pro každého a jeho paní měla tu nejkrásnější zahradu v okolí.Vim to,protože jsem byla hned baráček nad nimi....(komentář: Jája Jarmila Sedlatá)

Za mého dětství tam byl Řezník p.Svoboda vedle byla mlékárna a vedle potraviny pak tyto dva obchody spojili a udělali samoobsluhu a další dům jsem bydlel do roku 1975. Asi před 5lety to Klucký prodali s Jirkou jsem chodil na základku do Lesní .a teď to mají příbuzní mé další spolužačky Zuzky také s námi chodidla do třídy. (komentář Miloslav Trejbal)

Žižkovo náměstí v roce 1984 a 2020
Žižkovo náměstí v roce 1984 a 2020
pohled ze Zborovské ulice na tzv. sluneční dům v Mozartově ulici
pohled ze Zborovské ulice na tzv. sluneční dům v Mozartově ulici
Čížkova ulice
Čížkova ulice
Restaurace Pavilon 1979 a 2020
Restaurace Pavilon 1979 a 2020
ulice Purkyňova x Horova čp.2 (M.Gergelčík)
ulice Purkyňova x Horova čp.2 (M.Gergelčík)
Fotografie z odsunu libereckých Němců a aktuální srovnávací foto (Zdroj: Příběhy ulic Liberce). Zborovská ulice (Hans Oldskull)
Fotografie z odsunu libereckých Němců a aktuální srovnávací foto (Zdroj: Příběhy ulic Liberce). Zborovská ulice (Hans Oldskull)

(Mozartova čp. 679/21)

Některé domy jsou opravdu skvostné. Člověk musí obdivovat nápaditost architektů, kteří vymýšleli vzhled domů před 100 lety.

archiv Jitka Horušická
archiv Jitka Horušická
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
Jizerská huť tvoří nejnovější část areálu Libereckých výstavních trhů. Sedí se na terase nebo pod střechou kopie staré horské stavby s interiérem, jehož lidový kolorit podtrhují kroje obsluhujícího personálu. (Dobový text z brožury V Liberci jako doma z konce 60.let) (archiv Všochni Čermáci)
Jizerská huť tvoří nejnovější část areálu Libereckých výstavních trhů. Sedí se na terase nebo pod střechou kopie staré horské stavby s interiérem, jehož lidový kolorit podtrhují kroje obsluhujícího personálu. (Dobový text z brožury V Liberci jako doma z konce 60.let) (archiv Všochni Čermáci)
Z historického hlediska nemá pro Liberec hlubší význam.....přesto byla LEGENDÁRNÍ, a když ji v roce 2018 bourali, mnozí možná uronili slzičku a nostalgicky zavzpomínali, co tam prožili.


Chodily sem celé generace Liberečáků, ale i lidí z širokého okolí. Pravidelně tu vystupoval třeba Leoš Mareš, slavily se tu fotbalové i hokejové tituly.       Jenže diskotéka Ďábelská huť na Masarykově třídě v Liberci musela skončit   z důvodu výstavby nedalekých viladomů. A ve čtvrtek začala její demolice.

Diskotéka Ďábelská huť fungovala v Lidových sadech dlouhá léta,           původně ale o diskotéku nešlo. Postavena byla v roce 1968 a fungovala jako stylová restaurace, takzvaná koliba. Hned vedle fungoval amfiteátr a restaurace patřila do areálu slavných Libereckých výstavních trhů. Jenže ty skončily a z objektu se stala slavná diskotéka.

Huť ale přinesla i smutné okamžiky. V roce 2004 se vyhazovač ve tři ráno pohádal s jedním návštěvníkem a udeřil ho hlavou do obličeje. Čtyřiatřicetiletý cizinec pak svým zraněním v nemocnici podlehl. (zdroj Liberecká drbna)

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/kultovni-diskoteka-dabelska-hut-konci-vystavba-bytu.A180420_090341_liberec-zpravy_jape

Trocha "Huti" z roku 1997

(archiv Petra Kolína)

archiv Pav Karel
archiv Pav Karel

Ďábelská huť v roce 2018

, zachycená při přípravě demolice. Je možná dobré připomenout, že namále měla už v dubnu 1992, kdy vyhořela. Statik tehdy nařídil zbořit některé části včetně věže a digestoře, protože hrozilo jejich zřícení. Hlavní nosná konstrukce zřícením nehrozila. Následně došlo k opravě a od roku 1994 k znovu zprovoznění Huti. (archiv Petr Kolín)

Huť vystřídala moderní zástavba (foto Zdena Ina Bergger)
Huť vystřídala moderní zástavba (foto Zdena Ina Bergger)
archiv Jana Zahurancová
archiv Jana Zahurancová
1912 ( zdroj https://www.ebay.de )
1912 ( zdroj https://www.ebay.de )

Liberecké lázně


Zmínka o prvních očistných lázních v podobě lazebny v Liberci je z roku 1500. Nalézala se přímo ve středu města v uličce, která dodnes nese název Lazebnický vrch. Teprve v roce 1897 byly otevřeny veřejné sprchové lázně  v Pastýřské ulici. Velký pokrok, pokud se týče hygieny, znamenalo teprve zřízení městských lázní.

Po vzoru jiných větších měst toužili po podobném očistném zařízení obyvatelé Liberce už koncem 19. století v době plné převratných a budovatelských myšlenek. Z popudu liberecké spořitelny k příležitosti oslavy 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. se podařilo tento záměr uskutečnit. Staveniště bylo vybráno na křižovatce promenádní ulice do Lidových sadů, dnešní Masarykovy a ulice Vítězné v hlubokém dolíku protékaném Jizerským potokem. Ze soutěže vyšel vítězně návrh vídeňského architekta P. P. Branga. Podle něj postavil dnešní budovu městských lázní v letech 1900 - 1902 význačný liberecký stavitel A. Bürger. Svou novorenesanční architekturou, v níž se už zřetelně projevují znaky nastupující secese, vhodně doplnila dvě další znamenité stavby, jakými jsou budovy muzea a Obchodní a živnostenské komory, které téměř současně vyrostly na protější straně vzniklé křižovatky ulic. Hlavní vstup lázní je orientován do ulice Masarykovy, v delším křídle, sledujícím Vítěznou ulici, se nachází dvoupodlažní hala s plaveckým bazénem   o rozměrech 10x20 metrů. Zajímavou technickou novinku představoval světlík v zaklenuté ocelové konstrukci střechy bazénu, které se dal v létě zpoloviny otevřít. Lázně měly v době svého vzniku především funkci očistnou. Proto jejich převažující část zabíraly koupele vanové, později využívané k léčebným procedurám. Na bohatém průčelí obloženém keramickými obklady  v kombinaci s deskami z hořického pískovce, upoutá pozornost architektonické ztvárnění vstupu s portikem o třech polích a s předsazeným schodištem. Hlavní průčelí vrcholí mohutným čtyřstupňovým štítem ve střeše a dvěma půlkruhovými výstupky po stranách, na nichž jsou umístěny alegorické sochy Síly a Mládí. Nad vysokými okny prního patra probíhá pás reliéfu znázorňujícího vodní hry. Autory sochařských částí jsou profesoři liberekcé průmyslové školy E. Gerhart a F. Craske. V interiéru lázní převažuje už sloh secesní.
Jedna z nejcennějších historizujících staveb v severních Čechách ztratila     v 90. letech minulého století svou původní funkci, čímž začalo její postupné chátrání. Po změnách vlastníků skončily lázně v majetku města. Město Liberec získalo lázně zpět ve veřejné dražbě v roce 2005 za 9 milionů Kč a postupně provedlo několik nejnutnějších oprav pro záchranu budovy. V roce 2010 byl schválen projekt na konverzi lázní na galerii, která se sem přesune z Liebiegova paláce. Specifičnost stavby však netvoří vhodný základ pro výstavní a galerijní funkce. Konverze si proto vyžádala výrazné vnitřní změny (odstranění bazénové vany, změnu dispozic), bez kterých nelze galerii v objektu provozovat. Projekt "Revitalizace městských lázní na galerii a dostavba depozitáře" zpracoval architektonický ateliér SIAL. Vedoucími projektu byli Karel Novotný a Jiří Buček ze Sialu. Tým architektů doplnili Petr Čihák, Jan Duda, Jana Hlavová a Filip Horatschke. Západně od historické budovy vznikla v Masarykově ulici strohá novostavba depozitáře. Struktura fasády depozitáře z eloxovaného hliníku vychází ze vzoru modrotiskové šablony z počátku  20. století, uložené v místním muzeu. V novostavbě je kromě depozitáře umístěno moderní pracoviště fotoateliéru, restaurátorské dílny, kanceláře, badatelny a místnost pro ostrahu. Jednotlivá patra novostavby jsou propojena schodištěm a nákladním výtahem, který umožňuje "distribuci" uměleckých děl po obou budovách. Do malého dvorku mezi křídla budovy lázní a bývalou kotelnu byla vložena přístavba sloužící jako pobytový prostor pro návštěvníky kavárny (první nadzemní podlaží). V prostoru bývalé kotelny vznikla vložením patra místnost pro výukové programy. Před průčelní fasádou historického objektu vznikla rampa pro bezbariérový přístup s předsazenou černou kovovou "zástěnou", která úmyslně kontrastuje s eklekticismem fasády lázní. Modrý pruh na ní značí hladinu původního bazénu. Grafický design informačního systému byl realizován podle návrhu renomovaného studia Aleše Najbrta. Galerie se veřejnosti otevřela 28. 2. 2014.

Interiér městské lázně.

Neo renesanční budova městského bazénu, která byla postavena v roce 1901-1902 v návaznosti na projekt vídeňského architekta Petra Paula Branga. Stavbu realizoval Reichenbergersparkasse stavitel Reichenberger a architekt Adolf Bürger u příležitosti 50. výročí vlády císaře Franze Josefa I. iniciováno a realizováno. (Foto konec 1920 let).(archiv Ondra Musil)

archiv FL
archiv FL
Liberec má svou zeměpisnou polohou jen velmi málo teplých slunečných dnů, a proto jsou městské lázně nezbytným zařízením. Bazén lázní byl značným nákladem renovován v uplynulém desetiletí (60.léta).


(zdroj: foto i text Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
cca 1910 (archiv M.Gergelčík)
cca 1910 (archiv M.Gergelčík)
lázně se začínají stavět
lázně se začínají stavět
lázně jsou dokončeny
lázně jsou dokončeny
Městské lázně v roce 1905 a 2001 (zdroj Karel Čveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Městské lázně v roce 1905 a 2001 (zdroj Karel Čveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
1910 (archiv O.Musil)
1910 (archiv O.Musil)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík

Městské lázně

(Lázně Františka Josefa I.)

Lázně  jsou jednou z nejvýznamnějších památek města Liberce. Jedná se o novorenesanční budovou městských lázní, postavenou v letech 1901-1902 podle projektu vídeňského architekta Petera Paula Branga. Lázně si místní obyvatelé vyžádali svým zájmem o podobné zařízení a stavbu iniciovala a realizovala Liberecká spořitelna, prostřednictvím libereckého stavitele a architekta Adolfa Bürgera, k příležitosti oslavy 50. výročí panování císaře Františka Josefa I.

Budova lázní je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Po dokončení stavby byl 17. 3. 1902 provoz lázní zahájen. Rokem 1984 přestaly lázně sloužit svému původnímu účelu a k dispozici byly už jen služby provozované v prostorách budovy. V roce 1995 byly lázně prodány soukromému majiteli za 3 miliony Kč a pak ještě několikrát změnily majitele a od té doby budova bez potřebné údržby chátrala.
Město Liberec získalo lázně zpět ve veřejné dražbě v roce 2005 za 9 milionů Kč a postupně provedlo několik nejnutnějších oprav pro záchranu budovy. Ve městě dlouhá léta probíhala diskuse nad novým účelem budovy. V letech 2011-2013 proběhla rekonstrukce budovy za 360 milionů Kč financovaná z Evropských fondů s 15% spoluúčastí Libereckého kraje pro účely Oblastní galerie Liberec. Průběh rekonstrukce budovy dokumentoval speciální facebookový profil, který se transformoval v oficiální facebookový profil. Galerie se veřejnosti otevřela 28. 2. 2014. (zdroj: wikipiedie)
Kouzelná reklama na liberecké lázně z adresáře roku 1926. Takže přátelé: koupání mužů a žen v bazéně ZÁSADNĚ oddělené (o sauně ani nemluvě!), kromě úterního rodinného koupání. (No jo, ale co když přijde víc rodin najednou, to si pak budou chlapi moct navzájem okukovat manželky? Tak asi v zájmu zachování mravnosti tam radši v úterý ani nechoďte.) Trvání jedné návštěvy: 45 minut včetně převléknutí, jinak přijdete o Badekartu. A jestli tomu dobře rozumím, můžete se objednat dopředu telefonicky na tel. čísle 548. (autor příspěvku Tomáš Cvrček)
Kouzelná reklama na liberecké lázně z adresáře roku 1926. Takže přátelé: koupání mužů a žen v bazéně ZÁSADNĚ oddělené (o sauně ani nemluvě!), kromě úterního rodinného koupání. (No jo, ale co když přijde víc rodin najednou, to si pak budou chlapi moct navzájem okukovat manželky? Tak asi v zájmu zachování mravnosti tam radši v úterý ani nechoďte.) Trvání jedné návštěvy: 45 minut včetně převléknutí, jinak přijdete o Badekartu. A jestli tomu dobře rozumím, můžete se objednat dopředu telefonicky na tel. čísle 548. (autor příspěvku Tomáš Cvrček)
Městské lázně (M.Gergelčík)
Městské lázně (M.Gergelčík)
(archiv Jiří Jan Kolner)
(archiv Jiří Jan Kolner)
40.léta (archiv J.Hůlka)
40.léta (archiv J.Hůlka)
archiv M.Ban
archiv M.Ban
2004 (archiv Jiří Jiroutek)
2004 (archiv Jiří Jiroutek)
v roce 2008
v roce 2008
v roce 2008
v roce 2008
v roce 2008
v roce 2008
archiv P.Bláha
archiv P.Bláha
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav

Liberecké lázně, 2008 - Den otevřených dveří

archiv Martina Škárová a Jiří Jiroutek

v roce 2008
v roce 2008
v roce 2008
v roce 2008
Lázně Liberec 2008 a 2017 Den otevřených dveří v r. 2008 a prodejní akce Design Days Reichenberg v r. 2017
Lázně Liberec 2008 a 2017 Den otevřených dveří v r. 2008 a prodejní akce Design Days Reichenberg v r. 2017
Škoda toho krásného historického bazénu! Teď je to umělecká hala, taky pěkná, ale bazén byl hezčí - archiv Lara Stein
Škoda toho krásného historického bazénu! Teď je to umělecká hala, taky pěkná, ale bazén byl hezčí - archiv Lara Stein
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav

Hygiena před sto lety a dnes

Koupat se dnes 2 denně je pro většinu standardem . Před sto lety se lidé koupali maximálně 1 x týdně a to většinou v neckách donesených do místnosti a pěkně celá rodina ve stejné vodě . Byty většinou koupelnu neměly . Proto se budovaly společné očistné lázně a lazebny. V Liberci byla lazebna na dnešním Lazebnickém vrchu . V roce 1897 veřejné sprchové lázně v Pastýřské ulici . Od roku 1902 sloužily v Liberci k veřejné očiště Městské lázně . 2 podlaží , 10x20 m bazén, vany,sprchy a další služby . Naučil jsem se tam plavat jako mnozí další z mé generace . Přikládám dvě pohlednice z mé sbírky prošlé poštou v roce 1902 a foto dnešního stavu .(Autor příspěvku Karel Krenk)

Bruslení na Skopkově rybníku

(rok 1865 - fotografická reprodukce kresby)

Skupinový portrét nejvýznamějších místních osobností včetně hraběte Clam-Gallase. Rybník se nacházel v místech dnešního muzea.

(zdroj Kniha o Liberci)

foto 2021 - Architektonické prvky na fasádě vily rozhodně stojí za pozornost.
foto 2021 - Architektonické prvky na fasádě vily rozhodně stojí za pozornost.
Lodžie je řešena velmi dekorativně.
Lodžie je řešena velmi dekorativně.

Vila Eleonore Priebschové

Masarykova čp 459/20


Vilu pro paní ředitelovou Eleonore Priebschovou navrhl známý liberecký architekt Gustav Miksch, který se podílel na stavbách mnoha libereckých historizujících staveb. Tato vila byla postavena v letech 1882 - 1883 u tehdejší Třídy Františka Josefa a patří tedy k nejstarším objektům nově vznikající vilové kolonie, jejíž urbanistický vývoj byl uzavřen až v meziválečném období.

Přesto, nebo právě proto se svojí novorenesanční čistotou vymyká ze souboru okolních staveb. K uliční frontě se obrací lodžií, nad kterou stojí z hlediska jižních, resp. antických inspirací ještě významnější prvky. Dvojice karyatid vychází přímo ze vzorů, které zdobí též athénský Erechtheion. Gustav Miksch studoval pravděpodobně i ve Vídni, kde v té době působil slavný architekt dánského původu Theophil Hansen. Ten v Řecku několik let pobýval a řeckými vzory je jeho tvarosloví prosyceno. Jeho stavby nenalezneme pouze v bývalém hlavním městě podunajské monarchie, ale např. i v Brně na tzv. Okružní třídě.

Vila nezapře inspiraci padalismem a antikou

Vila je též ovlivněna palladianismem, o čemž svědčí právě předsunutá jónská lodžie a symetrická dispozice. Liší se nepatrně hmotou bočních rizalitů, z nichž jeden je schodišťový a v druhém se nalézá drobná lodžie, zarámovaná však římským triumfálním obloukem. V interiéru je nejdůležitějším prostorem jídelna, přiléhající k lodžii. S jídelnou sousedí na jedné straně salon a na druhé pokoj. Uprostřed vily umožňuje přístup do všech místností chodba, která přímo navazuje na schodiště. Směrem do zahrady jsou umístěny převážně obslužné místnosti. Stavbu bychom mohli stylově dokonce srovnat s podobnými čistě antikizujícími neorenesančními vilami v Praze, které si pro sebe stavěla nejvyšší podnikatelská třída. V meziválečném období vila patřila továrníkovi Richardu Neumannovi, ale poté změnila několikrát majitele. V poválečném období pochopitelně již jako sídlo podnikatelské elity nesloužila. Bohužel byla vnitřní dispozice objektu změněna přestavbami na byty, čímž ztratila část své autenticity. I fasáda byla v době přípravy výstavy ve velice špatném stavu a stav některých detailů, zvláště karyatid lze označit za katastrofální. Vila není památkově chráněná, ale nachází se v památkové zóně města Liberec.

Nákres prozrazuje interiérové řešení, kterému dominovala centrální hala.
Nákres prozrazuje interiérové řešení, kterému dominovala centrální hala.
2007
2007
Z okna vily, ve které Erwin Cettineo bydlel, pořídil v pondělí 6.5.1929 snímek tramvajové soupravy v zastávce u křižovatky ulic Masarykova a Dvořákova. Tramvaj byla tehdy nasazena na linku č. 1 (archiv Boveraclubu)
Z okna vily, ve které Erwin Cettineo bydlel, pořídil v pondělí 6.5.1929 snímek tramvajové soupravy v zastávce u křižovatky ulic Masarykova a Dvořákova. Tramvaj byla tehdy nasazena na linku č. 1 (archiv Boveraclubu)
Perspektivní kresba
Perspektivní kresba
Zadní průčelí
Zadní průčelí

Soutěžní návrh na Severočeské muzeum "Stella"

Přestože se Liberec mohl pyšnit prvním uměleckohistorickým muzeem v Čechách, palčivě mu chyběla nová, reprezentativní budova, schopná obsáhnout neustále se rozšiřující a sídlilo provizorně v různých objektech. Proto se v roce 1893 začalo uvažovat o stavbě nové budovy. Svou roli zde nepochybně hrála i skutečnost, že zemský sněm nedlouho předtím finančně podpořil výstavbu mladšího uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Na sněm se tedy obrátilo i kuratorium libereckého muzea a finanční prostředky pro stavbu budovy se mu podařilo získat. Vypracováním projektu byl pověřen tvůrčí tandem Miksch & Niedzielski, ale jejich návrh nakonec nebyl realizován. Další aktivity týkající se novostavby muzejní budovy se objevily až v roce 1895, kdy se magistrát rozhodl na stavbu věnovat pozemky někdejší botanické zahrady a plovárny. Téhož roku byla vypsána veřejná architektonická soutěž, ze které se do užšího výběru dostalo šest návrhů, vesměs od architektů zvučných jmen, přičemž jednotlivým návrhům byl dokonce věnován značný prostor v prestižním časopise Der Architekt. Olbrich se pod heslem "Stella" prezentoval s návrhem monumentální neorenesanční budovy. Ta již anticipuje jeho pozdější secesní tvorbu a svým hmotovým řešením se částečně blíží proslulému pavilonu Secese ve Vídni. Střed symetrické budovy tvoří mohutná centrální část s předsazeným portikem, završená značně převýšenou, monumentální kupolí. Rizality bočních křídel vrcholí atikou se sochařskou výzdobou a po stranách citují motiv portiku centrální části, zde však završený frontonem. Poměrně prosté fasády jsou pokryty uměřeným, téměř filigránským protosecesním dekorem. Protipól střízlivých fasád tvoří bohatě zdobená kopule se sochařskou výzdobou.


ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

cca 1885 (zdroj Severočeské muzeum)
cca 1885 (zdroj Severočeské muzeum)
Belvederestrasse podle zahradní restaurace Belvedere stojící na místě dnešní budovy Lidových sadů. Následně získává ulice pojmenování podle císaře Josefa II. a v roce 1920 byste zde našli Siebenhäuser Strasse (Sedmidomky). Od roku 1929 se ulice jmenovala podle 8. libereckého starosty Bayer Strasse a v roce 1945 Šamánkova ulice podle českého lékaře Václava Šamánka. V roce 1960 byste se procházeli po Leninově ulici a v roce 1991 se z ulice stává Masarykova. (autor příspěvku Tomáš Polman)
Belvederestrasse podle zahradní restaurace Belvedere stojící na místě dnešní budovy Lidových sadů. Následně získává ulice pojmenování podle císaře Josefa II. a v roce 1920 byste zde našli Siebenhäuser Strasse (Sedmidomky). Od roku 1929 se ulice jmenovala podle 8. libereckého starosty Bayer Strasse a v roce 1945 Šamánkova ulice podle českého lékaře Václava Šamánka. V roce 1960 byste se procházeli po Leninově ulici a v roce 1991 se z ulice stává Masarykova. (autor příspěvku Tomáš Polman)
1911 (archiv O.Musil)
1911 (archiv O.Musil)
Budova Severočeského muzea po dostavbě. 1898 (archiv muzea)
Budova Severočeského muzea po dostavbě. 1898 (archiv muzea)
2021 (archiv Severočeského muzea)
2021 (archiv Severočeského muzea)
1913 (archiv M.Ban)
1913 (archiv M.Ban)
1928
1928
(archiv Tomáše Macháčka)
(archiv Tomáše Macháčka)
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
archiv Karel Vlach
archiv Karel Vlach
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl

Severočeské muzeum 

Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Již v prvních letech své existence se podařilo shromáždit mimořádně bohaté sbírky prakticky ze všech zájmových oborů z vyspělých evropských zemí a zčásti také z Předního a Dálného východu. S ohledem na místní tradice severních Čech však největší pozornost patřila sklu a textilu. Zásluhou četných darů a pravidelných nákupů v aukčních domech a u významných starožitníků v celé Evropě se sbírkové fondy rozrůstaly natolik rychle, že si ještě v závěru 19. století vyžádaly po několikerém stěhování vlastní budovu. Ta byla postavena v letech 1897-1898 podle návrhu prof. Ohmanna z Prahy v romanticko-historizujícím stylu. Po stavební stránce propojuje typy sakrální a palácové architektury. Monumentální komplex doplňují replika renesanční věže liberecké radnice a přístavba tzv. měšťanského domu, připomínajícího původní měšťanskou zástavbu z konce 18. století. K dalšímu významnému rozšíření sbírek došlo v roce 1904, kdy muzeum získalo okolo 2 500 uměleckých děl z pozůstalosti čestného kurátora a štědrého mecenáše barona Heinricha Liebiega, významného libereckého průmyslníka. Od vzniku samostatného státu v roce 1918 až do II. světové války mělo muzeum stejný charakter. Po II. světové válce byly v rámci reorganizace   k muzeu přičleněny regionální sbírky ze zrušeného Vlastivědného muzea a Přírodovědného muzea v Liberci.

V přízemí budovy je umístěna expozice přírodovědy Liberecka, která přibližuje živou i neživou přírodu Libereckého kraje. Největší část je věnována Jizerským horám, další sekce seznamuje návštěvníky s přírodou Ještědského hřbetu, Frýdlantska a Českého ráje; opomenuta zde není ani příroda silně ovlivněná člověkem. Textové a fotografické výstavní panely jsou doplněny řadou malých dioramat s množstvím rostlin i živočichů. Expozici dominují dvě unikátní dioramata věrně zobrazující prostředí bučiny a rybníku i s jejich typickými obyvateli. Stálá expozice v prvním patře budovy zahrnuje evropský vývoj uměleckých řemesel od antiky do současnosti (tapiserie, sklo, keramika, porcelán, textil, knižní vazby, obecné a ušlechtilé kovy, cín, hodiny, šperky, nábytek, dřevořezby a fotografie). Přestože je v tomto přehledu zastoupeno více než 1 200 sbírkových předmětů, je to pouze nepatrná část celkového bohatství depozitárně uložených sbírek.

Bohaté sbírkové fondy obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech - sbírka orientálních koberců je druhá největší v ČR, rovněž tak sbírka současné autorské tapiserie. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů (v expozici SM visí i nejstarší vystavený gobelín v ČR), vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické, etnografické a přírodovědecké. Významný je i soubor více než 160 tisíc negativů, z nichž nejstarší jsou datovány kolem roku 1860. Celkový počet uchovávaných sbírkových předmětů přesahuje 700 tisíc kusů. Nejzajímavejší předměty postupně zpřístupňujeme prostřednictvím portálu esbirky.cz. Ve třech výstavních sálech a venkovním atriu (tzv. rajské zahrádce) bývá ročně realizováno okolo 10 výstav, většina z nich právě ze sbírek uložených v muzeu.

Součástí budovy Severočeského muzea je také rekonstruovaná renesanční věž bývalé liberecké radnice (ta byla postavena v letech 1599 -1603 podle plánů italského stavitele působícího ve Zhořelci, Marca Antonia de Lancio, zvaného též Spazi). Základní kámen budovy Severočeského muzea pochází ze základů uvedené renesanční věže zbořené spolu s radnicí roku 1893 po dostavbě nové, tedy nynější radnice.

Výška: 41 m                                                                                                         Ochoz ve výšce (horní hrana zábradlí): 30,43 m                                              Počet schodů: 174

(zdroj: Severočeské muzeum Liberec https://www.muzeumlb.cz/?page=omuzeu )

Pohlednice prošlá poštou v roce 1898 (archiv J.Peterka)
Pohlednice prošlá poštou v roce 1898 (archiv J.Peterka)
Severočeské muzeum zdobí naše město od roku 1898 a naštěstí se exteriér nemění. Uvidíme, co pro nás připraví modernizace interiéru (foto z roku 1900 a 2001)(zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomnotí)
Severočeské muzeum zdobí naše město od roku 1898 a naštěstí se exteriér nemění. Uvidíme, co pro nás připraví modernizace interiéru (foto z roku 1900 a 2001)(zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomnotí)
archiv SM Liberec
archiv SM Liberec
muzeum v roce 1908 ( zdroj: https://www.ebay.com )
muzeum v roce 1908 ( zdroj: https://www.ebay.com )
J.Hůlka
J.Hůlka
Muzeum (1954) (foto Vilém Boháč)
Muzeum (1954) (foto Vilém Boháč)
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
archiv Pav Karel
archiv Pav Karel
(archiv Milana Šíra st.)
(archiv Milana Šíra st.)

V roce 2023 oslaví Severočeské muzeum 150 let od svého založení a při této příležitosti chystáme vydání reprezentativní publikace. Jednu z jejích kapitol věnujeme muzejnímu parku, který tvoří nedílnou součást našich expozic. Věděli jste například, že se park nachází na místě původní botanické zahrady nebo že podle projektu z 20. let 20. století měla místo parku stát budova galerie? (autor příspěvku Severočeské muzeum Liberec)

1912 Gewerbemuseum Reichenberg. (Ferd. Stracke, Kammerphotograph, Reichenberg) (archiv Radek 'habendorf' Kudela )
1912 Gewerbemuseum Reichenberg. (Ferd. Stracke, Kammerphotograph, Reichenberg) (archiv Radek 'habendorf' Kudela )
1907 (archiv K.Krenk)
1907 (archiv K.Krenk)
cca 1918 (https://www.ebay.com/
cca 1918 (https://www.ebay.com/
Naše krásné muzeum na kouzelné litografii. Pohlednice prošla poštou před 104 lety r. 1917. (archiv Jana Zahurancová)
Naše krásné muzeum na kouzelné litografii. Pohlednice prošla poštou před 104 lety r. 1917. (archiv Jana Zahurancová)
Severočeské muzeum v 60.letech a 14.01.2021
Severočeské muzeum v 60.letech a 14.01.2021
Severočeské muzeum v 60.letech a 14.01.2021
Severočeské muzeum v 60.letech a 14.01.2021
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv M.Ban
archiv M.Ban

Výstava Liberec 1960.

Před muzejní budovou tehdy stál obrovský poutač v podobě stylizované vázy, na trávníku kolem poutače ležely volně rozhozené barevné skleněné koule a rozměrná reklamní tabule mezi nimi nesla nepřehlédnutelný nápis ČESKOSLOVENSKÉ SKLO, MOSKVA 1959 (autor příspěvku Jiří Peterka)

Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
1964 (foto Vilém Boháč)
1964 (foto Vilém Boháč)
Usmívající se T2 č. 18 opouští dne 4.6.1976 zastávku Lázně.
Usmívající se T2 č. 18 opouští dne 4.6.1976 zastávku Lázně.
T3SU č. 52 dne 31.1.1993 na "metru" v zastávce Muzeum. Foto GJ
T3SU č. 52 dne 31.1.1993 na "metru" v zastávce Muzeum. Foto GJ
muzeum je právem chloubou Liberce (foto z roku 1936) (zdroj: https://www.ebay.com/ )
muzeum je právem chloubou Liberce (foto z roku 1936) (zdroj: https://www.ebay.com/ )
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Reichenberg 1899. Pohlednice prošlá poštou v roce 1899. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg 1899. Pohlednice prošlá poštou v roce 1899. (archiv Kamil Syrovátka)
https://i.ebayimg.com
https://i.ebayimg.com
1901 (archiv J.Hůlka)
1901 (archiv J.Hůlka)
1907 (archiv J.Peterka)
1907 (archiv J.Peterka)
Byly časy, kdy ul. Vítězná ještě nebyla Vítězná. Přesněji, kdy nebyla vůbec. (zdroj Fotosbírka SOkA Liberec)
Byly časy, kdy ul. Vítězná ještě nebyla Vítězná. Přesněji, kdy nebyla vůbec. (zdroj Fotosbírka SOkA Liberec)
muzeum - vilová čtvrť - 1899 (archiv M.Gergelčík)
muzeum - vilová čtvrť - 1899 (archiv M.Gergelčík)
kolem roku 1900 - změny názvu: Radetzky Straße - Radeckého ulice - Realschulstraße - Gehart Hauptmann Straße - Rooseveltova ulice - ulice 1. máje a od 1.9.1962 Vítězná ulice (archiv J. A. Pivrnec‎)
kolem roku 1900 - změny názvu: Radetzky Straße - Radeckého ulice - Realschulstraße - Gehart Hauptmann Straße - Rooseveltova ulice - ulice 1. máje a od 1.9.1962 Vítězná ulice (archiv J. A. Pivrnec‎)

Proměny třídy císaře Josefa (Masarykova třída) mezi roky 1895 a 1905

Od svého vzniku představovala dnešní Masarykova třída důležitou součást městské osy, probíhající od nádraží přes střed města do Lidových sadů. Ještě v šedesátých letech 19.století však vedla směrem k Jizerským horám přes Sedmidomky pouze úzká neupravená polní cesta. Název Sedmidomky se odvozuje od toho, že zde stálo zpočátku jen sedm obydlí pro dělníky panské lesní správy. Jeden domek (čp. 1275-I) v zatáčce tramvaje na konci Riegrovy ulice existuje dodnes. Liberečtí občané sem velice rádi chodili na procházky a v neporušených lesích okolo malebného údolí Jizerského potoka hledali klid a osvěžení. Oblíbenost Sedmidomků se ještě zvýšila, když zde byl zřízen park s výletní restaurací a přístupová polní cesta nově upravena na šířku 7,6 m a osázena stromořadím. V této podobě zůstala až do roku 1879, kdy byla po výstavbě rozšířena na 16 metrů a opatřena chodníkem s dvojitou alejí lip a javorů. Současně byla přejmenovaná na třídu Císaře Josefa.
Těžištěm vilové Zástavby v Sedmidomcích i okolí se stala urbanisticky neobyčejně důležitá křižovatka dnešní Masarykovy třídy a Vítězné ulice. Podle velkorysého záměru vídeňského urbanisty zde během let 1890-1902 vyrostly výstavné budovy uměleckoprůmyslového muzea, obchodní a živnostenské komory a městských lázní, tři vynikající stavební díla, řemeslně dokonale zpracovaná libereckými firmami. Velkorysou urbanistickou myšlenku ještě umocnily dvě dominanty uzavírající po obou stranách průhled Vítěznou ulicí: věž kasáren a budova školy na dnešní Husově třídě (z roku 1914).
Souběžně s významnými budovami na křižovatce Masarykovy a Vítězné ulice byla zahájena výstavba nové čtvrti na plochách za muzeem směrem k Sedmidomkům. Mírně svažité území o rozloze více než 60 hektarů, ohraničené dnešními ulicemi Dvořákovou, Zborovskou, Lesní a Masarykovou, bylo rozděleno klasicistním způsobem na pravoúhlé bloky s parkovým náměstím uprostřed (dnešní Sukovo). Během let 1885-1901 zde vyrostla zahradní čtvrť rodinných domů pro jednu i více rodin. Za svůj vznik vděčí především stavební společnosti (Gemeinnützige Baugesellschaft) a městu, jež tomuto stavebnímu družstvu poskytlo velmi levné pozemky pod podmínkou, že celé sídliště bude úplně dokončeno v předem určeném termínu. Podle stanov se stavebníci zavázali, že nebudou provádět na domech žádné úpravy ani přístavby bez souhlasu vedení družstva. V celém sídlišti bylo zakázáno provozovat jakékoliv řemeslo narušující klid. Osázení zahrad i parkovou úpravu řídil odborně spolek Přátel přírody (Naturfreunde).

Obzvláštní pozornost byla věnována obestavění hlavní promenádní třídy Císaře Josefa, kde směly vyrůst podle požadavků města jen reprezentativní vily. Pseudorenesanční, pseudobarokní a secesní architektura spolu s pečlivě udržovanou zelení dávala třídě téměř lázeňský vzhled. Z řady víl, které ji lemují, je třeba pro vynikající architekturu vyzvednout čp. 542-I (OHES), 450-I, 625-I (LVT) a některé další (např. čp. 621, 628-I nebo secesní 801-I). Na horním konci naproti Jezírku byla roku 1904 zřízena restaurace Reichenberger Hůtte (Liberecká chata), dnešní hotel U Jezírka.

Poněkud skromnější, zato tvarové mnohem rozmanitější byla výstavba na ostatních plochách sídliště Sedmidomky. Každý dům je zcela odlišný, takže na první pohled vzniká dojem, že se zde stavebníci chtěli záměrně odpoutat od jakékoliv uniformity. Architektonická různorodost byla natolik neobvyklá, že přinesla této Části města hanlivé označení cikánská čtvrť. Odborně vysazená, pečlivě udržovaná zeleň ale brzy sjednotila celé sídliště a zapojila domy do krajiny.

Podíváme-li se blíže na jednotlivé stavby, najdeme i zde znamenité ukázky architektury z přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Při budování promenádní cesty (Masarykovy třídy) bylo třeba překonat značné terénní výškové rozdíly, hlavně hluboké koryto Jizerského potoka, jenž ji podtéká v místech dnešního výstaviště. Několik metrů vysoký násep pokračoval až za křížení s dnešní Vítěznou ulicí. Napravo od ní je Skopkův rybník a vedle se rozkládá botanická zahrada. Spolek Přátel přírody plánoval i úpravu strmých svahů po levé straně Jizerského potoka, kde měl vzniknout rozsáhlý park protkaný pohodlnými chodníky s oddychovými koutky, v jehož centru, na pahorku nad dnešním areálem vysoké školy, se počítalo se stavbou galerie. Všechny tyto záměry ovšem přerušila první světová válka.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci,1996)

návštěva muzea v březnu 2022

(archiv Dáša Augustinová)

v levé části patrná příprava na stavbu muzea (archiv M.Gergelčík)
v levé části patrná příprava na stavbu muzea (archiv M.Gergelčík)
Stavba muzea v roce 1897 (archiv Severočeského muzea Liberec)
Stavba muzea v roce 1897 (archiv Severočeského muzea Liberec)
1899 (archiv Petr Šašek)
1899 (archiv Petr Šašek)
archiv Ondra Musil
archiv Ondra Musil

Při pátrání v muzejním archivu jsme našli několik dokumentárních fotografií, které jsou pro naši dobu velmi zajímavé a v pravém slova smyslu objevné. Snímky pochází z roku 1960, kdy byla v Severočeském muzeu reprízována rozsáhlá výstava československého skla z roku 1959 v Moskvě. Fotografie vpravo nahoře zachycuje dva monumentální objekty ze společné tvorby Stanislava Libenského (1921-2002) a Jaroslavy Brychtové (1924-2020) instalované tehdy v prvním patře muzejní budovy u točitého schodiště vedoucího na terasu. Instalace těchto exponátů byla nepochybně velmi náročná a vyžádala si osobní účast obou autorů. A to dokládá unikátní fotografie (vlevo nahoře) od tehdejšího muzejního fotografa Jana Kabíčka, která zachycuje osazování vitráže a betonové plastiky v Severočeském muzeu za přítomnosti Jaroslavy Brychtové, Stanislava Libenského s nezbytnou cigaretou a sehnutého spolupracovníka Josefa Pivrnce.
Další osud těchto monumentálních exponátů po skončení výstavy v Severočeském muzeu je dodnes bohužel nejasný. O to cennější jsou pro nás tyto fotografie

SEVEROČESKÉ PRŮMYSLOVÉ MUZEUM

V roce 1894 došlo k založení Obecně prospěšné stavební společnosti v čele s architektem Ernstem Schäferem, která začala budovat novou vilovou čtvrť na pravoúhle rozpracovaných pozemcích za tehdejší botanickou zahradou, rozkládající se v místech pozdějšího muzea.

I když následující pohlednice zachycuje celkovou zástavbu čtvrti, zaujme především muzejní budova, zakrýtá ještě lešením. Pro komplikace s projektantem Friedrichem Ohmannem musel prováděcí plány dokončit berlínský architekt Hans Griesebach. V letech 1897-98 je realizovala liberecká stavební firma Gustav a Ferdinand Mikschové. K slavnostnímu otevření muzea došlo 18. prosince 1898 .

V nové muzejní budově připadla zadní část, postavená v duchu klasicistního libereckého domu, pro sbírky nově založeného vlastivědného oddělení, jehož součástí se stala světnice libereckého soukeníka. Otevřením vlastivědné expozice se sice muzeum poněkud vzdálilo původnímu poslání, získalo však těsnější vztah k místnímu prostředí a jeho sbírky stály ve vyváženém vztahu ke kmenovému sbírkovému fondu .

Pohled do historických expozic severočeského průmyslového muzea v roce 1898

V prvním poschodí byly prezentovány uměleckoprůmyslové sbírky, rozdělené podle použitých materiálů. V závěrečné osmiboké místnosti se až do roku 1906 nacházela kolekce soudobého secesního umění. Sem i do dalších sálů jižního a západního traktu byla pak nainstalována sbírka z odkazu Heinricha Liebiega. Takto uspořádané muzeum bylo otevřeno v rámci Výstavy českých Němců 1906 a instalace vydržela až do začátku druhé světové války. Přízemní prostory okolo hlavního sálu zaplňovaly sbírky užitého umění uspořádané podle slohových období, v tomto případě baroka a rokoka, a na dolním snímku renesance a gotiky, instalované na chodbě, jejíž okna vedou do vnitřního,       tzv. rajského dvora.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Muzejní expozice před 120 lety.
Muzejní expozice před 120 lety.
Takhle vypadaly muzejní expozice ve 30. letech 20. století. (archiv Severočeského miuzea)
Takhle vypadaly muzejní expozice ve 30. letech 20. století. (archiv Severočeského miuzea)
Autorem fotografie z roku 1979 je Jana Ducháčková
Autorem fotografie z roku 1979 je Jana Ducháčková
1991
1991

MUZEJNÍ KNIHOVNA

Knihovna Severočeského muzea přežila šťastně všechny nástrahy času a má jako jediná v Liberci zachovány veškeré původní fondy. Byla od počátku nedílnou součástí ústavu, který měl přispívat k rozšiřování vzdělání. Byla proto cílevědomě doplňována o odbornou literaturu i časopisy a stala se postupem doby jednou z nejvýznačnějších uměleckoprůmyslových knihoven v Čechách. V roce 1888 byl vydán první tištěný katalog jejích fondů. V nově postavené budově dostala důstojné umístění ve velkém sále, kde sídlí dodnes.

Po roce 1945 se v souvislosti s reorganizací ústavu fondy muzejní knihovny rozrostly také o přírodovědnou literaturu. Podle smlouvy s libereckou Státní studijní knihovnou se měla od roku 1949 stát její pobočkou se zaměřením na publikace související s činností muzea. Tato idea však padla poté, co se Liberec stal krajským městem. Nyní je s více než 30 000 tituly (v roce 1996) třetí největší veřejnou libereckou knihovnou (po státní a vysokoškolské), která slouží badatelům.

K jejímu dalšímu obohacování přispívá vedle nákupů také čilá výměna publikací se sesterskými zařízeními po celém světě.

V souvislosti s knihovnou je třeba se zmínit o bohaté publikační činnosti muzea. Původní měsíčník s názvem Mitteilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums (Zprávy Severočeského průmyslového muzea), jehož první číslo vyšlo 1. 1. 1864 jako příloha Reichenberger Zeitung, se po třiadvaceti číslech osamostatnil.

Po roce 1890 začal vycházet čtvrtletně a jeho náplň se dařilo postupně zkvalitňovat. Od roku 1906 byl vydáván pouze dvakrát do roka, zato však ve velkém formátu s četnými reprodukcemi a cennými odbornými studiemi pod názvem Zeitschrift des Nordböhmischen Gewerbemuseums - Neue Folge (Časopis Severočeského průmyslového muzea). Bohatá byla i další publikační činnost, díky níž se muzeum dostalo do povědomí odborných kruhů v zahraničí. V tomto ohledu zvlášť vynikl kustod Gustav E. Pazaurek, autor řady samostatných prací seznamujících s muzejními sbírkami, dále bohatě ilustrované studie o cínu, skle, keramice, ornamentice, knižních vazbách a také o regionálních dějinách. Za tíživé finanční situace, poté co Zemský výbor přestal ústavu vyplácet podporu (1910), skončilo roku 1913 i vydávání muzejního časopisu.

Teprve v roce 1958 vyšlo první číslo Sborníku Severočeského muzea, který v poslední době vychází každý rok, přičemž se střídají dvě řady: společenskovědná Historia (v roce 1993 vyšlo 11. číslo) a přírodovědná Naturalis (1992 vyšlo 18. číslo). Tyto poměrně rozsáhlé publikace znamenají velký přínos pro regionální bádání. Vedle toho je vydávána Knižnice Jizerských hor (11 svazků), edice katalogů Z pokladů Severočeského muzea, sborníky věnované historické knižní vazbě (3 svazky) a řada příležitostných katalogů i samostatných studií.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Kontinuálně rozvíjející se sbírka knih a periodik neslouží jen pracovníkům muzea, ale umožňuje také unikátní badatelské využití pro všechny další zájemce. V současnosti se knihovní fond skládá z několika částí kopírujících činnost jednotlivých odborných oddělení. K dispozici je cca 70 000 svazků knih a periodik.Muzejní knihovna je od roku 2002 zapsána Ministerstvem kultury ČR do evidence knihoven pod evidenčním číslem 2184 jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Digitalizované rukopisy a staré tisky ze sbírek Severočeského muzea

Digitalizované historické dokumenty Severočeského muzea v Liberci jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. S podporou grantů Ministerstva kultury České republiky se nám daří zpřístupňovat vybrané dokumenty z našich sbírek. Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

(zdroj: https://www.muzeumlb.cz/knihovna )

Foto Ivan Rous
Foto Ivan Rous
Zadní strana muzea v roce 1898 (zdroj Das Nordböhmische Gewerbe-Museum 1873-98 : Denk-Schrift zur Eröffnung des neuen Museums-Gebäudes)
Zadní strana muzea v roce 1898 (zdroj Das Nordböhmische Gewerbe-Museum 1873-98 : Denk-Schrift zur Eröffnung des neuen Museums-Gebäudes)

Stavba muzea a jeho zadní strana v roce 1898

Před rozestavěnou budovou vidíme dosud stát boudy původního koupaliště. (Skopkův rybník)

Východní stranu muzejního komplexu uzavírá napodobenina typického libereckého měšťanského domu z 18. století, pro nějž měl údajně tvořit vzor dům čp.36 - I na náměstí Českých bratří, který padl za oběť výstavby secesní budovy banky. (zdroj Kniha o Liberci)

Severočeské muzeum (zdroj: Das Nordböhmische Gewerbe-Museum 1873-98 : Denk-Schrift zur Eröffnung des neuen Museums-Gebäudes
Severočeské muzeum (zdroj: Das Nordböhmische Gewerbe-Museum 1873-98 : Denk-Schrift zur Eröffnung des neuen Museums-Gebäudes

komentář Jiřího Bláhy:

Ono tam těch připomínek starších staveb nebo stylů je víc. J. Zeman píše: "Na zdařilém Ohmannově návrhu měly historizující prvky různých slohových období korespondovat s jednotlivými částmi expozic. Části budovy evokovaly např. středověký klášter včetně rajského dvora, renesanční zámek nebo pro Liberec charakteristický klasicistní měšťanský dům, v němž byla příhodně situována regionální expozice." Doplnění návrhu "replikou věže původní renesanční radnice" je nejspíš možné chápat jako rozšíření téhle celkové myšlenky.

Severočeské muzeum

Rok 1899 - pohled na právě dokončenou stavbu

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Dva pohledy na Vítěznou ulici z věže muzea

 (před rokem 1910 a 1915)

Během několika let se tehdejší třída Císaře Josefa i celé okolí proměnilo k nepoznání. Radeckého ulice (Vítězná) se protáhla až k dnešní Husově třídě a odpojily se od ní čtyři odbočky. Už kolem roku 1910 byly prakticky všechny okolní plochy úplně zastavěny. Snímek dobře dokládá, že Vítězná ulice měla zpočátku promenádní charakter. Podobně jako třída Císaře Josefa (Masarykova) byla osázena dvojitou alejí. Její důležitost podtrhlo zřízení v pořadí čtvrtého libereckého poštovního úřadu v domě na rohu nynější Gorkého ulice (čp.649-I), naproti němuž stával pomník Theodora Körnera. (zdroj: Kniha o Liberci)

archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Pohled z věže muzea Pohlednice prošlá poštou v roce 1913 (archiv J.Peterka)
Pohled z věže muzea Pohlednice prošlá poštou v roce 1913 (archiv J.Peterka)
Liberec, lázně. Pohlednice prošlá poštou v roce 1926. (archiv Kamil Syrovátka)
Liberec, lázně. Pohlednice prošlá poštou v roce 1926. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Radetzkystrasse. V pozadí jsou vidět budovy dolních kasáren. Pohlednice prošlá poštou, ale nedatována.(archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Radetzkystrasse. V pozadí jsou vidět budovy dolních kasáren. Pohlednice prošlá poštou, ale nedatována.(archiv Kamil Syrovátka)
1909 (archiv O.Musil)
1909 (archiv O.Musil)
archiv Fandíme Liberci
archiv Fandíme Liberci
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
foto Josef Zušťák 2020
foto Josef Zušťák 2020
(M.Gergelčík)
(M.Gergelčík)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv FL
archiv FL
(zdroj: https://www.ebay.com )
(zdroj: https://www.ebay.com )
1908 (archiv O.Musil)
1908 (archiv O.Musil)
(zdroj: https://www.ebay.com/ )
(zdroj: https://www.ebay.com/ )
Hlavní zasedací sál na archivním snímku LIEBIEG, Theodor. Die Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg: Ein Überblick über ihren Wirkungskreis und ihre Einrichtungen. Reichenberg: Handels- und Gewerbekammer 1938
Hlavní zasedací sál na archivním snímku LIEBIEG, Theodor. Die Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg: Ein Überblick über ihren Wirkungskreis und ihre Einrichtungen. Reichenberg: Handels- und Gewerbekammer 1938

Obchodní a živnostenská komora

Obchodní a živnostenská komora v Liberci, vzniklá roku 1851, sloužila jako společná platforma podnikatelům v německojazyčném území severních Čech mezi Teplicemi a Králíky. Vzhledem k vysoké míře industrializace tohoto území byla nejvýznamnější institucí svého druhu v celé zemi. Její důležitost dále rostla během celé II. poloviny 19. století spolu s mohutným rozmachem průmyslu na území, které jí bylo svěřeno.

K vyjádření významu komory mělo posloužit i reprezentativní sídlo na hlavní křižovatce tehdejší nejmódnější liberecké čtvrti, zvané tehdy Cottage (kolem dnešních ulic Horské a Masarykovy). V letech 1898-1900 byl postaven rozsáhlý palác v eklektickém stylu, kombinující prvky historických slohů s nastupující secesí. Spolu s museem a lázněmi, které obklopily křižovatku dnešních ulic Masarykova a Vítězná na dalších nárožích, vytvořila monumentální prostor, názorně ukazující vývoj veřejných staveb v českoněmeckém prostředí přelomu 19. a 20. století. Museum komora přímo financovala jako své zařízení.

Své sídlo užívala obchodní a živnostenská komora až do svého zrušení roku 1948. Budova poté sloužila jako poliklinika, po roce 1990 transformovaná na sídlo soukromých ordinací.

Rozsáhlá budova liberecké Obchodní a živnostenské komory byla postavena naproti muzeu v letech 1899 - 1901 v duchu saské renesance podle plánů architektů Franze Brantzkyho a Martina Remgese z Kolína nad Rýnem. Řešením vnitřních interiérů byl pověřen architekt Karl Lederle z Freiburgu im Breisgau, v té době asistent libereckého Severočeského průmyslového muzea.

Obchodní a živnostenská komora sídlila zprvu v domě čp. 6-I na Staroměstském náměstí (dnešní Dr. E. Beneše) a po dostavbě nové radnice přesídlila do jejích prostor. Stísněné zázemí vyvolalo snahu zajistit si vlastní reprezentativní budovu odpovídající postavení komory, která ve své době patřila k nejvýznamnějším v Rakousku-Uhersku. Magistrát věnoval na stavbu dlouhý, leč poměrně úzký pozemek naproti muzeu a novostavbě tak nic nestálo v cestě. Na stavbu byla vypsána mezinárodní soutěž a na prvním místě se umístil návrh "Mickosch" od Franze Brantzkyho a Martina Remgese z Kolína nad Rýnem, který byl vybrán k realizaci. Třípodlažní objekt na půdorysu široce otevřeného písmene U má hlavní vstup obrácený do Masarykovy třídy a chrání ho mohutný kamenný balkón na třech sloupech, nad nímž jsou půlkruhová okna někdejší zasedací síně. Na exteriéru i interiéru je patrná nastupující secese, ačkoliv stále dominuje severská neorenesance. Komoře sloužila budova až do roku 1948, kdy zde začal působit Krajský národní výbor, který po zrušení libereckého kraje vystřídala dětská poliklinika a Okresní ústav národního zdraví. Liberecká realizace představuje spolu s opavskou budovou Obchodní a živnostenské komory od Leopolda Bauera nejhonosnější a nejhodnotnější objekt svého druhu v celé České republice.

.

Původně sahala stavba jen ke středovému rizalitu. Teprve později došlo k rozšíření budovy směrem ke kasárnám.

(zdroj: Karel Čveráček / Jan Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,  Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 3. díl, Libri 1998)

Budova obchodní a živnostenské komory (dnes poliklinika) v roce 1903 a 2001 (zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomnotí)
Budova obchodní a živnostenské komory (dnes poliklinika) v roce 1903 a 2001 (zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomnotí)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
23.2.1901
23.2.1901

Budova na libereckém Zlatém kříži je klenot německé novorenesance

Zlatý kříž. Tímto názvem se v Liberci označuje křižovatka Masarykovy a Vítězné ulice. Stojí zde trojice budov, které se v krajské metropoli řadí k architektonicky nejzajímavějším: Severočeské muzeum, Oblastní galerie a někdejší Obchodní a živnostenská komora, dnes sídlo dětské polikliniky. Byla postavena v letech 1898 až 1900 podle projektu Franze Brantzkyho a Martina Remgese z Kolína nad Rýnem staviteli Gustavem a Ferdinandem Mikschovými.

"Tato křižovatka je jakousi vstupní branou do Lidových sadů. A to skutečně branou reprezentativní. Jak budova bývalé Obchodní a živnostenské komory, tak galerie Lázně a také Severočeské muzeum jsou zásadními dominantami této části města a jejich monumentalita dokládá význam, který jim zakladatelé přikládali," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Obchodní a živnostenská komora byla v Liberci založena v roce 1851. Původně sídlila v domě číslo 6-I na dnešním náměstí Dr. E. Beneše a po dostavbě nové radnice přesídlila do jejích prostor. Tam se ale potýkala s nedostatkem místa, přestože měla k dispozici dokonce celé patro.

Stísněné zázemí úřadu vyvolalo zřejmou snahu zajistit si vlastní reprezentativní budovu, která by odpovídala postavení komory, neboť ve své době patřila k nejvýznamnějším v Rakousku- Uhersku. Nakonec magistrát věnoval na stavbu pozemek naproti muzeu.

Objekt Obchodní a živnostenské komory představuje jeden z nejhonosnějších a nejhodnotnějších objektů svého druhu v celé zemi. Je kvalitním reprezentantem nacionálně zabarvené historizující architektury, německé novorenesance, s prvky nastupující secese a ilustruje přerod Liberce z podhorského městečka v sebevědomou metropoli severních Čech.

Pro důležitá zasedání byla určena reprezentativní zasedací síň, přístupná honosným schodištěm. Její slavnostní vzhled podtrhovaly táflované stěny s bohatě vyřezávanými dřevěnými portály a štukovým stropem. Zajímavým detailem jsou dochovaná mramorová lavaba.

(zdroj: ww.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/budova-na-libereckem-zlatem-krizi-je-klenot-nemecke-novorenesance/?aktualitaId=69799&fbclid=IwAR3fh2Cg9CxbvSuR2TCwFF-derdAZ6PibhNZLtjTZhrgyCAA5nIHP0Srr58 )

archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
70.letech (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
70.letech (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)

Vilová čtvrť kolem muzea

Panorama vilové čtvrti v době, kdy se právě stavěly lázně (tedy asi rok 1900). Zdroj: Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes, Band I., 1903-1904 (Tomáš Cvrček, upravil Honza Keokotah)
Panorama vilové čtvrti v době, kdy se právě stavěly lázně (tedy asi rok 1900). Zdroj: Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes, Band I., 1903-1904 (Tomáš Cvrček, upravil Honza Keokotah)
1910 (archiv O.Musil)
1910 (archiv O.Musil)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Vítězná ulice
Vítězná ulice
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv Václav Honzejk
archiv Václav Honzejk
1906
1906
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
Vítězná ulice a socha Rudoarmějce na Štefánikově náměstí kolem roku 1974 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Vítězná ulice a socha Rudoarmějce na Štefánikově náměstí kolem roku 1974 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
1904 (archiv J.Hůlka)
1904 (archiv J.Hůlka)
1906 - archiv J.Hůlka
1906 - archiv J.Hůlka
Vilová čtvrt v okolí Severočeského muzea v roce 2001 (zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Vilová čtvrt v okolí Severočeského muzea v roce 2001 (zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)

Na místě nazývaném Císařská výšina,

odkud je krásný výhled na město s Ještědem v pozadí, vzniklo čtvercové parkové náměstí (dnes Sukovo). Zde byly spolkem Přátel přírody zasazeny na počest stříbrné svatby císařského páru dva symbolické duby, pod nimiž byly umístěny lavičky. Zahradní vilová čtvrť Sedmidomky je dodnes jedním z nejhezčích koutů města, obzvlášť v době, kdy rozkvétají nesčetné keře rododendronů a azalek, tak typických pro Liberec. Na tuto čvrť navázala obdobná výstavba v okolí Žižkova náměstí. Na východní straně ji vhodně ukončily domy lemující Vítěznou ulici.

r. 1911 (archiv M.Gergelčík)
r. 1911 (archiv M.Gergelčík)
1919 (zdroj:beta.lot-tissimo.com/de)
1919 (zdroj:beta.lot-tissimo.com/de)
ul.Generála Píky - vila v roce 1926 a 2019 (M.Gergelčík)
ul.Generála Píky - vila v roce 1926 a 2019 (M.Gergelčík)
(Zdroj www.delcampe.net)
(Zdroj www.delcampe.net)
Mozartova ulice
Mozartova ulice
Křižovatka na Štefanikově náměstí ulic Vítězné a Mozartově v roce 1906. Nad Vítěznou ulicí je vidět silueta Domu města Liberce, stojícího na začátku areálu Výstavy českých Němců
Křižovatka na Štefanikově náměstí ulic Vítězné a Mozartově v roce 1906. Nad Vítěznou ulicí je vidět silueta Domu města Liberce, stojícího na začátku areálu Výstavy českých Němců
Vilová čtvrť nad muzeem kolem roku 1910 a 2001 Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555
Vilová čtvrť nad muzeem kolem roku 1910 a 2001 Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555
Dvořákova 626/5 (M.Gergelčík)
Dvořákova 626/5 (M.Gergelčík)
Vítězná ulice (M.Gergelčík)
Vítězná ulice (M.Gergelčík)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
1906 (zdroj: https://www.ebay.de )
1906 (zdroj: https://www.ebay.de )
Moje babička s dědou kolem roku 1965. Štefánikovo nám. (archiv Žaneta Elisová)
Moje babička s dědou kolem roku 1965. Štefánikovo nám. (archiv Žaneta Elisová)
Moje prťavá maličkost v září 1969 u dolních kasáren (archiv Lee Exner), dům na Štefánikově náměstí X ulice Vítězná čp. 8 resp. ulice Mozartova (dnes Pension) Náměstí se to sice jmenuje, ale je to park před kasárnama, kterým se také říkalo Štefanikova. ( dolní). Ono se to tam jako i jinde po roce 68 přejmenovávalo. Ty kameny dělali obrubník mezi silnicí a parkem, dál byl ,myslím, památník nějakého vojáka. V tom domě bydlel bratr mé matky, tak jsme tam často jezdily. To jsou jen takové trochu vzpomínky (komentář Jiří Halíř)
Moje prťavá maličkost v září 1969 u dolních kasáren (archiv Lee Exner), dům na Štefánikově náměstí X ulice Vítězná čp. 8 resp. ulice Mozartova (dnes Pension) Náměstí se to sice jmenuje, ale je to park před kasárnama, kterým se také říkalo Štefanikova. ( dolní). Ono se to tam jako i jinde po roce 68 přejmenovávalo. Ty kameny dělali obrubník mezi silnicí a parkem, dál byl ,myslím, památník nějakého vojáka. V tom domě bydlel bratr mé matky, tak jsme tam často jezdily. To jsou jen takové trochu vzpomínky (komentář Jiří Halíř)
pohled na vilovou čtvrť před cca 100 lety - dům nejblíže je Ondříčkova ulice čp. 955/18, vpravo domy na Masarykově třídě (zdroj https://gallery.hungaricana.hu )
pohled na vilovou čtvrť před cca 100 lety - dům nejblíže je Ondříčkova ulice čp. 955/18, vpravo domy na Masarykově třídě (zdroj https://gallery.hungaricana.hu )
Ondříčkova ulice 955/18 (zdroj: mapy.cz)
Ondříčkova ulice 955/18 (zdroj: mapy.cz)
v roce 1909 (zdroj : https://www.ebay.com ) Ten podlouhlý dům ve středu, to jsou horn kasárny na Horské ulici? A ten zalomený dům vlevo, to by pak byla dnešní ZŠ Lesní, tehdy vojenská nemocnice... Dokonce i ty čtyři domy v popředí dodnes stojí - v ulici Horová kousek od botanické zahrady. No, to jsou věci. (komentář: Tomáš Cvrček)
v roce 1909 (zdroj : https://www.ebay.com ) Ten podlouhlý dům ve středu, to jsou horn kasárny na Horské ulici? A ten zalomený dům vlevo, to by pak byla dnešní ZŠ Lesní, tehdy vojenská nemocnice... Dokonce i ty čtyři domy v popředí dodnes stojí - v ulici Horová kousek od botanické zahrady. No, to jsou věci. (komentář: Tomáš Cvrček)
 Vojín Menzel píše z vojny (10. ledna 1907): "...in Harzdorf(?) bei guten Humor(?) verbracht, habe oft die Tage an dich gedacht und auch oft wird von dir hier gesprochen. Deiner Waffenrock ist noch bei mir in Aufbewahrung und ich werde denselben gelegentlich mit nach Harzdorf zu deinen lieben Bruder nehmen. Neues ist sonst nichts von hier! In der Hoffnung auf eine baldige Antwort sei herzlichst gegrüßt von deinen Freund !Noch 596 Tage! Otto Menzel" "...strávené v Harcově v dobré náladě, často jsme na Tebe v ty dny mysleli a i tady se o tobě často mluví. Tvůj kabátec uniformy je pořád u mě v úschově a až se naskytne příležitost, tak ho vezmu tvému drahému bratrovi do Harcova. Nového tu jinak není nic. V naději na brzkou odpověď tě co nejsrdečněji zdraví Tvůj přítel !Už jen 596 dní! Otto Menzel" (Přeložil Tomáš Cvrček)
Vojín Menzel píše z vojny (10. ledna 1907): "...in Harzdorf(?) bei guten Humor(?) verbracht, habe oft die Tage an dich gedacht und auch oft wird von dir hier gesprochen. Deiner Waffenrock ist noch bei mir in Aufbewahrung und ich werde denselben gelegentlich mit nach Harzdorf zu deinen lieben Bruder nehmen. Neues ist sonst nichts von hier! In der Hoffnung auf eine baldige Antwort sei herzlichst gegrüßt von deinen Freund !Noch 596 Tage! Otto Menzel" "...strávené v Harcově v dobré náladě, často jsme na Tebe v ty dny mysleli a i tady se o tobě často mluví. Tvůj kabátec uniformy je pořád u mě v úschově a až se naskytne příležitost, tak ho vezmu tvému drahému bratrovi do Harcova. Nového tu jinak není nic. V naději na brzkou odpověď tě co nejsrdečněji zdraví Tvůj přítel !Už jen 596 dní! Otto Menzel" (Přeložil Tomáš Cvrček)

Horní kasárna

v roce 1913 - a dnes

. Tenkrát to bylo na vidrholci za městem, dnes uprostřed vilové zástavby (autor Tomáš Cvrček)

Horní kasárny na Žižkově náměstí před rokem 1915

Pro vzrůstající počty vojska rakouskouherské armády byla v letech 1911 až 1912 postavena dnešní "horní kasárna" nazvaná Erzherzog Franz Ferdinand a Infanterie Kaserne. Byly v nich již od prvopočátku umisťovány oddíly dělostřelecké. O tom svědčí i dnešní ulice "Dělostřelecká" v jejich blízkosti. Kasárenské objekty tvoří osm budov rozestavěných kolem obdélníkového nádvoří o stranách 150 x 46 metrů. Do všech objektů byla zavedena elektřina a vodovod, byl zde štáb, ubytovna poddůstojníků, světnice pro mužstvo, stáje pro koně a věznice. Objekty kasáren jsou ukázkou pozdně secesní architektury. Projektovali je Rudolf Šimon a Adolf Kaulfers, postavili liberečtí stavitelé Adolf Horn, Alfred Hübner, Ernest Schäfer a Anton Wolf. V čele na straně k městu, byla umístěna vstupní budova štábu, zdůrazněná věžičkou. Před ní bylo upraveno prostorné náměstí pojmenované po malíři Albrechtu Dürerovi (dnes Žižkovo), které bylo ve třicátých letech téměř zastaveno třemi řadovými najemnými domy. Pod ním je na snímku dosud nastavěná Údolní ulice.

Název "Kasárna Jana Žižky" pochází až z období po druhé světové válce.

(zdroj 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany)

Horní kasárny na Žižkově náměstí před rokem 1915
Horní kasárny na Žižkově náměstí před rokem 1915
archiv o.Musil
archiv o.Musil
Horní kasárna
Horní kasárna
Horní kasárna
Horní kasárna
Náměstí Žižkovo a horní kasárna v roce 1925 (archiv Kamil Syrovátka) a 6.12.2020
Náměstí Žižkovo a horní kasárna v roce 1925 (archiv Kamil Syrovátka) a 6.12.2020
Horní kasárna před sto lety a dnes
Horní kasárna před sto lety a dnes
Žižkovo náměstí a horní kasárna před sto lety a 14.5.2020
Žižkovo náměstí a horní kasárna před sto lety a 14.5.2020
1906 (L.Mencl)
1906 (L.Mencl)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Reichenberg - horní kasárna. Zde jsem v 70.letech 2 roky sloužil. Ve vyšší budově v levo byl útvar spojařů, v prostřední budově byl hlavní vchod a vojenské vězení, v budově v pravo byl umístěn část štábu dělostřelecké brigády z Č. Budějovic. Silniční vojsko sídlilo v dalších budovách uvnitř areálu. Pohlednice prošlá poštou v roce 1916. (Kamil Syrovátka)
Reichenberg - horní kasárna. Zde jsem v 70.letech 2 roky sloužil. Ve vyšší budově v levo byl útvar spojařů, v prostřední budově byl hlavní vchod a vojenské vězení, v budově v pravo byl umístěn část štábu dělostřelecké brigády z Č. Budějovic. Silniční vojsko sídlilo v dalších budovách uvnitř areálu. Pohlednice prošlá poštou v roce 1916. (Kamil Syrovátka)
Liberec - horní kasárna. Dělostřelci měli v této budově tradici, sídlili zde i v 70. letech minulého století. V komplexu budov vpravo sídlilo silniční vojsko, pod budovou byl rozsáhlý autopark, kde většinu techniky obhospodařovala mostní rota. Foceno ve směru od ulice Letců. Pohlednice prošlá poštou v roce 1925. (Kamil Syrovátka)
Liberec - horní kasárna. Dělostřelci měli v této budově tradici, sídlili zde i v 70. letech minulého století. V komplexu budov vpravo sídlilo silniční vojsko, pod budovou byl rozsáhlý autopark, kde většinu techniky obhospodařovala mostní rota. Foceno ve směru od ulice Letců. Pohlednice prošlá poštou v roce 1925. (Kamil Syrovátka)

Střelnice (kolem roku 1870)

Fotografie W.F.Jantsche zachycuje objekt střelnice, které jsme podle reliéfu krajiny lokalizovali do míst dnešních dolních kasáren. V pozadí vidíme dosud nezalesněné koryto Jizerského potoka, nad ním táhlé holé návrší, kde dnes stojí budovy TU, a zcela na obzoru za praporem vrch Kovadlina. Hlavní budova pod krematoriem sloužila v té době již jen reprezentačním účelům.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Nejspíše vypadají přesně takto: (Ivan Rous)
Nejspíše vypadají přesně takto: (Ivan Rous)

Neznáte někdo historii parku u kasáren (Kaštanka)?

Jako malí jsme si tam chodili hrát a prý tam jsou zakopané bunkry. Dochovaly se nějaké záznamy nebo fotky těchto bunkrů? (Ondřej Bělohoubek)

Dříve se těmto krytům říkalo "kryté zákopy", v němčině se užíval termín "Splitterschutzgraben".

Jsou to vybetonované úzké chodby, těsně pod povrchem (tedy hloubené, nikoliv ražené), a vchody jsou už několik desítek let zasypané. V parku jsou dva. (Ivan Rous)

1901 (zdroj: https://www.pslib.cz )
1901 (zdroj: https://www.pslib.cz )
 (archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlky)
(archiv J.Hůlky)

Něco málo z historie kasáren v Liberci......

Stálá přítomnost značného množství vojsk ve městě od roku 1848, nutnost zřízení nouzových kasáren v městském domě v ulici U Sirotčince v roce 1852 a využívání střelnice pro ubytování vojáků vedla radní města v roce 1867 k rozhodnutí požádat o zřízení stálé posádky s nabídkou zajištění společného ubytování v kasárnách. K tomu účelu byla zakoupena bývalá Demuthova továrna, tehdy situovaná mezi dnešní Blažkovou a Fügnerovou ulicí. Po nezbytných úpravách zde bylo ubytováno 25 důstojníků a 494 mužů 4. praporu polních myslivců, určených k ochraně města.

Pro umístění dalších vojenských útvarů již nevyhovovala a městští radní se rozhodli, že vybudují nová kasárna na tehdejším vojenském cvičišti na severovýchodním okraji Liberce při staré cestě do Jizerských hor. V letech 1891-93 byla tedy postavena dnešní "dolní kasárna", nazvaná Kaiser Franz Josef Infanterie Kaserne, sloužící potřebám pěchoty a polních myslivců, kteří byli v rakouské armádě organizováni od roku 1801 jako lehká pěchota.

Pro vzrůstající počty vojska Rakousko-Uherské armády byla v letech 1911-12 postavena dnešní "horní" kasárna, nazvaná Erzherzog Franz Ferdinand Kaserne. Byly v nich již od prvopočátku umísťovány oddíly dělostřelecké. O tom svědčí i dnešní ulice "Dělostřelecká" v jejich blízkosti.

Současně s výstavbou horních kasáren bylo nutno přemístit původní vojenskou střelnici z prostoru dnešního muzea do Starého Harcova na tzv. Medvědí louku.

(autor příspěvku Luboš Mencl)

cca 1920 (archiv Jana Zahurancová) Jak je vidět vojenský špitál tu měl tradici, v letech 1970 - 72 jsme sem docházeli na marodku z horních kasáren. (komentář Kamil Syrovátka)
cca 1920 (archiv Jana Zahurancová) Jak je vidět vojenský špitál tu měl tradici, v letech 1970 - 72 jsme sem docházeli na marodku z horních kasáren. (komentář Kamil Syrovátka)
1910 (archiv O.Musil)
1910 (archiv O.Musil)
 1910 (zdroj Historické fotografie)
1910 (zdroj Historické fotografie)
rakouskouherský voják
rakouskouherský voják
pěší pluk
pěší pluk
jeden voják je praděda - Rudolf Josef Schicht, nar. 1889 v Rynolticích. Třetí z prava, první řada sedících Po II. sv. v odsunuti a majetek zkonfiskován. (archiv Niky Hrdy)
jeden voják je praděda - Rudolf Josef Schicht, nar. 1889 v Rynolticích. Třetí z prava, první řada sedících Po II. sv. v odsunuti a majetek zkonfiskován. (archiv Niky Hrdy)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
Vždy, když si prohlíží tuhle pohlednici z mé sbírky mám takový divný pocit. Rok 1933. Ale určitě poznáte kde se naši vojáci fotili. (archiv Jaroslav Reichenberg Karel)
Vždy, když si prohlíží tuhle pohlednici z mé sbírky mám takový divný pocit. Rok 1933. Ale určitě poznáte kde se naši vojáci fotili. (archiv Jaroslav Reichenberg Karel)
Fotografoval A.Madle 10.11 1915 (archiv M.Ban)
Fotografoval A.Madle 10.11 1915 (archiv M.Ban)
4.4.1925 (archiv Jaroslav Hůlka )
4.4.1925 (archiv Jaroslav Hůlka )
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban

Jaroslav Výborný - Vojna krotká i vážná, 1932 aneb připomínka 36. mladoboleslavského pěšího pluku, který 16. prosince 1918 obsadil Liberec (archiv Petr Ruprecht)

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
Věž Libereckých kasáren je novorománská stavba postavená v letech 1891-1893 ❤ Poprvé v historii se věž otevřela veřejnosti v roce 2014 (foto Toni Vlček)
Věž Libereckých kasáren je novorománská stavba postavená v letech 1891-1893 ❤ Poprvé v historii se věž otevřela veřejnosti v roce 2014 (foto Toni Vlček)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Dolní kasárna - kasárna 6. října

V letech 1891 - 1893 byla postavena současná "dolní kasárna" nazývaná Kaiser Franz Josef Infanterie Kaserne (Kasárna císaře Františka Josefa) sloužící potřebám pěchoty a polních myslivců, kteří byli v rakouské armádě organizováni od roku 1801 jako lehká pěchota. Sídlil v nich 94. pěší pluk rakousko-uherské armády, od října 1920 do 3. 10. 1938 pěší pluk 44 československé armády. Bylo v nich umístěno i posádkové velitelství.

Celý komplex dolních kasáren byl původně tvořen souborem osmi budov a čtyř menších. Dominantou je novorománská budova štábu zdůrazněná čtyřbokou věží. Kasárenské budovy postavilo sdružení libereckých stavitelů podle projektu tehdejšího říšského ministerstva války a městského architekta Adolfa Kaulferse.
Pro zlepšení obranné sestavy pěšího pluku 44 byly s nárůstem krize koncem třicátých let do Liberce přemístěny 29. a 30. strážný prapor a 2. samostatná strážní rota. Záborem pohraničí 8. 10. 1938 vstoupily do Liberce útvary německého Wehrmachtu a zabraly horní i dolní kasárna. Od října 1945 byl pěší pluk 44 přejmenován na 30. pěší pluk.
Název "Kasárna 6. října" byl udělen pravděpodobně v roce 1947. Během tzv. Karpatsko-Dukelské operace v době 2. světové války vstoupily československé jednotky poprvé na československé území 6. října 1944. Tento den se v minulém období slavil jako Den československé armády.

Pozn. Karpatsko - Dukelská operace

(8. 9. - 1. 11. 1944)

Cílem operace měl být rychlý průnik Dukelským průsmykem na Slovensko a poskytnutí pomoci Slovenskému národnímu povstání. Pod velením generála Jana Kratochvíla byl do bojů na Dukle nasazen i 1. československý armádní sbor v SSSR, jež byl součástí 38. armády generála Moskalenka. Generál Kratochvíl byl později odvolán z postu velitele a na jeho místo byl jmenován generál Ludvík Svoboda.
Ofenzíva byla zahájena 8. 9. 1944 a o den později vstoupili do bojů i českoslovenští vojáci. Více než dva měsíce sváděly československé jednotky v obtížném terénu krvavé boje (boj o kótu 543, dobytí města Dukla), které působily československým i sovětským jednotkám těžké ztráty. Boje trvaly až do 15. 11. 1944. Českoslovenští vojáci poprvé vstoupili na československé území a ovládli Dukelský průsmyk 6. října 1944.

Horní kasárna - kasárna J. Žižky

Pro vzrůstající počty vojska rakouskouherské armády byla v letech 1911 až 1912 postavena dnešní "horní kasárna" nazvaná Erzherzog Franz Ferdinand a Infanterie Kaserne. Byly v nich již od prvopočátku umisťovány oddíly dělostřelecké. O tom svědčí i dnešní ulice "Dělostřelecká" v jejich blízkosti. Kasárenské objekty tvoří osm budov rozestavěných kolem obdélníkového nádvoří. Do všech objektů byla zavedena elektřina a vodovod, byl zde štáb, ubytovna poddůstojníků, světnice pro mužstvo, stáje pro koně a věznice. Objekty kasáren jsou ukázkou pozdně secesní architektury. Název "Kasárna Jana Žižky" pochází až z období po druhé světové válce.

Pozn.
Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (+1360 Trocnov - ┼11. 10. 1424 u Přibyslavi) byl významným husitským vojevůdcem českého původu, jenž je pokládán za otce husitské vojenské doktríny a současně za autora či prvního reprezentanta defenzivní bojové techniky, tzn. vozové hradby. Roku 1408 vyhlásil nepřátelství Rožmberkům a královskému město České Budějovice a jako záškodník působil ve spolku jistého Matěje vůdce. Následujícího roku byl ze spáchání zločinů Václavem IV. omilostněn. Pod vedením Jana Sokola z Vamberka se účastnil tažení proti řádu německých rytířů, historicky však není doloženo, zda bojoval v bitvě u Grunwaldu. Po návratu z Polska pobýval jako královský čeledín v Praze, kde se seznámil s kázáním mistra Jana Husa. V létě 1419 byl jedním z čelních účastníků první české defenestrace. Poté odcestoval do Plzně. Poblíž této bašty husitství dosáhl svého prvního známého vítězství za pomoci vozové formace. Po pěti měsících bojů s katolickou šlechtou byl nucen město opustit. Nové působiště našel v Hradišti na hoře Tábor. Táborská městská obec jej zvolila jedním ze čtyř hejtmanů, kterému náležel post vojenského velitele. V průběhu pokračujících bojů utrpěl poranění druhého oka (o první oko přišel zhruba ve věku 10 až 12 let úderem sečné zbraně do tváře) a s největší pravděpodobností zcela oslepl (obléhání hradu Rábí v červnu 1421). Ani slepota mu však nezabránila pokračovat v boji s domácím i zahraničním nepřítelem. V roce 1423 se rozešel s představiteli Tábora a odešel do východních Čech, kde začal formovat nové bratrství. Během husitských výprav na Moravě při obléhání hradu v Přibyslavi podlehl v roce 1424 Jan Žižka hlíznatému onemocnění, jehož příčinou byl patrně neléčený zánětlivý proces.

(zdroj 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany)

pohled na dolní kasárnu ze Zborovské ulice před 100 lety a dnes
pohled na dolní kasárnu ze Zborovské ulice před 100 lety a dnes
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Sokolská pyramida v Liberci - pohled do historie, v pozadí Liberecká kasárna, neznámý rok (archiv Miroslav Brožek)
Sokolská pyramida v Liberci - pohled do historie, v pozadí Liberecká kasárna, neznámý rok (archiv Miroslav Brožek)
Vánoce v kasárnach Liberec v roce 1933 (archiv J.Hůlka)
Vánoce v kasárnach Liberec v roce 1933 (archiv J.Hůlka)
NĚCO pro milovníky autíček Liberec 1937 z alba pana Adolfa Odrážky st. (dědeček K. Odrážkové)
NĚCO pro milovníky autíček Liberec 1937 z alba pana Adolfa Odrážky st. (dědeček K. Odrážkové)
1939 archiv Luboš Mencl
1939 archiv Luboš Mencl
kolorováno Starý Liberec
kolorováno Starý Liberec
Dolní kasárny s parkem v roce 1938 a 2001
Dolní kasárny s parkem v roce 1938 a 2001
J.Hůlka
J.Hůlka
Pohled na vilovou čtvrť z místa dnešního bazénu (archiv Jaroslav Hůlka)
Pohled na vilovou čtvrť z místa dnešního bazénu (archiv Jaroslav Hůlka)
archiv j. Hůlka
archiv j. Hůlka
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
1925 (L.Mencl)
1925 (L.Mencl)
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
16.10.1930 (zdroj : https://gallery.hungaricana.hu )
16.10.1930 (zdroj : https://gallery.hungaricana.hu )
(zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
(zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
Dvořáková x Gorkého 1906 (archiv M.Gergelčík)
Dvořáková x Gorkého 1906 (archiv M.Gergelčík)
V domě mimo záběr vpravo jsem bydlel 1948 až 1964 a tento pohled je mi dobře známý. I tu rokli pamatuji. Později část výstaviště, ještě později plavecký bazén. . (komentář František Zikmund, Dle starousedlíka je to foceno z vysoké hasičské věže, která tam stávala, právě někde v místě začínajícího výstaviště. archiv Zdenka Posledníková)
V domě mimo záběr vpravo jsem bydlel 1948 až 1964 a tento pohled je mi dobře známý. I tu rokli pamatuji. Později část výstaviště, ještě později plavecký bazén. . (komentář František Zikmund, Dle starousedlíka je to foceno z vysoké hasičské věže, která tam stávala, právě někde v místě začínajícího výstaviště. archiv Zdenka Posledníková)
letecký snímek (archiv Ladislav Dáda Šesták)
letecký snímek (archiv Ladislav Dáda Šesták)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl

Nádherná fotka z vojny z roku 1900.

Šlo o pohled s dlouhou adresou, tak se vzkaz musel vtěsnat na čelní stranu. Za Rakouska Uherska odvedenci absolvovali buď zkrácený osmitýdenní výcvik, nebo celou tříletouprezenční vojenskou službu u své jednotky. Výjimkou byli absolventi středních škol a jim na roveň postavených ústavů a studenti škol vysokých, kteří měli tzv. právo jednoročního dobrovolníka - pokud ho využili, absolvovali namísto celé služby jen základní výcvik (8 týdnů) a důstojnický kurz (několik měsíců). V případě jeho úspěšného zakončení získali poddůstojnickou hodnost, ve které dosloužili zbytek ze své 12měsíční prezenční služby. Tito muži byli předurčeni k tomu stát se později záložními důstojníky. V případě neúspěchu u závěrečných zkoušek se však museli vrátit ke své jednotce bez hodnosti a absolvovat celou (tříletou) prezenční službu.

V letech 1891 - 1893 byla postavena současná "dolní kasárna" zobrazená na fotografii nazývaná Kaiser Franz Josef Infanterie Kaserne (Kasárna císaře Františka Josefa) sloužící potřebám pěchoty a polních myslivců, kteří byli v rakouské armádě organizováni od roku 1801 jako lehká pěchota. Sídlil v nich 94. pěší pluk rakousko-uherské armády, od října 1920 do 3. 10. 1938 pěší pluk 44 československé armády. Bylo v nich umístěno i posádkové velitelství.

Celý komplex dolních kasáren byl původně tvořen souborem osmi budov a čtyř menších. Dominantou je novorománská budova štábu zdůrazněná čtyřbokou věží. Kasárenské budovy postavilo sdružení libereckých stavitelů podle projektu tehdejšího říšského ministerstva války a městského architekta Adolfa Kaulferse.

(autor příspěvku Karel Krenk)

Sbírat pohlednice znamená i dotknout se osudů jiných lidí. Zvláštní kategorii tvoří pohlednice z vojny . Tuhle pohlednici psal v roce 1906 Julius Bartoš , který končil vojenskou službu v Liberci, svému bratrovi Jaroslavu Bartošovi, majiteli vodního mlýna ve Splzově . Psal mu , že mu končí vojna za 8 dní a aby mu bratr poslal peníze . 8 korun či víc . ( Bylo by to dnešních cca 800 ) . Jak to dopadlo s bratry nevím. Vîm ovšem jak to dopadlo s mlýnem . https://vodnimlyny.cz/.../estates/detail/2670-mlyn-ve-splzove (autor příspěvku Karel Krenk)
Sbírat pohlednice znamená i dotknout se osudů jiných lidí. Zvláštní kategorii tvoří pohlednice z vojny . Tuhle pohlednici psal v roce 1906 Julius Bartoš , který končil vojenskou službu v Liberci, svému bratrovi Jaroslavu Bartošovi, majiteli vodního mlýna ve Splzově . Psal mu , že mu končí vojna za 8 dní a aby mu bratr poslal peníze . 8 korun či víc . ( Bylo by to dnešních cca 800 ) . Jak to dopadlo s bratry nevím. Vîm ovšem jak to dopadlo s mlýnem . https://vodnimlyny.cz/.../estates/detail/2670-mlyn-ve-splzove (autor příspěvku Karel Krenk)

Dolní kasárny s parkem v roce 1938

Na počátku 90.let 19.století se v Liberci vojenské posádce dostalo vlastního areálu, dokončeného roku 1892 podle plánů libereckého architekta Adolfa Kaulferse. Tehdy stala na okraji města a přístupové cesty se k ní budovaly postupně ve vztahu na zástavbu okolí, která v následujících dvaceti letech areál kasáren obklopila. Prostor před kasárnami byl parkově upraven.

(Zdroj: Karel Čtveráček / Jan Mohr Liberec mezi vzpomínkou a přítomností, 2001)

Parkově upravená plocha pochází z 2. poloviny 19. století. V rámci sadových úprav zde byly vysázeny některé dřeviny, které jsou pro město významné: tsugy kanadské (Tsuga canadensis), platany javorolisté (Platanus acerifolia) a duby letní ve formě pyramidální (Quercus robur ‚Fastigiata'), dále duby letní, břízy bradavičnaté (Betula pendula), javory mléče (Acer platanoides), vrba bílá (Salix alba) a nová výsadba cypřišků (Chamaecyparis sp.). Směrem ke kasárnům je plocha uzavřena zbytkem lipové aleje podél chodníku a směrem k ulici Vítězné se nachází alej javorová.
Parkově upravená plocha pochází z 2. poloviny 19. století. V rámci sadových úprav zde byly vysázeny některé dřeviny, které jsou pro město významné: tsugy kanadské (Tsuga canadensis), platany javorolisté (Platanus acerifolia) a duby letní ve formě pyramidální (Quercus robur ‚Fastigiata'), dále duby letní, břízy bradavičnaté (Betula pendula), javory mléče (Acer platanoides), vrba bílá (Salix alba) a nová výsadba cypřišků (Chamaecyparis sp.). Směrem ke kasárnům je plocha uzavřena zbytkem lipové aleje podél chodníku a směrem k ulici Vítězné se nachází alej javorová.
Liberec 1955 – odhalení pomníku Josef Vissarionovič Stalinovi na náměstí sovětské armády v Liberci (archiv T.Majer)
Liberec 1955 – odhalení pomníku Josef Vissarionovič Stalinovi na náměstí sovětské armády v Liberci (archiv T.Majer)
socha neznámého sovětského vojáka od Rudolfa Svobody , která byla v roce 1995 přemístěna na vojenský hřbitov v Ruprechticích.
socha neznámého sovětského vojáka od Rudolfa Svobody , která byla v roce 1995 přemístěna na vojenský hřbitov v Ruprechticích.

Park před kasárnami

Park u kasáren v roce 1957 a 2001


protínala od počátku 20. století cesta a schody vedoucí na osu Radeckého ulice (dnešní Vítězné ).
Park je historicky památný, měnily se zde v minulosti sochy podle různých historických etap. Na počátku padesátých let byl celý park přebudován a uprostřed architektonického řešení se objevila socha J. V. Stalina od Josefa Malejovského, první svého druhu v tehdejším Československu (1951) a počátkem 60.let byla socha odstraněna a na soklu se objevila kovová váza věčného ohně. Od roku 1965 pak byla plocha upravena jako památník druhého odboje, posléze i prvního, byly nainstalovány pískovcové desky s tesanými reliéfy a nápisy sochaře Jiřího Seiferta (1966) . Vzhledem k autorské účasti po roce 1968 nežádoucího sochaře Jiřího Seiferta na tomto pomníku byla část odstraněna a nahrazena roku 1974 sochou neznámého sovětského vojákar od Rudolfa Svobody , která byla v roce 1995 přemístěna na vojenský hřbitov v Ruprechticích. V roce 2000 byl v prostorách parku u příležitosti pětapadesátého výročí ukončení druhé světové války odhalen interaktivní výtvarný objekt z dílny Ing. Arch. Petra a Mgr. A. Jana Stolínových a Ing. Arch. Moniky Mitášové. Památník je věnovaný bojovníkům a obětem za svobodu vlasti.

(zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomnotí)


(archiv Jana Zahurancová)
(archiv Jana Zahurancová)
sochu na vojenském hřbitově v Ruprechticích vyfotila Dana Šmídová
sochu na vojenském hřbitově v Ruprechticích vyfotila Dana Šmídová

Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti

společné dílo bratrů Stolínových se vymyká ustálené představě o památníku. Oba autoři za tuto realizaci získali v roce 2001 Čestné uznání Grand Prix architektů v kategorii Výtvarné dílo v architektuře.
Památník je tvořen dvěma síťovanými stěnami z kovu a "ožívá" teprve při vstupu návštěvníka, kdy se automaticky zapnou světla, proudění vzduchu a pohyblivé elektronické texty o datech a místech bojů, jejichž obětem je památník zasvěcen. Do vnitřku památníku byla uložena prsť z 9 bojišť 2. sv. války. Dodejme ještě, že památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti je výstižně umístěn v parku na náměstí, jehož celou jednu stranu tvoří historická budova - kasárna - kde sídlí vojáci nepřetržitě již od roku 1867. (zdroj archiweb)

Jsem válečný veterán a vstupují do uličky mezi dvěma bloky králíkárny. Zničehonic mě osvítí reflektory a po obou stranách se rozsvěcují ledkové tramvajové displeje. K smrti mě to vyděsilo. Zprava mi něco fouklo do ucha. Srdce vynechává. Padám na kolena a zbytek atrakce dolezu po čtyřech. Přežil jsem další válečnou scénu... Petr Ruprecht