ZŠ Lesní 

23.08.2022
v roce 1909  (zdroj : https://www.ebay.com ) Ten podlouhlý dům ve středu, to jsou horn kasárny na Horské ulici? A ten zalomený dům vlevo, to by pak byla dnešní ZŠ Lesní, tehdy vojenská nemocnice... Dokonce i ty čtyři domy v popředí dodnes stojí - v ulici Horová kousek od botanické zahrady. No, to jsou věci. (komentář: Tomáš Cvrček)
v roce 1909 (zdroj : https://www.ebay.com ) Ten podlouhlý dům ve středu, to jsou horn kasárny na Horské ulici? A ten zalomený dům vlevo, to by pak byla dnešní ZŠ Lesní, tehdy vojenská nemocnice... Dokonce i ty čtyři domy v popředí dodnes stojí - v ulici Horová kousek od botanické zahrady. No, to jsou věci. (komentář: Tomáš Cvrček)

Historie ZŠ Lesní


Budova školy v Lesní ulici měla zpočátku zcela odlišné využití. Když dostal Liberec v roce 1867 po válce s Pruskem stálou vojenskou posádku, byli vojáci přechodně ubytováni v objektu bývalé továrny čp. 536-IV v dnešní Blažkově ulici.

Změnu k lepšímu přinesla až výstavba nových kasáren v letech 1891 - 1893. Ve stejné době byla vybudována poněkud severněji na vyvýšenině za novou vilovou čtvrtí v Sedmidomkách vojenská nemocnice. Skládala se hlavní dvoupodlažní budovy čp. 576-1, z menší budovy čp. 577-1 sloužící jako izolace, a z vedlejších budov, hlavně koníren. Nemocnice měla možnost za normálních okolností umístit 63 pacienty. Stejně jako zmíněná dolní kasárna jí projektoval městský architekt A. Kaufers a dal jí poněkud zjednodušený neoklasicistní vzhled.

V době výstavby nemocnice byla na sousední pozemky přemístěna v roce 1893 botanická zahrada, jež časem převzala péči o park před hlavní budovou.

Po roce 1945 užívala celý areál bývalé vojenské nemocnice policie a po ní krajská správa SNB. Důležitým mezníkem v historii školy je rok 1959, kdy sem po založení Vysoké školy strojní a textilní přešla z Jarošovy ulice základní škola. Pod vedením tehdejšího ředitele školy pana Čeňka Pospíšila a stavitelů J. Jakubce a J. Řeháčka začala velká přestavba starých objektů, aby mohly dále sloužit potřebám školy s pěti sty žáky. Všechny stavební úpravy byly prováděny svépomocí v akci Z, za obdivuhodného úsilí rodičů žáků, zaměstnanců i přátel školy a za podpory úřadů a některých libereckých stavebních podniků.

Jejich nezměrnou aktivitu nezmenšil ani požár hlavní budovy v roce 1965. Už v následujících letech byla obnovena střecha, provedena nástavba podkroví a úprava hlavního vstupu. Z bývalých garáží vznikly dílny a školní družina.

V roce 1980 došlo k přestavbě menší budovy čp. 577-1. O pět let později byla podle projektu architekta J. Frûbauera ze Sportprojektu Liberec dokončena stavba objektu s tělocvičnou o rozměrech 30 x 18 metrů s příslušenstvím, saunou a venkovními hřišti.

Ve školním roce 1992 / 1993 zde byla umístěna dvacetitřídní základní škola přibližně s 500 žáky. Škola v Lesní ulici se stala trvalým dokladem obětavosti a občanské uvědomělosti nejen rodičů dětí a vyučujících, ale i všech ostatních, kteří se na její přestavbě a dostavbě nezištně podíleli.

V roce 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce školy. V jejím průběhu byla z velké části zrekonstruována budova školní družiny. Všechny součásti školy získaly novou fasádu a plastová okna. Zrekonstruovaný areál školy byl slavnostně otevřen ve středu 27. října 2010.

Za výrazné podpory rodičů a přátel školy, kteří svými finančními dary pomohli škole se zajištěním 15% podílu z celkových způsobilých výdajů, začaly v roce 2012 práce na realizaci projektu Multifunkční hřiště - ZŠ Lesní. Cílem projektu bylo vybudovat volněpřístupné multifunkční hřiště, využívané školou, školní družinou, školním klubem i širokou veřejností. Hřiště bylo slavnostně zkolaudováno ve čtvrtek 6. prosince 2012.

( zdroj: https://www.zslesni.cz/zakladni-skola-liberec-lesni-57512-prispevkova-organizace/historie-skoly.html?fbclid=IwAR0NRAH7VZnT-YX2V9iKSy2I4HF2oT8tNqT8UQGzvn6gJtcVShT4butnj3c )

kdysi Řeznictví v Lesní ulici

rodina Kluckých.

Tam jsem chodila stále. Vedle potraviny. Bylo to super. Každou středu droby a bylo vždy všechno, telecí , hovězí játra, ledvinky , srdce aj. Řezník skvělej. (komentář: Jana Váňová)

Nemusel to být nikdo z české menšiny, spousta sudetských Němců měla i česká jména (a samozřejmě naopak Češi německá či poněmčená). BTW - zřejmě tam původně bylo FRANZ KLUCKY, to T je tam evidentně nepůvodní... (komentář Hans Oldskull)

znala jsem majitele domů osobně.byli to velmi milí lidé,pán měl vždy milé slovíčko pro každého a jeho paní měla tu nejkrásnější zahradu v okolí.Vim to,protože jsem byla hned baráček nad nimi....(komentář: Jája Jarmila Sedlatá)

Za mého dětství tam byl Řezník p.Svoboda vedle byla mlékárna a vedle potraviny pak tyto dva obchody spojili a udělali samoobsluhu a další dům jsem bydlel do roku 1975. Asi před 5lety to Klucký prodali s Jirkou jsem chodil na základku do Lesní .a teď to mají příbuzní mé další spolužačky Zuzky také s námi chodidla do třídy. (komentář Miloslav Trejbal)