Anilinfarben-Fabrik Wilhelm Brauns Reichenberg (Vilém Brauns).

08.09.2021

Továrna na anilinové barvivo Wilhelma Braunse

Wilhelm Brauns (1841-1914) - od venkovského lékárníka v Brome k továrníkovi v Quedlinburgu

Wilhelm Brauns (1841-1914), jehož datum narození a místo narození nám dosud neznáme, se vyučil farmacii v lékárně svého strýce Karla Theodora Friedricha Brachta v Osterburgu v Altmarku. Bohužel se dodnes neví, kdy přesně lékárnu v Brome převzal.


Lékárna Brome byla založena v roce 1837 lékárníkem Wilhelmem Dietrichem Meyerem. V této budově je lékárna dodnes. Po něm následoval lékárník Ernst Friedrich von Hadeln. Poté, v nám neznámém roce, převzal lékárnu Bromer Wilhelm Brauns. Naše lékárna je považována za rodiště společnosti Wilhelm Brauns GmbH, Anilinfabriken v Quedlinburgu . V přednášce Německá farmacie jako jádro německého farmaceutického průmyslu , kterou Georg Urdang přednesl na valné hromadě Společnosti pro dějiny farmacie ve Vídni v roce 1931, se o Wilhelmu Braunsovi říká:

Mladý majitel lékárny Wilhelm Brauns, který měl jen velmi skromné ​​příjmy z malého lékárnického podnikání, si již uvědomil obrovský význam těchto barviv pro uznávané domácí použití. V roce 1874 vyrobil v Brome první barvy na tkaniny připravené pro domácí použití a poté, co je sám naplnil do známých balíčků, je prodával ve své lékárně. Na konci 70. let se přestěhoval do Quedlinburgu, aby se plně věnoval výrobě těchto barev látek. Šťastná myšlenka a neustálé spojení s vědeckými pokroky v oblasti chemie barev umožnily společnosti, ve kterém Wilhelm Brauns přivedl v roce 1884 svého bratra Johannese a v roce 1899 vynalézavý chemik Dr. Weller jako partner mimořádný úspěch. Když Wilhelm Brauns v roce 1910 odešel z firmy a zároveň jmenoval svého syna Willibalda svým nástupcem, mohl se s hrdostí ohlížet na vývoj svého výtvoru. Zemřel 3. března 1914 ve věku 73 let.

Wilhelm Brauns GmbH byl na cestě k úspěchu. Až do začátku třicátých let měla společnost pobočky a dceřiné společnosti v Berlíně, Barceloně, Desio-Milán, Reichenberg (bývalé Československo), Chilli (bývalá Jugoslávie), Varšavě, Vídni a Curychu, jak je uvedeno na konci Brauns Říká se Neues Färbe-Lehrbuch z 30. let.

Po druhé světové válce došlo ke sloučení obou společností Brauns a Heitmann. Tato společnost existuje dodnes.

zdroj: https://bromer--geschichte-de.translate.goog/wilhelm-brauns-1841-1914-vom-landapotheker-in-brome-zum-fabrikbesitzer-in-quedlinburg/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc


Pharmacy Brome kolem roku 1930 (Zdroj: Digital Collection MHV Brome)
Pharmacy Brome kolem roku 1930 (Zdroj: Digital Collection MHV Brome)

Pobočka v Liberci

(archiv Ivana Řihoška)

zdroj: https://www.zlatakorunacz.cz
zdroj: https://www.zlatakorunacz.cz
1891 \)zdroj ebay
1891 \)zdroj ebay

Reichenberg - Wilhelm Brauns barvivo plné

zdréj Aukro
zdréj Aukro
Leták Brauns, Velikonoce (zdroj Aukro)
Leták Brauns, Velikonoce (zdroj Aukro)

WILHELM BRAUNS, REICHENBERG - LIBEREC, STARÉ VYSTŘIHOVÁNKY

(zdroj aukro)