První tramvaj v Liberci vyjela na metrovém rozchodu kolejí mezi železničním nádražím a Lidovými Sady dne 25. srpna 1897. V roce 1899 byla postavena trať do Rochlice na Poštovní náměstí a o pět let později byla prodloužena do Růžodolu I. k Letce. V roce 1906 byla v provozu zvláštní trať ze Šaldova náměstí k výstavišti na Husově třídě. Na podzim...

původně německy Reichenberg - tento název od roku 1352 až do 1945.
Protéká řeka Nisa, resp. její přítok Lužická Nisa, do města přitéká od Vratislavic nad Nisou, v centru mezi mostem Na Rybníčku a školou v Barvířské ulici se k ní připojuje Harcovský potok (této oblasti se říká Liberecké Benátky, protože domy stojí přímo u vody) a...

Honosná zahradní restaurace byla vybudována z iniciativy města, nicméně nemalou měrou se na ní podepsala rovněž rodina místních textilních magnátů Liebiegů. Pro plánovanou novostavbu byl zvolen pozemek s restaurací Belveder, která již nevyhovovala potřebám dynamicky se rozvíjejícího města a o nahrazení dožívající stavby bylo rozhodnuto na zasedání...

Škola pojmenovaná na počest korunního prince Rudolfa, nápadně vystupuje z regulační čáry. Je to proto, že byla postavena na místě staršího domu čp.64 - I v letech 1878-79, tedy v době, kdy ani ulice 5.května, ani Masarykova třída neměly ještě určenou dnešní šířku.
Její poloha se stala terčem kritiky a Liberečané jí začali posměšně přezdívat...

Bakalářská práce se zabývá3D modelováním historickýchbudov ve městě Liberec na přelomu 19. a 20. století. Vpráci je navržena vhodná metoda texturovaného 3D modelování již nestojících budovvprogramu SketchUp 8 a vytvořen ukázkový 3D model ve vybrané části města. Vytvořená datová vrstva představuje možnost připojení prostorových aneprostorových dat...

Projekt na regulaci Nisy byl podán prvně roku 1857, propracované řešení vzniklo ale až po povodni 1897. To už byly při stavbě mostů zregulovány dílčí úseky (např mezi ulicí 1.máje a Orlí). Objemný projekt regulace toku v hranicích města o celkové délce 3,4 km obdržel roku 1903 vodoprávní schválení, ale ještě 5 let trvalo dohadování ohledně státního...

Někdejší samostatné vrchnostenské město Kristiánov, vybudované na principu zahradního města více než sto let před tím, nežli byla poprvé vydána klíčová kniha Ebenezera Howarda Zítřek. Pokojná cesta ke skutečné reformě (1898), představuje jedno z nejpozoruhodnějších klasicistních založení na našem území. Jednalo se o regulovanou plánovanou výstavbu...

Firma Plastimat vznikla v roce 1946 v Jablonci a specializovala na díly pro elektrotechnický průmysl, instalační materiály a také na první součástky pro automobily. Ale už tehdy bylo jasné, že plast je materiálem budoucnosti a jeho možnosti jsou prakticky neomezené.

Naštěstí ještě stojí v Hynaisově ulici, pět set metrů od železniční stanice Horní Růžodol. Počátek tovární výroby na tomto místě se datuje do roku 1824, kdy podnikatel a později továrník Wilhelm Siegmund zakoupil zdejší pozemky a nechal zde postavit továrnu na sukna. Později přestěhoval své podnikání do Frýdlantu a tovární budovy i obytný dům...

Po zdlouhavém vyjednávání mezi majiteli pozemků, městskou radou Liberec a ministerstvem veřejných prací se podařilo tato jednání ukončit a tak letiště bylo slavnostně otevřeno 23.4.1934. Jeho tehdejší oficiální název byl Liberec-Jablonec. Letiště bylo travnaté o rozměrech 670 x 330 metrů, bez nočního osvětlení, s jedním zděným hangárem, skladištěm...

Příchod šlechtických rodů Donínů na Hrádecko (1277) a Biberštejnů na Frýdlantsko (1278) se projevil od osmdesátých let 13. století novou kolonizační aktivitou, během níž se do poloviny 14. století dotvořila základní sídelní struktura Liberecka. Doba vzniku Liberce není přesně známa, rámcově se vymezuje lety 1278 - 1352.Běžně se udává, že Liberec...

použitá literatura a zdroje

Kalendář Liberec 2020 na dobových pohlednicích, pohlednice zapůjčil Josef Strnad, výběr, popisky a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář z Liberce všemi směry 2014 s texty Petra Freiwilliga, pohlednice zapůjčil R.Jelínek, Z.Klapště, L.Komůrka, W.Krause, M.Krčil, P.Kurtin, OÚ Křižany, OÚ Mníšek, MÚ Osečná, J.Resl, J.Rosol, L.Tiler a I.Vydra. Návrh obálky Kazi Štelzigová, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Jizerské hospody 2014 s texty Kláry Hofmannové, pohlednice zapůjčil Josef Kurtin, výběr a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Stolní kalendář Liberecko a Podještědí 2010, Vydává a prodává Buk Příchovice, pohlednice zapůjčili Milan Krčil a Josef Strnad, Text napsal Miloslav Nevrlý. Design a litografie zhotovilo studio Kazi, Hronov, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Jizerky 2020 s texty Kláry Hofmannové, pohlednice zapůjčil Josef Kurtin, výběr a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Výletník rok 2019, pohlednice zapůjčil Jan Balda a Petr Kutin, příprava tisku Jan Balda vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily


Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997, nakladatelství 555)

Roman Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 - 2000 ,2001, nakladatelství 555, ISBN 80-86424-17-0

Karel Čtveráček / Jan Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555

J.Bock - Františkov 1657 - 2007 - Přehled dějin a rozvoje kdysi samostatné obce k 350. výročí jejího založení ,2007, nakladatelství Česká beseda v Liberci

Jiří Bock - Liberec III - Jeřáb - městská čtvrť v proměnách doby, 2016, nakladatelství 555

Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996, nakladatel Dialog

Roman Karpaš - Staré pohlednice Liberec, 2008, nakladatelství RK

Svatopluk Technik - Vladimír Ruda - Liberec minulosti a současnosti, 1980, Severočeské nakladatelství

Svět tramvají Erwina Cettinea Liberec a Jablonec nad Nisou, 2017, vydal Boveraclub v nakladatelství Guerilla Marketing, tisk Geoprint, s.r.o., ISBN 978-80-906932-0-3

P.Dvorský, I.Grisa a G.Jäkl - Úzkorozchodné tramvajové provozy Liberec, 2007, Nakladatelství Corona, s.r.o., ISBN 975-80-86116-49-5

Jan a Šimon Pikousové, Otokar Simm, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes - druhá kniha, 2004, Pavel Akrman-epicentrum, ISBN 80-239-3099-0

Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes - třetí kniha, 2016, nakladatelství Petr Polda,s. r.o., ISBN 978-80-905590-7-3

Jiří Jiroutek - Fenomén Ještěd , 2008, vydavatel Fenomén Ještěd s.r.o., ISBN 978-80-254-2225-0

Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu, 2019, vydavatel Fenomén Ještěd s.r.o., ISBN 978-80-270-7110-4

J.Hron - Vzpomínky na starý Liberec I.díl, 2015, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

J.Hron - Vzpomínky na starý Liberec II. A III.díl, 2018, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

J.Hron - Liberec jak jste ho znali - 1.díl, 2019, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

Marek Řeháček - Liberecké zajímavosti - Kniha třetí , 2013, nakladatelství Petra Poldy, ilustrace Petr Ferdyš Polda, ISBN 978-80-905590-0-4

Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997, nakladatelství 555)

ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka

Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous - Liberec, Severočeské nakladatelství, 1977


Toto je odborný projekt o historii města Liberce, který neslouží ke komerčním účelům, ale pouze ke studijním účelům široké veřejnosti. (121/2000 sb. §31)

Tento web je tvořený převážně z příspěvků a archivů členů facebookové skupiny

SKUPINA LIBEREC V MINULOSTI A SOUČASNOSTI

https://www.facebook.com/groups/2439503256320763/?source_id=119600389432226

Tuto stránku sponzoruje:

statutární město Liberec 

tvůrce webových stránek

Přihlásit k odběru

Přečtěte si jako první, co je nového

jak se vám web líbí, napište prosím, poznatky a připomínky?