tato stránka  bude nyní postupně  měnit podobu, vše bude snadno dohledatelné

První elektrická pouliční dráha v Čechách začala jezdit v Praze roku 1891. Další byla zavedena v Teplicích (1894) a pak následovalo naše město. V roce 1895 založilo akciovou Společnost liberecké pouliční dráhy, pro níž postavil Norimberský podnik EAG první trať o rozchodu 1000 mm a městskou elektrárnu s vozovnou a dílnami. Historie liberecké...

Tato firma byla jedním ze 199 členů kartelu Svaz čs. zasilatelů. Tato společnost si pořídila několik vozů Walter PN. Na podzim 1938 během tzv. mnichovské krize narychlo přemístila z Liberce do Poděbrad a v dramatické situaci stěhovala liberecké Čechy na území tzv. druhé republiky. (zdroj: aukro, V.Hájek)

První autobusová linka Liberecké pouliční dráhy zahájila provoz 1. října 1927 na trati Benešovo náměstí - Ruprechtice. Nastala tak nová etapa rozvoje městské hromadné dopravy, která však v následujících desetiletích musela překonat ještě mnoho těžkostí. Pro první linku byly objednány tři autobusy u firmy Fross-Bussig v Praze, později byl dodán...

rok 1931 - staví se dům obuvi Baťa - funkcionalistická výšková budova.

Ústí do něj sedm ulic (Fügnerova, Revoluční, Pražská, Široká, Barvířská, 1. máje a Jánská). Na náměstí se nachází několik významných objektů, jako je palác Dunaj, dům obuvi Baťa, palác Nisa, či obchodní centrum Forum, které v roce 2010 nahradilo zbouraný obchodní dům Ještěd architekta Karla Hubáčka. V podzemí jsou zde umístěny dnes již nevyužívané...

Kapelu přivedli na svět v roce 1982 Luboš Beránek (zpěv, kytara, autor), Pavel "Black" Černý (basová kytara, autor), Vladimír Vokurka (kytara, autor) a Tomáš Hájíček (bicí, autor). Skupina se nějaký čas prezentovala jako Rotor a vystoupila např. v roce 1984 s libereckou Lampou, věnovala se výlučně vlastním bigbeatovým skladbám. Vystupovala v Klubu...

Jürgen Kawan

14.09.2022

Začínal hrát v roce 1962 v orchestrech Rudolfa Mihulky a Ladislava Bareše. Postupem času se názvy jeho kapel měnily kvůli politickému režimu, takže hrál s různými hudebníky pod jmény: Bestcruel, Misantrops, Samotáři a The Pyramida. Jeho příznivci ale stejně nejčastěji říkali: "Jdeme na Kawana." V sedmdesátých a osmdesátých letech nepotřeboval ani...

Šedesátá léta byla dobou, kdy se společnost postupně vymaňovala z chudoby poválečných let i doby perzekuce a pronásledování komunistickým režimem. Kromě swingových a dechovkových souborů zde působilo od počátku šedesátých let několik souborů, prezentujících se především taneční hudbou (orchestr ZK Železničář Ladislava Bareše, hudba OB Hanychov Jana...

Necelého půl roku poté, co byl v Paříží bratry Lumièrovými veřejně předveden vynález filmu, mohli i Liberečané spatřit tuto technickou novinku, chápanou tehdy spíše jako kuriozitu, o níž ještě nikdo nepředpokládal, že se vyvine ve svébytný druh umění. Stalo se tak v hostinci U Dubu (Zur Eiche, čp. 27-IV) v Moskevské ulici, kde se 5. června...

Hotel a televizní vysílač na Ještědu je stavba ve tvaru jednodílného rotačního hyperboloidu, postavená v letech 1966 až 1973 na vrcholu hory Ještěd u Liberce. Je vysoká téměř 100 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů. Jejím autorem je architekt Karel Hubáček, kterému se statikou stavby pomáhal Zdeněk Patrman a s výbavou vnitřních...

Několik fotografií dokumentujících stavbu a fungování toho starého Jeschkenhausu, který tu vystavěl Deutsche Gebirgsverein (neboli německý horalský spolek) a který fungoval od 13. ledna 1907 do 31. ledna 1963 (kdy vyhořel).

Tato stará mědirytina Ještědu má svoji historii - v roce 1831 vyšla v drážďanském díle BILDERCHRONIK DES SÄCHSISCHEN KUNSTVEREINS čili Obrazová kronika saského uměleckého spolku. Autorem je malíř Carl Justus Ludwig Pescheck (1803-1847). Tento Pescheck byl potomkem českých exulantů, kteří přišli na Žitavsko po Bílé hoře, snad z okolí Hradce Králové....

Dřevěný skokanský můstek v Pilínkově byl postaven v poválečných letech. V roce 1960 se zde konaly pravidelné pohárové soutěže. Můstek byl postaven podle návrhu Miloslava Bělonožníka a k tréninku ho využívali především mladí skokani z Liberce. (Zdroj: Skisprungschanzen)

Sáňkařský sport se začal na Liberecku rozvíjet už koncem 19. století. První veřejné závody uspořádal Horský spolek pro Ještěd a Jizerské hory (Gebirgsverein für Jeschken und Isergebirge) na uježděné silnici ze Smědavy do Bílého Potoka. Jelo se večer při svitu měsíce za účasti 33 sáňkařů.

Textilana

09.09.2022

Clam - Gallasova barvírna (počátek 19.století) v Josefinině údolí

který městu palčivě chyběl, projednala rada Městského národního výboru již 10. září 1954. Následně bylo rozhodnuto, že zimní stadion s uměle vyráběným ledem bude postaven v Topolově ulici poblíž koupaliště na Vápence a bude napojen na mrazírny nedalekých jatek. KNV v Liberci projekt schválil a v roce 1954 se začalo se zemními úpravami. Nakonec však...

použitá literatura a zdroje

Kalendář Liberec 2020 na dobových pohlednicích, pohlednice zapůjčil Josef Strnad, výběr, popisky a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář z Liberce všemi směry 2014 s texty Petra Freiwilliga, pohlednice zapůjčil R.Jelínek, Z.Klapště, L.Komůrka, W.Krause, M.Krčil, P.Kurtin, OÚ Křižany, OÚ Mníšek, MÚ Osečná, J.Resl, J.Rosol, L.Tiler a I.Vydra. Návrh obálky Kazi Štelzigová, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Jizerské hospody 2014 s texty Kláry Hofmannové, pohlednice zapůjčil Josef Kurtin, výběr a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Stolní kalendář Liberecko a Podještědí 2010, Vydává a prodává Buk Příchovice, pohlednice zapůjčili Milan Krčil a Josef Strnad, Text napsal Miloslav Nevrlý. Design a litografie zhotovilo studio Kazi, Hronov, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Jizerky 2020 s texty Kláry Hofmannové, pohlednice zapůjčil Josef Kurtin, výběr a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Výletník rok 2019, pohlednice zapůjčil Jan Balda a Petr Kutin, příprava tisku Jan Balda vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily


Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997, nakladatelství 555)

Roman Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 - 2000 ,2001, nakladatelství 555, ISBN 80-86424-17-0

Karel Čtveráček / Jan Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555

J.Bock - Františkov 1657 - 2007 - Přehled dějin a rozvoje kdysi samostatné obce k 350. výročí jejího založení ,2007, nakladatelství Česká beseda v Liberci

Jiří Bock - Liberec III - Jeřáb - městská čtvrť v proměnách doby, 2016, nakladatelství 555

Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996, nakladatel Dialog

Roman Karpaš - Staré pohlednice Liberec, 2008, nakladatelství RK

Svatopluk Technik - Vladimír Ruda - Liberec minulosti a současnosti, 1980, Severočeské nakladatelství

Svět tramvají Erwina Cettinea Liberec a Jablonec nad Nisou, 2017, vydal Boveraclub v nakladatelství Guerilla Marketing, tisk Geoprint, s.r.o., ISBN 978-80-906932-0-3

P.Dvorský, I.Grisa a G.Jäkl - Úzkorozchodné tramvajové provozy Liberec, 2007, Nakladatelství Corona, s.r.o., ISBN 975-80-86116-49-5

Jan a Šimon Pikousové, Otokar Simm, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes - druhá kniha, 2004, Pavel Akrman-epicentrum, ISBN 80-239-3099-0

Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes - třetí kniha, 2016, nakladatelství Petr Polda,s. r.o., ISBN 978-80-905590-7-3

Jiří Jiroutek - Fenomén Ještěd , 2008, vydavatel Fenomén Ještěd s.r.o., ISBN 978-80-254-2225-0

Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu, 2019, vydavatel Fenomén Ještěd s.r.o., ISBN 978-80-270-7110-4

J.Hron - Vzpomínky na starý Liberec I.díl, 2015, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

J.Hron - Vzpomínky na starý Liberec II. A III.díl, 2018, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

J.Hron - Liberec jak jste ho znali - 1.díl, 2019, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

Marek Řeháček - Liberecké zajímavosti - Kniha třetí , 2013, nakladatelství Petra Poldy, ilustrace Petr Ferdyš Polda, ISBN 978-80-905590-0-4

Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997, nakladatelství 555)

ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka

Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous - Liberec, Severočeské nakladatelství, 1977


tento web je součastí projektu Liberec v minulosti a současnosti, náleží k němu i doplňková webová stránka o městech, osadách a dalších zajímavostech v okolí Liberce a ta je na odkazu:

https://minulost-a-okoli-liberce.webnode.cz


Toto je odborný projekt o historii města Liberce, který neslouží ke komerčním účelům, ale pouze ke studijním účelům široké veřejnosti. (121/2000 sb. §31)

Tento web je tvořený převážně z příspěvků a archivů členů facebookové skupiny

SKUPINA LIBEREC V MINULOSTI A SOUČASNOSTI

https://www.facebook.com/groups/2439503256320763/?source_id=119600389432226

Tuto stránku sponzoruje:

statutární město Liberec 


Liberecký kraj

tvůrce webových stránek

Přihlásit k odběru

Přečtěte si jako první, co je nového

jak se vám web líbí, napište prosím, poznatky a připomínky?