tato stránka  bude nyní postupně  měnit podobu, vše bude snadno dohledatelné

Krvavý srpen 1968. Václav Toužimský fotil v Liberci invazi "spřátelených armád"

V každém okamžiku nás potkávají a míjejí věci, lidé a příležitosti, co by nám mohli změnit život, kdybychom se jich chopili

PhDr.Jan Šolc

24.11.2022

PhDr. Jan Šolc se narodil 25. listopadu 1938 v Praze. Má řadu válečných zážitků. Citlivě v této době vnímal chování svého otce - lékaře a jeho pomoc potřebným. V době Pražského povstání 1945 se rodina přestěhovala do Liberce, kam byl otec služebně odvolán. Pamětník odmala chodil do skautského oddílu a zajímal se o dění kolem sebe. V 50. letech...

V.A.R.

24.11.2022

V roce 1987 se zrodila první sestava Vratislavického alkoholického rachotu ve složení Jan "Jeny" Janota (bicí), Jiří "Vyczka" Vyčítal (basová kytara), Jan "Sznegh" Brtko (kytara), Michal Matouš (kytara) a Dan Řičica (zpěv). Zábavový V. A. R. se orientoval na převzaté metalové skladby od Slayer, Exodus, Saxon a dalších souborů. Přechod k vlastní...

Trať vedla z dolního libereckého náměstí (později Gottwaldovo náměstí, dnes Soukenné náměstí, kde byla napojena na hlavní městské tratě) jižním směrem do obce, později liberecké části Rochlice na Poštovní náměstí byla uvedena do provozu na konci 19. století. Povolení ke stavbě trati nádraží - Rochlice bylo uděleno v roce 1897, stavba trati v trase...

Dnešní Moskevská, původně zvaná Česká, od poloviny 19. století Vídeňská ulice je nesporně nejstarší v Liberci, neboť právě tudy procházela obchodní zemská stezka z nitra Čech do Lužice. Rekonstrukce zastavění v roce 1560, vypracovaná podle údajů panského archivu, dokazuje, že v té době bvl obestavěn pouze horní konec ulice v bezprostřední blízkosu...

ZŠ U školy

29.09.2022

Z rané historie českého školství v Horním Růžodolu:

S myšlenkou třináctitřídní školy v Hanychově přišel Severočeský krajský národní výbor už zkraje roku 1968. V dubnu 1972 měly podle novin Vpřed začít práce na výstavbě čtyř pavilónů. Generální dodavatel stavby - podnik Družba Liberec však neplnil úkoly, a tak už v září 1972 převzal výstavbu Stavokombinát Liberec. Ke konci roku 1973 se chystal předat...

Umělecká díla různých autorů se na nároží u radnice v horním centru stotisícového města střídají od roku 2005, obvykle tam jsou vystavená rok. První byla Židle sochařky Magdaleny Jetelové. Některé sochy v Liberci zůstaly natrvalo. Sem patří dřevění ptáci, kteří se aktuálně nacházejí před vstupem do psího útulku, u vchodu do Centra pro zvířata v...

Do radniční budovy na náměstí Dr. Edvarda Beneše zavítal redaktor Tomáš Mařas s panem Jaroslavem Čechem, který pracoval na libereckém magistrátu na odboru správy majetku. A podívali se i do míst, která nejsou veřejnosti přístupná.
Tomáš Mařas

Významný průmyslový komplex vznikl na konci 19.století v Resslově ulici. Christian Linser (1834 - 1915), který před rokem 1863 poskytoval měděnářské a mosaznické práce v čp. 122 v Barvířské ulici, koupil krátce před rokem 1894 domy čp. 110 - III, 111 - III, 263 - III, kolem roku 1900 čp. 271 - III a před rokem 1911 čp. 270...

použitá literatura a zdroje

Kalendář Liberec 2020 na dobových pohlednicích, pohlednice zapůjčil Josef Strnad, výběr, popisky a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář z Liberce všemi směry 2014 s texty Petra Freiwilliga, pohlednice zapůjčil R.Jelínek, Z.Klapště, L.Komůrka, W.Krause, M.Krčil, P.Kurtin, OÚ Křižany, OÚ Mníšek, MÚ Osečná, J.Resl, J.Rosol, L.Tiler a I.Vydra. Návrh obálky Kazi Štelzigová, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Jizerské hospody 2014 s texty Kláry Hofmannové, pohlednice zapůjčil Josef Kurtin, výběr a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Stolní kalendář Liberecko a Podještědí 2010, Vydává a prodává Buk Příchovice, pohlednice zapůjčili Milan Krčil a Josef Strnad, Text napsal Miloslav Nevrlý. Design a litografie zhotovilo studio Kazi, Hronov, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Jizerky 2020 s texty Kláry Hofmannové, pohlednice zapůjčil Josef Kurtin, výběr a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Výletník rok 2019, pohlednice zapůjčil Jan Balda a Petr Kutin, příprava tisku Jan Balda vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily


Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997, nakladatelství 555)

Roman Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 - 2000 ,2001, nakladatelství 555, ISBN 80-86424-17-0

Karel Čtveráček / Jan Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555

J.Bock - Františkov 1657 - 2007 - Přehled dějin a rozvoje kdysi samostatné obce k 350. výročí jejího založení ,2007, nakladatelství Česká beseda v Liberci

Jiří Bock - Liberec III - Jeřáb - městská čtvrť v proměnách doby, 2016, nakladatelství 555

Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996, nakladatel Dialog

Roman Karpaš - Staré pohlednice Liberec, 2008, nakladatelství RK

Svatopluk Technik - Vladimír Ruda - Liberec minulosti a současnosti, 1980, Severočeské nakladatelství

Svět tramvají Erwina Cettinea Liberec a Jablonec nad Nisou, 2017, vydal Boveraclub v nakladatelství Guerilla Marketing, tisk Geoprint, s.r.o., ISBN 978-80-906932-0-3

P.Dvorský, I.Grisa a G.Jäkl - Úzkorozchodné tramvajové provozy Liberec, 2007, Nakladatelství Corona, s.r.o., ISBN 975-80-86116-49-5

Jan a Šimon Pikousové, Otokar Simm, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes - druhá kniha, 2004, Pavel Akrman-epicentrum, ISBN 80-239-3099-0

Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes - třetí kniha, 2016, nakladatelství Petr Polda,s. r.o., ISBN 978-80-905590-7-3

Jiří Jiroutek - Fenomén Ještěd , 2008, vydavatel Fenomén Ještěd s.r.o., ISBN 978-80-254-2225-0

Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu, 2019, vydavatel Fenomén Ještěd s.r.o., ISBN 978-80-270-7110-4

J.Hron - Vzpomínky na starý Liberec I.díl, 2015, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

J.Hron - Vzpomínky na starý Liberec II. A III.díl, 2018, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

J.Hron - Liberec jak jste ho znali - 1.díl, 2019, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

Marek Řeháček - Liberecké zajímavosti - Kniha třetí , 2013, nakladatelství Petra Poldy, ilustrace Petr Ferdyš Polda, ISBN 978-80-905590-0-4

Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997, nakladatelství 555)

ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka

Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous - Liberec, Severočeské nakladatelství, 1977


tento web je součastí projektu Liberec v minulosti a současnosti, náleží k němu i doplňková webová stránka o městech, osadách a dalších zajímavostech v okolí Liberce a ta je na odkazu:

https://minulost-a-okoli-liberce.webnode.cz


Toto je odborný projekt o historii města Liberce, který neslouží ke komerčním účelům, ale pouze ke studijním účelům široké veřejnosti. (121/2000 sb. §31)

Tento web je tvořený převážně z příspěvků a archivů členů facebookové skupiny

SKUPINA LIBEREC V MINULOSTI A SOUČASNOSTI

https://www.facebook.com/groups/2439503256320763/?source_id=119600389432226

Tuto stránku sponzoruje:

statutární město Liberec 


Liberecký kraj
     nadační fond

tvůrce webových stránekvýrobce plastových dílů pro automobilový průmysl

Přihlásit k odběru

Přečtěte si jako první, co je nového

jak se vám web líbí, napište prosím, poznatky a připomínky?